منابع پایان نامه مدیریت و مقاله در مورد شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا

شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا   این کمیسیون به طور خلاصه شاخص های حکمرانی را به شرح زیر بر می شمارد:   مشارکت: میزان مشارکت تمام ذینفعان.   انطباق با قانون: میزان تکوین و نظارت قانون اتخاذ شده بدون اذیت و آسیب رسانی به مردم.   شفافیت: میزان شفافیت و […]

پایان نامه : تعریف حکمرانی

از نظر واژه شناسی، حکمرانی به واژه یونانی کوبرمن[۱] به معنی هدایت کردن یا اداره کردن بر می گردد و توسط افلاطون در رابطه با چگونگی طراحی نظام حکومت[۲] استفاده شده است. این اصطلاح یونانی[۳] قرون وسطی بود که بر همان مفاهیم هدایت کردن، قانون گذاری یا راندن دلالت می­ کند. در اینجا حکمرانی، عمل[۴] […]

پایان نامه دام­های توانمندسازی

برسرراه فرایندتوانمندسازی کارکنان دام­هایی وجود دارد که دآور[۱]، در سال ۱۹۹۹ آن را به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم کرده است.   الف) دام های درونی:    تعریف قدرت به معنای اختیارات بی حدو مرز   ارتباط قدرت و اختیارات مدیریتی   انتظار تعهد از کارکنان   تصور اینکه کارکنان از مهارت­های لازم برخوردارند […]