منبع پایان نامه ارشد درباره منابع در دسترس و نیروی انسانی

مرور ادبیات 2-1- مقدمهدر جهان رقابتی امروز، قدرت مزیت رقابتی بر مبنای کیفیت بالای محصول، در حالیکه اکثر شرکتها محصولات خود را بهبود میبخشند، رو به زوال بوده و رفته رفته کیفیت در محیط تولیدی به یک مساله شناخته شده تبدیل میگردد. از این رو شرکتها باید به فکر گزینش سلاح رقابتی جدید باشند تا […]

پایان نامه ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارزش نام و نشان تجاری

3استرالیا2007پاپاساپا رویرویو “““42-3پیشینه پژوهش2-3-1 پژوهش های داخلی خیری در رساله دکتری خود در سال 1385 با عنوان “بررسی ارزیابی رابطه بین آگاهی از کشور خاستگاه نام و نشان تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید” به چگونگی این رابطه پرداخته و بر اهمیت این مفاهیم در بازاریابی بین الملل تأکید گردیده است و در […]

پایان نامه ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارزش نام و نشان تجاری

نظرسنجیتطابق با نیاز مشترکینسخنان مثبتحساسیت قیمتیکانال های توزیعتبلیغات دهان به دهان 1- کیفیت ادراک شده: در واقع کیفیت ادراک شده یک پاسخ عاطفی وشناختی است که بر رضایت کلی مقدم است، با ایجاد اطمینان در مشترکین نسبت به تکنولوژی متمایز و با تنوع محصولات و همچنین نظر سنجی از آنان میتوان کیفیت ادراک شده را […]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

“““82-2-12 ارزش برندارزش ویژه نام تجاری در رویکرد مشتری محور بر دانشی که مشتریان در مورد برند دارند تمرکز دارد. این دانش در آگاهی از برند و تداعیهای برند و همچنین تصویری که از برند ایجاد میشود، انعکاس مییابد (آکر، 1991 و کلر،1993). بنابراین، قدرت برند نتیجهی دانش و نظر مصرف کنندگان در مورد تجربه […]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارزش نام و نشان تجاری

2-1 مقدمهدر شرایط پر رقابت بازارهای کنونی به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونهای که مصرف کننده وفادار شرکت باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است و از جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است، ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت میباشد (آکر،1991). ارزش ویژه […]

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و وفاداری مشتریان به نام تجاری

یکی از مهمترین عوامل توسعه ارتباطات الکترونیکی جوامع امروزی سیستمهای تلفن همراه است. با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت ازآن شرکتهای خواهدبود که قادر باشند به نحو شایستهتری انتظارات و ارزشهای مورد نظر مشتریان را درک و شناسایی کرده وبه نحو مطلوب به […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری

2-2-4 فن آوری اطلاعاتفن آوری اطلاعات عمدتاً رسانههایی است که به واسطه آنها میتوانیم با هم ارتباط برقرار کنیم. به دلیل وجود طیف گستردهای از شکلهای ترکیبی تکنولوژیهای اطلاعاتی و رسوخ آنها به همه جوانب زندگی اجتماعی، ایجاد سنخشناسیهایی از قبیل رسانههای گرم و رسانههای سرد (مکرلوهان،1964).ژان فرانسوالیوتار(1979)، فیلسوف فرانسوی، درکتاب خود با عنوان “موقعیت […]