ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان

5- سنجش و اندازه‌گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شدهدر این مرحله فعالیت ها و دستاوردهای کارکنان سازمان در ارتباط با هر شاخص مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچنین برای هر شاخص، عملکرد واقعی را با استفاده از مجموع واقعیت‌های موجود مشخص و با استاندارد عملکرد مطلوب […]

دانلود پایان نامه راهکارهای کاربردی و انگیزش الهام بخش

الف) محدودیت های در اختیار* عدم پاسخ گویی مناسب بعضی از کارکنان* عدم دسترسی به بعضی از مقالات مفید در ارتباط با موضوع تحقیقب) محدودیت های خارج از اختیار* در پرسشنامه این احتمال وجود دارد که آزمودنی سعی کنند تا آنگونه که باید باشند، نه آنگونه که هستند را در پاسخگویی به سوالات مد نظر […]

دانلود مقاله مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری

2-2-4 فن آوری اطلاعاتفن آوری اطلاعات عمدتاً رسانههایی است که به واسطه آنها میتوانیم با هم ارتباط برقرار کنیم. به دلیل وجود طیف گستردهای از شکلهای ترکیبی تکنولوژیهای اطلاعاتی و رسوخ آنها به همه جوانب زندگی اجتماعی، ایجاد سنخشناسیهایی از قبیل رسانههای گرم و رسانههای سرد (مکرلوهان،1964).ژان فرانسوالیوتار(1979)، فیلسوف فرانسوی، درکتاب خود با عنوان “موقعیت […]

منظر فرایندهای داخلی کسب و کار و فرآیند مدیریت استراتژیک

2- 4- 2- 2. منظر مشتریبرای انتخاب اهداف و سنجه‌های مربوط به منظر مشتری، سازمان‌ها می‌بایست به دو سؤال حیاتی پاسخ دهند : اول اینکه چه کسانی مشتری هدف ما هستند؟ دوم اینکه ارزش‌های پیشنهادی ما برای آن‌ها چیست؟ بسیاری از سازمان‌ها معتقدند که مشتریان خود را می‌شناسند و می‌دانند که برای آن‌ها چه محصولات […]

پایان نامه درمورد ابزار گرداوری اطلاعات و سازمانهای دولتی

1- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه H1 تایید شد ————2- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلانغرب و کاهش افزایش خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه H1 تایید شد ———— 3- بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و […]

پایان نامه درمورد فضاهای عمومی شهری و سازمان های دولتی

پیشنهاد می شود که مدیران و معاونین ارشد سازمان های دولتی نسبت به توجیه و اشنایی کارشناسان و کارکنان مجموعه خود در مورد فواید اجرای مدیریت واحد شهری اقدام نمایند تا اجرای این الگو با کمترین مخالفت و مقاومتی ، تحقق یابد.پیشنهاد می گردد ، در قالب همایش و سمیناری هدفمند و با تشکیل کارگروههای […]

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه 2 1-1- بیان مساله 4 1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 6 1-3- اهداف پژوهش 9 1-3-1- هدف کلی 9 1-3-2- اهداف فرعی 9 1-4 سؤالهای پژوهش 9 1-4-1- سؤال اصلی پژوهش 9 1-4-2- سؤالهای فرعی 9 1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9 1-5-1- تعاریف […]

پایان نامه با موضوع عرضه کنندگان، بهبود مستمر

……………………..733-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….74 فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق4-1-بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………764-1-1-بررسی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………………….764-1-2-بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سطح تحصیلی………………………………………………….774-1-3-برسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن…………………………………………………………………..784-2-بررسی توصیفی نمرات به تفکیک خرده مقیاس های پرسشنامه پورتر………………………………..804-3- آزمون نرمالیته نظرات…………………………………………………………………………………………………834-4- آزمون سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………844-5- آزمون سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………854-6- آزمون سوال […]

زنجیره تأمین، انعطاف پذیری، الگوریتم ژنتیک

سازمان ها، پیش‌بینی را با فرض زمان تامین ثابت و زمان حمل ثابت، ظرفیت ثابت و مسیرهای توزیع و حمل ثابت انجام می دهند. این فرضیات باید به صورت دقیق مورد سؤال و بررسی و در صورت نیاز تغییر قرار گیرند. افق های زمانی طولانی ثابت نیز پیش بینی دقیق را مشکل می کنند. 2- […]

پارکت آرتا و لمینت آرتا

پارکت آرتا و لمینت آرتا با حضور فعال در بازار خاورمیانه (تحت عنوان گروه صنعتی آرتا) و با استفاده از فناوری های پیشرفته، همچنین نیروهای کارآمد و مهندسین خبره، توانسته است به عنوان یک برند معتبر در بین مردم تبدیل گردد و همواره در این تلاش است تا کیفیت و استانداردمحصولات خود را با تکنولوژی […]

دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات و ارزیابی کارایی

2-5 نمونه برداریدر شرایط معینی با دانستن مقادیر لحظهای یا نمونههای گرفته شده در زمانهای متساوی الفاصله از یک سیگنال پیوسته در زمان، میتوان آن سیگنال را به طور کامل نمایش داد یا بازسازی کرد. این خاصیت نسبتا عجیب از یک اصل اساسی به نام “قضیه نمونهبرداری” نتیجه گرفته میشود. این قضیه بسیار مهم ومفید […]

دانلود پایان نامه درمورد ارزیابی کارایی و ایجاد تغییر

انواع سازه های موجود از قبیل ساختمانها، پلها، سدها، تونلها و غیره، در طول زمان بهره برداری خود به دلیل انواع پدیده ها که با آنها مواجه میشوند، در معرض آسیب دیدگی قرار میگیرند. آسیبهای به وجود آمده در سازه ها ممکن است با شدت متفاوت و در نقاط مختلف در آن اتفاق بیفتد. این […]

پایان نامه بررسی داده و نرم افزار

Tank Tank MixerMixerشکل (4-10). سیستم آزمایش و مکان نصب کوپنهاهمانگونه که در شکل ملاحظه میشود، ذرات شن، به مایع درون مخزن اضافه گردیده و توسط همزن الکتریکی کاملأ مخلوط میشوند. مخلوط مایع و شن توسط پمپ به خطوط لوله انتقال داده میشود و پس از عبور از سیکل و اثر بر روی کوپنها دوباره به […]

پایان نامه استانداردها و نفت و گاز

در انجام این پروژه برای گزارش نرخ سایش از واحدهای کاهش وزن (جرم) مادهی سایش یافته در طول یکسال و ضخامت کاهش یافتهی دیواره در طول یکسال استفاده شده که در فصول بعدی به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد. 2-6- ارزیابی و محاسبهی نرخ سایشهمانطور که قبلأ گفته شد، تولید شن یکی از […]

منبع پایان نامه ارشد درباره الگوریتمهای ژنتیک و الگوریتم ژنتیک

خاصیت مهم الگوریتم ژنتیک، مقاوم بودن آن است، بطوریکه در آن یک تعادل انعطافپذیر بین کارایی و خصوصیات لازم برای بقا در محیطها و شرایط گوناگون وجود دارد. بطور کلی هر چه سیستم مصنوعی از نظر مقاومت در درجه بالاتری باشد، هزینه طراحی مجدد آن کاهش یافته و حتی حذف میگردد. در واقع چنانچه میزان […]