بایگانی برچسب: s

پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های اجتماعی و مدیران و رهبران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 5-1 مقدمه 72 5-2 مروری بر آمار توصیفی 725-3 تحلیل نتایج 735-3-1 فرضیه اصلی تحقیق 735-3-2 فرضیه های فرعی تحقیق... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های اجتماعی و مدیران و رهبران بسته هستند

نظم جویی شناختی هیجان و راهبردهای تنظیم هیجان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 000/0 82/1067/045/0000/0نظم جویی شناختی هیجان98/006/0-29/005/1-45 درصد از مقدار واریانس سلامت روان توسط این مدل ( همزمان ) تبیین می شود ( 45/0 = R2 ).... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای نظم جویی شناختی هیجان و راهبردهای تنظیم هیجان بسته هستند

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نظم جویی شناختی هیجان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نمودار 1-4 : توزیع فراوانی سن درآزمودنی ها 52نمودار 1-4 : توزیع فراوانی سن درآزمودنی ها 52نمودار 2-4 : توزیع فراوانی تحصیلات... ادامه

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نظم جویی شناختی هیجان بسته هستند