ابعاد خودکارآمدی

  باورهای خودکارآمدی از لحاظ سطح، عمومیت داشتن و شدت با هم تفاوت دارند.   سطح؛ باورهای خودکارآمدی از لحاظ سطح متفاوت هستند که می تواند به دشواری تکلیف خاص اشاره داشته باشد. در ماهیت چالش هایی که در برابر کارآمدی شخصی قرار دارد بر اساس سطح هوش، کوشش، دقت، احساس تهدید و خودنظم دهی […]

ارزیابی توانمندی تکنولوژی

  نوع D :خلاق ـ توانایی کسب منافع از راه نوآوریـ روش هدف دار بخشی جدا از هم که بوسیله بقیه بخشها پیروی می شه ـ راه و روش خلاق به EST ـ اجرای نقش کلیدی در روش هدف دار ملی ـ خدمات مؤثر و درخواست محور نوع C : هدف دار ـ روش هدف دار بخش روشن، باخبر […]

نظام ارزیابی عملکرد شهرداری شارلوت

واسه سالیان متمادی شورای شهر شارلوت به طراحی اهداف در بازنگری سالیانه می پرداخت. بیشتر این اهداف کوتاه مدت بوده و به صورت هدف دار طراحی نشده بودن و ارتباطی با همدیگه نداشتن.در بازنگری سالیانه در سال ۱۹۹۰ شورا با تغییر پروسه طراحی اهداف موافقت کرد.شورای شهر در جهت تخصیص منابع محدود خود به این […]

ارشد حقوق: مدل های ارزیابی عملکرد

جایزه دمینگ در سه سطح فرد، بخش و موسسه ارائه شده. این مدل دارای ده ملاک اصلی که هریک دربردارنده تعدادی ملاک فرعی هستن. همه معیارها دارای امتیاز برابر هستن: اهداف و هدف سازماندهی و کارکرد اون آموزش و گستردگی روش جمع آوری و نشر اطلاعات و چگونگی استفاده اون موشکافی استاندارد سازی کنترل تضمین […]

سیر تاریخی ارزیابی عملکرد

دوره چگونگی آزمایش کارکرد قبل از سال ۱۸۰۰ میلادی پدیده تقسیم کار بین اعضاء قبیله آزمایش کارکرد به صورت ابتدایی وجود داشته طوریکه افراد موفق در کارا جایزه دریافت می کردن و یا شاید ترفیع مقام می گرفتن. از سال ۱۸۰۰ میلادی در اسکاتلند به صورت رسمی نظام آزمایش در سطح فردی و سازمانی به […]

ارزیابی عملکرد

بررسی رویکردهای جورواجور نسبت به آزمایش تکراری نشون دهنده اون هستش که نظام آزمایش باید متناسب با رشد و پیشرفت سازمانا بوده و پاسخگوی ابعاد جور واجور و زیاد اونا باشه. پیشرفت تکنولوژی، نقش عوامل حیاتی موفقیت، ساختار سازمان، کیفیت خدمات، جایگاه سازمان و سرویس های داده شده به وسیله اون در پیش مشتری ، […]

مقاله مصرف انرژی و ارزیابی

درشکل 4-10 هم آشکار می شود که هیچ تغییر انرژی جنبشی در لابه لای ساختمانها مشاهده نمی شود. بخش اعظم این انرژی از بالای ساختمانها عبور می کند. مشکل مسکن و گرانی آن باعث ساخت و سازهایی از این قبیل شده اند، بی توجه به مسایلی که به مرور زمان با این تغییرات در اقلیم […]

مقاله نمای ساختمان و ارزیابی منطق

در شکل 3-35 لبه های کناری ساختمانهای جلو، جایی که سرعت جریان باد افزایش می یابد، انرژی جنبشی هم تغییرات خود را نشان می دهد. شکل 3-36: کانتور بررسی تغییرات شدّت آشفتگی سرعت شکل 3-36 هم بوضوح محلهای شدّت آشفتگی سرعت را نشان می دهد. وجود لبه های تیز و محلهای باریک باعث افزایش شدّت […]

مقاله توسط نرم افزار و ارزیابی منطق

حال منطقه دیگری شیبه سازی عددی می شود. شکل 3-54: مجتمعی در منطقه شهید رجایی همانطور که در شکل 3-54 دیده می شود ساختمانها به طور منظم و با فاصله های یکسان در کنارهم قرار گرفته اند.این از نظر گذر جریان باد ارزیابی می شود. شکل 3-55: کانتور بررسی تغییرات گذر خطوط جریان گذر جریان […]

ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت منابع انسانی

جدول 4-4-8 آزمون فرضیه پنج نشان می دهد با توجه به سطح معناداری0.000 از 5 درصد کوچکتر ودرسطح 99 درصد تایید می شود. بنابراین ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد.فصل پنجم نتیجه گیری تحقیقمقدمهاین تحقیق با هدف شناسایی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در دانشکده شهید […]

ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدلهای ارزیابی عملکرد

آموزش همواره به عنوان وسیل های مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مدنظر قرار می گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل میدهد.بدین جهت به منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی وبهر ه گیری هر چه مؤثرتر از این نیرو، بی شک […]

ارزیابی عملکرد سازمانی و ارزیابی عملکرد سازمان

-ضابط(1389)در پژوهش خودبا هدف بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی در ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) است. به این منظور پس از شناسائی عوامل موجد بهسازی نیروی انسانی و سپس شناسائی مولفه‌های ویژه هر یک از این عوامل در ستاد ناجا، اثر ارزیابی عملکرد بر هر یک از این مؤلفه‌ها مورد تحلیل […]

مدل نتایج و تعیین کننده ها و طراحی سیستم ارزیابی عملکرد

در سال 1988 مدیران 14 شرکت اروپایی در کنار یکدیگر جمع شده تا بنیادی را برای مدیریت کیفیت پایه گذاری کنند. متعاقب این امر در اکتبر سال 1989 در شهر مونتگراس چشم انداز، مأموریت و اهداف EFQM به طور رسمی تصویب گردید . این چارچوب شامل دو دسته عوامل جدا از هم است که به […]

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و مدل کارت امتیازدهی متوازن

15- تحلیل ذی نفعان (2001)طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان شروع می شود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می کند که : «خواسته های سهامداران ما چیست؟» در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض […]

ارزیابی عملکرد کارکنان و آموزش ضمن خدمت کارکنان

البرایت و لوی (1995) خاطرنشان می‌سازند که افراد، صرفنظر از اینکه آیا در ساختار رسمی سازمان نیاز به انجام خودارزیابی هست یا نه، به ارزیابی عملکرد خویش می‌پردازند. بنابراین لازم است خودارزیابی به عنوان عنصری از فرآیند ارزیابی عملکرد معرفی شود تا افراد مسئولیت عملکرد خود را بر عهده بگیرند. اهداف ارزیابی 360درجهصاحب‌نظران اهداف زیر […]