منابع پایان نامه ارشد با موضوع درمان نگهدارنده با متادون و درمان نگهدارنده متادون

پیوست ها—————————————————عنوان صفحهآزمون حافظه کاری وکسلر 83آزمون حافظه کلامی وکسلر 83آزمون یادداری- دیداری بنتون 84چکیده انگلیسی 88فصل یکممقدمه1-1- مقدمهاعتیاد بیماری مزمن و پیشرونده ایست که با ویژگی هایی هم چون رفتارهای اجبارگونه، وسوسه‏های غیرقابل کنترل، رفتارهای جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن با وجود پیامدهای زیانبار اجتماعی، روانی، جسمی، خانوادگی و اقتصادی که به همراه […]

تحقیق درباره کودکان مبتلا به ADHD و الکتروآنسفالوگرافیک

کودکان پرورشگاهی معمولاً بیش فعال بوده و میدان توجه محدودتری دارند. این علائم از محرومیت هیجانی طولانی ناشی شده و با رفع عوامل محرومیتی، مثل انتقال به خانه والدین خوانده و پذیرفته شدن به عنوان فرزند از بین می‌روند. حوادث استرس آمیز روانی، اختلال در تعادل خانوادگی، یا سایر عوامل اضطراب انگیز در شروع و […]