منابع پایان نامه ارشد با موضوع تمرینات هوازی و فعالیت هوازی

نوارگردان مخصوص موشها ساخت کشور ایرانترازوی دیجیتال Beurer با دقت 1/0 گرم ساخت کشور چین برای اندازهگیری وزن موشها 3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات پژوهش3-6-1- هورمون واسپینهورمون واسپین، به روش آزمایشگاهی ساندویچ توسط کیت الایزا در دستگاه الایزا اندازه‌گیری میشد.3-6-2-…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروتئین واکنشگر C و پروتئین واکنشگرC

در طول دههی گذشته، چاقی به طور فزایندهای شیوع یافته و در حال حاضر یکی از جدیترین مسائل مربوط به سلامت عمومی است. سندروم متابولیک یا سندروم مقاومت به انسولین، یک اختلال متابولیکی است که توسط حضور چندین عامل خطرزای…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروتئین واکنشگر C و چاقی و اضافه وزن

عنوان صفحه شکل 2- 1. آدیپوکین ها و تاثیرات آن ( بلوهر، 2012) 19شکل 2-2. اعمال سرپین (کاویو و همکاران، 2011) 21شکل 2-3. هورمون واسپین (کاویو و همکاران، 2011) 26شکل2-4. عملکرد واسپین در کاهش غذا و بهبود گلوکز خون (بلوهر،…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تعیین رابطه بین و همبستگی پیرسون

به سایبانان آرامشتکیه گاهان زندگی به زیباترین آفرینش های یزدان به فروهرهای نگهبان راستی و درستی به کسانی که نگاه و کالبد اهورایشان یادآور شکوه دماوند، زیبایی هدیش و بخشایش میتراست. به مادر مهربانم، به پدر گرامیم، به خواهران و…

Continue Reading

دانلود تحقیق در مورد تحلیل های آماری و خودتوصیفی بدنی

ما در این تحقیق برای کنترل شدت تمرین در ورزش از روش غیر مستقیم تعیین ضربان قلب هدف استفاده کرده ایم. در این روش نبض شرکت کنندگان هر 10 دقیقه به مدت 10 ثانیه توسط خودشان شمارش می شدند و…

Continue Reading