بایگانی برچسب: s

پایان نامه ارشد با موضوع اندازه گیری عملکرد و عملکرد کسب و کار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 4-اجرای مدل و روش های پیشنهادی فوق به منظور پرورش وارتقاء هوش عاطفی در سازمانها وپیاده سازی آن در تمام کشور ودر نتیجه ارتقاء... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد با موضوع اندازه گیری عملکرد و عملکرد کسب و کار بسته هستند

پایان نامه ارشد با موضوع اختلالات روانی و تعلیم و تربیت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} تئوری هوش عاطفی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند که... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد با موضوع اختلالات روانی و تعلیم و تربیت بسته هستند

پایان نامه ارشد با موضوع حفظ و نگهداری کارکنان و انعطاف پذیری سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-13 نقش هوش عاطفی در سازمانهابعضی از صاحبنظران بر این نظر هستند که امروزه هوش عاطفیبه سرعت مورد توجه شرکتها و سازمانها قرار... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد با موضوع حفظ و نگهداری کارکنان و انعطاف پذیری سازمانی بسته هستند

پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های اجتماعی و مدیران و رهبران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 5-1 مقدمه 72 5-2 مروری بر آمار توصیفی 725-3 تحلیل نتایج 735-3-1 فرضیه اصلی تحقیق 735-3-2 فرضیه های فرعی تحقیق... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های اجتماعی و مدیران و رهبران بسته هستند

رفتار درمانی دیالکتیکی و نظم جویی شناختی هیجان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اهمیت نظم جویی هیجان جهت تعدیل هیجانات به گونه ای است که از انواع هیجان ها نمی توان تعدادی را به عنوان هیجان های مناسب و... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای رفتار درمانی دیالکتیکی و نظم جویی شناختی هیجان بسته هستند

پایان نامه با موضوع سازمان امور مالیاتی و برنامه ریزی راهبردی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} سوزت (2004) در تحقیقی که تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در پرستاران به ارزیابی این رابطه پرداختند . این مطالعه بر روی... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه با موضوع سازمان امور مالیاتی و برنامه ریزی راهبردی بسته هستند

دانلود تحقیق در مورد سبک‌های رهبری و آگاهی اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} سیادت و مختاری‌پور (1388) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی مقایسه‌ای هوش اخلاقی از دیدگاه قران کریم و ائمه معصومین (ع) نشان دادند... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق در مورد سبک‌های رهبری و آگاهی اجتماعی بسته هستند

دانلود تحقیق در مورد اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا و هفت اصل ضروری هوش اخلاقی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اگر زمانی کارمندی را دیدیدکه به دلیل ترس یا اضطراب به درجه غلیان یا انفجار رسیده است، در حقیقت شاهد پایین بودن هوش هیجانی در... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق در مورد اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا و هفت اصل ضروری هوش اخلاقی بسته هستند

دانلود تحقیق در مورد مولفه های هوش هیجانی و شناخت نقاط قوت و ضعف

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جدول 4-8- جدول ضریب همبستگی بین هوش اخلاقی و عملکرد شغلی 65جدول 4-9- شاخص‌های برازش مدل 67فهرست اشکالشکل 2-1- مدل دو عاملی هوش عمومی... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق در مورد مولفه های هوش هیجانی و شناخت نقاط قوت و ضعف بسته هستند

دانلود تحقیق در مورد توانایی های ذهنی اولیه ی از نظر ترستون و توانایی های ذهنی اولیه از نظر ترستون

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} تعریف عملیاتی عملکرد شغلی: در پژوهش حاضر به منظور سنجش عملکرد شغلی مدیران از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت استفاده شده است. این... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق در مورد توانایی های ذهنی اولیه ی از نظر ترستون و توانایی های ذهنی اولیه از نظر ترستون بسته هستند