دانلود پایان نامه درمورد بهزیستی روان شناختی و اعتقادات مذهبی

41 همسرم تمام دوستان مرا دوست دارد . 42 گاهی همسرم، بیش از اندازه وقتش را با دوستانش می گذراند. 43 احساس می کنم والدین ما، بیش از حد از ما انتظار توجه یا کمک دارند. 44 احساس می کنم که والدین ما مشکلاتی را در زندگی مشترک ما ایجاد می کنند. 45 من واقعاً […]

تحقیق رایگان درمورد همبستگی پیرسون و جهت گیری مذهبی

الف- در خاج از کشور گلد برگ (1970) همبستگی نمرات GHQ و نتیجه ارزیابی بالینی شد اختلالات را 80/0+ گزارش نمود همچنین وی و همکارانش (1976) در تحقیق دیگری همبستگی بین نمرات GHQ و SCL-90 را 78/0+ گزارش کرد .جونز و همکاران ( 1978 ) همبستگی نمرات GHQ و 90-PSE را 76% گزارش کرده است. […]

مقاله اعتقادات دینی و ضعف جسمانی

میزان واکنش مردم کوهرنگ در احترام به ریش‌سفیدان و معتمدان طایفه خود و ریش‌سفیدان و معتمدان طایفه مقابل تا چه اندازه است؟همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در این زمینه نمره زیاد30 درصد و کمترین آن‌ها نمره خیلی کم 3 درصد را کسب کرده‌اند.نمودار 4-4- میزان واکنش مردم کوهرنگ در احترام به ریش‌سفیدان و […]

مقاله درمورد کارکردهای خانواده و ساختارهای اجتماعی

ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهم مرحله انتقال به بزرگسالی مقولهای بسیار پیچیده است. شروع مطالعه علمی و دقیق در این مورد به سال 1930 بر میگردد، که بطور گسترده تر در سال 1950 تغییراتی عمیق در پروژهشهای مربوط به آن صورت گرفت. اولین تحقیق منتشر شده در مورد روانشناسی ازدواج اثرترمن و همکارانش(1925) […]

مقاله درمورد کودکان و نوجوانان و مکتب روابط انسانی

بنا به تعریف جدید، زوج خوشبخت بر این باورند که پختگی به معنای آن است که هم در هنگام خوشبختی و هم در هنگام مشکلات همدلانه در کنار هم باشند.از نظر زوج خوشبخت این که خود آنها ( زن و شوهر) چه احساسی دارند، مهمتر است. آن ها برای خویشتن خویش و ارتباط میان خود […]

تحقیق رایگان درمورد سبک های مقابله ای و وضعیت سلامت روان

به بررسی ارتباط بین سبک های مقابله ی مذهبی و میزان بستری شدن بیماران با بیماری سیکل سل در بیمارستان پرداختند که در این مطالعه 93 بیمار از طریق پرسشنامه ی سبک های مقابله ی مذهبی(Brief RCOPE (Pargament et al. 1998 مورد ارزیابی قرار گرفتند و پرونده ی پزشکی بیماران موردارزیابی قرارگرفت و اطلاعات مربوط […]

تحقیق رایگان درمورد دانشگاه علوم پزشکی و درمان و پیشگیری

در تبیین این نتایج می توان گفت که ایمان بدون شک موثرترین درمان اضطراب است.یافته های پژوهشی مبنی بر وجود رابطه منفی بین نگرش مذهبی و اضطراب گویای آن است که هرچه فرد از درجه ایمان بالاتری برخوردار باشد، در رویارویی با سختی‫ها، آرامش بیشتری خواهد داشت و کمتر دچار اختلالاتی همچون اضطراب خواهد شد.روان […]

تحقیق رایگان درمورد طبقه اقتصادی اجتماعی و حمایت های اجتماعی

در مرحله‌ پنجم‌ علیرغم‌ تثبیت‌ اعتقادات‌ فرد که‌ طی‌ مراحل‌ قبل‌ شکل‌ گرفته‌ است، شاهد بروز یک‌ بحران‌ در اعتقادات‌ شخص‌ هستیم. این‌ تردید و بازنگری‌ نسبت‌ به‌ اعتقادات‌ در فواصل‌ نیمه‌ عمر انسان‌ رخ‌ می‌دهد. فولر و لوین‌ با استفاده‌ از مفاهیم‌ روان‌ تحلیل‌گری‌ مرحله‌ پنجم‌ را مورد تجربه‌ و تحلیل‌ قرار می‌دهند. بنابر […]

تحقیق رایگان درمورد سلامت روان نوجوانان و سازمان بهداشت جهانی

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار متغیر نگرش مذهبی………………………………63جدول 4-3 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش آموزان……………….63 جدول 4-4 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و نشانه های جسمانی دانش آموزان…….64جدول 4-5 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان…………………………………………………………………………………………………………..64جدول 4-6 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد […]

درمان و پیشگیری و کارکرد اجتماعی

مذهب مى‏تواند از طریق افزایش توانایى افراد در حفظ بهزیستى کلى، به ویژه در بین افراد مسن، در محافظت از سلامت جسمى افراد سهیم باشد. (کونیگ، 1999؛ ویتمر و سویینى، 1992) مطالعه‏اى نشان مى‏دهد خطر ابتلا به «آنفارکتوس میوکاردیال » در آزمودنى‏هایى که خود را «غیر مذهبى» توصیف مى‏کنند، به طور معنادارى بیش از احتمال […]

سازگاری فردی و اجتماعی و دانش آموزان دبیرستانی

آرین،خدیجه/منصور،محمود/دلاور،علی،بررسیرابطه بین دینداری وروان درستی ایرانیان مقیم کانادا،رساله دکتری،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ایران 1387 بوترابی،خدیجه1382وجوه مشترک بهداشت روانی درادیان توحیدی وکتب مقدس صفحات205 -211 پناهی میرشکار،غلامحسین1378بررسی رابطه بین افسردگی ومیزان التزام عملی به اعتقادات مذهبی درمیان دانش آموزان پایه دوم دبیرستان های شهر زاهدان درسال 78-79جعفری، اصغر، صدری، جمشید و فتحی اقدم، قربان. (1388). […]

پرسش نامه سلامت عمومی و اعتبار و پایایی

3-5 ابزار پژوهشابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سلامت روان GHQ و نگرش مذهبی براهنی 3-5-1 پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ : روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ، نمره صفر ، یک ، دو و سه تعلق می گیرد. در نتیجه نمره فرد در […]

طبقه اقتصادی اجتماعی و حمایت های اجتماعی

یکی‌ دیگر از روان‌شناسانی‌ که‌ در زمینه‌ روان‌شناسی‌ دین‌ نظریه‌ای‌ راهگشا مطرح‌ کرده‌ است‌ اریک‌ اریکسن‌ است. اریکسن‌ که‌ یک‌ نو فرویدی‌ است‌ نسبت‌ به‌ دین‌ موضع‌گیری‌ مثبتی‌ دارد. وی‌ معتقد است‌ بین‌ نهادهای‌ اجتماعی‌ به‌ وجود آمده‌ در طول‌ تاریخ‌ زندگی‌ انسان‌ و نیازهای‌ روان‌شناختی‌ او ارتباط‌ وجود دارد. به‌ نظر اریکسن‌ دین‌ به‌ […]

سلامت روان نوجوانان و سازمان بهداشت جهانی

جدول 4-5 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان…………………………………………………………………………………………………………..64جدول 4-6 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان……………………………………………………………………………………………………………65‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جدول 4-7 ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و اختلال در عملکرد افسردگی دانش‫آموزان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬…………………………………………………………………………………………………………..66 چکیدههدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی دینداری با سلامت روان بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 360نوجـوان دختر که […]

دیدگاه زیست شناختی و دیدگاه اجتماعی

8-سرخوردگی های اجتماعی و عدم کسب مقبولیّت اجتماعی و فردی، نظیر عدم موفقیّت در ازدواج و آلودگی اخلاقی. 9- خودزنی به منظور ترساندن فرماندهان و تحت فشار قرار دادن آن ها برای رسیدن به اهداف. 10 – اضطراب و فشارهای ناشی از جابجایی و انتقال. 11- انتقام جویی از افراد یا فرماندهان به علت خصومت […]