چالش های کارآفرینی در ایران چیست؟

به گزارش آلامتو به نقل از دنیای اقتصاد، دکتر حسن عباس زاده* از اونجا که کارآفرینی سازمانی به عنوان یه روش موثر واسه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته شده؛ پس کارآفرینی به معنی روند کشف و به کار گیری فرصتا به خاطر ارزش آفرینی در بخشای جور واجور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و پایه پیشرفت پایدار و همه جانبه تلقی می شه.

اینطوری پیشرفت کارآفرینی نقش شایسته ای واسه حضور فعال در بازارهای جهانی، مقابله با رقبا، اشتغالزایی پایدار، پیشرفت عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه، دولت و بخش عمومی داره. پیشرفت کارآفرینی فرآیندی پیچیده، بلندمدت و فراگیره که نقش زیادی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها داره.

طوری که امروزه کارآفرینی به هدف دار ترین و مهم ترین وسیله پیشرفت اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده. به خاطر همین گرایش به کارآفرینی در سراسر دنیا زیاد شده. مثلا در کشور هند واسه پیشرفت کارآفرینی، سازمان ملی کارآفرینی و پیشرفت کار و کاسبی های کوچیک ایجاد شده.

در حالی که در کشور مالزی وزارتخانه ای به نام وزارت پیشرفت کارآفرینی ایجاد شده. بقیه کشورای آسیایی هم واسه پیشرفت کارآفرینی، علاوه بر کمکای مالی و حقوقی، به ایجاد و گسترش زمینه های قانونی اون پرداخته ان؛ طوری که امروزه پیشرفت کارآفرینی، به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین روش هدف دار برون رفت از بن بستا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسایی و رفع مشکلات اون هستش.

ظرفیت سازی واسه پیشرفت کارآفرینی از یه طرف لازمه ارائه آموزشا و مهارتای کارآفرینی با راه و روش بازار محور و براساس نیازای جامعه در همه سطوح آموزشیه، اما از طرف دیگه پیشرفت کارآفرینی نیازمند شناخت و رفع مشکلات و ایجاد زمینه های مناسب جهت پیشرفت فعالیتای تولیدی و خدماتیه. تردیدی نیس که حضور پررنگ دولت در اقتصاد و مشکلاتی که واسه رقابت موثر بخش خصوصی و کارآفرینان هست، پیشرفت کارآفرینی رو از جا در آورد و ناممکن می سازه.

شاید بشه گفت که کارآفرینان قبل اینکه رقابـت بخش خصوصی رو واسه فعالیتای خود احساس کنن، مشکلاتی مانند قوانین و مقررات اداری و انحصارات دولتی رو مانع کار و کاسبی خود می بینن. در این نوشته مشکلات و رقابتای پیشرفت کارآفرینی در سازمانا از سه بعد عوامل ضد انگیزشی، مشکلات قانونی و محیط کار و کاسبی، وجود ساختار سازمانی مورد بررسی قرار میگیره.

الف) عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی سازمانی

۱- خطرپذیری مالی زیاد (ترس از دست دادن سرمایه شخصی)

۲- رسیدن به پول و پله و سرمایه واسه سرمایه گذاری (ترس از ناتوانی جفت و جور پول و پله و سرمایه کافی واسه راه اندازی کار و کاسبی)

۳- مشکلات اداری (نگرانی از محال بودن تامین چیزای مهم قانونی)

۴- هزینه ها و خطرات اجتماعی (نگرانی از از دست دادن احتمالی امنیت اجتماعی)

۵- فساد اداری

۶- از دست دادن مهارت ها (ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافی)

ب) مشکلات قانونی پیشرفت کارآفرینی در موردای قوانین و مقررات بانکی، مالیاتی، قانون کار، صادرات و واردات، مالکیت الهی و ثبت اختراع

ج) آزمایش محیط کار و کاسبی از نظر کارآفرینان برگزیده

بررسی مشکلات و مشکلات کارآفرینی سازمانی بدون بررسی و شناخت محیط کار و کاسبی کامل نیس. برابر نظر کارآفرینان برگزیده، مشکلای محیط کار و کاسبی واسه شرکتای جدید و در حال رشد، به ترتیب اهمیت یعنی:

۱- از دست دادن زیر ساختای تجاری، تخصصی و حرفه ای لازم شرکتای جدید و در حال رشد

۲- نبود پشتیبانی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی

۳- نبود زیر ساختای مناسب فیزیکی واسه شرکتای جدید و در حال رشد

۴- از دست دادن وجود پشتیبانی مالی کافی واسه شرکتای جدید و در حال رشد

د- مشکلات و محدودیتای سازمانی

بعضی از مهم ترین ابعاد مشکلات کارآفرینی از بعد سازمانی یعنی:

۱- وجود سازمانای بزرگ: شرکتای بزرگ واسه انجام فعالیتای کارآفرینانه مشکلاتی دارن که به وسعت و وجود خاص اونا رابطه پیدا میکنه.

۱-۱- اولین موضوع اینه که اندازه این جور شرکتا واجبه تا مدیران واسه اعمال کنترل، ساختار مشخصی رو به وجود بیارن.

۱-۲- موضوع برون سازمانی به وجود میاد که این جور شرکتا بزرگ تر می شن و رده های بیشتری به مدیریت اضافه می شه. افزایش رده های مدیریتی به معنی افزایش فاصله عمودی بین مدیرعامل و سطوح پایین تر کارکنانه.

۱-۳- موضوع سوم در سازمانای بزرگ نیاز به کنترله. وقتی که شرکتی بزرگ می شه، نیاز به کنترل در اون بیشتر می شه. در نتیجه مدیریت شرکت مجبوره، تا استانداردهای اجرایی ثابت و کمیت پذیری رو بسازه.

۱-۴- موضوع چهارم فرهنگ شرکته. فرهنگ شرکت از جو نظام تشویق برخورداره که از محافظه کاری در تصمیم گیریا پشتیبانی می کنه. اصول راهنمایی در فرهنگ سنتی شرکتا بر مبنای تابعیت از ساختار شرکت، فرار از اشتباهات یا دوری از شکست، دوری از ابتکار و انتظار دریافت دستورات، حفظ اصالتا و پشتیبانی از گذشته س.

۲- نیاز به سودهای کوتاه مدت: شرکتا رسیدن به سودهای کوتاه مدت رو که ملاک موفقیت در سازمانا هستش هدف قرار میدن؛ پس همیشه فشار مداومی از طرف مدیریت عالی واسه تنظیم روش هدف دارایی که اقدامات کوتاه یه مدت رو در پیش می گیرن، وجود داشته.

۳- از دست دادن استعداد کارآفرینانه: معدودی کارآفرین واقعی در سازمانای بزرگ هست. چون که اونا در مرحله اول جذب سازمانای بزرگ نمی شن و زندگی کارآفرینانه جداگونه رو به یه زندگی با امنیت بیشتر در شرکت بهتر می دونن.

۴- روشای نادرست جایزه: بیشتر سازمانا روشای مختلفی واسه جایزه دادن به کارکنان خلاق دارن. شرکتا از برنامه های پرداخت جایزه واسه سطح متفاوت کارکنان استفاده می کنن نه جایزه های مادی و نه جایزه های غیرمادی هیچ کدوم در سازمانای سنتی، کارآفرینان سازمانی رو تشویق نمی کنن.

راهکارهای پیشرفت کارآفرینی سازمانی

روشای پیشرفت کارآفرینی سازمانی یعنی:

  1. پیشرفت بینش: با ایجاد بینش مشترک، اهداف مدیران، رسالت سازمان و ماموریتای اون واسه افراد کارآفرین مشخص می شه و کارکنان این چشم انداز رو شناخته و اونو درک می کنن.
  2. تشویق نوآوری: نوآوری وسیله لازم واسه کارآفرینه؛ پس سازمانا باید نوآوری رو به عنوان عامل اصلی در روش هدف دارای خود مورد استفاده قرار بدن.
  3. ایجاد جو کارآفرینانه در سازمان: به وجود آوردن فضای کارآفرینی در سازمان و سرمایه گذاری در فعالیتای کارآفرینانه موجب تجلی تفکرات جدید تو یه محیط نوآور شده و باعث رشد بالقوه نوآوری می شه.
  4. پیشرفت تیمای کارآفرینی: تیمای کارآفرین مدیر و رهبر خود بوده و عملکردهای بالایی دارن از این رو سازمانای کارآفرین باید به دنبال ایجاد اینجور تیمایی باشن.
  5. معتقد کردن سازمان: تعهد به کارآفرینی در سازمان فقط می تونه یه روند بالا به پایین باشه و تشویق کارآفرینی نیاز به قدرت و اختیاراتیه که فقط از طرف رده های بالای سازمان می تونه، اعمال شه.
  6. تعیین شکل کارآفرینی در سازمان: کارآفرینی در سازمان اشکال مختلفی داره و شکلی که مناسب یه سازمان باشه، ممکنه واسه سازمان دیگه ناجور باشه.
  7. پیشرفت فرهنگ کارآفرینانه: فرهنگ سازمان کارآفرین باید با روشای کارآفرینانه سازمان هماهنگ شه.
  8. شناسایی استعدادهای کارآفرینانه: به خاطر شناسایی افراد کارآفرین باید دو گروه مشخص شن اول گروه نوآوران که از ذوق مدیریتی بهره مند باشن. دوم اعضای بالقوه گروه هستن که واسه معنی کارآفرینی سازمانی به نوآوران کمک میدن.
  9. جایزه به کارآفرینان سازمانی: دادن جایزه به کارآفرینان موجب دلگرمی اونا به ارائه کار بیشتر و خلاق می شه.

نتیجه گیری

کارآفرینی سازمانی و توجه به اون، شرط اساسی در پیشرفت هر کشور در قرن بیست و یکمه. از این رو در کشورای جور واجور توجه خاصی به کارآفرینی سازمانی و کارآفرینان می شه و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب واسه پیشرفت اون، از وسیله پیشرفت اقتصادی کشورها، مخصوصا کشورای در حال پیشرفت هستش.

به خاطر رسیدن به سازمان کارآفرین لازمه که مدیران سازمانا ضمن آزمایش محیط داخلی و خارجی سازمان، بسترها و زیرساختای لازم رو از ابعاد جور واجور فردی، گروهی و سازمانی جهت ایجاد و تقویت کارآفرینی سازمانی جفت و جور کنن تا با تدوین اهداف، روش هدف دار، ساختار، سیستما و فرهنگ سازمانی مناسب با سازمانای کارآفرین بشه گامی مهم رو در رشد و تعالی سازمانا برداشت که در صورت تحقق این، گسترش نوآوری و خلاقیت، بهبود سطح اشتغال در جامعه و رفاه اجتماعی، افزایش کمی و کیفی تولید، افزایش مزیت رقابت اقتصادی در میدون جهانی و پیشرفت کشور رو موجب می شه.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *