منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار و حقوق صاحبان سهام

در این تحقیق سعی بر آن است که فرضیات زیر مورد آزمون قرار گیرد:فرضیه اصلی تحقیق : میزان اختلاف نسبت بدهی شرکت با نسبت بدهی صنعت بر روی ارزش بازار شرکت مورد مطالعه اثر معناداری دارد.فرضیه فرعی 1: میزان اختلاف نسبت بدهی شرکت با نسبت بدهی صنعت بر روی ارزش بازار شرکت در صنعت ماشین […]

دانلود مقاله اقلام تعهدی غیرمنتظره و میزان سرمایه در گردش

2. 2. مدل اصلاح‌شده جونز؛2. 3. مدل تعدیل‌شده جونز؛2. 4. مدل (KS) کانگ- سیوارامکریشنن.تحقیقات صورت گرفته در خصوص مدل‌های اقلام تعهدی از طریق چندین مسیر صورت گرفته است. به عنوان مثال به نظریات یاری و رونن (2005)، می‌توان مراجعه نمود. 1) قیمت بازار در اقلام تعهدی غیرمنتظره، موضوعی جالبی در مطالعات اخیر می‌باشد. 2) اقلام […]

دانلود مقاله تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود و اهداف گزارشگری مالی

اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب خط‌مشی‌های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر اشاره می‌کند.هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه کردند:«مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی […]

دانلود مقاله اقلام تعهدی غیرمنتظره و میزان سرمایه در گردش

از آن جایی که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست. چندین روش را برای تقریب بالقوه آن ارائه می‌دهد. این روش‌ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش اقلام تعهدی خاص، روش کل اقلام تعهدی، روش تغییرات حسابداری و روش تعهدی.2-6-1 مدل‌های اقلام تعهدی:به دلیل نقش مؤثر و محوری مدل‌های تعهدی در آزمون مدیریت […]