دانلود تحقیق در مورد عواملی که می‌تواند بر عملکرد شغلی تأثیر بگذارد و شرایط محیطی و عملکرد شغلی

7 ـ داشتن نگرش مثبت. 2-2-23- عملکرد شغلیارتقاء عملکرد شغلی یکی از مهم‌ترین اهدافی است که مدیران سازمان‌ها در پی آن هستند چرا که ارتقاء بهره‌وری را در جامعه فراهم ساخته و باعث ارتقای اقتصاد ملی و همین‌ طور ارتقاء کیفیت خدمات و تولید سازمان‌ها خواهد شد. عملکرد شغلی درجه‌ای از انجام وظایف محوله به […]

دانلود پایان نامه شاخصهای فضای کسب و کار و فضای کسب و کار

نماگرها و شاخصهای تشکیل دهنده نماگرهای احساس اقتصادی کمیسیون اروپایی عبارتند از:نماگر اعتماد صنعتی(ICI)نماگر اعتماد ساخت و ساز(CCI)نماگر اعتماد مصرفکننده(CSCI)شاخص قیمت سهام(SPI) شاخص سهولت انجام کسب و کار پروژه بررسی سهولت فضای کسب و کار در کشورهای جهان، درسال ٢٠٠۴ در بانک جهانی کلید خورد. موسسه مالی بینالمللی (IFC) به عنوان مجری این پروژه نقش […]

پایان نامه مقاومت در برابر تغییر و صنعت بانکداری ایران

ارزش برند: قیمت(حساسیت قیمتی)، تجربه پیشین مشتریان.تبلیغات زبانی: تبلیغات رسانه ای، جاده ای و وبلاگ.تعهد: سهولت استفاده، تخصص و نوآوری.اعتماد: رسیدگی به شکایات، کانالهای توزیع.کیفیت خدمات: ایجاد اطمینان مشتری حاصل از استفاده از محصولات، تکنولوژی به روز و متمایز، تنوع محصولات.5-3-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی بررسی تاثیر وفاداری به برند برسودآوری شرکت. بررسی متغیرهای همچون […]

منابع مقاله با موضوع ارزیابی کیفیت خدمات و شبکه جهانی اینترنت

مروری بر ادبیات تحقیق2-1- مقدمهامروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان ها یی که در بخش خدمات فعالیت می کنند ، شناخته شـده اسـت. سـازمـان هـایـی کـه به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی […]

منابع مقاله با موضوع رضایت مشتری و کیفیت خدمات و مدل سازی معادلات ساختاری

8- صورت حساب ها9- نرخ های وام.10- نرخ های پس اندازها.ت)متغیرهای مربوط به رضایت کلی مشتریان شامل پرسش هایی با مضمون زیر است:1- میزان رضایت کلی مشتری چیست؟2-آیا بانک مارا به دوستان خود معرفی می کنید؟3-آیا برای دریافت وام به بانک ما مراجعه می کنید؟4-آیا برای حساب سپرده بعدی به بانک ما مراجعه می کنید؟5-آیا […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری

2-2-4 فن آوری اطلاعاتفن آوری اطلاعات عمدتاً رسانههایی است که به واسطه آنها میتوانیم با هم ارتباط برقرار کنیم. به دلیل وجود طیف گستردهای از شکلهای ترکیبی تکنولوژیهای اطلاعاتی و رسوخ آنها به همه جوانب زندگی اجتماعی، ایجاد سنخشناسیهایی از قبیل رسانههای گرم و رسانههای سرد (مکرلوهان،1964).ژان فرانسوالیوتار(1979)، فیلسوف فرانسوی، درکتاب خود با عنوان “موقعیت […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و ارزیابی کیفیت خدمات

اصل متانت(عزیزیان،1389).2-2-2 استراتژی سیستم ارتباط با مشتریمنظور از این مرحله جمع آوری دادههای صحیح و ارسال آنها به مکان صحیح است. سیستم ارتباط با مشتری نیازمند خلق نوعی عرضهی خون اطلاعات است که در سراسر بانک جریان یافته و سیستم عملیاتی و تحلیلی را یکپارچه کند. برای نیل به اهداف سیستم ارتباط با مشتری و […]

پایان نامه رایگان درمورد آموزش تضمین کننده کیفیت آموزش و پرورش و آموزش منابع انسانی در آموزش و پرورش

با مروری بر تجربه سازمانهای امروزی این امر مشخص خواهد شد که آموزش توانسته است به عنوان یکی از مطمئن ترین وسائل به بهبود کیفیت و عملکرد امور سازمان و حل مسائل آن کمک کند. البته آموزش به تنهایی قادر به حل همه نابسامانیها و مشکلات سازمان نخواهدبود. لیکن بدون تردید یکی از موثرترین تدابیر […]