پایان نامه ارشد با موضوع شناخت عواطف دیگران و شناخت عواطف شخصی

فصل پنجمنتیجه گیری وپیشنهادات5-1 مقدمهدر فصل پنجم به جمع بندی و بحث درباره نتایج بدست آمده از کل تحقیق به ویژه نتایج آماری که در فصل چهارم به تفصیل به آن اشاره شد ، می پردازد. ابتدا مروری بر آمار…

Continue Reading

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و وفاداری مشتریان به نام تجاری

یکی از مهمترین عوامل توسعه ارتباطات الکترونیکی جوامع امروزی سیستمهای تلفن همراه است. با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت ازآن شرکتهای خواهدبود که قادر باشند به نحو شایستهتری…

Continue Reading

دانلود مقاله به عنوان یک فلسفه و تکنولوژی اطلاعات

برنری یافتن نسبت به سایر رقبا و جذب موقعیتهای بازار.ارائهی محصولات جنبی به صورت موثرتر.کمک به پرسنل فروش جهت عقد سریع تر قراردادها.تسهیل فرایندهای فروش و بازاریابی.پیش بینی وضعیت فروش، بازار و نیازهای آتی مشتریان.افزایش راندمان کاری سازمان.کوتاهتر نمودن چرخه…

Continue Reading

دانلود مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباط با مشتری

2-2-1-7 طبقه بندی برنامه های کاربردی سیستم ارتباط با مشتری…………………………………………… 31 2-2-1-8 مدیریت مدیسیستم ارتباط با مشتری در بانکداری…………………….. …………………………………… 34 2-2-1-9 جایگاه سیستم ارتباط با مشتری در نطام بانکداری ایران……… …………………………………… 36 2-2-2 استراتژی CRM………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………37 2-2-3 روابط تجاری…

Continue Reading

مدیریت ارتباط با مشتری و تصمیم گیری مشارکتی

2-1)مقدمهامروزه اندیشمندان و صاحبنظرا ن علوم مختلف علاقه مندند که درباره ماهیت دانش زیرمجموعه خود به مطالعه و تحقیق بپردازند و ماهیت دانش و حوزه علمی مورد علاقه خود را شناسایی و تعریف نمایند، ارتباط و تعامل آن را با…

Continue Reading

مقاله استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند و تأکید به بازاریابی داخلی

بازاریابی رابطه‌مند، نگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذابتر کردن هر چه بیشتر این رابطه با مشتریان است (Fontenot and Hyman, 2004, 121-130). شل و همکارانش عقیده دارند بازاریابی رابطه‌مند، فهم ومدیریت ارتباطات مشتریان و تأمین کنندگان می‌باشد (Shell by…

Continue Reading