مدل خرید آنی دهدشتي و مبرهن:/پایان نامه درمورد خرید آنلاین

مدل دهدشتي و مبرهن
دهدشتي و مبرهن درسال 1391 مطالعه­ای را انجام دادند، این افراد برای سنجش تأثير عوامل انگيزش فردي بر خريد هاي اينترنتي، تأثير دو ارزش فردي نياز به خودشكوفايي و نياز به برقراري روابط اجتماعي را بر منافع لذت جويانه و منافع كاركردي حاصل از خريد اينترنتي بررسي و سپس رابطه بين اين منافع و ويژگي­هاي سايت ارائه كننده كالا و خدمات به صورت الكترونيكي ( فضاي سايت، طراحي تصويري، دسته بندي محصول، خدمات پس از فروش، كيفيت اطلاعات) را مشخص کردند. مدل پژوهش این افراد به شرح زیر می باشد.

دو دسته مهم از مشتريان بر مبناي ارزش­هاي فردي آنها را شناسايي شده­اند. مشتريان دسته اول، خودشكوفايي را به عنوان هدف زندگي خود دارند. آنها اهداف كاربردي خريد را بسيار مهم مي­شمارند ولي به كسب لذت از خريد چنين بهايي نمي­دهند.  براين اساس، خصيصه­هاي بيروني (مثل دسته بندي محصول، كيفيت اطلاعات و خدمات پس از فروش) ابعاد مهمي در ارتباط با اين مشتريان هستند.  براي جذب مشتريان دسته اول، مديران بايد بر منافع كاربردي كه ارائه می­دهند، تأكيد كنند. مشتريان دسته دوم، برقراري رابطه اجتماعي را هدف زندگي خود مي­دانند. آنها به اهداف كاربردي و لذت طلبانه اهميت يكساني مي­دهند. براين اساس، مديران بايد براين نكته تأكيد كنند كه يك فروشگاه الكترونيكي، مي­تواند مشخصه نياز برقراري روابط اجتماعي آنها باشد.
روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بوده و جامعه آماري را دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي كه در سه ماه گذشته حداقل يك بار خريد اينترنتي داشته­اند تشكيل داده است. روش نمونه­گيري طبقه بندي نسبي و حجم نمونه 374 نفر بوده است. از مدل كو،كيم  و لي[1] (2007) در اين تحقيق استفاده شده است و از روش­هاي كولموگروف اسميرونوف، ضريب همبستگي پيرسون و از تحليل عاملي تأييدي براي تجزيه و تحليل داده­ها استفاده شده است. نتايج تحقيق برخلاف تحقيقات قبلي از جمله تحقيق كو، كيم و لي (2007) نشان داد كه اگر مديران بتوانند احتمال خريد مكرر را از طريق ارائه اطلاعات با كيفيت بالا در خريداران خود افزايش دهند، تمايل آنها براي بازگشت به سايت افزايش خواهد يافت. در اين راستا مي­توان به مديران فروشگاه هاي آنلاين پيشنهاد داد كه حس لذت جويي از زندگي را در خريداران تقويت كنند و از سويي ديگر به منظور پاسخ­گويي به نياز به برقراري روابط اجتماعي در افراد، امكانات چت و… را فراهم نمايند.
 
[1] Mo koo , jin kim , and hwan lee
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *