پایان نامه درمورد سیستم مدیریت یکپارچه و راهنمایی و رانندگی

در این دوره تداوم و گسترش قدرت سیاسی و نفوذ آن باعث شد تمام آرمان های ایجاد شده از بین برود. تاسیس136 شهرداری در این دوران هیچ گاه به معنای تلاش دولت در تحقق حکومت محلی نبود، بلکه در حقیقت حکایت از گسترش بوروکراسی دولتی در پهنه ی نظام اجتماعی و پیرامونی ایران داشت. بدین ترتیب هیچ یک از مولفه های حکومت محلی مانند انتخابی بودن، محلی گرایی، منابع درآمدی مستقل، آموزش تخصص وتجربه در نظام مدیریت شهری مخصوصا شهرداری ها وجود نداشت. در دوران نخست وزیری مصدق تا حدودی این قوانین اصلاح شد و میان مرکز وپیرامون روابط تعاملی برقرار شد. یعنی انتخاب شهردار توسط انجمن شهر وتصویب توسط دولت مرکزی بود.کودتای 28 مرداد ساختار مرکزی سیاسی را که مبتنی برپارلمان بود به نظام سیاسی “بوروکراتیک اقتدار گرا”تبدیل کرد، نظام سیاسی که اساس را بر سرکوب سیاسی و حضور پر قدرت بوروکراسی گذشته بود. پس از کودتا دوباره برنامه حضور دولت مرکزی درمدیریت شهری بود .با گسترش صنعت نفت وضع عوض شد.پول این نفت حاکم را از جامعه وطبقات اجتماعی بی نیاز ساخت. پس حاکم با دید مغرورانه و در نو سازی شدید آن دوران به از بین بردن بافت سنتی دست زد. رابطه ی مرکز و پیرامون در این دوران به رابطه ی گزینشی و عواطف ملوکانه ی حاکم بستگی داشت. اولین نتیجه ی این سیاست،توسعه نیافتگی منطقه ای در ایران طی دوران 1340_1357 بود .دولت مرکزی در همه جا حضور داشت و خبری از اداره ی شهر ها بر اساس نیازهای محلی نبود. مرکز گرایی باعث ایجاد مشکلاتی بزرگ سری کلان شهرها از جمله تهران، افزایش حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی، توسعه نیافتگی منطقه ای، بی حسی و بی تفاوتی سیاسی، عدم انگیزه ی مشارکت فعال و…. گردید که از بین آنها توسعه نیافتگی منطقه ای مهمترین عامل در عدم تحقق حکومت محلی بود که رابطه ی این دو را می توان به صورت زیر نشان داد:
Widget not in any sidebars

تمرکز سیاسی توسعه نیافتگی منطقه ای عدم تحقق حکومت محلی
شواهد ومدارک نشان می دهد درایران برآیند نوسازی ناهمگون و تمرکزگرایی سیاسی در دوره ی پهلوی است.
پیدایش و تاسیس دولت مدرن فرایند روابط مرکز – پیرامون را متحول کرد. الگوی جدید چیزی جز ادغام ساختار اقتصادی – اجتماعی ایران در جهان نبود. با توجه به شاخص های اصلی توسعه (آموزش،بهداشت،برق،مسکن و….)مشخص می شود که ساخت مرکزی سیاسی نقش تعیین کننده ای در تامین یا عدم تامین زیر ساختها و بنیادهای محلی تقویت کننده ی حکومت محلی داشته است. تمرکز صنایع در دوران انقلاب صنعتی در شهر های مرکزی از خصوصیات نوسازی در این دوران بود.در نهایت توسعه نیافتگی منطقه ای مانع آمادگی زیر ساخت های محلی برای تحقق حکومت محلی شد. (ابطحی ، 1388)
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی روند شهر و شهر نشینی دچار تحول گردید که اوج نمود مشارکت مدنی را می توان در ظهور شوراها دانست که علی رغم برخی کاستی ها ومشکلات همچنان به حیات خود ادامه می دهد . و از آن زمان بود که به مرور ضرورت مدیریت واحد شهری رخ نمود تا شورا بتواند به کلیه وظایف تعریف شده خود عمل کند و تنها نقش عزل ونصب شهردار را نداشته باشد. نمودهای قانونی واگذاری امور شهر به شهرداری ها را می توان در موارد ذیل یافت :
ماده 136 برنامه سوم توسعه : به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به توانایی‌های شهرداری‌ها ، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی را در حیطه مدیریت شهری که ضروری تشخیص می‌دهد براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، همراه با منابع اعتبار ذی‌ربط به شهرداری‌ها واگذار کند.
ماده137برنامه چهارم توسعه: الف: دولت مکلف است، تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی‌کاری‌ها و همچنین بهره‌گیری همه جانبه از فناوری‌های نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب‌سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذی‌ربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.
ب: آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب شورای عالی اداری همراه با منابع مالی ذی‌ربط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار می‌شود.(ابطحی ، 1388)
حوزه های مدیریت یکپارچه شهری
سیستم مدیریت یکپارچه شهری در واقع تجمیع خدمات 23 ارگان شامل مخابرات، آب، برق، گاز، پلیس راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاهها، کمیته امداد، میراث فرهنگی، دارایی و …. در حوزه خدمات شهری با مدیریتی واحد است که به آنها اجازه می دهد تا دید بازتری نسبت به سیاست گذاری، تصمیم سازی، اجرای پروژه ها و نظارت بر آنها داشته باشد.
2-3-1 شناخت منافع مدیریت یکپارچه شهری ( شناسایی بیماری مدیریت شهری )
استقرار سیستم مدیریت واحد شهری می تواند منجر به موارد ذیل شود :
با توجه به استقرار 70 درصد جمعیت کشور در شهرها و به طور ویژه کلان شهرها اهمیت ژئو اکو
نومیک وژئو استراتژیک آنها بسیار بالا ست و از طرفی آنها را به نقاط آسیب پذیر سیاسی و اجتماعی بدل کرده است ، لذا برای جلوگیری از آسیب به این نقاط حساس و استراتژیک عملکرد یکپارچه ، هماهنگ و فارغ از هرگونه تداخل بلکه همراه با تعامل بسیار حیاتی است که در سایه مدیریت یکپارچه شهری به بهترین شکل نمود خواهد یافت.
رفاه شهروندی و ارائه خدمات مطلوب شهری از جمله مهمترین دستاوردهای مدیریت یکپارچه شهری است ، چرا که با متمرکز شدن خدمات شهری شهروندان می توانند با صرفه جویی در وقت و هزینه به خدمات مورد نیازشان دست یابند. به عنوان مثال یک واحد مسکونی یا تجاری که مجوز احداث آن توسط شهرداری صادر می شود برای انشعاب آب باید از شرکت آب و فاضلاب مجوز لازم را بگیرد، برای اشتراک برق باید از اداره برق، برای نصب کنتور گاز از شرکت گاز و برای صدور پایان کار از شهرداری، برای اجازه کار (در واحد تجاری) از اتحادیه مربوطه، برای بحث بهداشت از اداره بهداشت، برای موضوع پارکینگ و ترافیک از اداره راهنمایی و رانندگی، برای دریافت خط تلفن از اداره مخابرات و برای بعضی دیگر از مجوزها باید از اداره بازرگانی، اداره میراث فرهنگی، اداره دارایی، نیروی انتظامی و بسیاری دیگر از ادارات باید مجوز گرفت و طی شدن این مراحل سخت هم اکنون به یکی از معضلات اصلی شهرها تبدیل شده است .(ابطحی ، 1388)
تخصصی شدن فعالیتهای سازمانها نیز از دیگر دستاوردهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری است چرا که با خروج خدمات عریض و طویل شهری از شرح خدمات سازمانها امکان برنامه ریزی و فعالیت بیشتر و بهتر برای سازمانها میسر می شود.
مدیریت بحران و مدیریت ریسک بهتر در امور شهری از دیگر مزایای استقرار این سیستم می باشد ، با متمرکز شدن خدمات شهری ، شهرداری می تواند به طور دقیق تر و با یک نگاه کل نگر به شناسایی و مدیریت ریسکهای موجود در شهر اقدام نماید و در بحرانهای شهری نیز با مدیریت متمرکز از خدمات ناهمگون و متداخل که بعضاً باعث شدیدتر شدن بحران نیز می شود جلوگیری کند. (الوندی ، 1388)
2-3-2- تامین زیر ساختها ( تامین تجهیزات برای عمل )
تجربه چندین ساله کشور در اجرای تصمیمات مختلف موید آن است که هر زمان قبل از اجرای یک طرح تمامی جوانب آن بررسی شده است و امکانات ، تجهیزات ، سخت افزار و نرم افزار آن تهیه شده و اطلاع رسانی درست به مجریان و ذی نفعان انجام پذیرفته است اجرای طرح با کمترین مشکل مواجه بوده است.
برای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه شهری مراحل و زیر ساختهای لازم بایستی فراهم گردد تا اجرای طرح با کمترین مشکل میسر شود. اهم زیر ساختهای لازم برای اجرای این سیستم عبارتند از :
انجام طرحهای پژوهشی در خصوص ابعاد مختلف این طرح ( قانونی ، سیاسی ، مالی ، اجتماعی و فرهنگی)
دستیابی به حداکثر تعریف قانونی برای اجرای سیستم
اطلاع رسانی به سازمانها ، مردم و پرسنل در خصوص مزایای سیستم
بررسی ابعاد مالی اجرای سیستم و تامین منابع آن
تجهیز امکانات سخت افزاری برای اجرای سیستم

عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار- قسمت ۶

این تله از بطری­های ۵/۱ تا ۲ لیتری ساخته شده است. در بخش بالایی بطری ۶-۴ سوراخ به قطر ۵-۴ میلی­متر تعبیه می­ شود. درون بطری محلول ۳ درصد بی­کربنات یا فسفات آمونیوم به همراه سم فسفره آلی ریخته می­ شود تا یک سوم بطری را پر کند. همچنین می­توان از پروتئین­هیدرولیزات و حتی کپسول­های فرمونی همراه نمک آمونیوم داخل بطری استفاده نمود. این تله کم­هزینه است و در اسپانیا متداول است. نسبت به تله مک­فیل نیاز به حفاظت کمتری دارد. با وجود اینکه محلول سریع خشک نمی­ شود، اما باید به­ طور مرتب تعویض گردد (Danne et al., 2005).
۲- ۴-۴-۲- روش­های کنترل مگس زیتون
۲-۴-۴-۲-۱- مبارزه قانونی (اقدامات قرنطینه­ای)
محموله­های میوه زیتون که از یک کشور وارد کشورهای غیرآلوده دیگر می­شوند بایستی به­ طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند. این مسئله باید با بازدید سه ماه قبل از برداشت محصول تایید گردد. انتقال نهال زیتون از یک منطقه به مناطق دیگر نیز باید کاملاً عاری از خاک باشد تا خاک اطراف ریشه نهال­ها، شفیره­های مگس زیتون را به همراه نداشته باشد. معمولاً انتقال میوه و اندام­های گیاهی و خاک از مناطق آلوده به مناطق دیگر ممنوع است و پست­های قرنطینه­ای داخلی باید از عبور این محموله­ها جلوگیری کنند. پست­های قرنطینه داخلی کشور، خصوصاً در استان گیلان (رودسر و رودبار) از نقل و انتقال میوه سبز زیتون و نیز نهال­های زیتون بدون گواهی بهداشت قرنطینه گیاهی ممانعت بعمل می­آورند (سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، ۱۳۹۱).
۲-۴-۴-۲-۲- مبارزه زراعی
شخم زدن زیر درختان درباغ­های آلوده به مگس زیتون در پایان فصل زراعی و آغاز سرما از جمعیت نسل بعدی آن می­کاهد. به روی خاک آمدن شفیره­های تشکیل شده در داخل خاک، باعث می­ شود تا توسط عوامل مختلف از جمله شکارچی­ها از بین بروند (شهبازی پاشاکی، ۱۳۸۵). در کشورهای حاشیه دریای مدیترانه، درختان به شدت هرس می­شوند تا با نورگیری بیشتر درون تاج درخت، فعالیت مگس کمتر شود. کاهش آبیاری در باغ­های آلوده در کاهش جمعیت آفت موثر است. تله­های نصب شده در باغ­هایی که مورد آبیاری قرار گرفتند ۱۰ برابر نسبت به تله­های نصب شده در باغ­های بدون آبیاری مگس بدام انداختند (Orphanidis and Kalmoukos, 1979 به نقل از شهبازی­پاشاکی، ۱۳۸۵). درختان در حاشیه خیابان­ها که اغلب حالت زینتی دارند و تحت محافظت کامل نیستند، دارای آلودگی زیادتری نسبت به درختان باغ­های تجارتی دارند. بنابراین عملیات و کنترل روی این درختان نیز باید به خوبی انجام شود تا کانون آلودگی برای باغ­های اطراف نباشند (Danne et al., 2005). در شهرستان رودبار تعدادی از باغداران در راستای عملیات بهزراعی باغ، پای درختان زیتون را در فصل زمستان شخم می­زنند.
۲-۴-۴-۲-۳- مبارزه مکانیکی
کنترل مکانیکی مگس زیتون بصورت جمع­آوری حشرات کامل با تله­های توصیف شده انجام می­گیرد. هر چند کاربرد تله­ها تا حدود زیادی جمعیت مگس را کاهش می­دهد، اما به تنهایی قادر به کاستن تراکم جمعیت پائین­تر از آستانه زیان اقتصادی نیست. برخی از عملیات مکانیکی دیگر مانند چیدن میوه­ های باقیمانده روی درختان بعد از برداشت، از بین بردن میوه­ های ریخته شده روی زمین با ایجاد گودال، حداقل به عمق ۳۰ سانتی­متر، مالچ­پاشی، در کاهش جمعیت آفت موثر است (Michelakis, 1979). تعدادی از باغداران زیتون شهرستان رودبار در زمان برداشت میوه زیتون به جهت کنترل آفت برای سال آینده، کلیه میوه­ های روی درخت و ریخته شده پای درخت را جمع­آوری می­ کنند.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۴-۴-۲-۴- مبارزه ژنتیکی با بهره گرفتن از روش نرعقیمی
روش نرعقیمی کنترل مگس زیتون به­صورت کاهش میزان باروری ماده­های آفت است که موجب کاهش تراکم جمعیت آفت می­ شود. رهاسازی مگس­های نرعقیم شده برای کنترل مگس میوه مدیترانه­ای در دنیا توسعه یافته است (Chania & Hellas, 2003). برای کنترل مگس زیتون در این روش، حشرات روی رژیم غذایی مصنوعی بطور انبوه پرورش داده می­شوند و سپس با اشعه­دهی شفیره­ها با اشعه گاما، آنها را عقیم کرده و رهاسازی مگس­های نر اگر در معرض پرتوتابی ۱۲-۸ کیلو راد اشعه گاما، قرار گیرند عقیم می­شوند. رها سازی باید در محل­های ایزوله و یا در جزایر کوچک انجام گیرد تا نتیجه مطلوب­تری حاصل گردد (Katsoyannos, 1992). از این روش در ایران در حال حاضر استفاده نمی­ شود.
۲-۴-۴-۲-۵- مبارزه بیولوژیک
مگس میوه زیتون دارای دشمنان طبیعی از انواع پارازیتوئیدها شکارگرها و عوامل بیماری­زا می­باشد که روی مراحل حیاتی آن فعالیت تغذیه و رشد و نمو دارند. برخی از این عوامل به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفته­اند که عبارتنداز، پارازیتوئیدها (Eupelmus urozonus، Eurytoma martellii، Opius tephritivorus، Teleopterus erxias)، شکارگرهای، (Belonuchus rufipennis، Pterostichus creticus، Scolopendra cretica) باکتریBacillus thuringiensis ویروس­های (Cricket paralysis virus، Nuclear polyhedrosis viruses، Iridescent viruses) و قارچ­ها.
از هیچکدام از روش­های کنترل بیولوژیک برای کنترل مگس زیتون در حال حاضر در کشور در سطح اجرایی، استفاده نمی­گردد.
۲-۴-۴-۲-۶- مبارزه شیمیایی
روش متداول و معمول کنترل مگس زیتون دراغلب کشورهای آلوده به آفت، بکارگیری آفت­کش­های شیمیایی است. ناسالم بودن سموم دفع آفات نباتی از لحاظ اکولوژیکی محرز است و این مشکل برای آفتی مانند مگس زیتون که درون میوه خوراکی انسان فعالیت می­ کند، به­مراتب بیشتر است. آزمایش­های انجام شده ثابت کرده ­اند که به­ طور معمول کمتر از ۱ درصد آفت­کش به آفت می­رسد و مابقی در محیط پراکنده می­ شود. باقیمانده بسیاری از آفت­کش­ها در میوه زیتون و روغن آن پیدا شده است (Leandri et al., 1993).
برای کاهش زیان­های جانبی آفت­کش­ها تعیین زمان دقیق برای کنترل شیمیایی بسیار مهم است. محققین توصیه کرده ­اند برای کنترل شیمیایی در زیتون­های روغنی بهتر است به موارد زیر توجه شود:
– هنگامی سمپاشی صورت می­گیرد که بیش از ۵ مگس ماده بالغ در هر تله چسبنده یا هر تله پیش­آگاهی شکار شود.
– بیش از ۵۵ درصد مگس­های ماده بدام افتاده دارای تخم­های بارور باشند.
– میوه زیتون از لحاظ فنولوژیکی در مرحله حساسی باشد که در این رابطه مرحله سخت شدن هسته زیتون مد نظر است.
– مگس­های ماده به تله­های فرمونی جلب شوند که نشان­دهنده شروع فعالیت جنسی آنها است.
– شرایط جوی برای اقدامات سمپاشی مناسب باشد.
همچنین تحقیقات انجام شده نشان داده است، کنترل شیمیایی برای زیتون­هایی که در مرحله سبز بودند و موسوم به زیتون­های کنسروی هستند هنگامی انجام شود که اولاً یک سوراخ تخم­ریزی روی هر میوه مشاهده شود و ثانیاً بیشتر از یک مگس در هر روز در هر تله چسبنده شکار شود.
در مواردی که خسارت مگس زیتون در سمپاشی­های نوبت اول مهار نشود و الزامی برای کاربرد سموم در نوبت دیگر داشته باشد، زیتون­های روغنی و در زیتون­های کنسروی باید به موارد زیر توجه کرد.
زمان کنترل نوبت بعدی در زیتون­هایی که مصرف روغنی دارند زمانی است که:
– در هر روز بیش از یک مگس در هر تله مشاهده شود.
– بیش از ۶۰ درصد ماده­های دارای شکم پر از تخم در تله مک­فیل شکار شود.
– بیش از ۳-۲ درصد میوه مورد حمله قرار گیرد.
برای زیتون­های کنسروی، شکار مگس­های ماده در تله­های چسبنده ۵۰ درصد مشاهده شود. لازم به یادآوری است که زمان سمپاشی کوتاه است و نباید ۸ روز بیشتر به­طول انجامد تا بیشترین تاثیر را داشته باشد (University of Florida, 2000).
۲-۴-۴-۲-۶-۱- کنترل شیمیایی همراه با جلب­کننده­ های حشرات کامل
این روش کنترل بیشتر جهت جلب حشرات کامل و نابودی آنها به­کار می­رود. در واقع هدف، گرایش مگس­های نر و ماده به طعمه­های مسموم است. حشرات بالغ به محلول یک درصد پروتئین هیدرولیزات جلب می­شوند. برای تهیه طعمه مسموم در کشورهای مختلف از سموم گوناگونی استفاده شده است که مهمترین آنها ترکیبات فسفره آلی و پیروتروئیدها هستند. در این روش کنترل توصیه نموده ­اند که تنها بخشی از درخت و یا ردیف­های تناوبی از درختان باغ سمپاشی شوند (Bagnoli et al., 1984).
بسته به طعمه، میزان باقی ماندن حشره­کش و بارندگی عملیات طعمه­پاشی بایستی تکرار شود. در مناطقی که اواخر شهریور و اوایل مهر بارندگی شدید است، زمانی که ۱۵-۱۰ درصد میوه­ های نمونه­برداری شده آلوده باشند، طعمه­پاشی پوششی مجدداً علیه لاروها انجام می­ شود (Collier and Van steenweeyk, 2003).
به­ طور کلی در این روش کنترل کاربرد طعمه­های مسموم یعنی مخلوط جلب­کننده­ها همراه با آفت­کش­ها ۳ روش کاربردی به شرح زیر متداول است:
۲-۴-۴-۲-۶-۱-۱- طعمه­پاشی لکه­ای
در این روش مخلوط پروتئین هیدرولیزات همراه با یک حشره­کش بصورت لکه­ای در باغ آلوده بکار برده می­ شود. طعمه­ها در نیمه جنوبی هر درخت پاشیده می­شوند (University of Florida, 2000). از این روش در شهرستان رودبار، در زمان بالا رفتن جمعیت آفت در تله­های زرد چسبنده، توسط تعدادی از باغداران انجام می­گیرد (سازمان جهاد کشاورزی گیلان، ۱۳۹۲).
۲-۴-۴-۲-۶-۱-۲- طعمه­پاشی ردیفی
در این روش مخلوط حشره­کش- طعمه در هر ۳ یا ۴ ردیف درختان گذاشته می­ شود (University of Florida, 2000).
۲-۴-۴-۲-۶-۱-۳ – طعمه­پاشی هوایی
در این روش، طعمه­ها بصورت متناوب در نوارهای ۲۵ متری بین فواصل ردیف­های ۷۵ متر طعمه­پاشی انجام می­گیرد (University of Florida, 2000).
۲-۴-۴-۲-۷- استفاده از ذرات کائولن[۱۲] برای محافظت میوه از مگس زیتون
کائولن خاک رس سفید رنگ است. ماده اصلی تشکیل دهنده آن سیلیکات آلومینیوم هیدراته می­باشد. ذرات کائولن دستیابی جدید برای کنترل حشرات در محصولات کشاورزی است. سطح سفید کائولن روی گیاه یک حالت دورکنندگی برای مگس زیتون دارد. انعکاس پوشش سفید آن روی گیاه، باعث دور شدن حشره از گیاه میزبان می­ شود. در واقع سطح سفید رنگ از نظر فعالیت تغذیه­ای و تخم­گذاری برای حشره نامناسب است (Saour and Makee, 2004).
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • بخش­چهارم

 

۲-۵- پیشینه تحقیق
نوری و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی که در زمینه عوامل موثر بر پذیرش مدیریت تلفیقی سن گندم با تأکید بر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز توسط گندم­کاران استان کرمانشاه انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین تماس­­های ترویجی و کانال­های ارتباطی و همچنین بین نگرش نسبت به اثر بخشی و رضا­مندی از رهیافت مدرسه در مزرعه با میزان پذیرش مدیریت تلفیقی سن گندم رابطه مثبت و معنی داری در سطح ۱ درصد وجود داشته، و در نهایت بین نفوذ­پذیری اجتماعی با میزان پذیرش مدیریت تلفیقی سن گندم رابطه مثبت و معنی­داری در سطح ۵ درصد وجود داشت. ضمناً متغیر­های تماس­های ترویجی و کانال­های ارتباطی ۷۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین و همچنین متغیر تماس­های ترویجی مهم­ترین متغیر تاثیر­گذار بر میزان پذیرش مدیریت تلفیقی سن گندم بوده به­ طوری که این متغیر به تنهایی ۲۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ویسی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی که در زمینه تحلیل علل عدم پذیرش فن­آوری­های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالی­کاران استان­های گیلان و مازندران انجام دادند، به این نتایج دست پیدا کردند که، مهم­ترین عوامل عدم پذیرش فن­آوری­های مدیریت تلفیقی آفات، عبارت بودند از، مسایل مالی، ویژگی­های فردی، وجود شرایط ابهام و ریسک، مسایل مدیریتی، نبود اطلاعات در­باره ویژگی­های فن­آوری­های مدیریت تلفیقی آفات معرفی شدند، به طوری که این عوامل، ۸/۵۸ درصد واریانس دلایل عدم پذیرش را تبیین نمودند.
کشاورز و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی که در زمینه عوامل موثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پر­محصول در میان کشاورزان استان گیلان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیر­های سن، سابقه کشاورزی به عنوان شغل اصلی، تاثیر معنی­داری بر پذیرش کشت ارقام پر­محصول نداشت. همچنین مساحت زمین ملکی دارای تاثیر مثبت و معنی­داری بر پذیرش کشت گونه­ های برنج پر­محصول داشت، اما مساحت زمین اجاره­ای دارای تاثیر منفی شدیدی بر پذیرش نوآوری بود که در سطح ۹۵ درصد اطمینان تایید شد. در این تحقیق کشاورزان دارای قطعات پراکنده و کوچک از پتانسیل بیشتری برای پذیرش نوآوری برخوردار بودند.
نورحسینی­نیاکی و اللهیاری (۱۳۸۹) در تحقیقی که در زمینه عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر پذیرش کشت توام برنج و ماهی در استان گیلان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیر سن پارامتر مهمی در اقدام به پذیرش کشت توام برنج و ماهی نبوده و عکس آن متغیر جنسیت جزء یکی از موارد مهم در پذیرش این تکنولوژی بود. همچنین میزان تحصیلات و سطح سواد رابطه مثبت و معنی­داری با پذیرش کشت توام برنج و ماهی داشته و هر چه تعداد اعضاء خانواده در بین کشاورزان بیشتر باشد، تمایل به پذیرش کشت توام برنج و ماهی افزایش می­یابد. ضمناً عضویت در نهاد­های اجتماعی، شرکت در فعالیت­های آموزشی – ترویجی، تعداد دفعات مراجعه با عامل ترویج، رابطه مثبت داشت.
تبرایی و حسن­نژاد (۱۳۸۸) در تحقیقی که در زمینه بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه ­های ترویجی اجراء شده در مسیر فرایند توسعه کشاورزی در بین گندم­کاران شهرستان مشهد انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، افزایش متغیر­های سن کشاورز، تعداد فرزندان، فاصله روستای محل سکونت از شهر و اشتغال در فعالیت­های غیر کشاورزی به طور معنی­داری منجر به کاهش احتمال پذیرش برنامه ­های ترویجی گشته و متغیر­های تعداد فرزندان با تحصیلات عالیه، سابقه کشاورز در تولید گندم، نوع مالکیت زمین­های تحت کشت گندم و میزان استفاده از اطلاعات و فنآوری­های نوین نیز دارای رابطه معنی­دار مثبت با احتمال پذیرش برنامه ­های ترویجی در میان کشاورزان بود.
درویشی و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقی که در زمینه بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر پذیرش آگروفارستری در میان صنوبر­کاران شمال کشور انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، رابطه مثبت و معنی­داری میان متغیر میزان پذیرش آگروفارستری با متغیر­های مستقل میزان تحصیلات، درآمد سالیانه خانوار، درآمد سالیانه ازشغل صنوبر­کاری، میزان آگاهی در زمینه آگروفارستری، دسترسی به نهاده­های مورد نیاز، دسترسی به تسهیلات اعتباری و میزان تماس با مروجان وجود داشته و همچنین میان میانگین میزان پذیرش آگروفارستری از نظر استفاده از تسهیلات اعتباری اختلاف معنی­داری وجود داشت.
حیاتی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی که در زمینه بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه دام روستایی در شهرستان سلماس انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیر­های سن، سطح تحصیل، نوسانات درآمدی، مقدار درآمد، تعداد دام­های تلف شده، تعداد دام، میزان آگاهی از مزایای بیمه دام، داشتن شغل غیر دامداری و دریافت تسهیلات عوامل موثر بر پذیرش بیمه دام از سوی دامداران بودند که به جز سن و داشتن شغل غیر دامداری سایر متغیرها اثر مثبت و معنی­داری بر پذیرش بیمه دام از سوی دامداران داشتند.
دین­پناه و همکاران ( ۱۳۸۸) در تحقیقی که در زمینه بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی توسط گندم­کاران شهرستان اصفهان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیرهای سطح مکانیزاسیون، سطح زیر کشت گندم، سطح تحصیلات و سابقه کشت گندم، ۵۹ درصد از تغییرات پذیرش تکنولوژی را پیش ­بینی نمود. ضمناً بین میانگین­های پذیرش تکنولوژی در رابطه با نظام زراعی، روش کشت گندم و نوع بذر مصرفی اختلاف معنی­داری وجود داشت. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد ویژگی­های اجتماعی، زراعی و شخصی به عنوان سه عامل، ۰۷۲/۶۸ درصد از واریانس پذیرش تکنولوژی را تبیین نمودند.
ملا­یوسفی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیق دیگری که در خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی­های کشاورزی پایدار در میان زارعین گندم­کار دیم شهرستان مرند انجام دادند، به این نتایج دست پیدا کردند که، چهار متغیر بیمه کردن محصول، شرکت در کلاس­های ترویجی، عضویت در تعاونی روستایی و سطح تحصیلات اثر معنی­دار مثبتی روی احتمال پذیرش اکثر تکنولوژی­ها داشتند.
چهارسوقی و همکاران (۱۳۸۶) در تحقیقی که در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش روش­های کشاورزی پایدار در کشت آبی توسط گندم­کاران استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی ۸۵-۸۴ انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین میزان عملکرد در هکتار، میزان درآمد حاصل از فروش گندم و سطح تحصیلات گندم­کاران با پذیرش روش­های کشاورزی پایدار کم­نهاده رابطه منفی و معنی­دار وجود داشته و همچنین مقایسه میانگین­ها نشان داد که از نظر آماری بین گندم­کاران از نظر نوع کشت گندم و شرکت در کلاس­های آموزشی–ترویجی تفاوت معنی­دار وجود داشت.
پزشکی­راد و مسایلی، (۱۳۸۱) درتحقیقی که در خصوص بررسی عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی در کنترل تلفیقی در کنترل کرم ساقه­خوار برنج استان اصفهان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیرهای وسعت کل اراضی، میانگین اندازه مزارع کشاورزی، میزان زمین­های زیرکشت درسال ۱۳۸۱، وسعت کشت برنج، میزان عملکرد برنج، میزان مشارکت افراد خانواده در امور کشاورزی، میزان دسترسی به نهاده­های کشاورزی و میزان دسترسی به منابع مالی، با متغیر پذیرش همبستگی معنی­دار مثبت داشته و همچنین، مشخص شد که میان نظام بهره ­برداری و پذیرش مبارزه تلفیقی همبستگی معنی­دار وجود دارد. به­ طوری که میزان پذیرش در نظام بهره ­برداری سهم­بری به­ طور معنی­داری بیشتر از نظام­های بهره ­برداری مالکیت شخصی و مزدبگیر بود. در زمینه رابطه تعداد قطعات زراعی با میزان پذیرش، مشخص شد که بهره­بردارانی که تعداد قطعات زمین آنها ۶–۴ قطعه است بیشترین پذیرش را داشته اند.
عبدالملکی و چیذری، (۱۳۸۸) در تحقیق دیگری که در زمینه تاثیر ویژگی­های اجتماعی-اقتصادی بر نگرش و اطلاع­یابی کشاورزان جهت پذیرش و به­ کارگیری سیستم­های آبیاری تحت­فشار در استان لرستان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین متغیر نگرش کشاورزان در پذیرش سیستم­های آبیاری تحت­فشار و متغیرهای میزان مالکیت اراضی آبی، اراضی تحت پوشش سیستم، افزایش قیمت آب، نوع برنامه ­های آموزشی و موانع ایجاد سیستم­ها رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشته و به­علاوه بین متغیر میزان دسترسی به اطلاعات فنی و متغیرهای سطح سواد، شغل اصلی، عملکرد، عوامل موثر در بکارگیری سیستم­ها، برگزاری برنامه ­های آموزشی، بازدیدهای مروج، برنامه ­های اجرا شده مروج و موانع ایجاد سیستم­ها رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشت.
امیرنژاد و رفیعی (۱۳۸۸) در تحقیق دیگری که در زمینه بررسی عوامل موثر در پذیرش یکپارچه­سازی اراضی شالیکاران در روستاهای منتخب استان مازندران انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیر­های سطح تحصیلات شالیکار، کیفیت اراضی شالیزاری، فاصله بین قطعات و برنامه ­های آموزشی (تلاش­ های ترویجی) مهم­ترین عوامل موثر بر پذیرش فرایند یکپارچه­سازی در اراضی شالیزاری استان مازندران بوده که از نظر آماری در سطح یک درصد معنی­دار می­باشند. هم­چنین متغیرهای تعداد افراد خانوار و حمایت­های اعتباری عوامل بعدی تاثیر­گذار، که در سطح معنی­داری ۵ درصد بر پذیرش این فرایند موثر بودند. ضمن اینکه متغیرهای سن، درآمد زارعین، تحصیلات فرزندان، تجربه شالیکاران، سطح زیر کشت، عضویت در تعاونی­های­روستایی، موقعیت اراضی، تعداد قطعات و حمایت­های­فنی در سطوح مناسبی معنی­دار نبودند.
حاجی میر­رحیمی و یزدیان (۱۳۸۶) در تحقیق دیگری که در زمینه بررسی عوامل موثر در میزان پذیرش نوآوری آزمون خاک توسط غله­کاران انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، ۴/۶۷ درصد از غله­کاران این نوآوری را به طور کامل نپذیرفتند. همچنین متغیرهای سطح دانش نسبت به آزمون خاک، میزان ارتباط با منابع اطلاعاتی، میزان نوپذیری، سطح مشارکت در طرح­های عمرانی، موقعیت اجتماعی، میزان انگیزه کار کشاورزی و رضایت شغلی، میزان دسترسی به نهاده­ها و میزان بهره­مندی از اعتبارات رابطه مثبت و معنی­داری با رفتار جامع پذیرش آزمون خاک داشت.

حجازی و شریفی (۱۳۹۰) درتحقیقی که در خصوص تاثیر منابع اطلاعاتی و کانال­های ارتباطی در پذیرش مدیریت تلفیقی آفات برنج در بخش درودزن شهرستان مرودشت استان فارس انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، از بین کانال­ها و منابع اطلاعاتی مورد استفاده کشاورزان در زمینه مدیریت تلفیقی آفات برنج، همسایگان و نزدیکان، مراجعه به تامین­کنندگان نهاده­های کشاورزی و بازدید کشاورزان از مزارع از اولویت برخوردار بودند. محاسبه ضرایب همبستگی وجود رابطه مثبت بین متغیرهای سطح زیر کشت، تحصیلات، کشاورز نمونه بودن، موافقت با کاهش سموم و آفت­کش­ها و امکان کنترل آفات برنج بدون مصرف سموم با بهره­ گیری از منابع و کانال­های اطلاعاتی نشان داد.
ویسی و شریفی مقدم (۱۳۹۰) درتحقیقی که در خصوص تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فن­آوری­های مدیریت تلفیقی آفات انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، ۵/۵۷ درصد از کشاورزان پذیرنده با انجام فعالیت­های کنترل بیولوژیکی فناوری­های IPM را اجرایی کرده ­اند و ثانیاً هر چند پذیرندگان از نظر دانش، نگرش، افق برنامه ­ریزی، مقدار زمین تحت کشت، وابستگی کمتر به منابع در­آمدی بیرون از مزرعه در مقایسه با نپذیرندگان وضعیت بهتری داشتند، اما از نظر سنی مسن­تر بودند. همچنین نتایج نشان داد، متغیرهای دانش، نگرش، افق برنامه ­ریزی، دسترسی به نهاده­ها، عضویت در گروه­های محلی و کیفیت خاک بر رفتار پذیرش اثر مثبت داشته و مالکیت زمین اثر منفی بر رفتار پذیرش داشت، و این متغیرها قادر بودند به میزان ۸۷ درصد رفتار پذیرندگان را از عدم پذیرش به درستی پیش ­بینی نمایند.
دین­پناه و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیق دیگری که در زمینه تحلیل تاثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر پذیرش مبارزه بیولوژیک از سوی شالیکاران شهرستان ساری انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین میانگین­های سطح تحصیلات، سابقه کشت برنج، سطح زیر کشت برنج، سطح زیر کشت کل زراعی، تعداد قطعات زراعی، سطح مکانیزاسیون، میزان سم مصرفی، نگرش نسبت به مبارزه بیولوژیک، مشارکت اجتماعی، استفاده از وسایل ارتباط­جمعی استفاده از منابع اطلاعا­رسانی، تعداد تماس با مروج، تاثیر دوره­ های آموزشی- ترویجی، دانش مبارزه بیولوژیک، عملکرد، درآمد، نسبت هزینه – فایده، مزیت نسبی، سازگاری، آزمون­پذیری، قابلیت رویت، پیچیدگی­های نوآوری­های مبارزه بیولوژیک، و پذیرش مبارزه بیولوژیک، در دو گروه شالیکار اختلاف معنی­داری وجود داشت.
زارع و اسماعیلی (۱۳۸۹) در تحقیقی که در زمینه تعیین عامل­های موثر بر پذیرش بیمه­ی دام در شهرستان کرمان انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیرهای نوع دامداری، سابقه کار دامدار، تعداد دام­ها، تحصیلات، سن، شغل اصلی و درآمد سال گذشته دامدار به عنوان متغیر­های تاثیر­گذار بر پذیرش بیمه دام تعیین شدند. ضمناً نوع دامداری، سن، درآمد سال گذشته و مشاغل جانبی دامدار اثر منفی و سایر عامل­ها تاثیری مثبت بر پذیرش بیمه­ی دام داشتند.
کهنسال و رفیعی (۱۳۸۸) در تحقیقی که در زمینه بررسی عوامل محیطی و غیر محیطی موثر بر پذیرش آبیاری بارانی در استان خراسان رضوی انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی، تعداد قطعات زمین، تعداد محصولات و دسترسی به آب در پذیرش آبیاری بارانی تاثیر منفی داشته و همچنین مشخص شد متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز به­عنوان شغل اصلی، شیب زمین، ناهمگونی خاک و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تاثیر مثبت و معنی­داری در پذیرش آبیاری بارانی داشت.
نورحسینی و بایگان (۱۳۸۹) در تحقیق دیگری که در زمینه پذیرش کنترل بیولوژیکی کرم ساقه­خوار برنج در منطقه طوالش انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، تفاوت معنی­داری بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کنترل بیولوژیکی کرم ساقه­خوار برنج بر حسب متغیرهای میزان تحصیلات، میزان مشارکت در فعالیت­های آموزشی– ترویجی، تعداد دام و نیروی کار مزرعه وجود داشته و بین متغیرهای سن، جنسیت، تعداد اعضاء خانواده، سابقه فعالیت در کشت برنج، تعداد دفعات مراجعه به عامل ترویج در یکسال، میزان مالکیت زمین زراعی، تعداد قطعات زراعی تحت مالکیت، عضویت در نهادهای اجتماعی، میزان متوسط عملکرد برنج در سال، میزان هزینه سالانه درکشت برنج، نظام بهره­برداری، میزان دسترسی به نهاده­های کشاورزی و میزان دسترسی به منابع مالی ، تفاوت معنی­داری بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کنترل بیولوژیکی کرم ساقه­خوار برنج وجود نداشت.
مظهری و پارساپور (۱۳۹۰) در تحقیق دیگری که در زمینه بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزا دراستان خراسان رضوی انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، متغیر­های سطح زیر کشت آبی، میزان استفاده از توصیه­های مروجین، ارتباط با کشاورزان کلزا­کار، تاثیر کشت کلزا بر عملکرد غلات و سطح در­آمد کشاورزان رابطه مثبت و معنی­داری با کشت کلزا داشت.
طباطبایی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیق دیگری که در زمینه بررسی عوامل موثر در پذیرش مدیریت ریسک توسط دامداران صنعتی استان تهران انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین متغیرهای فاصله دامداری تا محل سکونت، میزان آگاهی از عوامل به وجود آورنده ریسک، مقدار سرمایه، میزان استفاده از وام، درآمد سالانه، تعداد راس واحد دامداری، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی با متغیر پذیرش مدیریت ریسک رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.
بیگدلی و صدیقی (۱۳۸۹) درتحقیقی که در خصوص بررسی رفتار پذیرش روش­های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، بین پذیرش و متغیرهای سن، تعداد قطعات، سابقه و میزان عملکرد گندم آبی رابطه معنی­دار منفی و بین میزان سواد وسطح کل اراضی رابطه معنی­دار مثبت وجود داشت. ضمناً متغیرهای میزان سواد و سطح اراضی دیم ۹/۶۷ درصد تغییرات رفتار پذیرش روش­های کشاورزی پایدار در مخاطبان را تبیین نمودند.
کرمی (۱۳۸۹) درتحقیقی که در خصوص بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه­­ی محصول گندم در استان کهکیلویه و بویراحمد انجام داد به این نتایج دست پیدا کرد که، متغیرهای سن کشاورز، تحصیلات، آگاهی از حق بیمه، میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف استاندارد عمل­کرد، مدیریت ریسک و سطح زیر کشت از عوامل تاثیر­گذار بر تمایل به بیمه­ی محصولات بوده است، به­ طوری که میانگین درآمد کل، تحصیلات، سطح زیر کشت، انحراف استاندارد عمل­کرد، و نسبت حداقل درآمد مزرعه­ی به کل درآمد مزرعه باعث افزایش تمایل به بیمه­ی محصولات گردیده است و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه، کل بدهی و دیگر درآمدهای کشاورز تمایل به بیمه­ی محصولات کشاورزی را کاهش می­دهد.
مومنی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیق دیگری که در زمینه عوامل موثر بر پذیرش عملیات مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، آگاهی از فرسایش خاک، اعتقاد به تاثیر اقدامات در کنترل فرسایش خاک، مساحت کل اراضی، شرکت در آموزش­های مربوط به حفاظت خاک و نوع مالکیت اراضی به طور مثبت و معنی­داری تصمیم کشاورزان برای پذیرش اقدامات حفاظتی را تحت تاثیر قرار می­دهند، در حالی که سن، تحصیلات، متوسط فاصله اراضی از محل سکونت و داشتن مشاغل غیر کشاورزی به­عنوان عوامل منفی و معنی­دار موثر بر تصمیم به پذیرش کشاورزان شناخته شدند.
مهرجردی و اسماعیلی (۱۳۸۹) درتحقیقی که در زمینه تعیین عامل­های موثر بر پذیرش بیمه­ی دام در شهرستان کرمان با کاربرد روش­های پارامتریک و ناپارامتریک انجام دادند به این نتایج دست پیدا کردند که، سطح سواد، سابقه­کار و تعداد دام­ها در پذیرش بیمه مثبت و نوع دامد­اری، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته در پذیرش بیمه منفی بود.

 

مقاله درباره جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری و انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری


Widget not in any sidebars

مثالهای فروش : مدلسازی برای بررسی راه حلهای جدید فروش ، مدلسازی دده های بازار یابی برای تجزیه تحلیل فروش
مثالهای تولید : مدلسازی برای تعیین الویت عملیاتی یا تعمیراتی دستگاهها بر اساس شرایط جاری ، مدلسازی داده های تولید برای تجزیه تحلیل نتایج تولید .
مثالهای مالی : تجزیه و تحلیل رفتار مشتریها در مقابل اطلاعیه بدهی و صورتحسابها ، بانک اطلاعاتی سهام و مدلسازی برای تصمیم به خرید یا فروش سهام( مک لوید،1387، ص 403).
2-1-6-6 سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES )
مثالهای فروش : کمک به برنامه فروش برای اطمینان از وجود ظرفیت کافی برای پشتیبانی از برنامه های فروش .
مثالهای تولید : کمک به مدیران برای برنامه ریزی تعمیرات بر اساس کمترین توقف فروش .
مثالهای مالی : کمک به حوزه مالی برای رد یابی هزینه های تولید و مشاهده آثار سفارشات خرید ( مک لوید،1387، ص 403).
2-1-7 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )
سیستمهای اتوماسیون اداری یا او . ای . اس پردازش اطلاعات روزانه مرتبط با فعالیتهای و وظائف اداری و زیر ساختهای سازمانی را بر عهده دارند . در این سیستمها از ابزار ها و نرم افزار های عمومی مختلف از جمله واژه پرداز ها مانند MSWord ، کاربرگهای الکترونیکی مانند MSExcel , Quattropropro نمایش اسلاید ها
مانند powerPoint و بانکهای اطلاعاتی شخصی مانند MSAccess استفاده می شود . از امکانات دیگری از قبیل پست الکترونیکی ، فاکس و امثال انها در سیستمهای اتوماسیون اداری برای بر قراری ارتباطات و انجام امکانات و ارسال پیامها هم استفاده می شود این ابزار ها در سیستم ارتباطات الکترونیکی دسته بندی شده اند و در سیستمهای اتوماسیون اداری به انها پرداخته نمی شود ( زرگر ، 1383، ص 31 ).
شاید رایج ترین سیستمهای اطلاعاتی ، همین سیستمهای اتوماسیون اداری باشند که در اکثر سازمانها از آنها استفاده می شود . اما نکته مهم در این موضوع عدم سازگاری بسیاری از نرم افزار های مشابه در برخی از سازمانهاست . یکی از وظایف مهم توسعه فن آوری طلاعات در سازمانها ، استاندارد سازی فرمتهای کاری و سازگاری برخی از ابزار های سیستمهای اتوماسیون اداری مطابق محیط ارتیاطی داخل و خارج سازمانهاست .
برخی سازمانها از نرم افزار های ویژه اتوماسیون اداری به طور یکپارچه و هوشمند استفاده می کنند تا وظایف گردش و تولید اسناد و مکاتبات و تصمیم گیریها به اضافه عملیات دبیرخانه نیز به طور سیستماتیک و اتومات انجام گیرد . برخی دیگر از سازمانها به طور پراکنده و اغلب بدون ارتباط شبکه ای و غیر سیستماتیک از ابزار های مستقل سیستمهای اتوماسیون اداری استفاده می کنند . شرکت نرم افزاری مایکروسافت ، یک مجموعه سازگار و عالی از این نوع نرم افزار ها را به نام مجموعه Office تولید و مدام کارایی آنها را توسعه می دهد . با توجه به امکانات نصب شبکه ای مجموعه Office به راحتی می توان بسیاری از خدمات اتوماسیون اداری را در انها طراحی و پشتیبانی نمود ( همان منبع ، 1383، ص 31 )
نگاه عامه ، بسیاری فناوری اطلاعات را برابر با این مفهوم می دانند . اتوماسیون اداری ، کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به منظور تسهیل امور اداری در سازمان به منظور ارتقاء کارایی آنهاست . استفاده از رایانه جهت تهیه اسناد ، نگهداری و باز یافت آنها و نیز ارسال داده به بخشهای مختلف سازمان و خارج از آن اثرات چشمگیری را به همراه داشته است . ایده دفاتر بدون کاغذ و نتایج مفید حاصل از آن تنها ازطریق به کار گیری سیستمهای اتوماسیون اداری تحقق می یابد ( همان منبع ، 1383، ص 31 ).
با پیدایش سیستمهای پست الکتروننیکی ، کارکنان اداری برای یکدیگر پیام نیز ارسال می کنند. در ضمن از آنجایی که کارکنان اداری می توانند از فایلهای مشترک استفاده کنند ، تابلو های اعلانات الکترونیکی نیز ایجاد شده است . این فایلها پست الکترونیکی هستند که مردم می توانند پیامهای عمومی خود را بر روی آنها قرار دهند . این امکانات بسیار جالب توجه هستند ، به طوری که با پیشرفت فناوری می توان نمودار هایی با کیفیت عالی در این پیام ها قرار داد . به علاوه با پیدایش هزینه مکاتبات کاهش یافته ، به طوری که مدرک حاوی متن ، تصویر و نمودار را با قیمت ارزان می توان ازطریق خطوط تلفن انتقال داد . به موازات این پیشرفتها فناوری رایانه ی ، سیستمهای صوتی اداری را نیز ارتقاء بخشیده است . تلفنهای اداری به سیستمهای اختصاصی مبادله خیلی پیچده مرتبط می شوند ( همان منبع ، 1383، ص 32 ).
سیستمهای نوشتار گروهی نیز تهیه شده است . این سیستمها به کارکنان کمک می کنند تا بتوانند به صورت کارآموزی و گروهی با یکدیگر کار کنند. ، هدف از تهیه سیستمهای نوشتار گروهی آن است که کار افراد به تلاشهای گروهی منجر شود و هم این که بتوان به بخشی از کار دیگران که تهیه شده است ، دسترسی داشت . کاربرد سیستمهای ویدئویی نیز رو به گسترش است . سازمان های بزرگ از قابلیت کنفراس ویدئویی ستفاده می کنند تا کارکنان بدون نیاز به مسافرت بتوانند به صورت رو در رو با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند . در ابتدای کار ، از این قابلیتها برای ارتباط چند مدیر در دو سه محل استفاده می شد . اما اخیراً از این سیستمها برای ارتباط هزاران نفر بر روی یک موضوع استفاده می شود ( همان منبع ، 138
3، ص 32 ).
اتوماسیون اداری ( Office Automation ) : مکانیزمی است در راستای بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثر بخش و کاربر مجموعه فعالیتهای سازمان با بهره گیری از : گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سازمان ، جستجوی اسان در اطلاعات ذخیره شده ، پاسخگویی سریع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری ، اعمال کنترل مناسب بر کاربران ، ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درون سازمانی .
سیستم اتوماسیون اداری وظیفه بر قراری ارتباطات داخلی سازمان و همچنین افراد سازمان با خارج از سازمان را عهده دار است . این ارتباط به بهبود هماهنگی فعالیت ها و کیفی کردن کار کمک می کند . پردازشگر های متن ، پست الکترونیک ، ارسال صدا ، ارسال فاکس ، ویدئو کنفرانس و کنفرانس کنفرانس صوتی از ابزار هایی که می تواند در این مجموعه به کار رود . سیستم اتوماسیون اداری از سیستم کار تابل و مدیریت فرایند ها تشکیل می شود که با سیستم دبیر خانه ، سیستم های پردازش عملیات و سیستم ارشیو در ارتباط است . بنابراین در یک مجموعه کامل اتوماسیون اداری کلیه عملیات سازمان ازطریق سیستم های نرم افزار های سازماندهی می شود .
باید توجه کرد که ازطریق مدیریت فرایند ها در یک سیستم جامع نرم افزاری می توان تمامی عملیات یک سازمان را با استفاده از ابزار های پیش گفته به نحو مطلوب سازماندهی کرد . می توان با استفاده از سیستم مدیریت فرایند گردش کلیه فرمهایی را که در سیستم های پردازش عملیات (TPS ) وجود دارند را از طریق سیستم کارتابل به انجام رساند . به این ترتیب بدون استفاده از فرمهای کاغذی ” تایید های ” مورد نیاز هر فرم تعریف می شود و با گردش آن در سیستم کارتابل هر فرایند تکمیل می شود . بنابراین اتوماسیون اداری فراتر از بکار گیری تنها یک سیستم کارتابل در سازمان است ولی بخشی از ان محسوب می گردد . ضمن انکه باید توجه داشت با استفاده از سیستم های یکپارچه که در ان کلیه فرایند های سازمانی با یکدیگر مرتبط هستند می توان به مفهوم کامل به سمت سازمانی حرکت کرد که در آن گردش اطلاعات سریع به موقع و با اطمینان را انتظار داشت و حتماً بدون استفاده از حتی یک برگ کاغذ ( همان منبع ، 1383، ص 32-33 ).
2-1-7-1 جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری و بهره وری :
یکی از دلایل عمده کاربرد فناوری طلاعات در محیط اداری ، افزایش بهره وری کسانی است که در این ادارات کار می کنند . بررسیهایی که در نیمه دهه 1970 انجام گردید نشان داد که رشد بهره وری در این گروه از کارکنان نسبت به کارگران بخش صنعت و تولید دچار کندی و عقب ماندگی می باشد . بررسیهای شرکتهای آمریکایی در خلال یک دوره دهساله منتهی به واخر دهه 1980 نشان داد که بهره وری در صنعت تقریباً90% رشد داشته است . در حالی که در امور دفتری 4% افزایش وجود داشته است . گزارشات دریافتی از این شزکتها حاکی از آن است که در خلال این دروه ده ساله کل هزینه امور دفتری از 20 الی 30 در صد به 30 الی 40 در صد کل بودجه افزایش یافته است . یکی از نتایج این مطالعه آن بود که هیچ گاه در محیط اداری و دفتری سرمایه گذاری کافی نشده است و دیگر این که فناوری مورد استفاده در این بخش نسبت به سایر بخشها ، دارای کارایی کمتری بوده است . بر آورد انجام شده نشان می داد که سرمایه گذاری در محیط کارخانه که برای کنترل رایانه ی تجهیزات ماشین آلات بکار رفته است . در حدود 10 برابر سرمایه گذاری در بخش اداری بوده است . نتیجه بدیهی این بود که سرمایه گذاری بیشتر در بخش امور اداری یک کارخانه که بهره وری بالایی دارد ، منجر به افزایش قابل توجهی در بهره وری امور اداری خواهد شد (پارکینسون، و رستوم جی،1386، ص 140).
بنا به دلایل زیر باید نتیجه گیری فوق را پذیرفت :
اندازه گیری بهره در محیط اداری و مقایسه آن با ساخته های محیط صنعتی کار مشکلی است .
ممکن است رابطه بهره وری و هزینه سرمایه ای هماهنگ نباشد عدم توجه به تاثیر عاملی انسانی در محیط اداری و استفاده از فناوری جدید ممکن است منجر به آشفتگی امور و بهره وری پایین شود .
میزان بهره وری در آغاز بررسی های فوق مشخص نشده بوده است . ممکن است کارکنان دفتری قبلاً کارایی بیشتری داشته اند و لذا با تغییر روشهای انجام کار ، پیشرفت چندانی حاصل نشده باشد. در صورتی که با مکانیزه کردن امور واقعاً بهره وری فزایش یابد ، تاثیر ان بر سازمان به شرح زیر خواهد بود :
استفاده بهتر از نیرو کار توام با کاهش تعداد کارکنان و یا افزایش بازده فردی پرسنل
استفاده بهتر از زمان به جهت کارایی بیشتر .

مقاله درباره بهبود کار و اتوماسیون و سیستمهای تولید

افزایش بازده مدیریت با تصمیم گیری بهتر .
افزایش بازده با عملکرد بهتر افراد .
Widget not in any sidebars

اثر بخشی بیشتر با استفاده از اطلاعات موجود در محیط سازمان(پارکینسون، و رستوم جی،1386، ص 141).
2-1-8 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار
اگر کامپیوتر نمی بود ، سخنی درباره ساختن مدلهای ریاضی، تحقق در عملیات یا علم مدیریت شنیده نمی شد . زیرا تمام اینها بستگی زیاد به سطوح محاسباتی دارد که اگر تنها ماشین حساب دستی به کار می رفت، غیر اقتصادی از آب در می آمد . بنابراین ، اتوماسیون ارتباط بسیار نزدیکی با پیشرفتهای اخیر تئوریهای مدیریت دارد که متکی بر تحقیق در عملیات و ساختن مدلهای ریاضی است (پارکینسون، و رستوم جی،1386، ص 143).
باز خود:
در مواردی که گزارشهای ارائه شده نشان می دهد که چگونه عملکرد واقعی در مواردی که گزارشهای ارائه شده نشان می دهد که چگونه عملکرد واقعی را می توان به عملکرد مورد انتظار مقایسه کرد ، چنین گزارشهایی به « باز خور » مرسوم اند . داشتن سیستم باز خور کارساز ، برای مدیریت مطلوب ، ضروری است . کامپیوتر با سرعت زیاد و ظرفیت ذخیره اطلاعات ، به سازماندهی باز خور کمک زیادی می کند .
ترموستات نیز یک مثال عالی باز خور است . ترموستات درجه حرارت واقعی اتاق را می سنجد و با درجه برنامه ریزی شده مقایسه می کند و این اطلاعات را به منبع اصلی حرارت می فرستد و برای اصلاح لازم ، سوپاپ را باز می کند یا می بندد. مفهوم کنترل به وسیله باز خور به طور کلی و به خصوص در صنایع پردازش حایز اهمیت است (پارکینسون، و رستوم جی،1386، ص 143).
خودکارسازی
جایی که در یک سازمان مواد با دست جابجا نمی شوند، چنین حالتی خودکار (یا اتوماسیون) نامیده می شود. خودکار کردن دستگاهها به علت افزایش استفاده از وسایلی حساس برای تعیین و انتقال اطلاعات مربوط به وزن، حجم، ابعاد، عمق شکافها، وضعیت جای گیری ، کشش انبساطی، درجه حرارت، فشار، میزان روانی (یا جاری بودن)، تعداد واحد ها و ویژگیهای شیمیایی گوناگون امکلان پذیر است.
اتوماسیون عملاً عبارتست از تولید مستمر با فرایندهای مجزا ولی به هم پیوسته به گونه ای که تمام اجزا در سلسله ای قرار می گیرند که به صورت خودکار (برقی یا مکانیکی) با هم پیوستگی کامل دارند. در مواردی که عملکرد خودکار وجود نداشته باشد، اتوماسیون هم وجود ندارد.
کنترلی اتوماتیک عبارتست از به کار بردن وسایل حساس مکانیکلی یا الکتریکی که عملیات ماشینی و محصول آن را در مقایسه با معیارهای از پیش تعیین شده کنترلی می کند. در پرداختن به مواد رادیواکتیو، اتوماسیون ضروری است، زیرا عاملی ایمنی حایز اهمیت است. در عملیات هواپیما و موشکها از کنترل اتوماتیک باید استفاده شود، زیرا فضای کار محدود است و اقدام سریع نیاز دارد که خارج از ظرفیت انسان است (پارکینسون، و رستوم جی،1386، ص 144).
اتوماسیون و تصمیمات مدیریت
مشاهده شخصی یک مدیر لزوماً باید نمونه کوچکی از کلی فعالیت او را تشکیلی دهد. بنابراین، وقتی که وی براساس مشاهدات شخصی، اقدام اصلاحی به عمل می آورد، باید به دلایل ذیل دقت کافی داشته باشد.
اولاً، به سبب اینکه اقدام اصلاحی ممکن است لازم نباشد، ثانیاً وقتی که لازم هم باشد، ممکن است نتواند دست به اقدام اصلاحی بزند، زیرا هنگام مشاهده ممکن است واقعه ای رخ نداده باشد. این جاست که اتوماسیون می تواند فوق العاده سودمند واقع شود. اتوماسیون به مدیر، یک تصویر کلی خوب ارائه می دهد و بنابراین او را در تصمیم گیری یاری می کند (در مقایسه با وقتی که بر مبنای مشاهده شخصی تصمیم می گیرد).
روند کنونی این است که فعالیت های ثانوی تولید مانند جمع آوری قراضه ها و دم قیچی ها، بازرسی ، شمارش، روغن کاری و قسمتهائی از فعالیت های مربوط به کنترل ابزار، مکانیزه شود. همچنین، مکانیزه کردن تا حدود زیاد در فعالیتهایی نظیر طراحی مهندسی، کنترلی موجودی، استفاده از ماشینهای پنجاه ساله در بارگیری سیستمهای دریافت سفارش و آزمایش به کار برده می شود. (پارکینسون و رستوم جی،1386، ص 145).
ضرورت تفکر برای آینده
خط تولید ماشینهای اتوماتیک در تولید محصولاتی که به همان منظور طراحی شده، بازدهی بالائی دارد، اما نمی تواند چیز دیگری تولید کند. اما نمی تواند چیز دیگر تولید کند. بنابراین، با اتوماسیون، مدیریت نمی تواند در مورد تولید یا طراحی سیستمهای تولیدی، روشی آسان گیر و به اصطلاح لسه فر داشته باشد.
اتوماسیون فقط می تواند بعد از اینکه یک موسسه در مورد تولید یک محصول خاص تصمیم گرفت و تعهد کرد به کار گرفته شود. قبل از اینکه هر نوع اتوماسیونی که (البته بسیار گران قیمت است) به کار افتد، همه چیز باید روشن و مشخص شود. بدین سبب، با بکارگیری اتوماسیون، مدیریت باید قبلاً در این باره بیندیشد و تا آنجا که ممکن است در تشخیص نیاز برای تغییر، حساسیت به خرج دهد. تغییر اتوماسیون بسیار پرهزینه است، اما بعضی اوقات این کار لازم است. و نمی توان با خوش خیالی چنین پنداشت که در آینده کارها خود به خود درست خواهد شد. تصمیم گیری درخصوص از رده خارج کردن یا تغییر کارخانه اتوماسیون بایستی بسیار سنجیده باشد.
اتوماسیون با ویژگیهای حرکت و آزمایش خودکار (غیر یدی) که دارد و یکپارچگی کاملی که در چارچوب فیزیکی کارخانه پدید می آورد، مدیریت را با معارضه ای (چالشی) سخت روبرو می کند. مدیریت نه تنها بایستی به فکر آینده باشد، بلکه باید تمام وجوه و جنبه های یک سازمان را
به صورت یکپارچه درآورد تا اتوماسیون به نحو موثر به کار برده شود (همان منبع، ص 146)
2-1-9 بهبود کار و اتوماسیون
برای بهبود کار، دامنه وسیعی وجود دارد. این نکته ای است که باید برای همه کس جاذبه داشته باشد، زیرا هدف، حداکثر صرفه جوئی در تلاش برای به دست آمدن حداکثر ستاده ها با حداقل داده ها است.
قدمهای اساسی برای بهبود کار عبارتند از :
آیا می توان قسمتی از عناصر کار را با اطمینان خاطر حذف کرد ؟
آیا می توان بعضی از قسمتهای عملیات را تلفیق کرد ؟
آیا با تغییر توالی مراحل کار می توان عملیات را ساده تر کرد ؟
آیا محل استقرار ابزارها و مواد در فرایند تولید را می توان مجدداً سازماندهی کرد، به طوری که افراد وقت کمتری روی اینها صرف کنند ؟

پایان نامه درمورد برنامه ریزی شهری و سیستمهای مدیریت

قلمرو تحقیق:
Widget not in any sidebars

قلمرو زمانی :قلمرو زمانی این تحقیق به زمستان 1391 و بهار سال 1392 محدود شده است.
قلمرو مکانی :قلمرو مکانی این پژوهش به شهرداری گیلان غرب محدود شده است.
قلمرو موضوعی :قلمرو موضوعی پژوهش حاضر به مدیریت یکپارچه شهری محدود شده است.

فصل دوم
مبانی نظری و سوابق تحقیق
مقدمه:
هدف سیستم مدیریت شهری ارائه خدمات مطلوب به شهروندان با استفاده بهینه از منابع مالی ، انسانی ، تجهیزات و اداره مطلوب امور شهری است. شهرها به مثابه اعضای پیکر کشور هماهنگ با هم کار می کنند و هرچه این هاهنگی بیشتر و این اعضاء بهتر کار کنند کشوری کارآمد تر و منسجم تر خواهیم داشت . برای مدیریت شهری می توان تعارف مختلفی ارائه داد :
“مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ سازمان‌ گسترده، متشکل‌ از عناصر و اجزاء رسمی‌ و غیررسمی‌ موثر و ذیربط‌ در ابعاد مختلف‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و کالبدی‌ حیات‌ شهری‌ با هدف‌ اداره، کنترل‌ و هدایت‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ و پایدار شهر مربوطه‌ است” (محمودی ، 1389)
“مدیریت‌ شهری‌ به‌عنوان‌ چارچوب‌ سازمانی‌ توسعه‌ شهر به‌ سیاستها، برنامه‌ها و طرحها و عملیاتی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در پی‌ اطمینان‌ از تطابق‌ رشد جمعیت‌ با دسترسی‌ به‌ زیرساختهای‌ اساسی‌ مسکن‌ و اشتغال‌ هستند. براین‌ اساس، کارآیی‌ مدیریت‌ شهری‌ وابستگی‌ مشخصی‌ به‌ عوامل‌ زمینه‌ای‌ از قبیل‌ ثبات‌ سیاسی، یکپارچگی‌ اجتماعی‌ و رونق‌ اقتصادی‌ و نیز عوامل‌ دیگری‌ از قبیل‌ مهارت‌ و انگیزه‌های‌ سیاستمداران‌ و اشخاص‌ استفاده‌کننده‌ از این‌ سیاستها دارد. تحت‌ این‌ شرایط‌ چارچوب‌ و ویژگیهای‌ سازمانی‌ حکومت‌ و مدیریت‌ شهری‌ به ‌ویژه‌ نقش‌ اجرایی‌ بخش‌ دولتی‌ و عمومی‌ در آن، تاثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای‌ در موفقیت‌ آن‌ ایفا می‌کند” (احسانی ، 1389)
2-1- سیستمهای مدیریت شهری
نوع حکومت و به تبع آن سیستمی که هر نظام حکومتی برای ادارۀ امور شهرها به کار می گیرد ، همچنین حدود اختیارات و روابط حکومت شهری با سایر سطوح حکومت نقش اساسی و کلیدی در شکل یابی نظام ارتباط بین عناصر مدیریت و برنامه ریزی شهری ایفا می کند . در نظامهای متمرکز ، میزان اعتماد به حکومتهای شهری ، شامل فعالیتهای جزئی و کم اهمیت است و معمولاً فعالیت برنامه ریزی شهری از اختیارات حکومت مرکزی محسوب میشود . درحالیکه کشورهای دارای نظام غیر متمرکز، برنامه ریزی شهر به عنوان یک فعالیت محلی پذیرفته و انجام برنامه ریزی شهری را به حکومتهای شهری واگذار می کند.
در حال حاضر سه نوع سیستم حکومتی درجهان مشاهده می شود و عموماً هر کدام از کشورها به منظور اداره امور شهرها یکی از سیستمها را برمی گزینند. مثلاً در انگلیس نظام حکومت شهری نوع مستقلی از سیستم حکومت شهری در جهان است .
این سیستمها عبارتند از :
الف) سیستم غیرمتمرکز … در نظامهای فدرالی ( سیستم فدرالی )
ب) سیستم غیر متمرکز در نظامهای متمرکز ( سیستم بریتانیایی )
ج) سیستم نظارتی فرانسوی ( سیستم ناپلئونی )
سیستم فدرالی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده آمریکا ، آلمان و هلند مشاهده می شود .
سیستم بریتانیایی در کشورهایی از قبیل انگلستان، استرالیا، کانادا، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی مشاهده می شود.
سیستم ناپلئونی:این سیستم دربخش وسیعی از جهان به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته مشاهده می شود. از جمله کشورهای آسیایی , آمریکای لاتین و فرانسه .
2-2-مدیریت شهری یکپارچه در ایران
شهرهای ایران چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ نحوه ی اداره ی شهر از ابتدای پیدایش حیات شهرنشینی تا اواخر دوره سلطنت پهلوی دوم شهرهای حاکمیتی یا شاهی بوده اند. رونق یا بی رونقی شهر ها نه حکایت از توانایی یا ناتوانی ساکنان، بلکه دلالت بر عطوفت یا بی توجهی شاهان است. در هر مرحله ای بنا به مقرٌ یا پایگاه اجتماعی سلاطین، بخش هایی ازکشور مشمول برنامه های عمران شهری می شدند. شهر های شاهی از سوی شاهنشاه بنیان می یافتند و وابسته به او بودند. در بیشتر شهر های شاهی،کاخها و اقامتگاه های شاه و اعضای خانواده ی وی قرار داشتند. مدیران شهر از کلانتر تا محتسب از نمایندگان شاه بوده اند و نظم و امنیت برای آنها بیشتر از توسعه و پیشرفت اهمیت داشت. (میکاییلی ، 1388)
انقلاب مشروطه نوید بخش تحقق شهروندی از یک سو و اثر بخشی آنها در تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شهرها از سوی دیگر بود . عدم آمادگی ساختاری جامعه ی ایران برای پذیرش الگوهای دمکراتیک در جهت تحقق خود گردانی و حکومت محلی بود که زمینه های ایجاد نظام تمرکزگرای رضا شاه را فراهم ساخت.

تحقیق رایگان با موضوع استراتژی مدیریت و استراتژی رقابتی


Widget not in any sidebars
اطلاعات مدیریت هزینه در قیمتگذاری محصولات، تصمیمگیری در خصوص ایجاد تغییر در محصول به منظور دستیابی به سودآوری بیشتر، بروز رسانی تجهیزات تولیدی با توجه به شرایط موجود و تعیین روشهای جدید بازاریابی یا کانالهای توزیع محصولات شرکت استفاده میشود (نیکبخت و دیانتی، 1390، 28). بنابراین هدف نظام مدیریت هزینه، کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده است (رهنمای رودپشتی، 1387، 56).
بطور کلی شرکتها چه کوچک و چه بزرگ از اطلاعات مدیریت هزینه استفاده میکنند. اما میزان اتکای آنها به این اطلاعات بستگی به ماهیت استراتژی رقابتی شرکت دارد. بسیاری از شرکتها رقابت خود را برمبنای ارائه کالا و خدمات با کمترین بهای تمام شده انجام میدهند. در این گونه شرکتها مدیریت هزینه امری حیاتی محسوب میشود. برخی شرکتها رقابت خود را بر مبنای پیشرو بودن در امر تولید و ارائه محصولات برتر و متمایز قرار میدهند. از این رو در این شرکتها موضوع مهم، حفظ رهبری بازار از طریق توسعه محصولات و بازاریابی بهتر است. نقش مدیریت هزینه، پشتیبانی از استراتژی شرکت از طریق فراهم کردن اطلاعاتی است که بواسطه این اطلاعات بتوان در توسعه محصولات و بازاریابی آنها موفق بود (نیکبخت و دیانتی، 1390، 28). بنابراین استراتژی مدیریت هزینه میتواند بر روی عملکرد بلندمدت شرکت بیتاثیر نباشد که در پژوهش حاضر در جستجوی این اثرگذاری خواهیم بود تا نقش استراتژی مدیریت هزینه بیشتر ملموس شود.
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش
در شرایط رقابتی حاکم بر بازار، بنگاه های اقتصادی ملزم به مدیریت اجزاء بقاء محصول (قیمت/ بهای تمام شده، کیفیت و کارکرد) هستند، زیرا در اقتصاد امروز حفظ یک مزیت رقابتی به مدت طولانی غیر ممکن است. مدیریت بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر باشد، بنابراین مدیریت هزینه مجموعه یکپارچه ای از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت مدیریت اجزاء هزینه به کار برده میشود( عالیور، 1383).
همچنین عملکرد مالی از جمله اطلاعات بااهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود. مطالعات و پژوهش های زیادی درباره ی عملکرد مالی انجام شده است. عملکرد مالی به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزار سنجش اثر بخشی مدیریت و وسیله ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیری ها، همواره مورد استفادهی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. بر همین اساس، پژوهشگران بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکتها را شناسایی کنند. لذا در این پژوهش ما به بررسی تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران میپردازیم که این پژوهش از این بعد دارای اهمیت خاص بوده، بنابراین، با توجه به مطالب فوق میتوان به ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش حاضر پی برد.
1-5- اهداف پژوهش
هر پژوهش با مسئلهای شروع میشود و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایهگذاری میشود بنابراین، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر میباشد.
1-5-1- اهداف علمی پژوهش
کمک به بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی
بهبود روشهای مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت انتقال گاز ایران
تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها
1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش
با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، نتایج این پژوهش میتواند جهت کلیه ذینفعان اصلی شرکت انتقال گاز شامل ذینفعان درونی و برونی شرکت مفید واقع شود و میتواند به ایشان در امر تصمیمگیری، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی
سهامداران و سرمایه گذاران
مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکت
1-6- پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران چه تاثیری دارد؟ که در راستای این پرسش، پرسشهای فرعی زیر طراحی شده است:
-نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای بربازده سالانه داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده سالانه داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت تعداد کارکنان به داراییها بر بازده سالانه داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت فروش خالص به مخارج سرمایهای بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
-نسبت تعداد کارکنان به داراییها بر بازده بلند مدت داراییهای شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟
1-7- تبیین فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی اول: اعمال استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران تاثیر دارد.

تجربه در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری//پایان نامه درمورد CRM

تجربه در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و موفقیت آن:
اجرای مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند تغییر اساسی در فرآیند های کسب و کار و در خود سازمان است و از سوی دیگر مدیریت تغییرات سازمانی عامل مهمی در این زمینه می باشد.از سوی دیگر یادگیری سازمانی  و تجارب در زمینه تدوین و اجرای استراتژی ها می تواند نعیین کننده اثربخشی سیستم ها و برنامه های مدیریت ارتباط با  مشتری باشد.همچنین کمپبل (2003) بحث می کند که فرآیندهای درونی یادگیری سازمانی برای اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری عامل ضروری می باشد.در این فرآیند یادگیری چهار عامل اساسی وجود دارد که با این امر مرتبط می باشند:فرآیند دستیابی به اطلاعات در مورد مشتریان، یکپارچه سازی وظایف بخش های بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات، مشارکت مدیریت ارشد سازمان و ارزیابی کارکنان و سیستم های پاداش.بدیهی است هر چه از زمان آموزش کارکنان برای اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری سپری شود، انجام این کار دشوارتر می شود و زمان بیشتری را باید به آن اختصاص داد.علاوه بر این هارت و همکاران (2004) به تحلیل و بررسی تجربی تاثیر سطح تجارب در مدیریت ارتباط با مشتری در اثربخشی آن از دیدگاه یادگیری سازمانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از تجارب در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری موجب بهبود توانایی سازمان در حصول نتایج کارآمد می شود و همچنین موجب افزایش بهره وری و منافع حاصل از مدیریت ارتباط با مشتری می شود.(Swan & Robertson, 2000)
4-2: تاریخچه:
اوایل قرن نوزدهم،سازمان ها بر بازاریابی مصرف کنندگان و تامین توقعات تک تک مشتریان خود تمرکز داشتند.بعد از جنگ های جهانی توجه سازمان ها به توسعه صنعتی و تولیدی معطوف شد وبر بهبود محصولات خود متمرکز شدند.اواسط قرن نوزدهم، توجه سازمان ها بر بهبود فرآیندهای تولید معطوف شد و تلاش های بازاریابی نیز بر استراتژی های جذب مشتریان جدید از طریق کانال های ارتباطی جدید متمرکز شد.در سال های 1980،به کمک بازاریابی مستقیم محصولات خود را از محصولات تولید انبوه متمایز نمودند و مفاهیمی چون کیفیت خدمات و رضایت مشتری، بازاریابی را متمرکز نمود.در دهه بعدی،با ظهور تکنولوژی اطلاعات و قابلیت ارائه خدمات شخصی سازی شده، حفظ و نگهداری سودآورترین مشتریان در کانون توجه قرار گرفت.
در سال 2000، وسایل ارتباطی تغییر کرد و همین موضوع سبب شد سازمان ها بتوانند اطلاعات بیشتری از مشتریان خود در اختیار داشته و از این طریق توقعات آن ها را به صورت سفارشی و هدفمند تامین نمایند.(ون ایدن،2000)
امروزه هدف بازاریابی از شکل دادن یک معامله توسط روابط شخصی و بلند مدت با مشتریان تغییر یافته است و نیاز مبرمی به پذیرش مسئولیت اجتماعی فراتر از صرفا تحویل محصول یا خدمت احساس می شود.نیاز امروز انتقال طرز تفکر از فروش به مشتریان به دوستی با مشتریان است.(ون ایدن 2000)
 
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

اثربخشی مدیریت سرمايه فكري:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

فرایندهای زیر را برای مدیریت دانش شناسایی کرده است. (Marr, 2004)

  1. تولید دانش
  2. کدگذاری دانش
  3. کاربرد دانش
  4. ذخیره دانش
  5. نقشه‌برداری یا جایابی دانش
  6. تسهیم دانش
  7. انتقال دانش

تمامی فرآیندهای بالا می‌تواند برای مدیریت و رشد سرمايه فكري یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
 
2-1-16)ارتباط و پیوند میان مدیریت دانش و سرمايه فكري
مدیریت سرمايه فكري و مدیریت دانش دارای اهداف متفاوتی هستند هرچند که دارای شباهتهایی نیز هستند ولی با یکدیگر فرق می‌کنند اما باید این نکته را افزود که این دومکمل یکدیگر هستند. براساس حیطه‌هایشان، هم  مدیریت دانش و هم مدیریت سرمايه فكري ، جنبه‌های مختلفی از فعالیتهای سازمانی را دربرمی‌گیرند و هم دو وسیع و شامل طیف وسیعی از فعالیتهای فکری در درون یک سازمان ؛از خلق دانش گرفته تا استفاده از دانش، هستند ولی مدیریت سرمايه فكري در سطوح مدیریت عالی و استراتژیک یک سازمان در نظرگرفته می‌شود و مدیریت سرمايه فكري بیشتر بر روی خلق و استخراج ارزش تأکید دارد هدف مدیریت سرمايه فكري ، خلق و استفاده از سرمايه فكري و داراییها فکری برای بهبود تواناییها و قابلیتهای خلق ارزش یک شرکت در یک چشم‌انداز استراتژیک است ولی مدیریت دانش عمدتاً بر روی پیاده‌سازی عملیاتی وتاکتیکی فعالیتهای مرتبط با دانش در درون سازمان تأکید دارد و بیشتر درگیر جزئیات فعالیتهای مرتبط با دانش، برای تسهیل خلق، جمع‌آوری و انتقال و استفاده از دانش است. و نهایتاً هدف آن، تعقیب و پیگیری یک سازمان هوشمند؛ از طریق خلق و ماکزیم کردن سرمايه فكري است. نکته مهم این است که این دو مفهوم اجزای سازنده یا بلوکهای ساختاری لازم برای مدیریت سازمان در هزاره جدید هستند و می‌بایستی برای حداکثر اثربخشی  و به منظور تحقق اهداف ، با یکدیگر ادغام و یکپارچه شوند(Wiig, 1997).
اثربخشی مدیریت سرمايه فكري
اثر بخشی فرآیندهای مدیریت دانش برای رشد وحفظ سرمايه فكري  ؛ به تطابق [1]  فرآیندهای مدیریت دانش با الزامات سازمانی بستگی دارد.بنابراین یک معیار معیار کلیدی برای موثربودن فرایندهای مدیریت دانش ؛ به میزان تطابق فرآیندهای مدیریت دانش با شناخت شناسی سازمانی بستگی دارد ( Marr ,2003).
نونكا نتیجه گیری می کند که علیرغم اهمیت گسترده  سرمايه فكري  به عنوان منبع حیاتی مزیت رقابتی ؛ درک کمی ازاین موضوع که چگونه و چطوری سازمانها بطور واقعی ؛ سرمايه فكري  را از طریق مدیریت دانش پویا خلق کنند وجود دارد.
بر طبق گفته كوننو [2] و نونكا خلق دانش مستلزم یک زمینه مشترک است که عنوان Ba  را دارد . Ba  بصورت یک فضا مشترکی تعریف می شود که فیزیکی یا مجازی یا روحی است . خلق دانش در مقایسه با اطلاعات نمی تواند جدا از زمینه یا Ba  آن  بررسی شود.
این موضوع بطور ضمنی به اشاره می کند که عملیات   مدیریت دانش در سازمانها مجبور هستند تا با الزامات فردی و گروهی خلق دانش تطابق و انطباق داشته باشندبنابراین به منظور اطمینان حاصل کردن از موفقیت و اثربخشی مدیریت سرمايه فكري سازمانها نیاز دازند تا سیستم های اعتقادی معرفت شناختي خود را درک کنند.( Marr ,2003).
ادبیات بسیار زیادی درباره این موضوع که دانش چیست و چگونه می بایستی مدیریت شود وجود دارد . اگر سازمانها فقط سعی کنندکه مدل خلق دانش خود را بر افراد سازمان خود تحمیل کنند قطعاً شکت خواهند خورد.سپس لازم است که آنها اعتقادات افراد را به منظور طراحی سیستم مدیریت دانش درک کنند.
[1] – Match
[2]-Konno
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
« بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک ملت استان تهران

منابع تحقیق با موضوع بهینه سازی چند هدفه، تحقیق در عملیات، رویکرد یکپارچه

هزینه انتقال هر واحد محصول ازتسهیل j به تسهیل k
s_i: حد اکثر عرضه محصول توسط تولید کننده i
z_j : حداکثر ظرفیت مرکز توزیع j
d_k : تقاضای مشتری در نقطه k
a_i : درصدی از اختلال که ممکن است تسهیل i با آن مواجه شود
a_j : درصدی از اختلال که ممکن است تسهیل j با آن مواجه شود
R_i : حد اکثر منبع پشتیبان مورد نیاز زمانی که کل تسهیل i دچار اختلال شده است.( ai=1)
R_j : حد اکثر منبع پشتیبان مورد نیاز زمانی که کل تسهیل j دچار اختلال شده است.( aj=1)
〖TB〗_i : کل بودجه پشتیبان پیش بینی شده برای تولید کنندگان در زمان مواجه با اختلال
〖TB〗_j : کل بودجه پشتیبان پیش بینی شده برای مراکز توزیع در زمان مواجه با اختلال
m_i: نسبت بین منبع مصرفی به زمان ترمیم در تولید کننده i
m_j : نسبت بین منبع مصرفی به زمان ترمیم در مرکز توزیع j
w_i : هزینه برون سپاری در هر واحد زمان برای تسهیل i
w_j : هزینه برون سپاری در هر واحد زمان برای تسهیل j

متغییرهای تصمیم :

q_ij : مقدار محصولی که باید از تسهیل i به مرکز توزیع j انتقال داده شود
q_jk : مقدار محصولی که باید از تسهیل j به مرکز توزیع k انتقال داده شود
Xi : اگر تولید کننده i باز شود برابر با یک ودر غیر این صورت صفر است
Xj : اگر مرکز توزیع j باز شود برابر با یک ودر غیر این صورت صفر است
t_i : مقدار کاهش زمان ترمیم برای تسهیل مختل شده i
t_i : مقدار کاهش زمان ترمیم مورد نیاز برای تسهیل مختل شده j
〖rb〗_i :بودجه ترمیم در نظر گرفته شده برای تسهیل i
〖rb〗_j :بودجه ترمیم در نظر گرفته شده برای تسهیل j
〖osb〗_i : بودجه برون سپاری در نظر گرفته شده برای تسهیل i
〖osb〗_j : بودجه برون سپاری در نظر گرفته شده برای تسهیل j

3-4. مدل ریاضی :

تابع هدف اول min
∑_(i=1)^m▒〖Fi Xi〗+∑_(j=1)^d▒〖Fj Xj〗+∑_(i=1)^m▒∑_(j=1)^d▒q_ij y_ij+∑_(j=1)^d▒∑_(k=1)^c▒q_jk y_jk+∑_(i=1)^m▒〖( rb〗_i +〖osb〗_(i ))+∑_(j=1)^d▒〖( rb〗_j +〖osb〗_(j )) 1-3

Subject to:

∑_(j=1)^d▒q_ij ≤s_i x_i (1-a_i ) j=1,2,…,d 2-3

∑_(i=1)^m▒q_ij -∑_(k=1)^c▒q_jk =0 i=1,2,…,m , k=1,2,…,d 3-3

∑_(j=1)^d▒q_jk =d_k j=1,2,…,d 4- 3

∑_(i=1)^m▒〖q_ij≤〗 z_j X_j (1-a_j ) i=1,2,…,m 5- 3

تابع هدف دوم : max
∑_(i=1)^m▒t_i +∑_(j=1)^d▒t_j 6- 3

Subject to:
〖rb〗_i=R_i a_i x_i 7- 3

〖rb〗_j=R_j a_j x_j 8- 3

t_i=(1/m_i ) 〖rb〗_i x_i 9- 3

t_j=〖(1/m〗_j)〖rb〗_j x_j 10- 3

〖osb〗_i= t_(i ) w_i 11- 3

〖osb〗_j= t_j w_j 12- 3

∑_(i=1)^m▒〖 ( 〖rb〗_i 〖+〖osb〗_i ) x〗_i≤〗 〖TB〗_i i=1,2,…,m 13- 3
∑_(j=1)^d▒〖( 〖rb〗_j 〖+〖osb〗_j ) x〗_j≤〗 〖TB〗_j j=1,2,…,d 14- 3

〖 q_jk, rb〗_i , 〖rb〗_j, 〖osb〗_(i ), 〖osb〗_(j ),t_i ,t_(j )≥0 ∀ i,j 15-3

x_i , x_j {0,1} ∀ i,j 16-3

3-5.شرح مدل :

تابع هدف اول 1-3
شامل هرینه های ثابت احداث تسهیلات، هزینه های انتقال از تولیدکنندگان به مراکز توزیع و از مراکز توزیع به مشتریان و هزینه های پشتیبانی در زمان اختلال است .( به مجموع بودجه ترمیم و بودجه برون سپاری ، هزینه پشتیبانی گفته میشود )
محدودیت اول 2-3
بیانگر این نکته است که مجموع مقادیر ارسالی از تولید کننده i به کلیه مراکز توزیع حداکثر باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت عرضه تولید کننده i با در نظر گرفتن شرایط اختلال باشد .
محدودیت دوم 3-3
بینگر این است که مراکز توزیع تمام محصولاتی را که از تولیدکننگان دریافت میکنند را باید به نقاط مشتریان ارسال کنند .
محدودیت سوم 4-3
بیانگر این است که کلیه نیازهای مشتریان باید برآورده شود.
محدودیت چهارم 5-3
بیانگر این نکته است که مجموع مقادیر دریافتی مرکز توزیع j از کلیه تولیدکنندگان حداکثر باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت توزیع تسهیل j با در نظر گرفتن شرایط اختلال باشد .
تابع هدف دوم 6-3
هدف این تابع هدف ماکسیمم کردن کاهش زمان ترمیم تسهیلاتی که دچار اختلال شده است تا زودتر به حالت نرمال برگردند .

محدودیت اول و دوم 7-3 , 8-3
بیانگر این است که بودجه ترمیم تسهیلات تولید و توزیع در صورتی که احداث شوند، باید برابر ماکسیمم بودجه در نظر گرفته برای آنها شود .
محدودیت سوم وچهارم 9-3 , 10-3
بیانگر این است که زمان ترمیم تسهیلات تولید و توزیع در صورت احداث، برابر با بودجه در نظر گرفته برای آن در نسبت بودجه مصرفی به کاهش زمان ریکاوری است.
محدودیت چهارم وپنجم 11-3 , 12-3
بیانگر مقدار بودجه مورد نیاز برای برون سپاری فعالیت های تولید و توزیع است .
محدودیت پنجم و ششم 13-3 , 14-3
بیانگر این است که مجموع بودجه پشتیبان ( شامل مجموع بودجه ترمیم و برون سپاری ) تسهیلات تولید و توزیع باید کوچکتر مساوی کل بو
د
جه در نظر گرفته شده برای آنها باشد .

3-6.روش های حل ارایه شده برای مساله :

3-6-1. مقدمه :
در طی چند دهه گذشته دانش تحقیق در عملیات، نقش بسزایی در افزایش توان مدلسازی و حل مسایل پیچیده داشته و نحوه نگرش به مقولات تصمیم گیری و مدیریت را عوض نموده است . امروزه اغلب پژوهش ها و کاربردهای حوزه بهینه یابی با در نظر گرفتن شرایط پویای مسایل بهینه سازی دنیای واقعی در بر گیرنده بیش از یک هدف هستند که غالبا این اهداف با یکدیگر در تعارض هستند و بهبود در یک هدف باعث بدتر شدن هدف دیگر میشود. دو رویکرد کلی شامل رویکرد یکپارچه سازی77 و رویکرد پارتو به منظور حل بهینه سازی چند هدفه مطرح هستند . که در این تحقیق از رویکرد پارتو استفاده شده است . البته یکی از محبوب ترین روش ها در حل ابعاد بزرگ مسایل بهینه یابی چند هدفه استفاده از روش های ابتکاری است.
در اکثر مواردی که قرار است یک مسأله بهینه سازی با یک روش فرا ابتکاری حل شود، باید یک شکل مناسب از نمایش برای جوابهای مسأله یافت. سپس لازم است که جوابهای حاصل از الگوریتم به صورت اولیه و قابل استفاده برای کاربران تبدیل شود )دیکدینگ کردن(.روشهای فراابتکاری نظیر الگوریتمهای ژنتیکی ، روش شبیه سازی تبرید ، روش جستجوی ممنوع ، سیستمهای مورچگان ، بهینهیابی بر اساس اجتماع پرندگان و شبکه های عصبی که که بر اساس ایده جستجوی محلی کار میکنند با این تفاوت که امکان رهیدن از دام بهنیه های محلی برای آنها وجود دارد که این امکان درهر یک از این روشها به کمک ابزارها و تکنیکهای خاصی تعبیه شده است .

فایل – شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان ۹۳- قسمت ۱۰

* اطلاعات عملکرد در فعالیت های روزانه اعضای سازمان ترکیب و ادغام می گردد. بنابراین لازم است که این اطلاعات از فعالیت ها استخراج شوند.

رفتاری

جهت یابی

۷

* ارتباطات پیرامون نتایج (از بالا به پایین و از پایین به بالا) اطلاعات، دانش و عملکرد را تسهیم می کند.

رفتاری

ارتباطات

۸

* سایر سیستم های مدیریت در سازمان از قبیل سیستم منابع انسانی، با مدیریت عملکرد تنظیم و هماهنگ می شوند. بنابراین آنچه که اهمیت می یابد اینست که سازمان به طور منظم ارزیابی می شود و بر اساس آن سیستم پاداش تنظیم گردد.

_____

سازگاری و انطباق

۹

مدیریان سازمان، این شاخص ها را برای هر یک از ابعاد نُه گانه فوق، از ۱ تا ۱۰ مقیاس بندی کرده و سپس بر اساس ایده شخصی خود مشخص می کنند که سازمان در کدام بعد ضعیف عمل نموده است. آنها همچنین در مورد هر یک از شاخص ها بیان می دارند که سازمان چگونه بایستی در آینده به سطح مطلوبی از عملکرد دست یابد.
بنابراین تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد ما را قادر خواهد ساخت تا هم بعد سخت افزاری (ساختاری) و هم بعد نرم افزاری سازمان (رفتاری) را مورد واکاوی قرار دهیم.
۲-۲-۷- جایگاه ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد
هر چند مفاهیم مدیریت و ارزیابی غالباً به جای هم کار می روند، اما مدیریت عملکرد فرآیندی است که نه تنها ارزیابی عملکرد بلکه نظام های انضباطی و خط مشی های رسیدگی به شکایات را به عنوان ابزار مدیریت عملکرد در نظر می گیرد. علیرغم اینکه ارزیابی عملکرد، عایدات و منافع بسیاری را به همراه داشته است اما اثر بخشی کامل، هنگامی حاصل می شود که ارزیابی عملکرد، در بطن نظام مدیریت عملکرد، یکپارچه گردد.بردرآپ (۱۹۵۵) عناصر عملکرد را برنامه ریزی، اجرا و بکارگیری ارزیابی می داند. برنامه ریزی با توجه به ارزیابی های گذشته و شناسایی نیازمندی های عوامل خارجی (همچون سهامداران، مشتریان، خریداران و دیدگاه بلند مدت سازمان) برای عملکرد در دوره آتی، به عمل آید. با توجه به دو اصل توالی روند توسعه و بهبود فعالیتها و مهندسی مجدد، و با عنایت به ارزیابی عملکردهای گذشته فعالیت ها به اجرا گذاشته می شوند. ارزیابی نیز با توجه به معیارهای سنجش عملکرد در خصوص منابع سازمانی، نیازمندهای سهامداران، مشتریان و … صورت می گیرد. شکل زیر عناصر عملکرد را به طور روشن تر نشان می دهد. (داریانی، رفیع زاده بقرآباد، رونق،۱۳۸۶، ۲۲ )
برنامه ریزی عملکرد
مستندات تاریخی
اداره عملکرد
ارزیابی عملکرد
اهداف و استانداردهای سازمانی
شکل عناصر عملکرد
به نظر بردرآپ، این تحلیل برای کلیه سطوح سازمانی کاربرد دارد. مرحله اول، در این مدت با برنامه ریزی و انجام فعالیت هایی چون تهیه و تدوین رسالت و استراتژی های سازمان و تعریف عملکرد آغاز می شود. در مرحله دوم، توسعه فرآیندهای جاری مدیریت و کیفیت بررسی می شود. در مرحله سوم، مقیاس های ارزیابی عملکرد تهیه، تدوین و بازنگری می شوند.شکل زیر چرخه مدیریت عملکرد و جایگاه فرآیند ارزیابی عملکرد را در این چرخه نشان می دهد(رابینسو، ۲۰۰۹،۱۵).
ارزیابی اجرا برنامه ریزی
ارزیابی و بازنگری
معیارهای عملکرد پویا/ایستا
برنامه ریزی عملکرد
توسعه عملکرد
ادامه توسعه عملکرد
مهندسی مجدد
بازبینی فرآیندهای کلیدی
منابع عملکرد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
1 2