جلسه سوم: آشنایی با سلامت جسمانی و اصول تغذیه سالم

  دستور جلسه: ۱-             احوال پرسی و خلاصه مطالب جلسه قبل ۲-             بررسی ابعاد سلامت جسمی(خواب، تغذیه، ورزش، توجه به کارکرد بدن و کنترل وزن) ۳-             اطلاع رسانی به سالمندان در خصوص تغذیه سالم دوران سالمندی ۴-             ارائه توصیه های غذایی مناسب متناسب با طرح بهداشت سالمندی وزارت بهداشت. ۵-             طرح تکلیف ۶-             دریافت بازخورد […]

احوال پرسی و مرور خلاصه جلسات قبل

  جلسه نهم:آموزش رو ش های مقابله با استرس دستور جلسه: ۱- تعریف استرس ۲- بررسی علائم استرس در ابعاد مختلف فیزیولوژیک،روانی ،شناختی ورفتاری. ۳- معرفی شیوه مقابله با استرس آموزش شیوه های مقابله با استرس ارائه تکلیف و بازخورد با سلام و احوال پرسی جلسه را شروع کرده، ابتدا خلاصه جلسه قبل توسط اعضا […]

احوال پرسی و مرور خلاصه جلسات قبل

  ۲- بررسی وضعیت افراد در مولفه های آموزش داده شده ۳- بررسی تکالیف جلسات قبل ۴- تعریف سلامت روان  از دیدگاه اعضا ۵- ابعاد مختلف سلامت روان ۶- بررسی ناراحتی و نگرانی های افراد ۷- بررسی سابقه ی ناراحتی روحی آنها ۸- ارائه تکلیف و بازخوردفایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir […]