تحقیق درباره کارآفرینی سازمانی و موفقیت کارآفرینان

این مدل می کوشد تا به طور مفهومی تأثیر رفتارهای کارآفرینانه فردی و ساختار سازمانی کارآفرینانه سازمان ها را مورد بررسی قرار دهد. به عبارت دیگر، این مدل توانایی سازمان برای بقا در یک محیط سرشار از نوآوری را نشان…

Continue Reading

مفهوم بازاریابی اجتماعی و مبادله کالا به کالا

اعتماد فروشنده عدم اعتماد اعتماد مشتری نهائی عدم اعتماد عدم اعتماد اعتمادخریدارجدول 2-2 : ماتریس طبقه‌بندی تحقیقات پیرامون اعتماد در روابط خریدار-فروشنده، منبع:اسونسون،20012-2-3) قابلیت دسترسی : اهمیت سهولت دسترسی مشتری به کالا امری مهم در بازاریابی اجتماعی محسوب می شود.…

Continue Reading

دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن و مدل کارت امتیازی متوازن

واقعیاتمدیریت مردمی تعالی در کسب و کارشکل 2 – 7. هرم تعدیل یافته کانجی2-3. بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که 25 در صد شرکت های موجود در بازار بورس تایوان…

Continue Reading