احوال پرسی و مرور خلاصه جلسات قبل

  ۲- بررسی وضعیت افراد در مولفه های آموزش داده شده ۳- بررسی تکالیف جلسات قبل ۴- تعریف سلامت روان  از دیدگاه اعضا ۵- ابعاد مختلف سلامت روان ۶- بررسی ناراحتی و نگرانی های افراد ۷- بررسی سابقه ی ناراحتی روحی آنها ۸- ارائه تکلیف و بازخوردفایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir […]

سلامت جسمانی و اصول تغذیه سالم

  دستور جلسه: احوال پرسی و خلاصه مطالب جلسه قبل بررسی ابعاد سلامت جسمی(خواب، تغذیه، ورزش، توجه به کارکرد بدن و کنترل وزن) اطلاع رسانی به سالمندان در خصوص تغذیه سالم دوران سالمندی ارائه توصیه های غذایی مناسب متناسب با طرح بهداشت سالمندی وزارت بهداشت. طرح تکلیف دریافت بازخورد به نظر شما، سلامت جسمانی چیست […]

سبک زندگی سالم و ابعاد آن و تشخیص سبک زندگی فعلی اعضا

  دستور جلسه: احوال پرسی با اعضا و خلاصه مطالب جلسه قبل از زبان یکی از اعضای گروه تعریف سبک زندگی، پرسیدن نظر اعضا معرفی سبک زندگی سالم از نظر سازمان بهداشت جهانی. بررسی سبک زندگی فعلی افراد بررسی میزان همخوانی سبک زندگی فعلی اعضا با سبک استاندارد شده سازمان بهداشت جهانی جمع بندی مطالب […]

سبک زندگی سالم

  دستور جلسه: فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است. آشنایی و معرفی اعضا توضیحاتی در خصوص مشاوره گروهی بیان وظایف اعضا نسبت به هم و وظایف رهبر گروه قوانین و مقررات مربوط به گروه(زمان تشکیل و طول جلسات) توضیحاتی در خصوص ساختار جلسات و طرح آموزشی معرفی ۴ بعد سبک […]

الگوی یادگیری شناختی

  بنیان پژوهش هاسی سبک شناختی بر دو مدل متفاوت قرار گرفته است. نخستین مدل، توسط فرنهام[۱] معرفی شده است. طبق نظر فرنهام(۱۹۹۵)، معیارهای سبک شناختی به دو دسته کلی یعنی معیارهای استعداد/ توانایی و معیارهای شخصیت تفکیک می شوند. وی سبک یادگیری شناختی را بعنوان یک متغیر تعدیل کننده اصلی و قوی برای بررسی […]