مدیریت : روش‌های تجاری‌سازی

P فروش رو تکنولوژی. Pمجوزهای تکنولوژی. P همکاری مشترک. P کارای راه اندازی. راه جدیدتر و مؤثرتر تجاری سازی، انتقال تکنولوژی، کارای مشترک و خلق زمینه های تجاری جدیده. روش هدف دار های بازاریابی و تجاری سازی خیلی به نوع اختراع و زمینه تکنولوژیکی بستگی دارن. این روش هدف دار ها می تونن واسه تولید […]

بررسی بازارهای خرده فروشی بنزین در کانادا

سهمیه بندی شبکه ها در کانادا از دهه ۱۹۸۰ شروع شد. این سهمیه بندی به خاطر ظرفیت زیادتر از اندازه در بخش خرده فروشی صنعت بود. براساس تحقیق انجام شده به وسیله شرکت مشاوره اقتصادی گاردنر پینفولد و MJ اروین و همکاران در سپتامبر ۲۰۰۵، این سهمیه بندی سود زیادی از جهت افزایش فروش داشته. […]

با موضوع مفهوم و تعاریف تجاری‌سازی

در ادبیات نو بیاری هم تعاریفی نزدیک به هم از تجاری سازی صورت گرفته. ساده ترین تعریف تجاری سازی رو عرضه یه محصول جدید در بازار می دونه. دولت کانادا در سند برنامه بودجه ای[۱] سال ۲۰۰۴، تجاری سازی رو این جور تعریف کرده: فرآیندی که از راه اون یافته های حاصل از تحقیق به […]