مقاله کارشناسان آموزش و روش های تدریس

آهنگ و ترانه0% استفاده از لوحه و تصویر و فنآوری های رایانه ای330%روش ترکیبی (استفاده از ترکیب روش های بالا)660%مجموع10100%از نتایج جدول 6 می توان نتیجه گرفت که بهترین روش برای آموزش در دوره ی پیش از دبستان ، روش ترکیبی است . روشی که در آن از مجموعه ای از روش های تدریس شامل […]

تجربیات برتر تدریس | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

  تجربیات برتر تدریس کاملترین نمونه های سالتحصیلی 97-98 در واقع بهترین نمونه ای از تدوین تجربیات برتر تدریس می باشد. در تجربیات برتر تدریس به‌طور انفرادی تأدیب کنید تأدیب امری قابل توجه در نظم‌بخشی به کلاس است. تفاوت بین کسب نتایج موثر و غیر موثر به چگونگی تأدیب بستگی دارد. معلمان هنگامی که دانش‌آموزان […]

روش­های یاددهی- یادگیری در برنامه­درسی اجراشده

محتوای آموزشی برنامه­درسی اجرایی محتوای آموزشی براساس هدف­ها تهیه و تنظیم می­شود و این کار بر عهده دفتر برنامه­ریزی تالیف کتاب­های درسی وزارت آموزش و پرورش است و معلم مجبور نیست محتوا را تهیه و تنظیم کند (واجارگاه،1384). منظور از محتوای یک ماده درسی عبارت از دانش سازمان یافته و اندوخته­شده، اصطلاحات، اطلاعات، واقعیات، حقایق، […]

مقاله آموزش زبان انگلیسی و یادگیری زبان دوم

مطالعاتی وجود دارد که بر نظرات و انتظارات والدین ، کارشناسان و متخصصان تربیتی از آموزش و پرورش پیش از دبستانی در سراسر جهان (آکپال،2000 ؛ اینارسودوتیر،2010 ؛ لالومی-ویدالی،2006 ؛ پتری و هالووی،2006 ؛ ویکارت،2000) و نیز ترکیه (آکتاز آماز،2002 ؛ کیلدان،2012 ؛ اوزن،2008 ؛ سوینک،2006 ؛ سیفولاهوگولاری،2012 ؛ توکوچ،2007) تمرکز داشته اند . مطالعات […]

مقاله کودکان پیش دبستانی و مربیان پیش دبستانی

با توجه به ویژگی هایی که برای آموزش زبان بیان می شود ، آموزش در این سن ضروری و مفید است . سن مناب برای آغاز آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستانخلاصه ی نظراتبرخی سن 7 سالگی را مناسب می دانستند زیرا در این سنین رشد زبانی اولیه تقریباً کامل شده […]

مقاله آموزش زبان انگلیسی و مهارت های شناختی

5. ارزیاب وجود خود و کارها و گفتار خود باشد. 6. از صبر و شکیبایی بالایی برخوردار باشد .نتیجه گیری : آموزش زبان انگلیسی ، یکی از مسایل مبتلا به بسیاری از کشور های جهان است که در دهه های اخیر تبدیل به یک مسئله ی مهم در امر آموزش و پرورش شده است . […]

مقاله آموزش زبان انگلیسی و کارشناسان آموزش

روش و طرح کلی پژوهش هدف پژوهش حاضر بررسی ضرورت آموزش زبان انگلیسی و عربی ، تعیین سن مناسب برای شروع این آموزش و روش های تدریس مناسب برای تدریس زبان برای کودکان این دوره از دیدگاه متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان است . نوع پژوهش باید با توجه به […]

مقاله اهمیت آموزش زبان خارجی در پیش از دبستان و آموزش زبان انگلیسی

زبان خارجی : دراین پژوهش منظور از زبان خارجی ، زبان انگلیسی و زبان عربی می باشد .1.6.2.تعاریف نظریپژوهش کیفی : روش پژوهشی برای درک معنی پدیده ها برای شرکت کنندگان از طریق مصاحبه ، مشاهده و مرور اسناد (مریام،2009) . فصل دوم :ادبیات و پیشینه ی پژوهشمبانی نظری و پیشینه ی پژوهشمقدمهمطالعاتی وجود دارد […]

مقاله یادگیری زبان دوم و آموزش زبان عربی

ادبیات مرتبط نیز آنچه شرکت کنندگان درمورد نقطه ی شروع یادگیری زبان خارجه فکر می کردند ، تأئید می کند .کوتالک می گوید(1997) سال های پیش از دبستان ، سال های حیاتی هستند ، در طول این دوره و مخصوصاً سه سال اول زندگی ، پایه های تفکر ، زبان ، بینائی ، طرز رفتار […]

مقاله آموزش زبان انگلیسی و کارشناسان آموزش

با توجه به مباحث فوق ، اهمیت نظرات متخصصان و کارشناسان و مربیان در حوزه ی پیش از دبستان تبیین می شود . لذا در این پژوهش ما به دنبال بررسی نظرات متخصصان و کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان در مورد آموزش زبان خارجی هستیم . در این مطالعه با توجه به اهمیت […]

پایان نامه رایگان درمورد استفاده ازفناوری اطلاعات و معلمان دوره ابتدایی

24195(جدول الف -1)مجموعه دروس علوم تربیتی گروهها و دانشکدههای علوم تربیتی با تدارک این برنامههای آموزشی و تربیتی سعی میکنند که صلاحیتها و شایستگیهای لازم را در دانشجویان داوطلب معلمی ایجاد کنند و تغییراتی در گرایشها و بینشها و دانشها بوجود آورند. معلمان، باید از طریق این دروس روشهای متنوعی را که متضمن فعال شدن […]

پایان نامه رایگان درمورد از اصول کاری و صلاحیت و کشورهای توسعه یافته

کلیات تحقیق 1-1 مقدمه قوام و پایداری هر حرفهای به عوامل متنوعی بستگی دارد. این عوامل، خود متأثر از شرایط و عوامل تاریخی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که نقش حیاتی در شایستگی و بایستگی حرفهها دارد صلاحیت حرفه ای است. ( قراملکی ، 1384، ص 30) هرچند به نظر میرسد این مفهوم پدیده […]

پایان نامه رایگان درمورد توسعه اقتصادی و اجتماعی و مبانی تعلیم و تربیت

3- رابطهی صلاحیتهای حرفهای دبیران مقطع متوسطه با مدرک تحصیلی.1-4-سوال اصلی میزان صلاحیت حرفه ای دبیران مقطع متوسطه شهرکرمان درچه حد است ؟سوالات فرعی1-آیا بین صلاحیت حرفه ای دبیران مقطع متوسطه دولتی وغیردولتی شهرکرمان تفاوتی وجوددارد؟2-آیابین صلاحیت حرفه ای دبیران مقطع متوسطه زن ومردشهرکرمان تفاوتی وجوددارد؟3-آیابین صلاحیت حرفه ای ومدرک تحصیلی دبیران رابطه معنی داری […]

پایان نامه رایگان درمورد اهمیت آموزش منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

1-6- تعریف عملیاتی اصطلاحات: صلاحیت: میزان شایستگی تخصصی، نظرها و گرایش ها و معرفت فرد که بطور کلی شغل او را مشخص می کند. (شعاری نژاد، 1375، ص 700) حرفه: این واژه در فرهنگ علوم رفتاری به عنوان هر پیشه یا شغلی که مستلزم تربیت و آمادگی طولانی و تخصصی است. (همان) معلم: فردی که […]

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه 2 1-1- بیان مساله 4 1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 6 1-3- اهداف پژوهش 9 1-3-1- هدف کلی 9 1-3-2- اهداف فرعی 9 1-4 سؤالهای پژوهش 9 1-4-1- سؤال اصلی پژوهش 9 1-4-2- سؤالهای فرعی 9 1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9 1-5-1- تعاریف […]