دانلود مقاله دسترسی به اطلاعات و فن آوری اطلاعات

متغیرهای وابسته متغیر مستقلنمودار(1-1) مدل مفهومی بررسی عوامل موثر بر سیستم ارتباط با مشتری(منبع نگارنده:maroofi et.al,2012).تعریف واژهها واصطلاحات فنی و تخصصی:1-8-1 تعاریف مفهومی1-8-1-1 استراتژی سیستم ارتباط با مشتری : قبل از آغاز کارهای اجرایی CRM بازرسی شرایط فعلی میباید انجام…

Continue Reading

دانلود مقاله سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان

1-8-2 تعاریف عملیاتی:1-8-2-1 استراتژی سیستم ارتباط با مشتری: سیستمی است که برنامه ها و خط مشی سازمان در جهت ارتباط با مشتریان بانک، آنان را ترغیب به استفاده از خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه به بانک میکند.1-8-2-2 روابط تجاری…

Continue Reading

دانلود مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباط با مشتری

2-2-1-7 طبقه بندی برنامه های کاربردی سیستم ارتباط با مشتری…………………………………………… 31 2-2-1-8 مدیریت مدیسیستم ارتباط با مشتری در بانکداری…………………….. …………………………………… 34 2-2-1-9 جایگاه سیستم ارتباط با مشتری در نطام بانکداری ایران……… …………………………………… 36 2-2-2 استراتژی CRM………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………37 2-2-3 روابط تجاری…

Continue Reading