متن کامل پایان نامه مبارزه با قاچاق

الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه 12
ب) لزوم حمایت از تولید داخلی 14
ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور 16
مبحث دوم: پیشینه تاریخی 18
گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران 18
الف) گمرک در ایران باستان 18
ب) گمرک ایران در دوره اسلامی 19
ج) گمرک ایران پس از مشروطیت 22
گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران 23
الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی 23
ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی 25
1- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 27
2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن 30
2-1- قوانین مربوط به قاچاق ارز 31
2-2- قوانین مربوط به قاچاق خاویار 32
2-3- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال 32
2-4- قوانین مربوط به امور گمرکی 33
2-5- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق 33
مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا 34
گفتار نخست: آثار قاچاق 34
الف) آثار اقتصادی قاچاق 34
1- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت 34
2) افزایش فقر 35
3- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی 35
4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت 36
ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق 36
1- قاچاق و تهاجم فرهنگی 37
2- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی 38
3- آثار سوء بهداشتی 38
گفتار دوم: انواع قاچاق 39
الف) قاچاق ارز 39
ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری 41
ج) قاچاق سلاح و مهمات 43
د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات 45
هـ) قاچاق کالاهای دخانی 46
و) قاچاق مواد افیونی و مخدر 47
فصل دوم: ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز
مبحث اول: ارکان مجرمانه قاچاق، راهکارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید 50
گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز 50
الف) رکن قانونی 51
1- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب 55
2- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب 56
ب) رکن مادی 57
1) رفتار مرتکب 58
2) مرحله شروع به اجرا جرم 60
3) نتیجه مجرمانه 60
ج) رکن معنوی 61
1) سوء نیت عام 62
2) سوء نیت خاص 62
گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه 63
الف) راهکارهای اصلاحی 63
1) راهکارهای کوتاه مدت 64
2) راهکارهای بلندمدت 65
ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز 66
مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز و درآمدی بر مراجع صالح رسیدگی 77
گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز 77
الف) ‌مجازاتهای اصلی 77
1) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض 77
2) مجازات سالب آزادی 78
2-1- مجازات حبس 78
2-2- بازداشت بدل از جزای نقدی 79
3- مجازاتهای مالی 80
3-1- مجازات نقدی 80
3-2- ضبط و مصادره اموال 82
4) مجازاتهای بدنی 83
ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز 83
1) مجازات شروع به جرم قاچاق 83
1-1) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن 83
1-2) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال 84
2) مجازات معاونت در قاچاق کالا 84
3) مشارکت در جرم قاچاق 86
ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز 88
1) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز 88
2) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز 92
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی 92
الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) 93
1) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: 94
2) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد 96
2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد 97
2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد 98
2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد 99
ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) 100
1) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی 102
2) صلاحیت دادگاههای عمومی 104
ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) 106
1) صلاحیت اولیه 107
2) صلاحیت ثانویه 108
نتیجه‌‌گیری 112
پیشنهادات 114
منابع و مآخذ 115

علائم و اختصارات

ق. م. م. ق قانون مجازات مرتکبین قاچاق


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی
ق. آ. د. ک قانون آیین دادرسی کیفری
ق. ا. قانون اساسی
ق. ا. گ قانون امور گمرکی
ق. ت. ح. ق. ک. ا قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
چکیده
پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.
سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.
اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می‌نماید.
کلید واژگان: سیاست کیفری، قاچاق، کالا، ارز، لایحه جدید قاچاق

مقدمه
با به وجود آمدن جوامع اولیه و بدوی انسانی، داد و ستد پایاپای اشیای موردنیاز و کالاهای ضروری برای بقای حیات معمول گردید. چه اینکه همکاری و تعاون اجتماعی و ضرورت تقسیم کالا در جوامع، چنین امری را اجتناب ناپذیر می‌نمود. بعدها مبادله کالا با نمادهایی که دارای ارزش اقتصادی معینی بودند (طلا و نقره) رواج یافت، ولی به جهت کوچک بودن حیطه‌های اجتماعی و محدود بودن مبادلات، همچنین عدم تشکیل نظامها و هیأت‌هایی که حاکم بر جامعه بوده و پدیده‌ها و نظامات آن را کنترل نمایند، ایجاد محدودیت و نظارت بر داد و ستد ما معنایی نداشت.
رفته رفته با متشکل شدن جمعیت‌های انسانی و قرارگرفتن حکومت‌ها یا دوات‌های مستقل در رأس آنها، پدیده‌ای که ناشی از ورود مصنوعات جامعه‌ای دیگر به یک جامعه یا خروج سرمایه و مواد اولیه از آن بود نظر حاکمان را به خود جلب نمود و کنترل مرزها و نظارت بر ورود و خروج کالاها معمول گردید. به طوریکه باتوسعه و رشد روزافزون فن‌آوری و ارتباط و افزایش مبادلات اقتصادی، این نظارت برای کشورها به عنوان امری حیاتی جهت بقای سیاسی اجتماعی تبدیل شد. دولتها رفته رفته با اعمال قانون و مقررات در مبادی ورودی و خروجی تجارت و مبادلات کالا اقدام به اخذ عوارض گمرکی نموده و به همین علت همیشه قاچاق کالا و ارز به علت سوددهی بالا و هزینه کم برای برخی افراد مطرح بوده است.
قاچاق کالا و ارز همیشه آثار مخربی را به دنبال دارد که یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی است. قاچاق کالا به طرق مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند. زیرا اصولاً بیشترین هدف و انگیزه قاچاق همان سودآوری است (عاملی که گروه مافیای اقتصادی را شکل می‌دهد) و برای رسیدن به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، فرهنگی و مذهبی را زیرپا می‌گذارند. از طرف دیگر قاچاق کالا را زیر یکی از مهمترین راههای ورود کالاهای ضد فرهنگی و به بیان دیگر ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است که از این طریق نسل جوان جامعه و فرهنگ کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهند قاچاقچیان کالا سلامت و بهداشت عموم مردم را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود نموده و به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی و بهداشتی جامعه را آماج تهدید قرار می‌دهند که این امر موجب بروز بیماری‌های فراگیر در میان مردم و گاه مرگ افراد می‌گردد.
عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
قاچاق کالا یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی، اقتصادی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. ایران نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می‌شود.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترین خطری است که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می‌کند. در شرایط کنونی قاچاق از جمله مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد.
اهمیت تحقیق و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن می‌شود که بدانیم تجار شمال عراق و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قاچاق کالاهایی نظیر پارچه و لوازم خانگی و الکتریکی و لوازم و قطعات یدکی و. . . و کالاهای غیرمجاز همانند مشروبات الکلی، فیلم‌های مبتذل، ورقهای بازی، تجهیزات دریافت از ماهواره و. . . . ایران به ثروت هنگفتی رسیدند.
در کنار این مسایل، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم تبیین واقعی مسأله قاچاق، عدم ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقی کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین مراجع مجری قانون و لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع ضرورت بحث و بررسی پیرامون مسأله قاچاق را روشن می‌سازد.

ب) اهداف تحقیق
هدف این تحقیق بررسی همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مفید و کارآمد جهت رفع مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان نقاط ضعف قوانین موجود و بیان نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *