سیستم ارزیابی عملکرد و مدیریت کیفیت جامع

اولین گام در به کارگیری مدیریت براساس ارزش ها در یک سازمان، پذیرش خالصانه فلسفه آن به وسیله عموم است، کارکنان باید ایمان بیاورند که MBV از جالب ترین موضوعات برای سازمان و گروه های سهامداران کلیدی در طی زمان است.6- جایزه ملی بالدریج جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج یک جایزه سالانه برای شرکت های […]

پایان نامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و وفاداری مشتریان به نام تجاری

به منظور کسب موفقیت در بازارهای رقابتی و پیچیده امروز، تحقیقات و مطالعاتی در زمینه وفاداری مشتریان وتاثیرات نام تجاری انجام شدهاست. شرکتها میتوانند به کمک آن مشتریان وفادار خود را حفظ کرده و با تمرکز و به جذب مشتریان بالقوه بپردازند. همچنین این نتایج حاکی از آن است که رضایتمندی مشتری تاثیر مثبتی در […]

دانلود مقاله جذب و حفظ مشتریان و انتظارات مشتریان

سویفت در سال 2001 بیان داشت که هدف سیستم ارتباط با مشتری افزایش فرصتهای کسب و کار از طریق زیر است:بهبود فرایند ارتباط با مشتریان واقعی.ارائهی محصولات صحیح به هر مشتری.ارائهی محصولات صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری.ارائهی محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتری.با انجام چنین کاری سازمانها میتوانند مزایای زیر […]

مفهوم بازاریابی اجتماعی و تولیدات کارخانه ای

مصالح نوین ساختمانی، ساختمان های هوشمند و تجهیزات مرتبط، پیش ساخته، راه های بکارگیری فن آوری های نوین در بافت فرسوده، سیستم های سازه ای با رویکرد صنعتی، مصالح جدید در سبک سازی ساختمان از جمله فناوری های نوین در عرصه ساخت وساز به شمار می آید. سیستمها و فرایند صنعتی سازی ساختمان ناظر بر […]

مدل کارت امتیازی متوازن و منظر فرآیندهای داخلی

شکل 2- 8. مقایسه سیستمهای اندازه گیری عملکرد2- 4. معرفی مدل کارت امتیازی متوازن در اواخر دهه 1980 میلادی، مقالات متعددی در نشریات مدیریتی در مورد ناکارآمدی روش‌های ارزیابی، عملکرد شرکت‌ها منتشر شد. در سال 1987، تحقیقی توسط انجمن ملی حسابداران آمریکا(( NAAو موسسه‌ی( (CAM- I نشان داد که 60 درصد از مجموع 260 مدیر […]

توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان و توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد

2- 4- 4- 4. مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازماغلب سازمان‌ها برای برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی، فرآیندهایی جداگانه دارند. عده‌ای در سازمان سرگرم برنامه ریزی استراتژیک و ساختن تصویری از آینده سازمان می‌باشند و عده‌ای دیگر مشغول پیش بینی فعالیت‌های سال‌های آتی و تخصیص منابع مالی و انسانی به این فعالیت‌ها هستند […]

الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد و شاخصهای ارزیابی عملکرد

در این مدل ذی نفعان به دو گروه دسته بندی می شوند: ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی.ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می شود (مانند سهامداران) و ذی نفعان غیر کلیدی از مکانیسمهای خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می […]

برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی عملکرد سازمان

شکل 2-7 .هرم تعدیل یافته کانجی………………………………………………………………………………………………………… 22شکل 2-8 . مقایسه سیستم های اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………………….. 25 شکل 2-9 .رابطه علت و معلولی درارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………….. 27 شکل 2-10 . مدل عمومی روش امتیازی متوازن ……………………………………………………………………………… 25 شکل 2-11 .موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی………………………………………………………………………………. 32 شکل 2-12. نقشه استراتژی 37 شکل2-13. سیستم مدیریتی […]