منبع مقاله درمورد فعالیت های اجتماعی و فعالیت های روزانه

سن : درد یکی از متغییر های مهمی است که بردرک افراد از درد تاثیر گذار است. کودکان کم سن درک کمتری از درد و روش های دردناک دارند. همچنین کودکانی که هنوز تکامل مناسبی از نظر برقراری ارتباط کلامی…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد کارکرد اجتماعی و همبستگی پیرسون

به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با علائم افسردگی دانش‫آموزان با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول زیر آمده است:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جدول 7- ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد پاسخ به پرسش و باورهای دینی

دینداری: دینداری به معنای التزام عملی و ذهنی به باورهای دینی است. به عبارت دیگر پیروی پیروان دین از آن و از زیرمجموعه‌های آن است(احمدی، 1388). سلامت روان: توانایی سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که…

Continue Reading

درمان و پیشگیری و کارکرد اجتماعی

مذهب مى‏تواند از طریق افزایش توانایى افراد در حفظ بهزیستى کلى، به ویژه در بین افراد مسن، در محافظت از سلامت جسمى افراد سهیم باشد. (کونیگ، 1999؛ ویتمر و سویینى، 1992) مطالعه‏اى نشان مى‏دهد خطر ابتلا به «آنفارکتوس میوکاردیال »…

Continue Reading

پرسش نامه سلامت عمومی و اعتبار و پایایی

3-5 ابزار پژوهشابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سلامت روان GHQ و نگرش مذهبی براهنی 3-5-1 پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ : روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ، نمره…

Continue Reading

کارکردهای روانشناختی و مورد قبول جامعه

هویت فرهنگی این وظایف به عنوان مشخصات عملکرد سالم و به عنوان بخش مهمی از سلامت و بهزیستی تلقی می شوند. این اجزا وسیله ای را برای واکنش دهی به روندهای زندگی به یک شیوه ای فراهم می آورند که…

Continue Reading

امنیت عاطفی و انتخاب و مسئولیت

زندگی شخص برخوردار از سلامت روانی ، دارای جهت یافتگی است بنابراین شخص سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف پذیر واقعی و اعتماد آمیز دارد( کورسینی ،…

Continue Reading

حمایت های اجتماعی و درمان بیماران

مذهب الگوهای رشدی را تشویق می‌کند که اساساً به نفع اجتماع بوده و در طول زندگی گسترده‌اند؛تداوم ایمان و مذهب در زندگی مؤید سودمند بودن، مفید بودن و سازگارانه بودن آن می‌باشد؛ جهت‌دار بودن زندگی و هدفمند بودن آن در…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد حداکثر اکسیژن مصرفی و کودکان و نوجوانان

2-13-2 بخش دوم: تحقیقات انجام شده در خارج کشور فرانزوی (1986)، به بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر روی ارزشی که زنان نسبت به بدن خود قائل هستند، پرداخت. در این تحقیق که با حضور 24 زن، 47-25 ساله انجام گرفت…

Continue Reading

دانلود پایان نامه درمورد ابعاد بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی

2-2-1- یافته‌های پژوهشی داخل کشور : حافظی و جامعی نژاد(1389)، در پژوهشی با عنوان رابطه بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی نشان دادند که بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک های…

Continue Reading

تحقیق با موضوع راهبردهای مقابله با استرس و دانشجویان دانشگاه شیراز

خلجی، طیبه 1386، بررسی رابطه بین امید،منبع مهار تحصیلی و موفقیت تحصیلی دوره پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 86-85. پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه الزهرا.خدایاری‌فرد، محمد 1386، روان درمانگری و توانبخشی زندانیان…

Continue Reading