پایان نامه وفاداری مشتریان به نام تجاری و رضایتمندی و وفاداری مشتریان

5-1 مقدمه پژوهش حاضر به جهت بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری در بین مشترکین سیم کارتهای ایرانسل و همراه اول در شهر کرمانشاه انجام گرفتهاست. جامعهی آماری پژوهش تعداد 75000 دارندگان سیم کارت همراه اول و تعداد 100000 دارندگان سیم کارت ایرانسل در شهر کرمانشاه میباشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. […]

مقاومت در برابر تغییر و صنعت بانکداری ایران

رضایتمندی: کانال های ارتباطی، پوشش شبکه قوی،خدمات مطابق نیازمشتری.ارزش برند: قیمت(حساسیت قیمتی)، تجربه پیشین مشتریان.تبلیغات زبانی: تبلیغات رسانه ای، جاده ای و وبلاگ.تعهد: سهولت استفاده، تخصص و نوآوری.اعتماد: رسیدگی به شکایات، کانالهای توزیع.کیفیت خدمات: ایجاد اطمینان مشتری حاصل از استفاده از محصولات، تکنولوژی به روز و متمایز، تنوع محصولات.5-3-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی بررسی تاثیر […]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارزش نام و نشان تجاری

رشیدی در سال 1380، “عوامل موثر بر وفاداری به برند در مصرفکنندگان پودر رختشویی” مورد بررسی قرار دادهاست. در این تحقیق مشخص شد برای گروه خریداران وفادار به برند، فاکتورهایی نظیر: استاندارد، دردسترس بودن، شهرت برند، رایحه، قدرت پاک کنندگی و از بین بردن رنگ لباس دارای اهمیت است ولی فاکتورهای بسته بندی، قیمت، تبلیغات […]

مدیریت ارتباط مشتری و صرفه جویی در هزینه

وفاداری را یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یک محصول یا استفاده از خدمات برتر در آینده تلقی میکند( اویلر، 1999) وفاداری زمانی اتفاق میافتد که مشتریان به شدت احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن میتواند نیازهای آنان را برطرف کند، به طوری که سازمانهای رقیب از مجموعه ملاحظات فرد مجازاً خارج […]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

“““82-2-12 ارزش برندارزش ویژه نام تجاری در رویکرد مشتری محور بر دانشی که مشتریان در مورد برند دارند تمرکز دارد. این دانش در آگاهی از برند و تداعیهای برند و همچنین تصویری که از برند ایجاد میشود، انعکاس مییابد (آکر، 1991 و کلر،1993). بنابراین، قدرت برند نتیجهی دانش و نظر مصرف کنندگان در مورد تجربه […]

وفاداری مشتریان به نام تجاری و کیفیت ادراک شده

1-4-3 اهداف کاربردیبا توجه به کشف روابط بین متغیرهای پژوهش، مدیران شبکه مخابرات ایرانسل و همراهاول، میتوانند برپایهی روابط مذکور، وضعیت بازار وموقعیت رقابتی خود را مشخص و استراتژی خود را نسبت به آن تنظیم نمایند.نمایندگیهای هر یک از شرکتهای فوق میتوانند با استفاده از نتایج پژوهش فوق برنامههای تبلیغاتی بازاریابی و مؤثر نسبت به […]

دانلود مقاله سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان

1-8-2 تعاریف عملیاتی:1-8-2-1 استراتژی سیستم ارتباط با مشتری: سیستمی است که برنامه ها و خط مشی سازمان در جهت ارتباط با مشتریان بانک، آنان را ترغیب به استفاده از خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه به بانک میکند.1-8-2-2 روابط تجاری محور:ارتباطی ست میان بانک و مشتریان که دراین ارتباط به انتظارات خواسته های مشتریان توجه […]

منابع پایان نامه ارشد درباره وفاداری مشتریان و کیفیت محصولات

5- Simple Random Sampling انتخاب نمونهروش انتخاب یک نمونه از جامعه می تواند کل پروژه تحقیقی را در معرض انتقاد قرار دهد. اگر یافته های یک تحقیق به افرادی دیگری به غیر از آن هایی که در نمونه مورد نظر بوده اند قابل تعمیم نباشد ، پژوهش انجام شده جز صرف انرژی و هزینه نخواهد […]

منابع پایان نامه ارشد درباره رضایت مشتری و کیفیت خدمات و مفهوم وفاداری مشتری

اهمیت رضایت مشتری برای موفقیت کالاهای مصرفی و تولیدات (Mittal & Kamakura,2001;Voss et al,1998 ) و اهمیت رضایت مشتری برای خرده فروشان به خوبی متصور شده است (Darian et al,2001 ).رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل اولیه تعیین تکرار خرید مجدد و رفتار خرید مشتریان در نظر گرفته شده است. محققان در مورد نقش […]

مقاله درباره سایر شاخص های ملی رضایت مشتری و مدل یابی معادلات ساختاری

(گریگریدوس و سیسکوس،2004، ص 345)2-2-5-4 سایر شاخص های ملی رضایت مشتری: سنجش رضایت مشتری نروژی در سال 1996 معرفی شده بود و تا سال 1999 نتایج آن برای 42 شرکت در 12 صنعت متفاوت گزارش شد. شاخص رضایت مشتری نرورژی NCSB شبیه مدل آمریکایی است به استثناء اینکه آن شامل تصور شرکت و ارتباط آن […]

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و ارتباطات بازاریابی

6.53 2.342.16.000.000.031.000.020.031a. متغیر وابسته: وفاداری مشتریانجدول شماره 4-13 حاکی از آن است که تاثیر متغیر‌های اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی (خبرگی) بر وفاداری مشتریان معنی دار است . بتای بدست آمده نشان می‌دهد که اعتماد (467/0)، کیفیت ارتباطات (466/0)، مدیریت تعارض (192/0)، شایستگی (153/0) و تعهد (152/0) به ترتیب بیشترین اثر خالص […]

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و مدیریت بازاریابی

برای سنجش وفاداری مشتریان از 12 سوال محقق ساخته استفاده شده است. برای سنجش بعد وفاداری نگرشی از شش شاخص: انتخاب اول بانک پاسارگاد در ارائه خدمات، عدم جذب توسط سایر بانک‌های رقیب، اولین مکانی که به هنگام نیاز به خدمات به ذهن خطور می‌کند، تعلق خاطر به بانک، حمایت و طرفداری از بانک و […]

مقاله مزایای بازاریابی رابطه‌مند و تبلیغات دهان به دهان

2-2-5- ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌منددر حوزه ادبیات ارزشی، پژوهشگران بیان می‌کنند ارزشی که مشتریان به یک محصول یا خدمت می‌دهد میزان منفعتی است که آنها فکر می‌کنند از مصرف آن محصول یا خدمت می‌توانند به دست بیاورند. با دقتی عمیق تر، می‌توان این منفعتها را در سه دسته قرار داد که عبارتند از: منافع عملکردی، […]

مقاله عوامل مؤثر بر وفاداری و بازاریابی رابطه‌مند

2-3-2- مفهوم وفاداریدر دنیای رقابتی امروز خدمات ارایه شده از سوی شرکت‌های رقیب روز به روز به یکدیگر شبیه‌تر می‌شوند و دیگر به سختی می‌توان مشتری را با ارایه خدمتی کاملا بدیع در بلندمدت شگفت‌زده کرد؛ زیرا نوآورانه‌ترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می‌گردند. از این رو، سرمایه‌گذاری […]

مقاله مفهوم بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی رابطه‌مند

متغیر وابسته: وفاداری مشتریان متغیر وابسته این تحقیق می‌باشد.1-10- مدل مفهومی پژوهشاعتمادارتباطاتمدیریت تعارضوفاداری مشتری شایستگیتعهدشکل 1-1- مدل مفهومی پژوهشفصل دوممروری بر تحقیقات انجام شده2-1- مقدمه اوایل سال ۱۹۸۰بود که بسیاری از شرکتها به برقراری تعاملات پایدار با تامین کنندگان و سایر ذی‌نفعان خود روی آوردند و پس از آن در اوایل سال ۱۹۸۳واژه بازاریابی رابطه‌مند […]