دانلود مقاله با موضوع تجارت الکترونیکی در ایران و شرکت های کوچک و متوسط

در این فصل خلاصه ای از نتایج حاصل از تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و به بحث و نتیجه گیری گذاشته شد. سپس پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهادات برای تحقیقات آینده آورده شد، و در نهایت محدودیت های مربوط به…

Continue Reading

دانلود مقاله با موضوع درگیری کلیه افراد صنعت بیمه و فناوری اطلاعات و ارتباطات

2-9) جایگاه بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران به طور کلی،بیمه الکترونیک،هزینه های مدیریتی و اداری را از طریق فرایند اتوماسیون کسب و کار کاهش می دهد و اطلاعات مدیریتی را بهبود می بخشد.همچنین بیمه الکترونیک،کارمزد پرداختی به واسطه ها…

Continue Reading