مقاله رایگان درباره اسناد بین المللی و اسناد بین الملل

در مقابل نظر فوق نظر دیگری وجود دارد که معتقد است رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشا و دیگری جرم ارتشا.معنای این تفکیک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه‏ای میان آنها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف […]

پایان نامه درباره مفاسد اداری:حبس در جرایم فساد اقتصادی

 حبس با وجود قدرت انکار نشدنی جزای نقدی در بازدارندگی جزای نقدی ،حبس مجازات غالبی است که قانونگذار برای همه انواع جرایم اقتصادی پیش­بینی نموده است. در تعیین کیفر حبس برای جرایم اقتصادی این واقعیت از اذهان دور نمانده است که جزای نقدی به تنهایی نمی­تواند در جرایم اقتصادی بازدارنده باشد. زیرا رابطه اجتماعی را […]

کاربردهای داده کاوی:/پایان نامه بانکداری الکترونیک

از کاربردهای داده کاوی در بانکداری می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف- بازاریابی یکی از مهمترین کاربردهای داده کاوی در صنعت بانکداری در حوزه ی بازاریابی است. دپارتمان بازاریابی بانک می تواند از داده کاوی برای تحلیل پایگاه داده مشتریان استفاده کند و سرویس ها و محصولات ترجیحی مشتریان را تشخیص دهد. با […]