بایگانی دسته: پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با موضوع عرضه کنندگان، بهبود مستمر

……………………..733-3-روش تجزیه وتحلیل داده... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حقوق تجارت، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، فلسفه حقوق

مرحله اثبات به عنوان مرحله ای که حقدار به حق خویش نائل می شود نیز مقتضی نتیجه مذکور است. به طور مشروح گفته شد که ثبوت بدون اثبات ارزش چندانی ندارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. صاحب حق... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اشخاص ثالث، حقوق اشخاص

شرطی بر شروط متداول سابق بیفزاید، و دیگر شروط سابق را برای ایجاد عمل حقوقی کافی نداند. به نظر می‌رسد که ضعف اثباتی برخی از مبرزات و اهمیت اثبات، یکی از دلایل این رویکرد بوده باشد،... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع مقاله درمورد حقوق تجارت، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، فلسفه حقوق

جامعه، برقراری عدالت، دفع و رفع حداکثری تزلزل و هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص و …، همه و همه می توانند موجه نتیجه اتخاذ شده باشند. پر واضح است که اگر اعلام اراده در ایقاعات ضرورت... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع مقاله درمورد جهان خارج، عقد نکاح

و193 قانون مدنی به خوبی اجمال ماده را برطرف می_ نماید. در ماده 191 از عبارت “چیزی” استفاده شده است که نیازی به ذکر ندارد که این واژه شامل اشارات و اعمال نیز می شود. ماده 193 نیز انعقاد... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع مقاله درمورد جهان خارج

نحوی از انحاء قابل شناسایی باشد، به نظر ما درست است. چه اینکه حقوق آنگونه که مؤلفان حقوقی نیز گفته اند علمی اجتماعی است. جقوق به عقیده برخی عبارت از قوانین اجتماعی است110. یعنی... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع مقاله درمورد نکاح موقت، عقد نکاح، منابع معتبر، نکاح منقطع

د روایت در مورد معاملاتی وجود دارد که هر چند ظاهر آنها با اراده حقیقی طرفین متفاوت است صحیح تلقی شده است از جمله معاملاتی که در آنها قصد اسقاط حق شفعه شریک وجود دارد64. حدیث مشهور... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع مقاله درمورد اصالت اراده

غیر از مقرره مقنن بنماید. گفتاردوم: عقود نامعین17 این عقود عبارتند از هر عقدی که که مقنن در قانون نامی از آنها نبرده و شرایط احکام و آثار آنها را مقرر نکرده باشد. بلکه شرایط و آثار آن... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتب

منافع طرفین دعوی تجاوز میکند گرچه طرف دعوی دولت باشد، به اینترتیب دادسرا تاحدی حفظ نظم عمومی را که بیش از همه یک نظام قانونی است بعهده میگیرد ، تعریف مفهوم نظم عمومی درامور مدنی... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رایگان درمورد محل وقوع جرم، سلسله مراتب، مفقودالاثر، عام و خاص

معمول در پایان نامه های علوم انسانی است؛ به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده و همچنین شبکه های کامپیوتری مرتبط با موضوع پایان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل و فیش بندی... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: