مقاله قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری

بعضی از بیماران روانی، به طور ناخودآگاه نیاز به رنج کشیدن دارند و افسردگیهای شدید ممکن است منجر به اقرار دروغین شود. به طور کلی، انواع اختلالات هذیانی، افسردگیهای شدید و اختلالات وسواسی خطر اقرار نادرست را افزایش می‌دهند.ثانیاً، به کرات دیده شده است که افرادی که درحالت تعادل کامل روانی هستند، برای جلب منفعت […]

منبع مقاله درمورد بیماران همودیالیزی و نارسایی مزمن کلیه

9.Hurwich 10.Brescia 11.Appel 12.Arteriovenous fistula (AVF) فیستول از طریق اتصال شریان به ورید به وجود می آید و باعث می شود ورید نیز خون شریانی داشته باشد، این عمل موجب می شود تا برای دسترسی به جریان خون بتوان از سوزن های بزرگ(بخصوص G 15) استفاده کرد[1]. ساعات دیالیز برای اکثر بیماران ESRD ، در […]

مقاله رایگان با موضوع رشد اجتماعی دانش آموزان و کمال گرایی جامعه مدار

به عنوان بعد درون فردی کمال گرایی تعریف شده است، که منعکس کننده رفتار های کمال گرایانه می باشد که هم از “خود” فرد ناشی می شود و به سمت ” خود” جهت دارد. این بعد در بر گیرنده وضع معیار های غیر واقع بینانه برای خود، ارزیابی سختگیرانه خود با تمرکز بر نواقص و […]

تحقیق رایگان درمورد دانشگاه علوم پزشکی و درمان و پیشگیری

در تبیین این نتایج می توان گفت که ایمان بدون شک موثرترین درمان اضطراب است.یافته های پژوهشی مبنی بر وجود رابطه منفی بین نگرش مذهبی و اضطراب گویای آن است که هرچه فرد از درجه ایمان بالاتری برخوردار باشد، در رویارویی با سختی‫ها، آرامش بیشتری خواهد داشت و کمتر دچار اختلالاتی همچون اضطراب خواهد شد.روان […]

تحقیق رایگان درمورد کارکردهای اجتماعی و اضطراب و افسردگی

نکته ای که بایددرنظرداشت این است که ارزش های اخلاقی وغیراخلاقی درمذهب مطلق بوده وتابع زمان ومکان نیستند.بدین معنا که مثلا یک رفتار برخلاف هنجار طبیعی بشر(نظیر هم جنس گرایی)ازدید مذهب به طور مطلق غیر اخلاقی است وربطی به زمان گذشته،حال،یا آینده یاجامعه وشرایط خاص فرهنگی ندارد.نکته ی دیگر آن که اخلاق مذهبی هدفی است […]

تحقیق رایگان درمورد امنیت عاطفی و انتخاب و مسئولیت

گوردون آلپورت به نظر آلپورت روان نژندی ، پیامد نقصان و کمبود سلامت روانی است. رفتار فرد سالم ، جهت گیری خودآگاهانه دارد و با بینش و بصیرت و خودمختاری همراه است و انگیزش این افراد بیشتر در آینده ریشه دارد. از دیدگاه آلپورت ویژگیهای خاص شخصیت سالم عبارت است از : گسترش مفهوم خود […]

تحقیق رایگان درمورد طبقه اقتصادی اجتماعی و حمایت های اجتماعی

در مرحله‌ پنجم‌ علیرغم‌ تثبیت‌ اعتقادات‌ فرد که‌ طی‌ مراحل‌ قبل‌ شکل‌ گرفته‌ است، شاهد بروز یک‌ بحران‌ در اعتقادات‌ شخص‌ هستیم. این‌ تردید و بازنگری‌ نسبت‌ به‌ اعتقادات‌ در فواصل‌ نیمه‌ عمر انسان‌ رخ‌ می‌دهد. فولر و لوین‌ با استفاده‌ از مفاهیم‌ روان‌ تحلیل‌گری‌ مرحله‌ پنجم‌ را مورد تجربه‌ و تحلیل‌ قرار می‌دهند. بنابر […]

تحقیق رایگان درمورد سازمان بهداشت جهانی و روان شناسی مثبت

شکوفایی مذهبی ( رابطه معنی دار، رضایت بخش و عرفانی با خداوند)مقابله های مذهبیدانش مذهبیپیامدها و نتایج مذهبی بودنتاریخچه مذهبی بودنرشد یافتگی معنوی و مذهبی (کونیک و همکاران،2002؛نقل از خدایاری فرد و همکاران،1378).2-10 سلامت روان 2-11 مفهوم سلامت روان لوین سون و همکارانش در 1962 سلامت روان را اینطور تعریف کرده اند: سلامت روان عبارت […]

تحقیق رایگان درمورد اقدامات پیشگیرانه و دانش آموزان دختر

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیقانسان سالم، انسانی است که روح و روان او سالم باشد و از طرفی نیز تاریخ گواهی می‌دهد که تنها کسانی توانسته‌اند از سلامت روان برخوردار باشند که به سرچشمه‌ی هستی اتصال پیدا کرده‌اند. فشارهای روانی ناشی از زندگی مدرن و تغییرات سریع اجتماع که تحت تاثیر رشد سریع زندگی […]

همبستگی پیرسون و شکستگی استخوان

فرضیه سوم ) بین نگرش مذهبی با علائم اضطرابی دانش آموزان رابطه وجود دارد. به منظور بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با علائم اضطرابی دانش‫آموزان با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول زیر آمده است:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جدول 6- ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد […]

حمایت های اجتماعی و درمان بیماران

مذهب الگوهای رشدی را تشویق می‌کند که اساساً به نفع اجتماع بوده و در طول زندگی گسترده‌اند؛تداوم ایمان و مذهب در زندگی مؤید سودمند بودن، مفید بودن و سازگارانه بودن آن می‌باشد؛ جهت‌دار بودن زندگی و هدفمند بودن آن در ایجاد ثبات، استحکام و هدایت انسان مؤثر است.(رابرت ،1990).تأثیر نقش معنویت و مذهب پزشکان دردرمان […]

سازمان بهداشت جهانی و فعالیت های اجتماعی

ابعاد گوناگون دینداری در پژوهش های انجام شده در این زمینه اندازه گیری شده است. می توان این ابعاد را در موارد زیر خلاصه کرد:باور مذهبی : باور داشتن در مقابل باور نداشتن، باور قلبی وعمیق در مقابل باور سطحی، باور به خدا،پیامبران و روز واپسین، عقاید و باورهای سنتی. وابستگی مذهبی بعد اجتماعی و […]

زیگموند فروید و باور به معاد

فصل دوم پیشینه پژوهش 2-1 مذهب از نظر لغویمذهب، اسم مکان از ریشه ذهب می باشد. و چون ذهب به معنی رفتن است پس مذهب یعنی « محلّ رفتن » ؛ و محلَ رفتن همان راه است. لذا مذهب یعنی راه. بر این اساس به هر کدام از مسیرهایی که افراد در یک دین پیش […]

پایان نامه با موضوع تأثیر شیوه های فرزندپروری و فرزندپروری مقتدرانه

5-2- بحث و نتیجهگیری پیرامون یافتههای پژوهششاید به جرات بتوان گفت که با وجود تغییرات زیادی که در جوامع مختلف پدید آمده است، خانواده هنوز هم کانون اصلی تربیت و آموزش به حساب آمده و بیشترین تاثیر را بر رفتار افراد بر جای میگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوههای فرزندپروری والدین بر عملکرد […]

پایان نامه با موضوع راهبردهای شناختی و فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشنهاد می‌شود پژوهش حاضر در جامعه دیگر مانند دانشجویان نیز اجرا گردد.پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از روشهای دیگر در کنار شیوه خودارزشیابی شیوههای فرزندپروری والدین همچون مصاحبه و اخذ نظر سایر افراد همچون نزدیکان فرد استفاده شود و نتایج این روشها با هم مقایسه گردند. در این پژوهش به منظور سنجش عملکرد تحصیلی از […]