مقاله توسعه صنعت گردشگری و موقعیت جغرافیایی

به نظر کارشناسان، این صنعت از توسعه ای که شایسته آن است برخوردار نبوده است. از دلایل آن می‎توان به آماده نبودن بسترهای اقتصادی مناسب در ایران برای جذب و سرمایه گذاری در ساخت هتل و سایر صنایع جانبی این حوزه اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل کم رونق بودن گردشگری در ایران بی خبر […]

دانلود مقاله جذب و حفظ مشتریان و انتظارات مشتریان

سویفت در سال 2001 بیان داشت که هدف سیستم ارتباط با مشتری افزایش فرصتهای کسب و کار از طریق زیر است:بهبود فرایند ارتباط با مشتریان واقعی.ارائهی محصولات صحیح به هر مشتری.ارائهی محصولات صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری.ارائهی محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتری.با انجام چنین کاری سازمانها میتوانند مزایای زیر […]

کارت امتیازی متوازن و منظر یادگیری و رشد

شاخص‌های تابع (پیامد)، نشان دهنده‌ی عملکرد گذشته می‌باشند. رضایت مشتریان و یا افزایش درآمد مثال‌های خوبی برای این شاخص‌ها هستند. علیرغم این که شاخص‌ها کاملاً عینی و قابل دسترس به نظر می‌رسد، ولی فاقد قدرت پیش بینی برای موفقیت‌های آینده می‌باشند. شاخص‌های هادی، محرکه‌های عملکردند که منجر به تحقق شاخص‌های تابع می‌شوند. تحویل به هنگام […]