درباره : روند تجاری‌سازی دانش

در خیلی از کشورای غربی اداره ای با عنوان دفاتر انتقال فناوری[۱]، جهت آسون کردن انتقال علم تجاری شده از دانشگاه ها به صنایع تأسیس شده. نقش کلی این دفاتر، حفاظت از دارایی های فکری دانشگاه و یافته های تحقیق های دانشگاهی و انتقال تجاری علم از راه واگذاری حق امتیاز اختراعات یا بقیه شکل […]

مدل مارپیچ سه‌گانه[۱]

روابط صنعت دولت و دانشگاه در شکل ۲-۱۲- مارپیچ سه گانه (Etzkowiz and Ledesdorff ,2000:300) مطالعاتی که در دانشگاه کویمبرا انجام شد، تاثیر و کارایی مدل سه گانه رو تایید کرد. در این مطالعه نشون داده شد که جست و خیز تعاملات بین دانشگاه کویمبرا و سازمان ها و ساختار حکومت منتهی به ایجاد سازمان های […]

مقاله (پایان نامه) : مراحل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی

مهم ترین نتیجه کار تحقیق، «تولید ایده[۱]» است. اولین پرسشی که مطرح می شه آنست که «ایده» رو چیجوری باید تولید کرد؟ راه های زیادی واسه تحقق این هدف در بنگاه های اقتصادی هست. فرض کنیم که ما در صدد تولید کالای جدیدی هستیم که مثل اون در بازار وجود نداره. مراکز تحقیق و پیشرفت […]