موانع موجود در زمینهارتباطی دانش1- اولویت پروژه(+)2- انگیزش دریافت کننده(+)3- فرهنگ یادگیری(+)1-انگیزش منبع دانش(+)2- ترس از دست دادن مالکیت(-)2- ترس از دست دادن مالکیت(-)1-فاصله سازمانی(-) 2- فاصله دانشی(-)3-فاصله فیزیکی(-)4- فاصله هنجاری(-) موانع موجود در محتوایدانش1-نهان بودن دانش(-)2- بیان فصیح دانش(+)شکل…

Continue Reading

وضعیت فرآیندهای دانش جهت استقرار مدیریت دانش چگونه است؟جامعه آماری تحقیق 270 نفر از مدیران، سرپرستان دارای مدرک دیپلم به بالا در شرکت نفت تهران است.عنوان پایان نامه ابطحی (1388) در ارتباط با « بررسی عوامل موثر بر مدیریت دانش…

Continue Reading

جدول 2-1- جدول پیشینه تحقیق: الف: تحقیقات خارجینام محقق سال تحقیق عنوان تحقیق نتایج تحقیقفینی و همکاران 2012 عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی در میان شرکتهای کوچک و تازه تاسیس نتایج تحقیق نشان داد که تمایل به کارآفرینی…

Continue Reading

مدل استراتژی چند عاملي توسعه نظام‌هاي مديريت دانش   يك سيستم مديريت دانش بايد فعاليت‌هاي مديريت دانش شامل خلق، ذخيره‌سازي و بازيابي، انتقال و بكارگيري دانش را انجام دهد. مدل چند عاملي توسعه سيستم‌هاي مديريت دانش نشان مي‌دهد كه كدام…

Continue Reading

مفهوم استراتژی و تاریخچه آن در زبان فارسی به استراتژی، “سوق الجیشی” یا “راهبرد” گفته می شود که در واقع از کلمه یونانی STRATEGIA گرفته شده که مفهوم هنر سرداری یا سپهسالاری است. اولین متفکر بزرگی که به اندیشه استراتژیکی…

Continue Reading

به زعم مارتيني[1](1998)، در هر سازمان نوعاً افرادي هستند كه مي‏خواهند دانش را تسهيم و اشاعه دهند و افرادي هم هستند كه ترجيح مي‏دهند دانش خود را به عنوان يك دارايي خصوصي نگهداري نمايند. تسهيم دانش به عنوان يك نيروي…

Continue Reading

جدول 4-4-8 آزمون فرضیه پنج نشان می دهد با توجه به سطح معناداری0.000 از 5 درصد کوچکتر ودرسطح 99 درصد تایید می شود. بنابراین ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.فصل پنجم نتیجه گیری…

Continue Reading

2-1مقدمه: در این فصل به بررسی متغیرهای مطالعه می پردازیم در بخش اول به بررسی جو اخلاقی در سازمان و ابعاد آنو دیدگاه صاحبنطران در مورد جو اخلاقی می پردازیمدر بخش دوم به بررسی هویت سازمانی و ابعاد آن و…

Continue Reading

به عنوان بعد درون فردی کمال گرایی تعریف شده است، که منعکس کننده رفتار های کمال گرایانه می باشد که هم از “خود” فرد ناشی می شود و به سمت ” خود” جهت دارد. این بعد در بر گیرنده وضع…

Continue Reading

4-3 کنترلرهای سیستم کنترل قدرت4-3-1 سیستم کنترل قدرت با کنترلر تناسبی-انتگرالی PIقبل از اتصال به سوئیچ های چندگانه، تمامی منابع انرژی به مبدل DC متصل می شوند تا ولتاژ آنها تا سطح نامی معینی افزایش پیدا کنند. وظیفه سیستم کنترل…

Continue Reading