دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، امام سجاد، پایان نامه، حل اختلاف

همسران امام سجاد(علیه السلام) ۱۵۲ گفتار دوم: فرزندان امام سجاد(علیه السلام) ۱۵۴ پسران امام سجاد(علیه السلام) ۱۵۶ الف) ازدواج پسران امام سجاد (علیه السلام) با نسل خلفا ۱۵۷ ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام سجاد (علیه السلام) ۱۵۹ گفتار سوم:…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره قائم مقام، شخص ثالث، قاعده احسان، حقوق مدنی

تشکیل می‌دهد، ایفاء دین و وفای به عهد دیگری است. ونهایتاً اگر قصد رجوع داشته باشد، آن قصد ثانویه محسوب می‌شود. و پرداخت کننده می‌تواند از آن عدول کند و بر همان قصد اولیه خود که قصد تبرع را تشکیل…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره قائم مقام، شخص ثالث، قانون مدنی، تعهدات منفی

آثار انتقال طلب بر آن بار شود.و در برخی موارد نیز هیچ یک از دو مورد فوق در خصوص ایفای دین از جانب غیر صادق نیست و میتواند حاکی از تبرع باشد. آنچه محل بحث ماست طبعاً حالتی است که…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، حمل و نقل، قانون مدنی، اصول حقوقی

و اسناد صورت می‌گیرد است۶۹. اما در خصوص تعهدات غیر پولی صدر ماده ۳۱ مقرر می‌دارد که اگر طرفین در رابطه با محل انجام تعهد تصمیم خاصی اتخاذ نکرده باشند در اینصورت اصل کلی اینست که محل اقامت متعهد بعنوان…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، قانون مدنی، حقوق تجارت، تجارت ایران

مدنی و تجارت است. در این راستا، مقررات برخی قوانین خارجی و بین‌المللی نیز بررسی می‌شود. گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی قانون مدنی در رابطه با تعیین محل انجام تعهد در ماده ۲۸۰ قاعده‌ایی را مقرر می‌دارد: در…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق تجارت، قانون مدنی، مهلت عادله، حقوق مدنی

اتمام قرارداد نیست، بلکه تعهد و عقد برجای باقی بوده و رسیدن به نتیجه عقد حتی بعد از موعد تعهد،خواست و مطلوب متعهدله می باشد، و از ناحیه متعهد نیز عقد هنوز به قوت خود باقی است و قابلیت اجرا…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق مدنی، عدم پذیرش، قانون مدنی، کنوانسیون

ماده برگردانی از اصول قراردادهای اروپایی و کنوانسیون بیع بینالمللی است و بنظر می‌رسد در روابط اقتصادی در سطح کلان، چون فرض بر این است که زمان اجرای تعهد برای متعهد له دارای سود و منفعت است و متعهدله بر…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، کنوانسیون ژنو، روابط تجاری، شخص ثالث

می‌توان گفت که شرایط مندرج در کنوانسیون نسبت به این قرارداد حاصل شده و قواعد کنوانسیون در خصوص این قرارداد قابل اعمال است. از طرف دیگر اصل آزادی طرفین در قراردادها این اختیار را به طرفین می‌دهد که در تجارتهای…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون، حقوق مدنی، حقوق تجارت، قانون مدنی

تعهد را در حقوق مدنی و حقوق تجارت و آثار این گونه اجرا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این راستا در حوزه حقوق مدنی، قانون مدنی و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مدنی منبع اصلی تحقیق بحساب می‌آید. ولی…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق تجارت، تقسیم بندی، قانون مدنی، حقوق مدنی

قرار دهیم و انواع چنین تعهداتی را بیان کنیم. بر این تقسیم بندی آثار گوناگونی مترتب است از جمله اینکه در تعهداتی که برای اجرا تعهد، زمان خاص معین می‌شود آیا متعهد هم می‌تواند قبل از سررسید تعهد خویش را…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره ایقاع، ایفای تعهدات، حقوق ایران، حقوق فرانسه

ص قوانین ما تعریفی از ماهیت ایفای تعهد ارائه ندادهاند، لذا بناچار برای بررسی موضوع به دکترین حقوقی توجه میشود. دکترین حقوقی در این رابطه نظرات گوناگونی دارد که ذیلاً به تفکیک مورد بحث واقع می شود. الف-نظریه عمل حقوقی…

Continue Reading

دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، تقسیم بندی، حقوق تجارت، ایقاع

از آن شده است.۹؟ از آنچه گفتیم به خوبی روشن است که به واقع عقود و قراردادها و برخی از منابع تعهد هر کدام یک رابطه حقوقی خاصی تلقی میشوند که تعهد مولود و زائیده آن رابطه حقوقی است واز…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت مسکن، تامین مالی، بازپرداخت، تسهیلات بانک

مسکن، برای کم‌درآمدها در طول برنامه‌های سوم و چهارم چندان بهبود نداشته است. نتایج حاصل از بررسی شاخص‌های مسکن در طول برنامه های سوم و چهارم حاکی از آن است که تراکم خانوار در واحد مسکونی برای خانوارهای کم‌درآمد ۱.۲…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت مسکن، بخش خصوصی، نابرابری درآمد، نرخ رشد

مساحت متوسط زمین مسکونی تولید شده در دهه گذشته همواره بالاتر از توان تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد بوده است و برای این قشر از جامعه مقرون‌به‌صرفه نمی‌باشد؛ • نابرابری درآمدی در طول برنامه چهارم بسیار بیشتر از برنامه سوم بوده…

Continue Reading

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قیمت مسکن، خط فقر مسکن، نظام بانکی، استاندارد

۲۱: نرخ خانه‌های خالی در مناطق شهری کشور در سال‌های۱۳۸۵الی ۱۳۹۰(درصد) ماخذ: (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲) همان‌طور که قبلا گفته شد کمبود مسکن به ازای یک خانوار در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰به‌ترتیب۱۶۴۲و۱۲۳۰هزار واحد مسکونی بوده است، بنابراین در…

Continue Reading