مقاله درباره شرکت پذیرفته شده در بورس و بورس اوراق بهادار

کنترلی شاخص هااندازه شرکتSIZEاهرم LEVدرصد سهام متعلق به مالکیت نهادیINSبرابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه است.درصد سهامداران متعلق به تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)OWNCONمجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند. 3-10) روش تجزیه و تحلیل داد ه‌ها ابتدا آمار توصیفی ارائه شده و […]

پایان نامه با موضوع معیارهای ارزیابی کیفیت سود و نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

من کاملاَ عقیده دارم که موفقیت بازار سرمایه بهطور مستقیم وابسته به کیفیت شبکههای حسابداری و افشا است. شبکههای افشایی که بر پایه استانداردهای با کیفیت بالا بنا شدهاند باعث اعتماد سرمایهگذاران به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شوند …. و بدون اعتماد سرمایهگذاران، بازار نمیتواند پیشرفت کند. کیفیت آن دسته از اطلاعات مالی که […]

دانلود مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و شرکت های پذیرفته شده

کریم جمال و چنگ تاون (2007) مطالعه‌ای با عنوان آیا مدیران از استراتژی اقلام تعهدی در مدیریت سود استفاده می‌کنند؟ انجام داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در زمان هموارسازی سود بیشتر از هر زمانی مدیران با قدرت پیش‌بینی کم تمایل به استفاده از اقلام تعهدی در هموارسازی سود رو به بالا دارند در حالی که […]