منبع مقاله درمورد فعالیت های اجتماعی و فعالیت های روزانه

سن : درد یکی از متغییر های مهمی است که بردرک افراد از درد تاثیر گذار است. کودکان کم سن درک کمتری از درد و روش های دردناک دارند. همچنین کودکانی که هنوز تکامل مناسبی از نظر برقراری ارتباط کلامی ندارند، از نظر بیان احساس درد دچار مشکل هستند. کودکان غالبا توانایی کمتری در مورد […]

مقاله اثرات زیست محیطی گردشگری و الگوهای تصمیم گیری

– رنجبریان و زاهدی (1379) در کتاب “برنا مه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای” به بررسی اهمیت و شیوه های برنامه ریزی توریسم پرداخته و فرایند برنامه ریزی توریسم، ترسیم شده است و چنین نتیجه گرفته می شود که اتخاذ روشی منسجم و حفظ توازن میان عوامل اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و […]

تحقیق رایگان درمورد درمان های دارویی و بیماران مبتلا

امالیزوماب یک آنتی بادی بلوک کننده است که چرخه IgE را بدون باندشدن به IgE متصل به سلول خنثی می کند؛ به این معنی که واکنش های وابسته به IgE را خنثی می نماید. نشان داده شده که این درمان دفعات تشدید را در بیماران مبتلا به آسم وخیم کاهش می دهد و می تواند […]