رابطه عدالت سازمانی باخشنودی شغلی

رابطه عدالت سازمانی باخشنودی شغلی: متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرآیندهای سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان آنها پی برده اند. چنین توجهی به عدالت در سازمان ها امر غیر منتظره ای نیست، چون ادعا شده است که عدالت اولین عامل سلامتی […]

دیدگاههای مختلف در مورد شهرت سازمانی و بالندگی سازمانی

1ـ مصنوعات و ابداعات: این سطح شامل تمام پدیده‌هایی که یک فرد می‌تواند ببیند، بشنود و احساس کند می‌شود. مانند زبان، تکنولوژی، مراسم، داستانها، جشنها، این سطح قابل مشاهده است. 2ـ ارزشهای حمایتی: شامل ارزشهایی است در مورد اینکه، کارها چگونه باید انجام شوند و یا در یک وضعیت جدید یک فرد چه عکس‌العملی باید […]

مقاله تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

ویژگی های شغلی ویژگی های سازمانی رفتار رهبری پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار داده اند، بر دو محور متمرکز هستند، نخست اینکه، این عامل به عنوان زیربنای رضایت کارکنان، تعهد و ادراک از عدالت تلقی می شود، و دوم اینکه محققان، ارتباط معنادار آن را با رفتار شهروندی سازمانی […]

دانلود پایان نامه رهبری تحول آفرین مدیران و کارآفرینی درون سازمانی

خسروشاهی، محسن (1392). نقش اخلاق کاری کارکنان در اثربخشی مدیریت ادارات ورزش و جوانان استان همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان. رابینز، استیفن.پی. (1386). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان. تهران: انتشارات امیر کبیر.رحمانی، علی(1382). وجدان کار در سازمان. مشهد: انتشارات پژوهش توس.رستمی، ساسان (1390). […]

پایان نامه ارشد روانشناسی : ساختار سازمانی

ی بررسی نظریه‌های اقتصادی کارآفرینی نشان می‌دهد که سه دوره متمایز را می‌توان تشخیص داد؛ دوره اول: ارائه بحث کارآفرینی در اقتصاد و اوج گیری آن، دوره دوم: کمرنگ شدن این موضوع در مباحث اقتصادی و دوره سوم: طرح مجدد آن از سوی بعضی از صاحبنظران. دوره اول: که در فاصله زمانی بین 1770 و […]

پایان نامه عملکرد شغلی کارکنان:ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی: گراهام[1] (1991) معتقد است که رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوع اند ( بینستوک و همکاران، 2003؛ به نقل از معصومی ، 1392). 1- اطلاعات سازمانی: این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند شاخصهای اطاعت سازمانی […]

دانلود پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی و مؤلفه های رهبری تحول آفرین

2-16-4- شرایط محیط کار: شرایط محیط کار تأثیر بسزایی در رضایت کاری افراد دارد. در بحث مدیریت، نحوه مدیریت و نوع رابطه مدیر و کارمند بر عملکرد کارکنان تأثیر زیادی دارد. در این رابطه، فاصله زیاد بین مدیر و کارکنان، به حدی که درک متقابل دو طرف از مسائل و مشکلات کاری فراهم نباشد و […]

چالش های کارآفرینی در ایران چیست؟

به گزارش آلامتو به نقل از دنیای اقتصاد، دکتر حسن عباس زاده* از اونجا که کارآفرینی سازمانی به عنوان یه روش موثر واسه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته شده؛ پس کارآفرینی به معنی روند کشف و به کار گیری فرصتا به خاطر ارزش آفرینی در بخشای جور واجور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و […]

منبع مقاله درباره آلودگی زیست محیطی و کشاورزی ارگانیک

5- میکروارگانیسم‌های تبدیل کننده مواد آلی زاید به کمپوست6- کرم‌های خاکی تولید کننده ورمی کمپوستبه طورکلی از سال 1980 به این طرف کشاورزی ارگانیک مورد پذیرش واقع شد و اصول کشاورزی ارگانیک به شرح زیر اعلام شد:1- اصل سلامت2- اصل اکولوژی3- اصل انصاف4- اصل مراقبت (کوپاهی 1386 )مهم‌ترین سازمان بین‌المللی که جنبش‌های ارگانیک را تحت […]

دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد و مزایای ارزیابی عملکرد

مدیریت عملکرد شامل مراحل ذیل است: o برنامه‌ریزی عملکردo پرورشo سرپرستی کارکنانo بازنگری عملکردo انجام فعالیت‌های اصلاحی و تطبیقی دو جانبه از طریق بازخور دو جانبه (آرمستردانگ،68:1385).2-1-6.دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکردمباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود […]

مقاله رایگان درباره ضمانت اجرای کیفری و آموزش های عمومی

رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم کارکنان دادگستری صادق است ؟مهمترین عنصر در تکوین جرم […]

نظریه فضای اخلاقی ویکتور و کالن و بعد مکانی تجزیه و تحلیل

2-3 فضای اخلاقی سازمانفضا به طرقی اشاره دارد که سازمانها، رفتارهای عادی، اقدامات و اعمال مورد انتظار خود را عملیاتی میسازند، از آنها حمایت میکنند و به آنها پاداش میدهند به علت تفاوت در جایگاه و موقعیت افراد، گروه های کاریتاریخ اشتغال و سوابق کاری، ادراکات از فضای سازمانی در درون سازمان متفاوت است بعلاوه، […]

دانلود مقاله با موضوع عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و بکارگیری فناوری اطلاعات

2-12-1) کاهش موانع ورود به بازار:اینترنت سبب کاهش سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار بیمه شده است.فروش بیمه نامه ها در گذشته بیشتر از طریق شبکه گسترده کارگزاران و نمایندگی های بیمه انجام می شد و به دلیل نیاز به سرمایه گذاری عظیم برای ساخت چنین شبکه های گسترده توزیعی،از شرکت های بیمه قدیمی […]

دانلود تحقیق در مورد اصول هوش اخلاقی در مدیریت و مدیریت و هوش اخلاقی

ب: تشویق افراد به خود انگیزشی ج: آموزش راه‌هایی به افراد برای رویارویی با وسوسه‌ها و تفکر قبل از عمل.توجه و احترام: ارزش قائل شدن برای دیگران با رفتار مودبانه و با ملاحظه، که شامل:الف: انتقال معانی توجه به افراد از طریق آموزش دادنب: افزایش توجه به اقتدار و بی‌توجهی به بی‌ادبی و بی‌احترامیج: تاکید […]

دانلود پایان نامه رفتارهای اخلاق کاری و رضایت شغلی کارکنان

2-12- اخلاق حرفه ای: در تعریف اخلاق حرفه ای یا اخلاق کسب و کار عده ای آن را شیوه های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه دانسته اند. با توجه به این تعریف، هر حرفه و شغلی، اخلاق حرفه ای خاص خود را دارد که متفاوت از حرفه های دیگر است، مثلاً در حرفه […]