بایگانی برچسب: s

حمایت سازمانی ادراک شده و کشورهای درحال توسعه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} محمدزاده و همکاران (1392)، در تحقیقی به بررسی « اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان»... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای حمایت سازمانی ادراک شده و کشورهای درحال توسعه بسته هستند

مدیران و رهبران و عملکرد کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در این پژوهش متغیر وابسته شهرت و هویت سازمان بود و متغیر مستقل، اخلاق مداری کارکنان است. جامعه آماری تحقیق، سازمان استانداری... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای مدیران و رهبران و عملکرد کارکنان بسته هستند

دانلود مقاله توانمندسازی روان شناختی و دانشگاه علوم پزشکی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 5-4-1- پیشنهادات کاربردی 1- نتایج مدل بیانگر این بود که سلامت عمومی و تاب آوری با توجه به خودکارآمدی کارکنان می تواند در جهت تعهد... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله توانمندسازی روان شناختی و دانشگاه علوم پزشکی بسته هستند

دانلود مقاله دانشجویان دانشگاه شیراز و پرشسنامه سلامت عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 3-2- جامعه و نمونه آماری: جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان کرمان خودرو بوده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله دانشجویان دانشگاه شیراز و پرشسنامه سلامت عمومی بسته هستند

دانلود مقاله دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی و دیدگاه بکر و بلینگس

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ـ سن: تعهد سازمانی با سن افراد دارای همبستگی نسبی و مثبت است.ـ جنسیت: تعهد سازمانی زن‌ها نسبت به مردان بیشتر است. ـ تحصیلات:... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی و دیدگاه بکر و بلینگس بسته هستند

دانلود مقاله مودی و همکاران و مفهوم تاب آوری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} همان طور که روتر (2006) خاطر نشان می کند برای فهم تاب آوری این ضروریست که درک کنیم بعد از مواجهه شدن با شرایط ناگوار چه اتفاقی می... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله مودی و همکاران و مفهوم تاب آوری بسته هستند

دانلود مقاله روان شناسی مثبت گرا و حمایت های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} فصل اول: طرح پژوهش1-1- مقدمهمطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش یافته در... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله روان شناسی مثبت گرا و حمایت های اجتماعی بسته هستند

دانلود مقاله خودکارآمدی کارکنان و حمایت های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مطالعات متعدد طیف گسترده ای از عوامل محافظت کننده وکنترل کننده در برابر عوامل خطر سازبرای سلامتی را شناسایی کرده است.محققان... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله خودکارآمدی کارکنان و حمایت های اجتماعی بسته هستند

منابع و ماخذ مقاله بهزیستی روان شناختی و سرسختی روان شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} تعریف مفهومی سلامت عمومی : سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به طور کامل شود و... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای منابع و ماخذ مقاله بهزیستی روان شناختی و سرسختی روان شناختی بسته هستند

منابع و ماخذ مقاله روان شناسی مثبت گرا و خودکارآمدی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1-1- مقدمهمطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش یافته در فرآیند تحول جامعه... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای منابع و ماخذ مقاله روان شناسی مثبت گرا و خودکارآمدی کارکنان بسته هستند