تحقیق درمورد جریان‌های نقد عملیاتی و محتوای اطلاعاتی سود

هاگرمن2 (1982) روش بیور را برای اعلامیه‌های سود سهام بانک‌ها در بازارهای خارج از بورس3 به کاربرد. باید خاطرنشان کرد که نتایج می و هاگرمن همانند نتایج بیور بود. به‌طورکلی نتایج حاصل از آزمون‌های انجام‌شده روی انحراف بازده غیرعادی محتوای … ادامه‌ی خواندن

تحقیق درمورد نماگرهای ساختاری بازار و محتوای اطلاعاتی

ارزیابی رابطه بین اندازه‌ی شرکت با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیقارزیابی رابطه بین روند کلی بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در قلمرو تحقیقسایر اهداف: بررسی تأثیر نماگرهای بازار بر همزمانی قیمت و محتوای … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه دسترسی به اطلاعات و محتوای اطلاعاتی

با افزایش کاربردهای وب، طراحان وب روش های جدیدی را در ایجاد وب سایت ها به کار بستند که باعث راحت تر شدن دسترسی به داده ها برای کاربر و مشارکت کاربر در ایجاد داده ها می شود. نمونه ی … ادامه‌ی خواندن

مقاله درباره محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت و خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

پانال و شیپر (1999) نیز صورت‌های مالی را با کیفیت تلقی می‌کنند، اگر سه ویژگی شفافیت و افشای کامل و قابلیت مقایسه را دارا باشند. صورت‌های مالی شفاف صورت‌هایی هستند که رویدادها و مبادلات، قضاوت‌ها و برآوردهای اساسی صورت‌های مالی … ادامه‌ی خواندن

مقاله درباره نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و نظریه عدم تقارن اطلاعات

1-2) بیان مسئله اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران زمینه ای ایجاد می‌کند که بتوانند به ارزیابی سود‌ها و توان رشد و همچنین ریسک در سیاست سرمایه گذاری شرکت بپردازند. اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا برای سرمایه گذارا مفید خواهد بود … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه با موضوع سیستم های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات

در این مبحث ، نقش سیاست امنیت فن آوری اطلاعات سازمان ، سیاست امنیتی سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت امنیت فن آوری اطلاعات ، تدوین مسئولیت ها ، تشکیلات امنیت فن آوری اطلاعات سازمان ، شناسایی و ارزش گزاری دارایی … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه با موضوع درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

سرمایهگذاران نهادی، مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند. براساس کتابها و مقالات موجود، بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و مواردی از این دست جزو سرمایهگذاران نهادی قلمداد میشوند. سرمایهگذاران نهادی با … ادامه‌ی خواندن

پایان نامه با موضوع معیارهای ارزیابی کیفیت سود و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

من کاملاَ عقیده دارم که موفقیت بازار سرمایه بهطور مستقیم وابسته به کیفیت شبکههای حسابداری و افشا است. شبکههای افشایی که بر پایه استانداردهای با کیفیت بالا بنا شدهاند باعث اعتماد سرمایهگذاران به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شوند …. … ادامه‌ی خواندن

مقاله درمورد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و استانداردهای حسابداری

رعایت الزامات قانونی مربوطه امکان تهیه گزارش‌ها مالی داخلی و خارجی ابعاد ساختار کنترلی مناسببرای سنجش معیارهای فوق از سه پرسش‌نامه استفاده‌شده است.پرسش‌نامه «الف»: این پرسش‌نامه شامل دو بخش است. بخش اول آن مربوط به مشخصات استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی … ادامه‌ی خواندن

منابع و ماخذ پایان نامه تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، سیستم اطلاعاتی

این نگهداری نیز در برخی موارد ممکن است به دستور مقام قضایی باشد و رعایت ضوابط مربوطه نیز که در ماده آمده است نا مشخص و مبهم است و مرجع وضع این ضوابط نیز مشخص نشده است. نتیجه و پیشنهاد … ادامه‌ی خواندن

منابع و ماخذ پایان نامه سیستم اطلاعاتی، سند الکترونیکی، قائم مقام، تجارت الکترونیک

تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده،فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده است.” ۱۶۱ در صورتیکه تمام و یا قسمتی از توافق یا الزامات فنی رعایت … ادامه‌ی خواندن

دانلود مقاله با موضوع سیستم اطلاعاتی، سند الکترونیکی، استاندارد، قائم مقام

استاندارد داده پیام را دریافت نموده و تصدیق می نماید،فرض بر اینست که تمام اصول و توافقات بطور کامل و با طی تمامی مراحل انجام شده است. ” هنگامیکه که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات … ادامه‌ی خواندن

منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، سیستم اطلاعاتی، سازماندهی، اطلاع رسانی

در آرشیوها بر اساس استانداردها و با استفاده از دستگاههای پیشرفته و مرتبط می باشد و اطلاع رسانی نسبت به این منابع از طریق ساماندهی اسناد مکتوبی که رقمی شده، از طریق پایگاههای اطلاعاتی بوده است. این موضوع یعنی تهیه … ادامه‌ی خواندن

لینک سایت های برگزیده

اگر بخواهیم چالش‌های برپاکردن یک کسب‌وکار آنلاین را برشماریم، آسان‌ترین نقطه شروع آن‌است که کوشش کنیم بنیادی‌ترین مبانی توجیهی تجارت الکترونیک را بکاویم و با یک روش منطقی، پاسخی برای این پرسش ساده بیابیم که اصولا این نوع تجارت به … ادامه‌ی خواندن

تحقیق درمورد شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

43/19 (000/0) آماره هاسمن (معناداری)99/15 (067/0)نوع برآوردداده های تابلویی با اثرات تصادفیآماره F فیشر (معناداری)43/49 (000/0)ضریب تعیین تعدیل شده325/0آماره دوربین واتسون58/1 تحلیل نتایج بدست آمدهخودهمبستگیبرای بررسی این فرضیه از آماره دوربین واتسون استفاده می شود، در صورتیکه میزان این آماره … ادامه‌ی خواندن