مقاله کودکان پیش دبستانی و مربیان پیش دبستانی

با توجه به ویژگی هایی که برای آموزش زبان بیان می شود ، آموزش در این سن ضروری و مفید است . سن مناب برای آغاز آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستانخلاصه ی نظراتبرخی سن 7 سالگی را مناسب می دانستند زیرا در این سنین رشد زبانی اولیه تقریباً کامل شده […]

مقاله آموزش زبان انگلیسی و مهارت های شناختی

5. ارزیاب وجود خود و کارها و گفتار خود باشد. 6. از صبر و شکیبایی بالایی برخوردار باشد .نتیجه گیری : آموزش زبان انگلیسی ، یکی از مسایل مبتلا به بسیاری از کشور های جهان است که در دهه های اخیر تبدیل به یک مسئله ی مهم در امر آموزش و پرورش شده است . […]

مقاله یادگیری زبان دوم و آموزش زبان عربی

ادبیات مرتبط نیز آنچه شرکت کنندگان درمورد نقطه ی شروع یادگیری زبان خارجه فکر می کردند ، تأئید می کند .کوتالک می گوید(1997) سال های پیش از دبستان ، سال های حیاتی هستند ، در طول این دوره و مخصوصاً سه سال اول زندگی ، پایه های تفکر ، زبان ، بینائی ، طرز رفتار […]