پایان نامه ارشد با موضوع شناخت عواطف دیگران و شناخت عواطف شخصی

فصل پنجمنتیجه گیری وپیشنهادات5-1 مقدمهدر فصل پنجم به جمع بندی و بحث درباره نتایج بدست آمده از کل تحقیق به ویژه نتایج آماری که در فصل چهارم به تفصیل به آن اشاره شد ، می پردازد. ابتدا مروری بر آمار توصیفی و سپس این که چه فرضهایی را به چه روشی آزمون کردیم و نتایج […]

پایان نامه ارشد با موضوع اختلالات روانی و تعلیم و تربیت

تئوری هوش عاطفی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند که تکمیل کننده علوم شناختی،علوم اعصاب و رشد کودک است.قابلیتهای هیجانی برای تدبیر ماهرانه روابط با دیگران بسیار حائز اهمیت است.گلمن اظهار می دارد که هوش شناختی در بهترین شرایط تنها 20درصد از […]