پایان نامه درباره داعش/:تشکیلات اداری داعش

تشکیلات اداری داعش:
رئیس: «ابوبکر البغدادی» ( که از تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۱۰ و پس از کشته شدن «ابوعمرو البغدادی» ریاست این گروهک را برعهده گرفت)

 • نخست‌وزیر: «ابوعبدالله الحسینی»
 • سخنگوی رسمی: «محمد العدنانی الشامی»
 • وزیر جنگ: «ابوسلیمان العراقی»
 • سرپرست والیان: «شیخ عبدالناصر»
 • عضو کمیته شرعی: «ترکی البن علی»، «عثمان نازح»، و «ابوحذیفه البطاوی»
 • والی بغداد: «ابوحذیفه البطاوی»
 • والی نینوا: «ابواحمد العلوانی»
 • والی حلب: «ابواسیر»
 • والی الساحل در عراق: «ابوایمن العراقی»
 • والی حسکه: «ابومصعب التونسی»
 • والی حمص: «ابویحیی العراقی»(Alastair ,5 September 2014)

 
4- 12 نظام حکومتی داعش:
سازمان حکومتی داعش به ادعای این گروهک، دارالخلافه است و در راس آن خلیفه، معاونان، نیروهای مسلح و اطلاعات قرار دارد و خلیفه به عنوان حاکم دولت اسلامی و رهبر کل نیروهای مسلح و اطلاعات است. (Alastair ,5 September 2014)
4- 13 قوه قضائیه داعش:
دادگاه عالی قضایی نماینده قوه مققنه در دولت اسلامی شام و عراق است؛ در زیر مجموعه آن مابقی دادگاه‌ها، پلیس، زندان، مرکز رسیدگی به دادخواست‌ها و چگونگی محاسبات وجود دارد. دادگاه عالی قضایی داعش بالاترین مرکز قوه مقننه است و عدد اعضای آن فرد است و رای‌گیری اجباری است. این دادگاه بر تمام انتخابات بعد از موافقت مجلس شورا نظارت می‌کنند و مطابقت آن را با قانون بررسی می‌کنند. (Alastair ,5 September 2014)
4-14 قوه مقننه داعش:
قوه مقننه داعش را مجلس شورا، نیروهای گارد شرعی، امنیت داخلی، نظارت، اعدام و مساجد تشکیل می‌دهد. مجلس شورا حق قانونگذاری و حکم نهایی در قوانین را دارد، این مجلس قوانین را بر اساس دستور مجلس شورای ملی صادر می‌کند و اگر پیشنهادات مجلس شورای ملی با چیزی که آنان آن را «شرع» می‌دانند، مخالف باشد آن را رد می‌کند. (Alastair ,5 September 2014)
 
4-15 قوه مجریه داعش:
قوه مجریه داعش را شورای وزیران، استانداران، دستگاه‌ها خدماتی و دفاتر شکایات و پیشنهادات تشکیل می‌دهند. این قوه، امور روزانه دولت ، خدمات مردمی و چگونگی اجرای قوانین صادره از مجلس شورا را بررسی می‌کند و رئیس حکومت، وزار و استانداران را بر اساس دیدگاه‌های آنها در امور اداری و سیاسی تعیین می‌کند. مجلس وزرا همچنین دادخواست‌های مردم را دریافت و در رفع امور معیشتی آنها می‌کوشد. (Alastair ,5 September 2014)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
علل شکل گیری داعش در عراق در سال های 2010 تا 2014

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *