دانلود مقاله با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیکی

در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امریانکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است. در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانههایی از فن آوری را مشاهده کرد مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی (علیزاده،1383).امروزه اطلاعات هم […]

مقاله با موضوع شرکتهای پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعات

در شکل2-2 طبقه بندی عملی پژوهشهای تجربی ارائه شده است. اکثر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی با محرکهای تقاضا نظیر ریسک شرکت صاحبکار و تضادهای نمایندگی، یا محرکهای عرضه نظیرحق الزحمه حسابرسی و راهبردهای مدیریت ریسک شرکت حسابرسی را بررسی می‎نمایند. شکل2-2 به نحوی شکل2-1را بسط میدهد تا محرکه ای عرضه وتقاضا […]

قراردادهای بیمه و انعقاد قرارداد

2-25. ریسک در بیمه : مدیریت ریسک فرآیندی است که هدف از آن کاهش امکان آثار زیان بار یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامهریزی برای اجتناب از آن میباشد . در واقع با آینده نگری و اتخاذ تدابیر لازم فرصت به مدیران بیمهای میدهد تا با مدیریت صحیح […]

تصمیم گیری مدیران و هزینه تمام شده

– عدم توجه مدیران دولتی به بحثهای مربوط به مدیریت و انتقال ریسک به علت اتکا به بودجه دولتی در کشور ما که بیش از 70% اقتصاد درمدیریت دولت است ، باعث می شود مدیران دولتی تمایل چندانی به پرداخت هزینه برای اخذ پوششهای بیمهای نداشته و آنرا هزینهای زائد تلقینمایند. در واقع دولتی بودن […]

بیمه های به شرط حیات و فلسفه مدیریت ریسک

– انتقال ریسک استراتژی انتقال، یعنی موجب شدن این که بخش دیگری ریسک را قبول کند. معمولاً به وسیله بستن قرارداد یا انجام اقدامات احتیاطی. بیمه کردن، یک نوع از استراتژی‌های انتقال ریسک با استفاده از بستن قرارداد است. در موارد دیگر این امر به واسطه قراردادهای کلامی ‌انجام می‌گیرد که ریسک را به بخشهای […]

مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر و مدیریت دارایی و بدهی

فهرست اشکال شکل1-1.مدل مفهومی پژوهش (سان کیاگزانگ،2010) 11 شکل 2-1.ریسک سوداگرانه و خطرناک 17 شکل 2-3. انواع ریسک و میزان اولویت در رسیدگی 27 شکل 1-4- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان 78 شکل 2-4- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 79 شکل 3-4- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان 80 شکل 4-4- میزان فراوانی وضعیت تاهل 81 شکل […]

مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر و فراهم آوردن اطلاعات لازم

در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف […]

شرکت بیمه ایران و همبستگی پیرسون

سپاسگزاری: پس از حمد و ستایش پروردگار متعال، بر خود فرض می دانم از زحمات عالمانه و دلسوزانه استاد محترم راهنما، جناب آقای دکتر علی حمیدی زاده نهایت سپاسگزاری و قدردانی را داشته باشم. تقدیم به محضر تابناک بانوی آب و آینه حضرت زهرا (سلام الله علیها)پدر فداکار و مادر مهربانم که دیروز، امروز و […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک

هدف در این تحقیق این است که با بررسی الگوریتمهای موجود در زمینه خوشهبندی، الگوریتمی ارائه گردد که تا حد قابل قبولی بتواند محدودیتهای موجود را پوشش دهد. برخی از محدودیتهای موجود را میتوان به شرح ذیل برشمرد: کارایی برای پایگاه دادهها با حجم بالا کشف خوشهها با اشکال مختلف عدم حساسیت به ترتیب دادههای […]