پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه هوش عاطفی و هوش عقلی و مقایسه هوش عاطفی و عقلی

4)به حرفهای دیگران خوب گوش می کنند.5)از خود خشونت کمتری نشان می دهند. 6)دوستان زیادی پیدا می کنند.7)خوشحال و با نشاط هستند.8)تحمل مشکلات در آنها زیاد است.9)درباره اطرافیان خود احساس خوبی دارند.نحوه مدیریت عواطف در محیط کار میتواند تاثیر زیادی بر عملکرد و رضایت شغلی افراد داشته باشد.(یوزباشی،مهدی و علیرضا،3،1386) 2-5 آموزش هوش عاطفیآیا هوش […]

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای اجتماعی و اهمیت هوش عاطفی

تعریف جان مایر و پیتر سالوی:هوش عاطفی توانایی ارزیابی،بیان و تنظیم عاطفه خود و دیگران و استفاده کارآمداز آن است. (Mayer,J.D.Salovey, p,.& Caruso, D.R. (1999)) 2-2 تاریخچهامروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت های مختلف قلمداد می […]

پایان نامه درباره هوش عاطفی؛فرآیند هوش هیجانی و بالندگی شغلی

مراحل فرآیند ارتباط هوش هیجانی با بالندگی شغلی : مرحله اول : توصیف شغل (Job Discription) در هنگام توصیف شغل ، لازم است که تمامی شرایط و الزامات شغلی در قالب عبارات رفتاری و به شکلی عینی بیان شود این که گفته شود این شغل احتیاج به افرادی با مهارت بالا دارد ، کافی نیست […]

سیستم‌های هوشمند و قابلیت یادگیری

بنابر این پایگاه قواعد در دو ساختارکوچکتراز نظر تعداد قوانین و ساده ترازنظر حجم محاسبات و تعبیر پذیری قوانین، بررسی می شود. در جدول (4-1)، این دو ساختار طبق نوع آرایش ورودی ها نشان داده شده است. قوانین برای ساختار اول، طبق جدول های (4-2) و (4-3) تعریف شده اند و برای ساختار دوم طبق […]

مدل شبکه عصبی و کنترل هوشمند

شکل (6-15): نتایج شبیه سازی کنترل کننده عصبی- فازی با آرایش یکنواخت توابع گوسین با ساختار اول (با آموزش عاطفی مراکز دسته تالی و پارامتر های گوسین و ژاکوبین بر اساس مدل فضای حالت سیستم) ……….. 76شکل (6-16): نتایج شبیه سازی کنترل کننده عصبی- فازی با آرایش یکنواخت توابع گوسین با ساختار اول (با آموزش […]

سیستم های هوشمند و نصیر الدین طوسی

حق طبع و نشر و مالکیت نتایج1- حق چاپ و تکثیر این پایان نامه متعلق به نویسنده آن می باشد. هرگونه کپی برداری بصورت کل پایان نامه یا بخشی از آن تنها با موافقت نویسنده یا کتابخانه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مجاز می باشد. ضمنا متن این صفحه نیز باید […]

پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی و مدل نتایج و تعیین کننده ها

-4 بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.( Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997))مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد ، چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» است. این چارچوب بر این فرض استوار است که […]

دانلود تحقیق در مورد هوش هیجانی و کاربرد آن و مدیریت فرهنگ سازمانی

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 5-1- مقدمههدف از این فصل آن است که به ارائه بحث در خصوص نتایج تحقیق، تحلیل پیامدهای آن و پیشنهادات اجرایی و پژوهشی ناشی از آن بپردازد. ضمن ارائه نتایج به دست آمده در هر بخش، بین نتایج یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج […]

دانلود تحقیق در مورد اجزای هوش اجتماعی و دیدگاه روانسنجی

مفهوم هوش اجتماعی درسال 1920 توسط ثرندایک معرفی شد. اصطلاحی که به توانایی درک دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران و به کارگیری آن در تعاملات اجتماعی سازگارانه اشاره می‌کند (کانتور و کیلستروم، 2000). اما ثرندایک و همکارانش قادر به بررسی وجود چنین حوزه‌ای از هوش از طریق مطالعات روانسنجی […]

دانلود تحقیق در مورد مولفه های هوش هیجانی و شناخت نقاط قوت و ضعف

جدول 4-8- جدول ضریب همبستگی بین هوش اخلاقی و عملکرد شغلی 65جدول 4-9- شاخص‌های برازش مدل 67فهرست اشکالشکل 2-1- مدل دو عاملی هوش عمومی اسپیرمن. 15شکل 2-2- مدل چند عاملی عمومی 16شکل 2-3- ساختار سلسله مراتبی آزمون تجدیدنظر شده ی استنفورد – بینه. 18شکل 4-1- ضرایب بتای معناداری مربوط به روابط بین متغیرهای پژوهش 66فصل […]

تحقیق رایگان درمورد امنیت عاطفی و انتخاب و مسئولیت

گوردون آلپورت به نظر آلپورت روان نژندی ، پیامد نقصان و کمبود سلامت روانی است. رفتار فرد سالم ، جهت گیری خودآگاهانه دارد و با بینش و بصیرت و خودمختاری همراه است و انگیزش این افراد بیشتر در آینده ریشه دارد. از دیدگاه آلپورت ویژگیهای خاص شخصیت سالم عبارت است از : گسترش مفهوم خود […]

امنیت عاطفی و انتخاب و مسئولیت

زندگی شخص برخوردار از سلامت روانی ، دارای جهت یافتگی است بنابراین شخص سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف پذیر واقعی و اعتماد آمیز دارد( کورسینی ، 1973). گوردون آلپورت به نظر آلپورت روان نژندی ، پیامد نقصان و کمبود سلامت روانی […]

پایان نامه با موضوع امنیت عاطفی و بررسی توزیع انواع سبک های فرزندپروری

نمودار 4-1 بررسی توزیع انواع سبک های فرزندپروری 48چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال دوم دوره اول مقطع متوسطه شهر ایلام میباشد. برای دستیابی به این هدف، سوالات و فرضیاتی مطرح و از طریق پیمایشی به گردآوری اطلاعات اقدام گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر […]

پایان نامه درمورد هوش معنوی//نظریه عملکرد تحصیلی

یادگیری خودتنظیمی در طی اکتساب مهارت ها ممکن است تفاوت های فردی افراد را توجیه کند. دانشجویان موفق راهبردهای یادگیری خودتنظیمی سازش یافته و الگوهای انگیزشی را در هنگام انجام دادن تکالیف(مثل کوشش برای موفقیت، لذت بردن از چالش های فعالیت، استفاده مناسب از راهبردهای یادگیری، تنظیم کردن اهداف ویژه و نشان دادن سطح بالایی […]

مؤلفه ­های هوش معنوی در اسلام

مؤلفه­های هوش معنوی در اسلام در فرهنگ اصیل اسلامی به طور ضمنی هوش معنوی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. به طور مثال، جامی (1381) بر اساس متون مذهبی مؤلفه­های ذیل را برای هوش معنوی برشمرده است: 1ـ مشاهده وحدت در ورای کثرت ظاهری؛ 2ـ تشخیص و دریافت پیام­های معنوی از پدیده­ها و اتفاقات؛ 3ـ […]