مقاله درباره استانداردهای حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی

برای آزمون ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی از مدل زیر استفاده می‌شود.ABSIT = b0 + b1QD + bQE2 + b3 SIZE +b4LEV+ b5 INS + b6 OWNCON +£i,tABSIT = عدم تقارن اطلاعاتی (معیار اندازه گیری دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش) QD = افشای اختیاری ED = افشای اجباری SIZE = اندازه شرکت […]

دانلود پایان نامه بازده حقوق صاحبان سهام و شکل ضعیف بازار کارا

موضوع مالی رفتاری (Behavioral Finance) از جمله مباحث جدیدی است که در دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح‌گردید و به سرعت مورد توجه اساتید و صاحب نظران این رشته در سراسر دنیا قرار‌گرفت، به گونه‌ای که امروزه این مباحث موجب شکل‌گیری شاخه مطالعاتی مستقلی در دانش مالی‌گردیده است. فرض «عقلایی بودن» سرمایه‌گذاران به […]

دانلود پایان نامه رفتار سرمایه گذاران و فرآیند تصمیم گیری

X = درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها Y = درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی DPS = سود نقدی هر سهماین رابطه کامل ترین رابطه برای محاسبه بازده واقعی سهام جهت حصول نتایج صحیح تر از تحقیق می باشد(مهرانی و نونهال،1386 ،14). همچنین در این بررسی بازده بدون ریسک (Rft […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و کشورهای درحال توسعه

گرک فیلبک و رایموند گورمن (2000) با بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان بکار گیری داراییها در صنایعی که از منابع طبیعی استفاده می‌کنند نظیر صنایع نفتی،‌معدنی و‌چوب، هر چقدر شرکتها سطح استفاده مفید از داراییهای خود را افزایش دهند،‌نسبتهای اهرمی آنها افزایش می‌یابد. بجز شرکتهای فعال در صنایع معدنی سایر اینگونه شرکتها با […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق صاحبان سهام و صاحبان سهام

اگر این سرمایه گذار، سهامی به ارزش aSu را از سهام شرکت L بفروشد و مبلغ aBL ریال با بهره R درصد به حساب شخصی ام وام بگیرد، با مجموع پولی که خواهد داشت می تواند معادل مبلغ [a(SL+BL)-Su] از سهام شرکت U را خریداری نماید. یادآوری می شود که برای شرکت U، Vu=Su زیرا […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار و حقوق صاحبان سهام

در این تحقیق سعی بر آن است که فرضیات زیر مورد آزمون قرار گیرد:فرضیه اصلی تحقیق : میزان اختلاف نسبت بدهی شرکت با نسبت بدهی صنعت بر روی ارزش بازار شرکت مورد مطالعه اثر معناداری دارد.فرضیه فرعی 1: میزان اختلاف نسبت بدهی شرکت با نسبت بدهی صنعت بر روی ارزش بازار شرکت در صنعت ماشین […]

مقاله رایگان درباره محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه و بازده مورد انتظار سهامدار

هزینه سهام ممتاز هزینه ای است که شرکت بابت تأمین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز متحمل می شود. معمولاً به سهام ممتاز نرخ سود ثابتی تعلق می گیرد و سهامداران ممتاز نیز این انتظار را دارند که سود سهام ممتاز را به طور منظم دریافت نمایند. نرخ هزینه سهام ممتاز از تقسیم سود سهام […]

پایان نامه ارشد درباره مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و اندازه گیری هزینه سرمایه

اگر بین هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ارتباط برقرار گردد، مى‌توان هزینه سرمایه را به طریق دیگرى تعریف کرد. براى مثال، مى‌توان هزینه سرمایه را به این طریق تعریف کرد: حداقل نرخ بازدهى که شرکت باید تحصیل کند تا اینکه در ارزش شرکت تغییرى صورت نگیرد، یعنى ارزش شرکت کماکان حفظ […]

دانلود پایان نامه درباره برنامه ریزی استراتژیک و شبیه سازی مونت کارلو

شکل 3-2 : نمودار فرایند تصادفی براونی هندسی نمونه ای 53 شکل 3-3 : نمودار میانگین داده های فرایند تصادفی براونی هندسی 54جدول 3-1 : طبقه بندی روش های ارزشگذاری اختیار 55شکل 3-4 : نمودار درخت دوجمله ای انبوه ارزشگذاری اختیار گسترش آسیایی 57جدول 4-1: مقایسه اختیار آمریکایی و آسیایی- آمریکایی 72جدول 4-2 : مقایسه […]

پایان نامه با موضوع درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و شرکتهای پذیرفته شده

معاملات سهام: در این پژوهش به سهام مبادله شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ حجم وتعداد سهام مبادله شده گفته میشود. نقدشوندگی سهام: قابلیت تبدیل اوراق بهادار به پول نقد (وبر عکس) با کمترین هزینه معاملاتی ممکن.نوسانپذیری بازده سهام: نوسانپذیری سود یکی از متغیرهای سری زمانی کیفیت سود است. نوسان […]