اختلال استرس پس از سانحه و اختلال افسردگی

ت- ضد افیون‌ها: نالترکسان و نالموفن ممکن است در درمان اختلالاتی که در آنها کنترل رفتار از بین می‌رود (همانند قمار بازی بیمارگونه و دزدی بیمارگونه) مؤثر باشد. اثر این داروها در کنترل خودزنی تنها محدود به بیماران اوتیسم و عقب ‌ماندگان ذهنی می‌باشد. اعتقاد بر این است که خودزنی ممکن است باعث آزاد شدن […]

اقدام به خودکشی و مشکلات اجتماعی

همان طور که در تفسیر کلمه ی خودزنی آمده است، کسی که عمداً به خود صدمه وارد کند ولی منتهی به فوت نشود، مرتکب خودزنی منجر به جرح شده است. منظور قانونگذار از کاربرد کلمه خودزنی در قانون جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلّح نیز همین است. ماده 51 – هر نظامی که برای فرار از […]

سایر کارکنان نظامی و کارکنان نظامی

الف)خودزنی (ایراد صدمه بدنی عمدی به خود)ب)تهدید به خودزنیج)تمارض (متعذر شدن به عدم توانایی جسمی یا روحی)د)بی علاقگی در انجام وظایف نظامی.ج : عنصر روانی عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل ‏دهنده ی جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزایی و مجازات تعیین می‏شود.برخی از مؤلفین حقوقی کشور ما به […]

اعتیاد به مواد مخدر و مورد قبول جامعه

1-7- فرضیّات تحقیق 1- به‌نظر می‌رسد مسائلی نظیر ضعف اعتقادات مذهبی و دینی، تبعیض در بین سربازان، مشکلات خانوادگی سربازان، در بروز جرم خودزنی، داشته باشد. 2- به نظر می‌رسد مسائلی نظیر سطح تحصیلات پایین سربازان، اعتیاد به مواد مخدر و شرایط اجتماعی محل خدمت یا محل سکونت تأثیر بسزایی بر ارتکاب خودزنی داشته باشد.3- […]

عوامل روانشناختی و آسیب های اجتماعی

1- مقدّمه یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی، خودزنی است که در همه ی جوامع بشری وجود دارد. کسانی که زندگی را پدیده‌ای با معنا می‌دانند و به آن تعلق خاطر دارند، تمایلی به نابود کردن خود ندارند اما در مقابل، افرادی که زندگی را پوچ و عبث می‌دانند و هدفی برای خود متصور نیستند، از […]