دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، امام سجاد، پایان نامه، حل اختلاف

همسران امام سجاد(علیه السلام) ۱۵۲ گفتار دوم: فرزندان امام سجاد(علیه السلام) ۱۵۴ پسران امام سجاد(علیه السلام) ۱۵۶ الف) ازدواج پسران امام سجاد (علیه السلام) با نسل خلفا ۱۵۷ ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام سجاد (علیه السلام) ۱۵۹ گفتار سوم: نوادگان امام سجاد (علیه السلام) ۱۶۱ فصل ششم: ۱۷۳ روابط سببی امام باقر و امام […]

دانلود پایان نامه ارشد درباره قائم مقام، شخص ثالث، قاعده احسان، حقوق مدنی

تشکیل می‌دهد، ایفاء دین و وفای به عهد دیگری است. ونهایتاً اگر قصد رجوع داشته باشد، آن قصد ثانویه محسوب می‌شود. و پرداخت کننده می‌تواند از آن عدول کند و بر همان قصد اولیه خود که قصد تبرع را تشکیل می‌دهد باقی بماند. رابعاً: برای آنکه انتقال معمولی طلب نسبت به اشخاص ثالث قابل اعمال […]

دانلود پایان نامه ارشد درباره قائم مقام، شخص ثالث، قانون مدنی، تعهدات منفی

آثار انتقال طلب بر آن بار شود.و در برخی موارد نیز هیچ یک از دو مورد فوق در خصوص ایفای دین از جانب غیر صادق نیست و میتواند حاکی از تبرع باشد. آنچه محل بحث ماست طبعاً حالتی است که شخصثالث با متعهدله در خصوص ایفای تعهد و نهایتاً انتقال طلب توافقی نکرده باشد.چراکه اراده […]