پایان نامه رشته روانشناسی درباره : تولید اطلاعات-خرید فایل

نشگاه آزاد اسلامی 52

4-11- میزان مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی 54
فصل پنجم: بحث، نتیجه‏گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 56
5-2- سؤالات پژوهش 56
5-2-1- سؤال اوّل پژوهش: روند تولید اطلاعات علمی نویسندگان دانشگاه
آزاد اسلامی در سال‏های 1985 تا 2009 بر اساس پایگاه وب‏‏آوساینس
چگونه است؟ 56

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-2-2- سؤال دوّم پژوهش: نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر
به کدام زبان تولیدات خود را در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985
تا 2009 منتشر کرده‏اند؟ 57
5-2-3- سؤال سوّم پژوهش تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 تا 2009 از نظر نوع
تولیدات چگونه است؟ 58
5-2-4- سؤال چهارم پژوهش: پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه
آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس در سال‌های 1985 تا 2009 چگونه است؟ 59
5-2-5- سؤال پنجم پژوهش: تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در
مقایسه با کل تولیدات ایران در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های1985
تا 2009چه سهمی دارد؟ 60
5-2-6- سؤال ششم پژوهش میزان اثربخشی مقالات نوشته شده
توسط نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‎آوساینس
در سال‎های 1985 تا 2009 چگونه است؟ 60
عنوان صفحه
5-2-7- سؤال هفتم پژوهش نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی، در
سال‎های 1985 تا 2009 تولیدات خود را بیشتر در کدام مجلات به چاپ
رسانده‏اند و ضریب تأثیر این مجلات چگونه است؟ 61
5-2-8- سؤال هشتم پژوهش پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی
در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 تا 2009 چه کسانی هستند؟ 62
5-2-9- سؤال نهم پژوهش پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی
در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های سال‎های 1985 تا 2009 چه کسانی هستند؟ 62
5-2-10- سؤال دهم پژوهش میزان مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی
در پایگاه وب‎آوساینس در سال‎های 1985 1985 تا 2009 چگونه می باشد؟ 63
5-3- نتیجه‏گیری 63
5-4- محدودیت‏های پژوهش 64
5-5- پیشنهادات برآمده از پژوهش 65
5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش‏های آینده 65
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی 66
منابع انگلیسی 73
پیوست
پیوست 1 76
پیوست 2 77
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 4-1. تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک زبان 40
جدول 4-2. نوع تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 41
جدول 4-3. سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران 44
جدول 4-4. میزان اثربخشی تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی 45
جدول4-5. مجلات با بیش ترین شمار تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در پایگاه وب‏آوساینس 46
جدول 4-6. ضریب تاثیر مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 48
جدول 4-7. دسته ‏بندی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فراوانی تولیدات 50
جدول 4-8. پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی 51
جدول 4-9 دسته ‏بندی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فراوانی استناد 52
جدول 4-10. پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس 53
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- روند رشد نمایی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در طول
سال‏های 1989 تا 2009 39
نمودار 4-2 – پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 43
نمودار 4-3- سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران 44
نمودار 4-4- میزان اثربخشی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 45
نمودار 4-5- وضعیّت مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی 54
فصل اول
مقدمه
‌توان و ظرفیت علمی هر کشور، یکی از معیارهای ارزیابی توسعه پایدار آن کشور محسوب می‏شود. ارتقای این توان مستلزم بهبود وضعیّت تولید اطلاعات علمی است. اهمیّت تولید اطلاعات علمی و نقش آن در توسعه پایدار موجب شده است که فعالیّتهای علمی- پژوهشی که به تولید اطلاعات علمی منجر می‎شوند، در چند دهه اخیر بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند.
در حال حاضر برای ارزیابی تولیدات علمی از روش‏های متعددی استفاده می‏شود. یکی از این روش‏ها استفاده از شاخص‏های علم‏سنجی است. علم‏سنجی به بررسی ویژگی‏های اطلاعات علمی پرداخته و تولیدات علمی کشورها، سازمان‏ها و پژوهشگران را مورد مطالعه، ارزیابی و مقایسه قرار می‏دهد (امین پور، کبیری و ناجی، 1387).
از آنجا که بیش‌تر فعالیّت‏های پژوهشی، اغلب در قالب انتشارات علمی و در انواع مختلف از جمله مقالات علمی منتشر می‏شود، سنجش آن‏ها می‏تواند مبنایی مناسب برای شناخت وضعیّت تولید اطلاعات علمی محسوب گردد (داورپناه، 1381). البته سنجش تعداد مقالات علمی به عنوان شاخصی کمّی، به تنهایی برای این شناخت کافی نیست، بلکه استنادهای مرتبط با آن یا اثربخشی تولیدات نیز دارای اهمیّت است (ستوده، 1383؛ کازرانی، 1387).
از جمله سازمان‏هایی که پایه و اساس توسعه هر کشور محسوب شده و با پیشرفت خود، پیشرفت و توسعه پایدار کشور را تضمین می‏کنند مؤسسات علمی و پژوهشی هستند. از این رو ارزیابی تولیدات علمی آنها از اهمیّت خاصی برخوردار می‏باشد (ابراهیمی، 1386). در این میان دانشگاه‏ها به عنوان مهم‏ترین مراکز فعالیّت‏های پژوهشی و تولید علم، در توسعه علمی نقشی تعیین‏کننده دارند.
دانشگاه آزاد اسلامی یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی غیردولتی و غیرانتفاعی است که از سال 1361 تأسیس شده است. این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه رو به توسعه که به طور فراگیر در سراسر کشور فعّال است در طی بیش از 28 سال فعالیّت خود، بیش از 3 میلیون و 700 هزار فارغ التحصیل، یک میلیون و 600 هزار دانشجو، 30 هزار عضو هیأت علمی و 35 هزار پرسنل، بیش از 400 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی در فضایی متجاوز از 20 میلیون متر مربع فضای عمرانی، آموزشی، و رفاهی در سراسر کشور داشته است (جاسبی، 1389). انتظار می‌رود دانشگاهی با این وسعت و سرعت رشد و توسعه، به لحاظ تولید علم نیز چنین وضعیّتی داشته باشد.
دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های اخیر، نقش برجسته‌ای در فعالیّت‌های علمی و پژوهشی داشته است و تلاش کرده است تا همگام با سایر دانشگاه‌های کشور سهم خود را از تولیدات کشور افزایش دهد. بهره‌مندی از جایگاه شایسته در عرصه جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و ایجاد کرسی‌های نظریّه‌پردازی از فعالیّت‌های دانشگاه آزاد اسلامی است. ارتقای کیفیّت آموزشی، پژوهش محوری و استفاده از تمام ظرفیّت‌های موجود در راستای تحقّق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران از برنامه‌های این دانشگاه است.
بررسی و ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند وضعیّت کنونی این دانشگاه را مشخص نموده، و با تعیین نقاط قوّت و ضعف موجود در زمینه‌های تحقیقاتی و انجام فعالیّت‌های پژوهشی، مسئولان و برنامه‌ریزان دانشگاه را یاری نماید تا نسبت به برنامه‌ریزی دقیق‌تر در زمینه‌های مختلف برای نیل به توسعه علمی اقدام نمایند.
1-1- بیان مسئله

امروزه، علم و دانش اساس توسعه‎یافتگی و زمینه‎ساز اقتدار کشورها محسوب می‎شود و می‎توان گفت که بدون آن پیشرفت در عرصه‎های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میسر نخواهد بود. تنها از طریق تحقیق و پژوهش است که تولید علم و دانش میسّر می‎شود. پژوهش و تحقیق هم از وظایف اصلی دانشگاه‎ها و مراکز علمی و پژوهشی می‎باشد. تولید علم در بطن نهاد دانشگاه و آموزش عالی و توسط اساتید و پژوهشگران مراکز علمی محقق می‎شود. این مراکز از مهم‎ترین بسترهای زمینه‎ساز گسترش علم و انجام مطالعات علمی محسوب می‏شوند و به عنوان معتبرترین مراکز تولید علم، دانش و معرفت نقش مؤثری در فرآیند رشد و توسعه همه جانبه، تعالی و پیشرفت کشور دارند.
رشد بی‎سابقه تولیدات علمی ایران در سال‎های اخیر در پایگاه‏های اطلاعاتی بیش‌تر نتیجه تلاش نویسندگان دانشگاه‎ها و مؤسسات علمی بوده است. نگاهی به پژوهش‎های انجام گرفته در حوزه تولیدات علمی مؤسسات آموزش عالی بیانگر آن است که تا کنون پژوهشی جامع در حوزه تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام نگرفته و به طور طبیعی اطلاعات جامعی نیز برای مسئولان در دسترس نیست تا بر اساس آن برنامه‎ریزی مناسب در راستای ارتقاء کمّی و کیفی فعالیّت‎های پژوهشی این دانشگاه انجام گیرد. تدوین سیاست علمی درست و اثربخش مستلزم شناخت و آگاهی از وضعیّت علمی و میزان تولیدات این مؤسسه می باشد.
این پژوهش بر آن است تا وضعیّت تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را به لحاظ تعداد، نوع، زبان و پوشش موضوعی تولیدات در پایگاه وب‌آوساینس در طی سال‌های 1985 تا 2009 مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، پرکارترین و پراستنادترین نویسندگان را شناسایی و سهم این دانشگاه از تولیدات ایران مشخص نماید. البته بررسی تولیدات علمی به لحاظ کمّی به تنهایی برای شناسایی وضعیّت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کافی نیست، بلکه بررسی میزان استناد و اثربخشی تولیدات نیز دارای اهمیّت خاصی است. هم‌چنین تعیین ضریب تأثیر مجلات منتشرکننده تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و میزان مشارکت نویسندگان از دیگر مؤلّفه‌های این بررسی هستند که پاسخ‌گویی به آنها در ارائه تصویری روشن از دانشگاه آزاد اسلامی مؤثر می‌باشد.
1-2- اهمیّت پژوهش
دانشگاه‎ها به عنوان مهم‎ترین مراکز تولید علم، دانش و معرفت نقش مؤثری در فرایند رشد و توسعه همه جانبه، تعالی و پیشرفت کشور دارند و یکی از شاخص‎هایی هستند که بر اساس میزان مشارکت آنها در تولید علم و دانش، کشورهای مختلف از نظر علمی رتبه‎بندی می‎شوند.
تجزیه و تحلیل مدارک نمایه شده دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه‎ اطلاعاتی وب‏آوساینس، ضمن اینکه می‎تواند معرّف وضعیّت فعالیّت‎های علمی- پژوهشی این مؤسسه باشد و جایگاه این دانشگاه را در بین دانشگاه‏های ایران مشخص نماید، هم‌چنین می‎تواند ابزار مناسبی برای سیاست‎گزاری و برنامه‎ریزی در امر تحقیق و توسعه باشد. سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند با دستیابی به درک درستی از توانمندی‏ها و امکانات موجود و نیز پی بردن به قوّت و ضعف برنامه‏های تحقیقاتی، خط مشی تحقیقات آینده را طوری برنامه‎ریزی کنند که به پر شدن خلاءها و تقویت نقاط ضعف بیانجامد و امکان بیشتری برای هدفدار کردن حرکت‎های علمی و تعیین اولویّت‎های پژوهشی فراهم آورد.
نتیجه این پژوهش هم‌چنین می‌تواند به نویسندگان فعّال در این دانشگاه، هم در جهت شناسایی موضوعات مورد توجه همکاران خود و هم در جهت شناسایی نویسندگان پرکار و پراستناد کمک نماید تا با بهره گرفتن از تجربیّات آنها در جهت ارتقاء رتبه علمی سازمان خود تلاش نمایند.
1-3- اهداف پژوهش
با توجه به مسائل مطرح شده در بخش مسئله پژوهش و اهمیّت آن، اهداف این پژوهش را می‏توان به صورت زیر بیان نمود:
1-3-1- هدف کلی پژوهش
هدف از پژوهش حاضر تعیین وضعیّت تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1985 تا پایان سال 2009 در پایگاه استنادی وب‏آوساینس میباشد.
1-3-2- اهداف جزئی پژوهش
تعیین روند تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های 1985 تا 2009
تعیین زبان تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های 1985 تا 2009
تعیین نوع تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های 1985 تا 2009
تعیین پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های 1985 تا 2009
تعیین سهم تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس در سال‌های 1985 تا 2009 در مقایسه با کل تولیدات ایران
تعیین میزان اثربخشی تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس در سال‏های 1985 تا 2009
تعیین مجلاتی که بیش‏ترین تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس در سال‏های 1985 تا 2009 در آنها به چاپ رسیده و تعیین ضریب تأثیر آنها
تعیین پرکارترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های 1985 تا 2009
تعیین پراستنادترین نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های 1985 تا 2009
تعیین میزان مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس پایگاه وب‏آوساینس در محدوده سال‏های 1985 تا 2009
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مبانی نظری پژوهش
2-1-1- مقدمه
درباره علم و تعریف آن دیدگاه‏های مختلفی ارائه شده است. در فرهنگ دهخدا برای واژه علم، معانی دانستن، یقین کردن، دریافتن، ادراک، استوار کردن، معرفت، دانش، آگاهی و شناسایی به کار برده شده است (دهخدا، 1337). حیدری (1389) معنای علم و دانش را در مراحل ابتدایی با معنای امروزین آن متفاوت دانسته و بیان می‏دارد که علم در آغاز با جادو، خرافه، اخترگویی و دین همراه بوده است. سروش (1379) معتقد به کاربرد دو معنای مختلف برای علم در زبان فارسی و عربی است. معنای اصلی و نخستین علم، دانستن در برابر ندانستن است. در این معنا، همه دانستنی‏ها صرف نظر از نوع آنها علم نامیده می‏شود و عالم به کسی گفته می‏شود که جاهل نباشد. علم در معنای دوم به دانستنی‏هایی گفته می‏شود که تجربه مستقیم حسی در داوری یا گردآوری آنها دخالت داشته باشد که در این مفهوم علم در برابر همه دانستنی‏هایی قرار می‏گیرد که قابل آزمون نیستند. تولد علم به معنی مطلق آگاهی (معنای اول)، هم‏آغاز با تولد بشر است و رشد آن به معنای دوم، از آغاز دوره رنسانس به بعد است. کلمه science در انگلیسی و فرانسه معادل معنای دوم علم می‏باشد.
برونوفسکی (1368) علم به صورتی که ما آن را می‏شناسیم مخلوق سیصد سال گذشته می‏داند. به عقیده او این علم در دنیایی ساخته شده است که در حدود سال 1660 هنگامی که اروپا خود را از کابوس طولانی جنگ‏های مذهبی رها می‏ساخت و زندگی خود را بر مبنای تجارت و صنعت آغاز می‏کرد شکل نهایی گرفته است.
به عقیده ویلیام و هال (1363) مهم‏ترین دوره‏های پیشرفت علمی، دوره یونانیان اسکندرانی، دوره انقلاب علمی در سده هفدهم، دوره مادیگرایی در سده نوزدهم و دوره نوین می‏باشد. دوره نخست، با علم گذشته‏های دور، به ویژه علم مصری، بابلی و دوران نخستین یونان پیوند دارد. دوره دوّم، با مجموعه‏ای از جنبش‏های سیاسی، نظامی، اقتصادی و دینی به دوره نخست مربوط بوده است. دوره سوّم، علوم ریاضی پیشرفت چشم‏گیر داشته است. دوره چهارم، دوره پیشرفت‏ فنی و رشد سرسام‏آور علم است.
2-1-2- مروری بر روند تحوّل علم در ایران
اندیشه‏های علمی در ایران ریشه‏هایی بس کهن دارد. از حدود هزاره‏های سوّم پیش از میلاد در برخی از جوامع متمدّن واقع در جنوب غربی ایران مانند سومر، بابل و شوش فضای علمی وجود داشته و اندیشه‏ها و ابداعات چشم‏گیری در علوم ریاضی و ستاره‏شناسی و هندسه در حلقه‏های علمی متشکل از کاتبان معابد شکل گرفته است. عصر هخامنشی در ایران باستان یکی از اعصار پررونق ارتباط‏های فرهنگی میان ملّت‏ها بوده است و اعتلای سطح علمی هر جامعه مستلزم این دادوستدهای فرهنگی ‏بوده است. در دوره اشکانیان پایه‏های سنّت علمی در ایران گذاشته شد. عصر ساسانی از بسیاری جهات عصر باروری فرهنگی در ایران بود. آثار و شواهدی از فرهنگ و علم و هنر در عصر ساسانی آخرین دوره تاریخ ایران پیش از اسلام وجود دارد. سده اوّل و نیمه اوّل سده دوّم هجری عصر تعلیق و تعطیل حکمت در جهان اسلامی بود. نخستین ثمرات تمدن اسلام در نیمه دوّم سده دوّم هجری با سیلان اندیشه‏ها و نوشته‏ها و با ایجاد مراکز جدید در کنار مراکز فرهنگی قدیم آشکار شد. سده‏های سوّم و چهارم هجری در ممالک اسلامی آکنده از خردگرایی و علم‏طلبی بود و در سده پنج به اوج شکوفایی خود رسید. در نیمه دوّم سده پنجم هجری نخستین نشانه‏های افول حکمت در جهان اسلام به وجود آمد. از سده دوازدهم میلادی به بعد فرهنگ عقلی از شرق به غرب جریان یافت و این تغییر پس از سده‏های دوازدهم و سیزدهم با شتاب بیش‌تری همراه بود. قرن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *