دانلود پایان نامه شاخصهای فضای کسب و کار و فضای کسب و کار

نماگرها و شاخصهای تشکیل دهنده نماگرهای احساس اقتصادی کمیسیون اروپایی عبارتند از:نماگر اعتماد صنعتی(ICI)نماگر اعتماد ساخت و ساز(CCI)نماگر اعتماد مصرفکننده(CSCI)شاخص قیمت سهام(SPI) شاخص سهولت انجام کسب و کار پروژه بررسی سهولت فضای کسب و کار در کشورهای جهان، درسال ٢٠٠۴…

Continue Reading

پایان نامه وفاداری مشتریان به نام تجاری و رضایتمندی و وفاداری مشتریان

5-1 مقدمه پژوهش حاضر به جهت بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری در بین مشترکین سیم کارتهای ایرانسل و همراه اول در شهر کرمانشاه انجام گرفتهاست. جامعهی آماری پژوهش تعداد 75000 دارندگان سیم کارت همراه اول و تعداد 100000…

Continue Reading

منابع مقاله با موضوع مفهوم کیفیت خدمات بانکی و انتظارات مشتری از خدمت

2-3-2-مفهوم کیفیت ادراک شده خدمات در بخش خدمات ، ارزیابی کیفیت آن حین فرایند ارائه خدمات انجام می گیرد. هرتماس مشتری به عنوان لحظه ای برای ایجاد اعتماد و فرصتی برای راضی یا ناراضی کردن به شنار می رود. از…

Continue Reading

منابع مقاله با موضوع ارزیابی کیفیت خدمات و شبکه جهانی اینترنت

مروری بر ادبیات تحقیق2-1- مقدمهامروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان ها یی که در بخش خدمات فعالیت می کنند ، شناخته شـده اسـت. سـازمـان هـایـی کـه به سطح بالاتری از کیفیت خدمات…

Continue Reading

منابع مقاله با موضوع رابطه میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری و اندازه گیری کیفیت خدمات

پتریدوو همکاران در سال 2007 در تحقیقی با عنوان کیفیت خدمات بانکی به مطالعه تجربی این مطلب و نقش آن در ایجاد رضایت در میان مشتریان بانک های خصوصی یونان و بلغارستان پرداختند.رونالدو ولاتسونیز در سال 2006 به مقایسه موارد…

Continue Reading

دانلود مقاله پذیرش بانکداری الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری

پیشینه خارجی“رکسها” و همکارانش تحقیقی با عنوان” بررسی تأثیر برنامه رابطهای بر پذیرش بانکداری الکترونیک” را در سال 2003 شکل دادند. . این تحقیق با استفاده از مدل TAM در بانک های سنگاپور انجام شد . نتیجه این پژوهش نشان…

Continue Reading

پایان نامه قابلیت اطمینان و دولت های محلی

در این فصل به بیان کلیاتی در خصوص میکروشبکه، مفهوم تولید پراکنده، معرفی المان های موجود در ساختار میکروشبکه و نحوه کنترل فرکانس پرداخته خواهد شد.1-1) مقدمهتلفات و هزینه های زیادِ انتقال توان در مسافت های طولانی، از مراکز تولید…

Continue Reading

مقاله درباره مدل یابی معادلات ساختاری و کیفیت خدمات الکترونیک

غفاری و همکاران (1391) در تحقیقی توصیفی- پیمایشی به بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری پرداختند. داده های آنها بوسیله پرسشنامه و از 384 نفر از مشتریان سه بانک خصوصی در تهران جمع آوری…

Continue Reading

مقاله درباره کیفیت خدمات الکترونیک و سازمان تامین اجتماعی

از این رو، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر خواهد بود:اتوماسیون اداری در سازمان تامین اجتماعی چه اثری بر رضایت مشتریان دارد؟ 1-3) اهمیت تحقیقمروری بر مطالعات صورت گرفته در داخل کشور مبین این نکته است که تحقیقات صورت…

Continue Reading

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و رضایت مندی مشتریان

فابین در سال 1997 بیان کرده است که آن دسته از شرکت‌های خدماتی که نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند با ریسکهای زیر سر و کار دارند: کارکنان ناراضی که با مشتریان در تماس هستند: کارکنانی که در محل کارشان،…

Continue Reading

مقاله بهبود مستمر کیفیت و توسعه خدمات جدید

برخورد و تعامل صمیمانه و دوستانه کارکنان با این مشتریان و فراهم آوردن زمینه جذب آنها به بانک.دسته چهارم- مشتریان دائمیدر این مرحله بانک‌ها از مشتریان خود بیشتر می‌دانند و زمان بیشتری را به کار آنها اختصاص می‌دهند. این مشتریان…

Continue Reading

مقاله استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند و تأکید به بازاریابی داخلی

بازاریابی رابطه‌مند، نگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذابتر کردن هر چه بیشتر این رابطه با مشتریان است (Fontenot and Hyman, 2004, 121-130). شل و همکارانش عقیده دارند بازاریابی رابطه‌مند، فهم ومدیریت ارتباطات مشتریان و تأمین کنندگان می‌باشد (Shell by…

Continue Reading