مقاله با موضوع ایالات متحده و اندام تحتانی

2-1-1: ساختار و عملکرد پستانپستان از بافت غده ای و مجرایی، همراه با بافت فیبری تشکیل شده است که لوب‌های پستان را به همدیگر متصل می‌کند. این جفت غده پستانی بین دومین تا ششمین دنده، روی عضله پستانی بزرگ که…

Continue Reading

تحقیق رایگان درمورد بیماران مبتلا و هایپرتروفی

نیتریک اکساید. نیتریک اکساید(NO) توسط سلول های متعددی در مجاری هوایی و به وسیلهNO سنتاز تولید می شود (به ویژه توسط سلول های اپی تلیال مجاری هوایی و ماکروفاژها). سطحNO در هوای بازدمی بیماران مبتلا به آسم نسبت به حد…

Continue Reading