دانلود پایان نامه ارشد درمورد دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود و حسابداری محافظه کارانه

مدیریت سودسود هر سهم نسبت بدهیتأثیر بر سطحEPSکاهش پراکندگیEPSکاهش EPS جاری به منظور افزایش EPS آتیتحقیقات تجربی صورت نگرفته است/ نظر حرفه ایتحقیقات تجربی کمی صورت گرفته استتحقیقات تجربی کمی صورت گرفته استتحقیقات تجربی نسبتاً خوبی انجام شده استتحقیقات تجربی نسبتاً خوبی انجام شده استمطالعاتتفسیرها2-6. مفهوم مدیریت سودمحاسبه سود خالص در یک واحد تجاری متأثر […]

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدیریت سود از طریق انتخاب و تغییر رویه های حسابداری و مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی

به عقیده موافقان، سودهای با نوسان زیاد، کل برنامه ریزی و بودجه بندی را با مشکل مواجه می‏کند. به نظر بیدلمن(1973) مدیران بنگاههای اقتصادی به دو دلیل تلاش می کنند تا سودهای خالص مورد گزارش را مدیریت نمایند: 1) یک جریان ثابت سود می تواند سطح بالاتری از سود قابل تقسیم را به ارمغان آورد […]

دانلود مقاله اقلام تعهدی و اندازه گیری آن و مدیریت سود و جریان های نقدی

دی جرج و همکاران (1999)فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گرانجیانمینگ (2007)اقلام تعهدی غیرمنتظرهیودیانتی (2008)مدیریت سود و جریان های نقدیلوبو و ژانگ ژو (2008)افشاء مدیریت سودکارل و اسکات (2009)نقش اقلام تعهدی در صنعتدپوچ وهمکاران(2009)اقلام تعهدی و اندازه گیری آن7 تحقیقات انجام‌شده:2-7-1 تحقیقات خارجی:تحقیقات متعددی در […]

دانلود مقاله تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود و اهداف گزارشگری مالی

اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب خط‌مشی‌های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر اشاره می‌کند.هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه کردند:«مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی […]

دانلود مقاله مدیریت سود از طریق طبقه‌بندی و مدیریت سود از طریق زمان‌بندی

دلیل دیگر برای پایداری (تداوم) مدیریت سود، ناشی از بعد مثبت و مطلوب آن است، در حقیقت طرفداران و منتقدان سود را می‌توان هم از دیدگاه قراردادی و هم از دیدگاه گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار داد. از دیدگاه قراردادی، این پرسش که آیا مدیریت سود مطلوب است یا خیر؟ مرتبط با قرارداد کارآ در […]

تحقیق درمورد جریان‌های نقد عملیاتی و محتوای اطلاعاتی سود

هاگرمن2 (1982) روش بیور را برای اعلامیه‌های سود سهام بانک‌ها در بازارهای خارج از بورس3 به کاربرد. باید خاطرنشان کرد که نتایج می و هاگرمن همانند نتایج بیور بود. به‌طورکلی نتایج حاصل از آزمون‌های انجام‌شده روی انحراف بازده غیرعادی محتوای اطلاعاتی سود، با نتایج آزمون‌هایی که در مورد جهت سود غیرمنتظره و میانگین نرخ بازده […]

سیستم ارزیابی عملکرد و مدیریت کیفیت جامع

اولین گام در به کارگیری مدیریت براساس ارزش ها در یک سازمان، پذیرش خالصانه فلسفه آن به وسیله عموم است، کارکنان باید ایمان بیاورند که MBV از جالب ترین موضوعات برای سازمان و گروه های سهامداران کلیدی در طی زمان است.6- جایزه ملی بالدریج جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج یک جایزه سالانه برای شرکت های […]

پایان نامه درمورد رفتار سرمایه گذاران و رویکرد مدیریت مالی

2-8- تحلیل مالی رفتاری و تاریخچه آن از وقتی که اندیشمندان و فعالان حوزه بازار سهام اهمیت رفتار سرمایه گذاران در بورس و تأثیرات این رفتار بر فراز و فرودهای بازار سرمایه را درک کردند چندین دهه می گذرد اما کارهای تحقیقاتی و آکادمیک زیادی به نسبت ابعاد دیگر بازار هنوز صورت نگرفته است. تلفیق […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سرمایه در گردش و بودجه بندی سرمایه ای

ارزش بازار شرکت : بیانگر قیمت روزانه هر سهم ضربدر تعداد سهام آن شرکت می باشد و نشان دهنده کل ارزش بازار سهام شرکت که در مالکیت سهامداران است، می باشد. به این دلیل از ارزش بازار به جای قیمت هر سهم استفاده می گردد که در ارزش بازار تعدیل مربوط به افزایش سرمایه به […]

مقاله رایگان درباره مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سود خالص عملیاتی پس از مالیات

MVA معلول EVA است زیرا حاصل ارزش فعلی EVA های آتی شرکت است که مبنای ارزیابی شرکت می باشد.بنابراین اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی به نام MVA می شود.MVA نشان دهنده ارزیابی جامعهسرمایه گذار از عملکرد شرکت است. بنابراین، EVA […]

مقاله رایگان درباره اطلاعات حسابداری مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

حقوق اقلیتبدهی های بهره دارمانده معادلهای سرمایهسرمایه بکار گرفته شده(Capital) EVAدر حسابداری مدیریتاطلاعات حسابداری مدیریت که از خط مشی ها و چرخه سیستم گزارشگری مالی سنتی سازمان استخراج می شوند برای تصمیمات برنامه ریزی و کنترل مدیران، مربوط نیستند.رقم سود حسابداری، افزایش یا کاهش واقعی در ارزش اقتصادی را که در طول دوره به وقوع […]

پایان نامه سازمان تامین اجتماعی و مدیریت کیفیت فراگیر

میزان آماره t تک نمونه ای برای بعد سازمانی کاربرد دانش، 42/4 است، و به علت بالاتر بودن میانگین این متغیرها از میانگین مورد انتظار فرضیه چهارم نیز تایید می شود. با تایید این فرضیه اینگونه می توان بیان کرد که داشبورد عملکرد بر ابعاد ساختاری نیز موثر است، و بر قوانین موجود در سازمان […]

مقاله شرکت در انتخابات و شیوه های مدیریت

در باب اهمیت این تحقیق دو دیدگاه وجود دارد که در ساده ترین مورد می توان تاثیر تحقیقاتی از این قبیل را بر توسعه مدل دولت الکترونیک موجود مورد ارزیابی قرار داد و آن را مقدمه ای برای شکل گیری فرآیند انتخابات آنلاین در نظر گرفت ؛ در دیدی وسیع تر می توان چنین تحقیقاتی […]

دانلود تحقیق در مورد هوش هیجانی و کاربرد آن و مدیریت فرهنگ سازمانی

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 5-1- مقدمههدف از این فصل آن است که به ارائه بحث در خصوص نتایج تحقیق، تحلیل پیامدهای آن و پیشنهادات اجرایی و پژوهشی ناشی از آن بپردازد. ضمن ارائه نتایج به دست آمده در هر بخش، بین نتایج یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج […]

دانلود تحقیق در مورد اصول هوش اخلاقی در مدیریت و مدیریت و هوش اخلاقی

ب: تشویق افراد به خود انگیزشی ج: آموزش راه‌هایی به افراد برای رویارویی با وسوسه‌ها و تفکر قبل از عمل.توجه و احترام: ارزش قائل شدن برای دیگران با رفتار مودبانه و با ملاحظه، که شامل:الف: انتقال معانی توجه به افراد از طریق آموزش دادنب: افزایش توجه به اقتدار و بی‌توجهی به بی‌ادبی و بی‌احترامیج: تاکید […]