پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتب، حقوق فرانسه، قانون مجازات، نقش برجسته

……………………….. 96
8-4 محاکمه و تعیین مجازات ……………………………………………………………………… 98
9-4 استیناف (تجدید نظرخواهی ) ……………………………………………………………… 100
10- 4 دادستان کل ……………………………………………………………………………………. 100
11-4 تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) (CPS) …………………………………. 101
1-11-4 حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی ……………………………………. 102
2-11-4 اختیارات سرویس تعقیب پادشاهی …………………………………………………. 103
3-11-4 موقعیت تشکیلات دادستانی سلطنتی در مقابل سایر نهاد های تعقیب عمومی ………………………………………………………………………………………………………. 104
4-11-4 وابستگی به گزارش پلیس ……………………………………………………………… 105
5-11-4 تشکیلات دادستانی سلطنتی و دادگاه ها ……………………………………….. 106
12-4 مخالفین تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان …………………………… 108
13-4 موقعیت بزه دیده ……………………………………………………………………………… 108
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 111
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 118
منابع ………………………………………………………………………………………………………… 119
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….. 122

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران , فرانسه و انگلستان
چکیده
دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند. در برخی کشورها به عنوان عضوی از کابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یکی از ارکان آن شناخته می‌شود.از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی که کنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ???? فرانسه پدیدار شد و سپس توسط اکثر کشورهای اروپایی آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه بیش از 80 سال پیش ،تأسیس شد. در ایران بازپرس زیر نظر دادستان اقدام به تحقیق می کند و دادستان و دادیار نیز در برخی جرایم مجاز به تحقیق هستند,در کشور فرانسه قاضی تحقیق خارج از دادسرا و به صورت مستقل اقدام به تحقیقات می کند و در انگلستان شروع به رسیدگی و تحقیقات در مورد جرایم توسط پلیس صورت می گیرد.دادستان در حقوق ایران دارای وظایفی از جمله اقامه دعوای عمومی, تعقیب متهم, تحقیق از جرم, صدور و دفاع از کیفر خواست و اجرای احکام, همچنین رسیدگی به امور حسبی است, در فرانسه دادستان صرفا یک طرف دعوا محسوب می شود و در زمینه تحقیق از جرایم و اجرای احکام کیفری اختیاری ندارد, در انگلستان دادستان صرفا تعقیب جرایمی را به عهده دارد که پلیس تحقیق در مورد انها را قبلا شروع کرده باشد به طور خلاصه موقعیت دادستان در این کشورها به عنوان یک نهاد قضایی، آماده‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.

کلید واژه : دادستان ، اجرای مجازات ، ایران ، دعوای عمومی
مقدمه
منشاء و خاستگاه نظام دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن ?? میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (‏Procureur general‏) یا وکیل عمومی (‏Avocat general‏) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه (????) با سکوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان کل (‏Ministere public‏) را به شکل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس که در معیت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و دادیار (‏Substitut‏) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.” دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان کل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان کشور فرانسه نیز یک دادستان و ?? دادیار حضور دارند و هر شعبه، یک رئیس، ?? مستشار و ? دادیار و یک منشی شعبه دارد1
در انگستان: دادستان کل (Attorney general) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌کند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا (Bar) است.” در این کشور دادسرا به جای محاکم به پلیس وابسته است. براساس “قانون پیگیری کیفری جرایم” سال ???? میلادی در حقوق انگلیس، تعقیب و پیگرد کیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد کیفری را آغاز می‌کند، ولی مسؤولیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهد? دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.
در ایران:
اصولا هم به لحاظ سیستم دستگاه قضایی و همچنین ساختار دادسرا و صاحب منص
ب
ان و نیز سلسله مراتب در دادسرا میتوان گفت که مثل بسیاری از کشور ها کاملا تحت تاثیر حقوق فرانسه است. پیش از انقلاب دادسراها تحت ریاست عالیه وزیر دادگستری که ریاست قوه قضائیه را داشت با حفظ آن جایگاه و نظم فعالیت می‌کردند. دادسرای کل و دادستان کل بر دادسراهای استان‌ها و شهرستان‌ها نظارت می‌کردند.
ماده (??) “قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری” مقرر می‌کرد که دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای کشور نظارت دارد و پیشنهادات لازم را به وزیر دادگستری ارائه می‌دهد. بر این مبنا دادسرای دیوان عالی کشور، دادسرای دادگاه استان و دادسرای شهرستان طی یک سلسه مراتب سازمانی، تحت تولیت و ریاست مدعی العموم کل کشور (دادستان کل) قرار داشتند؛ هر چند این نهاد عالی قضایی پس از انقلاب فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است اما بر مبنای پیشینه و رویه ?? ساله و عرف جاری قضایی به عنوان نهاد مدعی العمومی در گستره کشوری ایفای نقش می‌نماید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دادسرای استان از نظام قضایی حذف شد و دادسرای شهرستان هم به دادسرای عمومی و انقلاب تبدیل شد. دادستانی کل هم از همان ابتدا در معیت دیوان عالی کشور به فعالیت ادامه داد.2
پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد. در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه گردید. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه و مرئوس قرار گرفت. اما از این مسائل ظاهری که بگذریم، الان ما در قانون آیین دادرسی کیفری قریب به ?? مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دادستان کل داریم، یعنی دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ??، ??، ?? و ?? به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است. برای دادستانی کل در این قانون یک جایگاه خاصی با دو وظیفه اصلی پیش‌بینی شده است. در آن جا بیان شده که دادستان کل کشور مسئولیت و منصب مدعی عمومی کل کشور را بر عهده دارد که در ذیل این وظیفه به صراحت بیان شده که وظیفه اصلی و اساسی مدعی عمومی کشور عبارت است از:
?. حفظ حقوق شهروندی در کل کشور
?. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
در ذیل اجمالا به برخی وظایف دادستان اشاره میشود:
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.
اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.
دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. با اشاره به اینکه برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، در بیان سومین وظیفه قضایی دادستان می‌گوید: وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان را تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان میتوان نام ‌برد. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند.
وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.

بیان مسئله
در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از ? وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ?? وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، ? وظیفه، در بحث امور اداری، ?? وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، ??? وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، ?? وظیفه، در بحث امور حسبی،و کلا حدود ??? وظیفه برای دادستان برشمرده شده است این فرایند در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دچار تحولی عظیم گشته به این صورت که دادستان در آیین دادرسی کیفری فرانسه بیشتر به عنوان طرف دعوای عمومی انجام وظیفه می کند تا یک نهاد قضایی تعقیب جرایم و هیچگونه حقی در جهت انجام تحقیقات از متهم را ندارد و همچنین هیچ اختیاری در باز داشت متهم نیز عهده دار نیست و برای انجام این امور نهادهای قضایی کاملا مستقل از دادسرا شکل گرفته است که دادستان نمی تواند نسبت به عملکرد انها دخالت کند و تنها می تواند به تصمیمات
ی که از شعب تحقیق گرفته می شود اعتراض نما ید و قاضی تحقیق به صورتی کاملا مستقل از دادسرا اقدام می نماید و دیگر تحت نظارت دادستان انجام وظیفه نمی کند و از نظر سلسله مراتبی نیز فقط نسبت به رییس شعبه تحقیق پاسخگو می باشد و نظارت بر قاضی تحقیق نیز فقط توسط رییس شعبه تحقیق انجام گرفته و دادستان هیچ گونه دخالتی در روند تحقیقات ندارد در انگلیس بسیاری از وظایف دادستان به عهده پلیس می باشد. در برخی جنبه‌های بنیادین، اختیارات پلیس انگلستان متفاوت از آنهایی است که پلیس فرانسوی دارد

اهداف
هدف از نگارش این پایان نامه:
-. تبیین اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران ,فرانسه و انگلستان و بیان نقاط ضعف و قوت آن در هر یک از این سه کشور طی یک بررسی تطبیقی می باشد.
-. مقایسه نقش دادستان به عنوان طرف دعوا یا یک نهاد عمومی تعقیب و تحقیق از جرم در رسیدگی کیفری و ایجاد عدالت در جامعه
-.بررسی عملکرد دادستان در سه کشور از جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق مرتکبین جرم
سوال اصلی
-تفاوت اختیارات دادستان در کشور های ایران فرانسه و انگلستان در چیست؟
– دادستان در حقوق ایران از نظر جایگاه و اختیارات تحت تاثیر کدامیک از دو کشور فرانسه و انگلستان است؟
-تفکیک اختیارات دادستان در حقوق کیفری فرانسه تا چه میزان به تحقق عدالت کیفری کمک کرده است؟
-محدودیت اختیارات دادستان انگلستان نسبت به ایران در یک رسیدگی کیفری تا چه میزان بر حفظ نظم عمومی موثر است؟

فرضیه ها
?: به نظر می رسد در مقام مقایسه نظام دادرسی در ایران و فرانسه میتوان گفت حدود اختیارات و حیطه عمل در دادسرا و راس آن یعنی دادستان تا حدود زیادی متاثر از نظام حقوقی فرانسه قرار دارد ولی دادستان در ایران از اختیارات و ازادی عمل بیشتری برخوردار است.
2.به نظر می رسد دادستان در حقوق فرانسه بیشتر یک طرف دعوا است و اقامه کننده دعوای عمومی است تا یک مقام تحقیق از جرایم.
3: به نظر می رسد دادستان در انگلستان نسبت به همتای خود در فرانسه و ایران دارای جایگاه متفاوت و اختیارات محدودتری می باشدو هیچگونه تفوقی نسبت به پلیس و سایر دستگاه های تعقیب این کشور ندارد.
روش تحقیق:
روشی که در ارائه این تحقیق به کار گرفته شده است . به صورت مطالعه کتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها و مقالات و منابع اینترنتی است.
روش گردآوری اطلاعات
روش کار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای است، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می شود.
ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گرد آوری اطلاعات فیش برداری می باشد، که روشی

دانلود مقاله با موضوع اکسیداسیون

2 و همچنین اثر تابش اشعهUV (عدم حضور کاتالیزگر) همانند آنچه که در بخش2-6-4 شرح داده شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در جدول3-5 و شکل3-14 آورده شده است. واضح است که دوپه کردن عناصر لانتانیدی به نانوذرات TiO2 باعث افزایش فعالیت فوتوکاتالیزگری آن میشود. اضافه کردن عناصر لانتانیدی به نانو ذرات TiO2 به دلیل افزایش سطح، به دام انداختن الکترون، کاهش شکاف انرژی و بازده تولید الکترون بالاتر سبب افزایش فعالیت تخریب فوتوکاتالیزگری میشود. به دام اندازی الکترون را با معادلههای زیر میتوان شرح داد[83]:
(3-3) TiO2 + hv → e−cb+ h+vb
Lnn+ + e−cb→ Ln (n−1)+
Lnn+ + h+vb → Ln (n+1)+
حفره میتواند به سطح TiO2 منتقل شده و با OH- برای تولید OH. فعال واکنش دهد. همچنین بعضی از عناصر لانتانید مانند ساماریم که دارای دو حالت اکسیداسیون میباشند از طریق ایجاد چرخه تبدیل [ n+] Ln به [ (n+1)+]Ln و برعکس در کاهش باز ترکیب زوج الکترون و حفره و لذا افزایش طول عمر آنها موثرند. همانطور که گفته شد در عناصر لانتانیدی اوربیتال 4f در حال پر شدن است و انرژی این اوربیتال به نوار هدایت TiO2 بسیار نزدیک است، زمانیکه عناصر لانتانیدی با TiO2 دوپه میشوند سطوح الکترونی جدیدی توسط اوربیتال4f لانتانیدها وارد شکاف انرژی TiO2 میشود که در نزدیکی لایه هدایت TiO2 قرار دارند و منجر به تشکیل اوربیتالهای (LUMO) میگردند. در نتیجه الکترونهایی که در اثر جذب انرژی از فوتونهای نور UV، از نوار ظرفیت TiO2 (O 2p) به نوارهدایت آن (Ti 3d) برانگیخته میشوند به سطح کم انرژیتر 4f در عناصر لانتانیدی وارد شده به این ترتیب شکاف انرژی TiO2 کاهش یافته و همچنین از باز ترکیبـی زوج الکتـرون و حفـره در ذرات TiO2 جـلوگیـری میشود[130و129]. از طرف دیگر اگر مقدار کاتیونهای لانتانیدی که از یک مقدار معین بیشتر شود، مقدار اضافی عناصر لانتانیدی سبب تغییر فاز آناتاز به روتیل میشود. با توجه بهتر بودن خاصیت فوتوکاتالیزگری فاز آناتاز نسبت به فاز روتیل، این امر منجر به کاهش فعالیت فوتوکاتالیزگری نانوکامپوزیتهای تهیه شده میگردد. حدس زده میشود در مقادیر بالای عناصر لانتانیدی به صورت یک فاز جداگانه قرار گرفته و در شبکه TiO2 مشارکت نداشته باشند. بنابراین شکاف انرژی TiO2 کاهش نیافته و فعالیت فوتوکاتالیزگرها کاهش مییابد.
فعالیـت فوتوکاتـالیـزگـری بستـرهای Ln- TiO2 به ترتیب Eu -TiO2 > Sm-TiO2> Nd- TiO2> Pr- TiO2 > Tb -TiO2 میباشد. این روند با انرژی الکترونخواهی لانتانیدها به طور کامل تطابق دارد. در میان عناصر لانتانیدی به کاربرده شده، برای Eu3+ (f 6) بیشترین الکترونخواهی و برای Tb3+ (f 8) کمترین الکترونخواهی انتظار میرود. روند تغییر انرژی الکترونخواهی در لانتانیدها برای فرایند انتقال الکترون به اوربیتال f در شکل3-13 نشان داده شده است[131].

شکل 3-13: انرژی الکترونخواهی لانتانیدها برای فرایند Ln0(4f n6s2) + e- → Ln-(4f n+16s2)

جهت بررسی میزان اثر نور به تنهایی بر روی واکنش تخریب فوتوکاتالیزگری رنگ، متیل اورانژ تنها (بدون حضور کاتالیزگر) در معرض تابش نورUV قرار گرفت. مشاهده گردید که تغییر در جذب محلول بسیار ناچیز میباشد که نشان میدهد تنها مقدار بسیار اندکی از رنگ توسط نور تخریب شده است.

جدول3-5: تاثیـر دوپــه کــردن عنــاصرلانتــانیدی بر فعــالیـت فوتوکــاتالیــزگـری فوتـوکاتـالیزگرهای TiO2/ Ln= ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb) در تخریب متیل اورانژ و اثر تابش اشعهUV (عدم حضور کاتالیزگر) در شرایط بهینه.

Tb-TiO2

Eu-TiO2

Sm-TiO2

Nd-TiO2

Pr-TiO2

TiO2

فوتوکاتالیزگراستفاده شده

26

71

65

57

46

11

2

در صد تخریب رنگ

شکل3-14: تاثیــر دوپـه کـردن عنـاصرلانتـانیـدی بر فعـالیـت فوتـوکاتـالیـزگـری فوتـوکـاتالـیزگـرهـای Ln= ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb)-TiO2 در تخریب متیل اورانژ و اثر تابش اشعهUV (عدم حضور کاتالیزگر).

دانلود مقاله با موضوع اکسیداسیون، مورفولوژی

گرم از یکی از نانوکامپوزیتهای Ln = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb )-TiO2/ PWCe اضافه شد و به مدت 30 دقیقه در تاریکی به هم زده شد. پس از آن مخلوط واکنش به مدت 4 دقیقه تحت اشعه UV قرار گرفت. سپس کاتالیزگر به وسیله سانتریفیوژ از محلول واکنش جدا سازی و جذب محلول در nm 509 =max λ اندازهگیری شد. همین کار برای محلولهایی با 5-2 = pH تکرار شد و جذب آنها در max λ های مربوط اندازه گیری شد.
2-5-2- اثر نسبت جرمی پلیاکسومتالات به بستر بر فعالیت فتوکاتالیزگری
اثـــر نســبـت جـــرمـی پــلیاکـســومـتــالات نهـش داده شــده بــه بســـتـرهـایLn = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb )-TiO2 بـررسی شد.
ابتـدا pH محلـول متیل اورانژ M 5-10× 055/3 به وسـیله پرکـلریـک اسید به 2 = pH رسـیـد و مقـدار جـذب در nm509 =max λ اندازهگیری شد. 10میلی لیتر از محلول متیل اورانژ M5-10× 055/3 با 2 = pH در سل کوارتزی ریخته شده و هر بار به آن 01/0 گرم از یکی از نانوکامپوزیتهای Ln = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb )-TiO2/ PWCe با نسبت جرمی 10 درصد اضافه کرده و پس از 30 دقیقه به هم خوردن در تاریکی به مدت 4 دقیقه تحت اشعه UV قرار داده شد. سپس محلول سانتریفیوژ شده و پس از جداسازی کاتالیزگر جـذب آن اندازهگیری شد. همین کار برای کاتالیزگر ذکر شده با نسبت جرمی 20 و30 درصد تکرار گردید.
2-5-3- اثر مقدار فوتوکاتالیزگر بر فعالیت فوتوکاتالیزگری
در این بخش اثر مقدار هر یک از فتوکاتالیزگرها بر فعالیت فوتوکاتالیزگری آنها بررسی شد و مقدار بهینه هر کاتالیزگربه دست آمد.
10میلی لیتر از محلول متیل اورانژ M5-10× 055/3 با 2 = pH در سل کوارتزی ریخته شده و هر بار به آن 002/0 گرم از هر یک از نانوکامپوزیتهای Ln = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb )-TiO2/ PWCe با نسبت جرمی 10 درصد اضافه کرده و پس از 30 دقیقه به هم خوردن در تاریکی به مدت 4 دقیقه تحت اشعه UV قرار داده شد. سپس محلول سانتریفیوژ شده و پس از جداسازی کاتالیزگر جذب آن اندازهگیری شد. همین کار برای کاتالیزگر ذکر شده با مقادیر 004/006،0/0، 008/0، 01/0، 012/0و 014/0 گرم تکرار گردید.
2-5-4- اثر بارگذاری پلیاکسومتالاتها بر فعالیت فوتوکاتالیزگری
در این بخش تاثیر بارگذاری ترکیب ساندویچی PWCe بر روی فعالیت فوتوکاتالیزگری بسترهــــای Ln-TiO2 مورد بررسی قرار گرفت.
10میلی لیتر از محلول متیل اورانژ M5-10× 055/3 با 2= pH در سل کوارتزی ریخته شده و هر بار به آن 01/0 گرم از هر یک از نانو کامپوزیتهایLn = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb )-TiO2 اضافه کرده و پس از 30 دقیقه به هم خوردن در تاریکی به مدت 4 دقیقه تحت اشعه UV قرار داده شد. سپس محلول سانتریفیوژ شده و پس از جداسازی کاتالیزگر جـذب آن اندازهگیری شد.
همین کار برای سایر از نانو کامپوزیتهای Ln = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb )-TiO2/ PWCe تکرار گردید.
2-5-5- فوتولیز و اثر دوپه کردن عناصرلانتانیدی بر فعالیت فوتوکاتالیزگری
در این بخش تاثیر عناصر لانتانیدی بر فعالیت فوتوکاتالیزگری نانو ذرات TiO2 و همچنین اثر تابش اشعهUV (عدم حضور کاتالیزگر) مورد بررسی قرار گرفت.
10میلی لیتر از محلول متیل اورانژ M 5-10× 055/3 با 2= pH در سل کوارتزی ریخته شده و به آن 01/0 گرم TiO2 اضافه کرده و پس از 30 دقیقه به هم خوردن در تاریکی به مدت 4 دقیقه تحت اشعـه UV قرار داده شد. سپس محلول سانتریفیوژ شده و پس از جداسازی کاتـالیـزگـر جـذب آن انـدازهگیــری شـد. همـین کـار بـرای هـرکدام ازنـانوکامپـوزیـتهای Ln = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb )-TiO2 تکرار گردید.
جهت بررسی تاثیر تابش فرابنفش به تنهایی10میلی لیتر از محلول متیل اورانژ M5-10× 055/3 بـا 2= pH در سل کوارتزی ریخته شده و محلول بدون حضور کاتالیزگر به مدت 4 دقیقه تحت اشعه UV قرار داده شد. سپس جذب آن اندازهگیری شد.
2-6- بررسی سنتیک واکنشهای فوتوکاتالیزگری
در این بخش با اندازهگیری جذب محلول متیل اورانژ در فواصل زمانی مشخص سنتیک واکنشهای فوتوکاتالیزگری مورد بررسی قرار گرفت.
20میـلی لیـتر از محـلول متیـل اورانـژ M5-10× 055/3 با 2= pH در سـل کوارتزی ریــختـه شـده و هــر بـار بــه آن 02/0 گــرم از هــر یــک از نــانـوکـامـپـوزیـتهــای Ln = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb )-TiO2/ PWCe اضافه شد و پس از 30 دقیقه به هم خوردن در تاریکی تحت اشعه UVقرار داده شد و در فاصلههای زمانی 1 دقیقهای هر بار 3 میلیلیتر از محلول برداشته، محلول را سانتریفیوژ کرده و پس از جداسازی کاتالیزگر جذب آن اندازهگیری شد.
2-7- بازیابی فوتوکاتالیزگر
در این بخش کاتالیزگرها پس از انجام واکنش فوتوکاتالیزگری از محلول واکنش جدا شده و جهت استفاده مجدد بازیابی شدند و فعالیت آنها پس از بازیابی مورد بررسی قرار گرفت.
10میلی لیتر از محلول متیل اورانژ M5-10× 055/3 با 2= pH در سل کوارتزی ریخته شده و به آن 01/0 گرم نانوکامپوزیت Nd-TiO2/ PWCe اضافه کرده و پس از 30 دقیقه به هم خوردن در تاریکی به مدت 4 دقیقه تحت اشعه UVقرار داده شد. سپس محلول سانتریفیوژ شده و پس از جداسازی کاتالیزگر جذب آن اندازهگیری شد. پس از شستشو کاتالیزگر با آب دوباره در واکنش تخریب فوتوکاتالیزگری متیل اورانژ مورد استفاده قرار گرفت. بازیابی فوتوکاتالیزگر تا 5 بار انجام شد.
2-8 – بررسی تخریب نوری آمینو آزو بنزن (زرد آنیلین) :
علاوه بر متیل اورانژ، تخریب فوتوکاتالیزگری آمینو آزو بنزن نیز توسط نانو کامپوزیتهای تهیه شده، تحت شرایط بهینه، مورد بررسی قرار گرفت.
10مـیلـی لیـتر از محـلول آمیـنو آزو بنـزن M5-10× 07/5، بـا 2= pH در سـل کوارتـزی ریــختـه شــده و هــر بــار بــه آن 01/0 گــرم از هــر یــک از نــانـوکـامـپــوزیتهای Ln = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb )-TiO2/ PWCe با نسبت جرمی 10 درصد اضافه
ک
رده و پس از 30 دقیقه به هم خوردن در تاریکی به مدت 5 دقیقه تحت اشعه UV قرار داده شد. سپس محلول سانتریفیوژ شده و پس از جداسازی کاتـالـیزگر جـذب آن در nm 319 =max λ انـدازهگیری شد.
2-8-1- بررسی سنتیک واکنش تخریب فوتوکاتالیزگری آمینو آزو بنزن
20 میلی لیتر از محلول آمینو آزو بنزن M5-10× 07/5 با 2= pH در سل کوارتزی ریخته شده و به آن 02/0 گرم از نانوکامپوزیت Nd-TiO2/ PWCe اضافه شد و پس از 30 دقیقه به هم خوردن در تاریکی تحت اشعه UVقرار داده شد و در فاصلههای زمانی 1 دقیقهای هر بار 3 میلیلیتر از محلول برداشته، محلول را سانتریفیوژ کرده و پس از جداسازی کاتالیزگر جذب آن اندازهگیری شد.
2-9- اکسایش سولفیدها
یکی دیگر از واکنشهایی که جهت بررسی فعالیت کاتالیزوری نانوکامپوزیتهای سنتز شده انجام شد، واکنش اکسیداسیون انتخابی سولفیدها و تبدیل به سولفون، در دمای محیط بود.
محـلول واکـنش شـامل 600 میـکرو لیتـر استونیـتریل به عنـوان حـلال، 30 میـکرو لـیتـر آب اکسـیژنه 30 درصـد، 20 میـکرو لیـتر متیل فنیل سولفید و 04/0 گرم از نانو کـامپوزیـت Nd-TiO2/ PWCe در دمای محیط به هم زده شد. پیشرفت واکنش با TLC بررسی شد. این واکنش با دی فنیل سولفید، فور فوریل متیل سولفید، دو متیل تایو اتانول نیز تکرار گردید.

فصل سوم
نتایج و بحث

3-1- مقدمه
در این فصل نتایج و دادههای حاصل از تهیه، شناسایی و کاربرد نانوکامپوزیتهای تیتانیوم دیاکسید/ پلی اکسومتالات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. در مورد هرکدام از نانوکامپوزیتهای تهیه شده، نتایج بهدست آمده از شناسایی و کاربرد نانوکامپوزیتها در تخریب نوری متیل اورانژ، زرد آنیلین و اکسایش سولفیدها مورد بررسی قرار گرفتهاند. در شناسایی نانوکامپوزیتها، فاکتورهای اندازه ذرات، شکاف انرژی و ساختار مدنظر میباشند و همچنین در قسمت کاربرد نانوکامپوزیتها، مقایسه فعالیت فوتوکاتالیزگری نانوکامپوزیتها و اثر عواملی چون pH، مقدار فوتوکاتالیزگر و تاثیر مقدار ترکیب PWCe بارگذاری شده در نانوکامپوزیت مورد بررسی قرار گرفته است.
به منظور شناسایی نانوکامپوزیتهای تهیه شده از روشهای شناسایی SEM، EDX، XRD،FT-IR و DRS استفاده شده است.
3-2- شناسایی و تعیین خواص نانومواد تهیه شده
3-2-1- طیف سنجی FT-IR
طیف ارتعاشی ترکیب تهیه شده بر اساس طیف ارتعاشـی ترکیبـــات با ساختـــار کگیــن n-[XW12O40] توضیح داده میشوند. منشأ نوارهای ارتعاشی یک هتروپلی آنیون پیوندهـایM–O و X–O میباشـد که در ناحیــــــــه Cm-1 400-1200 طیـف ظاهر میشود. در طیف IR 3-[PW12O40] نوار ارتعاشی P-Oa در ناحیه بالاتر از Cm-1 1000 ظاهر میشود که مربوط به شیوه ارتعاشی نامتقارن υ3 درPO4 میباشد و دارای نمایش کاهش ناپذیر T2 میباشد. این ارتعاش در ساختار کگین همتراز بوده و یک نوار در ناحیه حدود Cm-1 1100 نشان میدهد. در ساختار سه حفرهای کگین 9-[PW9O34] نوار P-Oa به دلیل کاهش تقارن از Td به C3V همترازی سه گانه T2 به A1 و E شکافته میشود و به صورت دو نـوار بالای Cm-1 1000 ظاهر میشود.
در شکل 3-1 طیف IRترکیب K9(NH4)H2[(OCe)3(A- α -PW9O34)2].20H2O نشان داده شده است. طیف IR ترکیب مورد نظر ارتعاشات کششی در محدوده Cm-1 1100-700 را نشان میدهد. این نوارها به ارتعاشات کششی نامتقارن مربوط به انواع مختلف W-O و P-O میباشد. نوار W- Ocدر Cm-1 812-711، نوار W- Ob در Cm-1 819، نوار انتهایی W- Od در Cm-1 1000-936 و نوار P-Oa در محدوده Cm1-1060-1000 ظاهر میشوند. Oc ، Ob و Od به ترتیب به اکسیژنها مشترک بین دو هشت وجهی لبه مشترک، گوشه مشترک و انتهایی مربوط میشوند. Oa اکسیژن متصل به هترو اتم میباشد.

K9(NH4)H2[(OCe)3(A- α -PW9O34)2].20H2 ترکیب FT-IR شکل 3-1:طیف

طیفهای FT-IR مربوط به نانو ذرات Eu- TiO2و Nd- TiO2 قبل و بعد از بارگذاری درصدهای مختلف جرمی ترکیب PWCe بر روی آنها در شکل 3-2 و 3-3 نشان داده شده است. در هر کـدام از طیـفها پس از بارگذاری ترکیب PWCe نوار جدیـدی در Cm-11060 و Cm-11016 ظاهر میگردد که میتوان آنرا به قرارگرفتن ترکیب PWCe بر روی نانوذرات نسبت داد. شدت این نوار با افزایش درصد ترکیب PWCe بر روی نانوذرات افزایش مییابد که نشان دهنده تهیه موفقیت آمیـز نانوکامپوزیـتهای Ln = ( Nd, Eu )-TiO2/ PWCe میباشد. نوار موجود در Cm-1 466 مربوط به پیوند Ti-O است[118]. درباره طیفهای IR مربوط به نانو کامپوزیتهای دیگر نیز مطلب بالا صادق است. طیفهای IR مربوط به نانوکامپوزیتهای Ln = ( Pr, Tb )-TiO2/ PWCe در بخش پیوست آمده است.

شکل 3-2: طیف FT-IR مربوط به (a) Eu-TiO2/ PWCe (b) PWCe 30 درصد، (c) 20 درصد، (d) 10 درصد، (e) Eu-TiO2

شکل3-3: طیف FT-IR مربوط به (a) Nd-TiO2/ PWCe (b) PWCe 30 درصد، (c) 20 درصد، (d) 10 درصد، Nd-TiO2 (e)

3-2-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی25(SEM)
امروزه روشهای مختلفی جهت شناسایی و بررسی مواد وجود دارد که یکی از معروفترین آنها، روشهای میکروسکوپی میباشد. میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، از معروفترین روشهای میکروسکوپی الکترونی به شمار میرود که علاوه بر تهیهی تصاویر بزرگنمایی شده، در صورتی که به تجهیزات اضافی مجهز شود میتواند برای تجزیه شیمیایی و دیگر بررسیها نیز به کار گرفته شود. مهمترین فواید SEM عمق میدان بالا و تنوع زیاد سیگنالهای تولیدی است که گستره پهناوری از وضوح تصویر را تضمین میکند. SEM یک ابزار قدرتمند برای مطالعهی توپوگرافی کلی است، اما مشکلات جداسازی، این تکنیک را به بررسی بلورهایی با اندازه بزرگتر از 5 نانومتر محدود میکند. در بالاتر از این سطح، شکل،
اندازه و توزیع اندازه بلورها به راحتی به دست میآید. مبنای عملکرد این میکروسکوپ، برهم کنش پرتوی الکترونی با ماده است. پرتوهای ساطع شده از این برهم کنش میتواند جهت بررسیها مورد استفاده قرار گیرد[65-63].
مورفولوژی سطحی نانو مواد تهیه شده با استفاده از تکنیک SEM مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در شکلهای 3-4 و 3-5 نشان داده شده است. شکل3-4 تصاویر SEM مربوط به قبل و بعد از بارگذاری PWCe بر روی نانو ذرات Nd- TiO2 و شکل 3-5 تصاویر SEM مربوط به قبل و بعد از بارگذاری PWCe بر روی نانوذرات Pr- TiO2 را نشان میدهد. همانطور که در تصویر مشاهده میشود نانوذرات کروی شکل میباشند و ذرات نمونه دارای اندازههای یکنواختی میباشند. مطابق این تصاویر متوسط اندازه ذرات کمتر ازnm 20 میباشد.

شکل 3-4: تصاویر SEM نانو ذراتNd-TiO2 قبل (سمت چپ) و بعد (سمت راست) از بارگذاری

شکل 3-5: تصاویر SEM نانو ذرات Pr -TiO2 قبل (سمت چپ) و بعد (سمت راست) از بارگذاری PWCe

(XRD)26X- الگوپراش پرتو 3-2-3
برای شرکت در آزمون می بایست وارد سیستم شوید
XRD روشی قدیمی و پرکابرد در بررسی خصوصیات بلورها می‌باشد. در این روش از پراش پرتو X توسط نمونه جهت بررسی ویژگی های نمونه استفاده می شود. XRD برای تعیین ساختار بلوری، تعیین فاز بلور‌ها، تعیین اندازه بلور‌ها، جهت گیری تک بلور، عیوب شبکه وغیره، قابل استفاده می‌باشد. در طیف سنجی پراش پرتو X با استفاده از تاثیر تداخل در پرتوهای پراکنده شده خواص ساختمانی و سطوح مواد مشخص میشود. مفیدترین الگو برای استفاده از روش XRD برای محاسبه اندازه ذرات، استفاده از عرض پیک ماکزیمم در نصف ارتفاع است. پهنـای پیـک در نصف ارتـفاع به تعداد صفحات انعکـاس دهنده بلوری بستگی دارد. رابطـه شرر27( 3-1)، اندازه دانه بلور را بر حسب پهنای پیک تفرق اشعه X در نصف ارتفاع و سایر شرایط تفرق میدهد:
(3-1) D = K λ/ COSθ
در این رابطه، D اندازه ذره، K ضریب شکل بلور(معمولا 9/0 در نظر گرفته میشود)، پهنای پیک ماکزیمم در نصف ارتفاع (FWHM) برحسب درجه که باید به واحد طول تبدیل شود، λ طول موج پرتو X بر حسب نانومتر (nm) و θ زاویه پراش بر حسب درجه است[66-64].
XRD روشی کم هزینه و پر کاربرد می‌باشد. از جمله محاسن XRD عدم نیاز به خلاء می‌باشد که باعث کاهش هزینه‌ی ساخت و برتری آن نسبت به روشهای الکترونی میشود. همچنین XRD روشی غیر تماسی و غیر مخرب می‌باشد و نیاز به آماده سازی مشکل ندارد.
ساختار و اندازه نانوکامپوزیتهای تهیه شده از طریق فن XRD مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به دست آمده از الگوی پراش XRD نانوکامپوزیتهای Nd-TiO2/ PWCe و

بهترین رستوران ها برای توریست ها در شهرها و کشورهای مختلف

 
بی شک برای شما هم این مشکل پیش آمده است که قبل از سفر نگران این باشید برای سرو غذا باید به کجا بروید یا اینکه کدام رستوران غذاهایی مناسب با ذائقه شما ارائه میدهد . ما در اینجا به معرفی برخی از رستوران های شهر ها و کشورهای مختلف که هرساله پذیرای توریست های زیادی هستند می پردازیم :
فودکورت دامون کیش معرفی رستوران : فودکورت دامون واقع در طبقه دوم مرکز خرید دامون  متشکل از 12 غرفه گوناگون و در فضایی به مساحت بیش از 2500 متر مربع، بزرگ ترین و متنوع ترین فودکورت جزیره کیش به شمار میرود . علاوه بر تنوع و کیفیت بالای محصولات، تراس اختصاصی فودکورت با آمبیانس خاص و فضای سبز بی نظیر در مساحت بیش از 900 متر مربع باعث شده این مجموعه به یکی از محبوب ترین نقاط جزیره کیش در میان مهمانان تور کیش می باشد .
رستوران پوریا کیش معرفی رستوران : رستوران پوریا یکی از رستوران های سنتی جزیره زیبا ی کیش می باشد که در طول سال پذیرای تعداد زیادی از گردشگران تور کیش می باشد . ظرفیت آن حدود 200 نفر می باشد و برای سرو غذا در آن نیاز به رزرو نمی باشد . بدلیل استفاده از مواد اولیه تازه و وجود سرآشپزان ماهر کیفیت غذاها بالا می باشد و البته قیمت ها نیز در حد متوسط است. دکوراسیون و طراحی داخلی رستوران کاملا سنتی می باشد دسترسی به مراکز خرید و مرکز شهر آسان می باشد.
رستوران سالود کیش یکی دیگر از رستوران های شیک ، ساحلی و تازه تاسیس در جزیره زیبای کیش رستوران سالود می باشد،این رستوران در دو طبقه همه روزه  آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد،طبقه فوقانی این رستوران یه کافه تراس بسیار زیبا و ویو خلیج همیشه فارس است که در جزیره کیش بی  نظیر است. همچنین برخورد پرسنل بسیار عالی می باشد،در صورت انتخاب رزرو مستقیم جهت حضور خود در رستوران سالود کیش ترانسفر رایگان از محل اقامت شما شهری در اختیار شما قرار می گیرد. کارکنان رستوران سالود کیش در خدمت شما بوده و بعد از پذیرش شما را به سمت رستوران راهنمایی خواهند نمود. در هنگام ورود به سالن در صورت رزرو قبلی، میز شما بنا به درخواست شما مشخص بوده و توسط کارکنان تشریفات داخل سالن به سمت میز خود راهنمایی شده در غیر اینصور اگر شما بدون رزرو به این رستوران رفته اید مشکلی وجود ندارد کارکنان رستوران شما را به میزی مناسب راهنمایی می کنند.این رستوران ارائه دهنده ی انواع غذاهای دریایی، کبابی و خوراک های سنتی با بهترین و درجه یک ترین مواد اولیه غذایی است. با اجرای موزیک زنده توسط خواننده های مطرح جنوبی و ساز و الات مخصوص جزیره همه شب از ساعت 8 تا 11 شب جذابیت و زیبایی این رستوران چند برابر کرده است.
رستوران نسیم لبنان مشهد این رستوران یکی از رستوران های خوب شهر مشهد است که در سه راه ادبیات شهر مشهد قرار دارد. این رستوران که انواع غذاهای عربی را به شما مسافران تور مشهد ارائه می دهد. منوی این رستوران بسیار خاص است و شامل غذاهای لبنانی خوش طعم نظیر بورک، فطایر و بعلبک را با کیفیت بسیار عالی سرو می کند. محیط رستوران بسیار دل نشین است و دارای صندلی های بسیار راحت و محیطی خانوادگی است. غذاهای رستوران ارگانیک است و از موادی مانند کالباس و مایونز در آن ها استفاده نمی شود. این رستوران دارای سرویس رایگان است تا اگر مایل به صرف غذا در رستوران نبودید از این خدمت استفاده نمایید.
رستوران باران مشهد یکی از رستوران های مجلل شاندیز مشهد رستوران باران با خدمات VIP می باشد،این رستوران زیبا مکانی مناسب برای برپایی جشن هاو قرارهای مهم است و در این رستوران انواع غذاهای فرنگی با تشریفات خاص انگلیسی و فرانسوی سرو می شود. غذای ایرانی نیز در منوی این رستوران وجود دارد و کیفیت غذا و سرویس دهی و فضای داخلی این مجموعه بسیار عالی و خوب است.
مجموعه رستورانهای سدروس مشهد این مجموعه رستورانها در سه شعبه سازمان آب،شعبه 17 شهریور،شعبه رضا شهر مشغول به کار می باشد،سدروس نام یک نوع درخت کاج است که در سال ۸۹ برای مجموعه زنجیره ای به نام گروه رستوران های سدروس انتخاب شد که اکنون بعد از گذشت چند سال به درختی تنومند مبدل شده است که چهارمین شعبه خود را در ۹۴/۰۶/۰۷ افتتاح کرد.این مجموعه با شعار طعمی لذیذ، خاطره ای ماندگار کار خود را شروع و سعی کرد با صداقت و کارآمدی در همه مراحل از طبخ تا عرضه و سرو غذا این مهم را رعایت و سر لوحه کار خویش قرار دهد.این مجموعه رستوران ها داری یک فضای شیک و دنج می باشد که علاوه بر این کافی شاپ هم برای گپ های دوستانه شما در این رستوران تعبیه شده است،این رستوران ها دارای منوی متنوع با کیفیت و قیمت بالا می باشند که شما گردشگران تور مشهد اگر به غذاهای ایرانی علاقه مندید می توانید از این منو بهره مند شوید.
رستوران جی وینو تفلیس گرجستان در مرکز شهر تاریخی تفلیس چند قدم از پل صلح بالاتر این رستوران با سبک ایتالیایی قرار دارد. هدف مسئولین رستوران ارائه خدماتی آگاهان و دوستانه به مشتریان و مسافران تور گرجستان می باشد.وعده های رستوران جی وینو ترکیب دلپذیری از پنیر و فرآورده های گوشتی و کالباس است که در یک یا دو ظرف کوچک برای هر نفر کافیست.رستوران جی وینو یکی از رستوران های برتر تفلیس به انتخاب مسافران این شهر بوده و همچنین یکی از معدود رستوران هایی است که سیگار کشیدن در آن ممنوع است.
رستوران شاکمن تفلیس گرجستان اگر در سفر به تفلیس پایتخت گرجستان به دنبال رستورانی با فضایی گرم،دوستانه،منحصر به فرد با طراحی داخلی گرجی هستید این رستوران بهترین گزینه برای شماست.شما عزیزان در این رستوران می توانید انواع غذاهای گرجی را با پیشنهاد سر آشپز انتخاب کنید و شاهد طبخ آن باشید و برای بیشتر لذت بردن از نوشیدنیهای دست ساز گرجی میل کنید،البته در این محیط بسیار زیبا سیگار ممنوع می باشد.رستوران دارای یک کادر آموزش دیده و مجرب می باشد امید وارم از لحظات خود در این رستوران لذت ببرید.
رستوران مونیخ باتومی گرجستان یکی از رستوران های خوب باتومی که طرف داران زیادی بین گردشگران گرجستان دارد رستوران مونیخ می باشد این رستوران با منویی متنوع پذیرای مهمانان تور باتومی می باشد،علاوه بر غذاهای لذیذ این رستوران دسرهای بسیار خوشمزه ایی هم دارد،همچنین این رستوران دارای موسقی زنده نیز می باشد،سفارش های شما بسیار سریع آماده و توسط کارکنان خوش برخورد تحویل داده می شود.
رستوران کایسون سوشی آنتالیا این رستوران با منوی غذاهای آسیایی،پذیرای مهمانان تور آنتالیا می باشد.از امکانات این رستوران شیک می توان به تلویزیون، صندلی چرخدار مخصوص کم افراد توانان، پارکینگ، خدمات رزرواسیون خوب و … اشاره کرد و مکانی مناسب برای گذراندن یک وعده ی غذایی لذت بخش به همراه خانواده است.مسافران آنتالیا می توانند انواع غذاهای ژاپنی و سوشی را در این رستوان میل نمایند.
رستوران اکیجی آنتالیا برای شما علاقه مندان به تور آنتالیا از غذاهای ترکی مثل کباب ترکی، شیش کوفته، تاندیر کباب، تا غذاهای دریایی و مدیترانه ای مثل شوربا، پیده، دلمه آدانا و…  پیدا می‌شود.توریسم و گردشگری تور آنتالیا، هرگز بدون خوردن غذاهای خانگی و محلی آن منطقه به پایان نمی رسد. در نگاه اول پیدا کردن غذای خانگی در رستوران های آنتالیا، محال به نظر می‌رسد. اما در بین رستوران های آنتالیا نیز مانند شهرهای بزرگ، رستوران‌هایی پیدا می‌شود که غذای خانگی سرو می‌کنند.یکی از رستوران های خوب که به علاقه مندان سفر با تور آنتالیا پیشنهاد میدهیم رستوران اکیجی است با چشم‌ اندازی بی‌نظیر به بندرگاه ، آشپزخانه‌ای بی‌عیب ، سرویس خوب و غذایی عالی تاس‌ کباب ماهیو ماهی شور پخته غذاهای مخصوص این رستوران‌اند . اکیجی ، چند قایق شناور دارد که از آن‌ها هم به عنوان سالن غذاخوری استفاده می‌کند . مسافران تور آنتالیا با آمدن به این رستوران لحظات خوبی را تجربه خواهند کرد.
رستوران پاتیو آنتالیا یکی از بهترین رستوران های ترکیه، در قلب منطقه تاریخی آنتالیا، ینی کالیسی، و در نزدیکی جاذبه های گردشگری و فرهنگی آنتالیا قرار دارد،یک تجربه فراموش نشدنی با بهترین مارمالاد،انواع پاستا و پیتزا، غذاهای اروپایی، ایتالیایی و مدیترانه ای، پنیر و حتی املت را در رستوران پاتیو ترکیه برای خود رقم بزنید،در این (patio bistro & restaurant) صبحانه ای سرو میشود که دهان رو آب میندازه! و بیشتر مسافران تور آنتالیا را به خود جذب می کند.رستوران و بیسترو پاتیو فضایی دنج و دکوراسیونی به سبک کلاسیک دارد و شامی خاطره انگیز سرو خواهد کرد،رستوران پاتیو در سرو غذاهای مدیترانه ای تخصص دارد و در منوی رستوران انواع غذاهای کشورهای مدیترانه ای مثل ترکیه، فرانسه و ایتالیا دیده می شود،رستوران پاتیو در مرکز محدوده‌ی تاریخی کالیسی و در هتل پادینگ مارینا آنتالیا انتخابی مناسب برای قرار های فامیلی و دوستانه می باشد،برخی غذاهای بین‌المللی مثل جگر غاز ، تمپورای میگو و ماهی مرکب ، ماهی خاردار پخته و فیله‌ی آبدار گاو در اینجا سرو می شود که طرفداران زیادی هم دارد.
کباب خانه سلطان احمد استانبول یکی از کباب خانه معروف استانبول است که پذیرای مسافران تور استانبول می باشد. کباب خانه سلطان احمد بهترین کباب ترکی را به مشتریانش ارائه می ده. کباب علی نازیک و مرغ مزه دار شده سلطان از غذا های معروف کباب خانه سلطان احمد می باشد که هوش از سر مشتری می برد. صاحب رستوران به همراه کارکنان مهربان و صمیمی اش به استقبال شما مسافران تور استانبول می آیند. در سفرتان با تور استانبول حتما به این کباب خانه بروید و کباب ترکی های محشر این کباب خانه را امتحان کنید.
رستوران 360 در منطقه بیگلو, خیابان استقلال, طبقه آخر ساختمان Misir آماده پذیرایی از مسافران تور استانبول می باشد. منوی رستوران بسیار متنوع است و شامل انواع غذاهای ترکی و بین المللی می باشد. شما مهمانان تور استانبول به راحتی می توانید از داخل رستوران 360 نمایی 360 درجه کلیسای St.Antoine, تنگه بسفر, قصر سلطنتی  Higa Sophia و دریای مرمره را نظاره گر باشید. اگر می خواهید نمای کامل شهر استانبول را در سفرتان مشاهده کنید با تور استانبول همراه شوید و به این رستوران معروف و پرطرفدار سر بزنید.
رستوران جیا استانبول در شهر کادیکوی واقع شده است و هر روزه پذیرایی تعداد زیادی از مهمانان تور استانبول می باشد. رستوران جیا پس از گذشت سالیان زیاد هنوز شهرت خودش را در بین مردم استانبول و مسافران تور استانبول حفظ کرده است. رستوران جیا دارای دو شعبه های بسار زیادی در فاصله های یک متری از هم قرار دارند که دو شعبه از این شعبه غذاهای سنتی و بقیه شعبه ها کباب سرو می کنند. با انتخاب تور استانبول برای سفر امکان این را دارید تا از وقت گذراندن در این رستوران لذت ببرید.
 

معرفی کتاب های روانشناسی

برای معرفی کتاب در این مطلب بهترین کتاب های روانشناسی را به شما معرفی می کنیم

کتاب زندگی خود را طراحی کنید
کتاب زندگی خود را طراحی کنیدکتاب چگونه زندگی خود را طراحی کنید، می‌کوشد استفاده از تفکر طراحی در برنامه ریزی و هدف گذاری زندگی را به ما بیاموزد.
این کتاب خوب و ساده، توسط بیل بورنت و دیوید ایوانس نوشته شده که هر دو سابقه‌ی کار طراحی در حوزه‌ی تکنولوژی دارند و اکنون در دانشگاه استنفورد، می‌کوشند استفاده از آموخته‌های کسب و کار در زندگی شخصی را به دانشجویان آموزش بدهند.

 

کتاب سکوت قدرت درونگراها
کتاب سکوت قدرت درونگراها، نوشته سوزان کیندر بسیاری از فرهنگ‌ها، درون‌گرایی و برون‌گرایی به عنوان دو ترجیح متفاوت شخصیتی، به رسمیت شناخته نمی‌شوند. بلکه برون‌گرایی به عنوان رفتار استاندارد و درون‌گرایی به عنوان رفتاری نامناسب یا ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
سوزان کین در کتاب سکوت خود که در سطح جهانی و در کشورمان نیز از استقبال خوبی برخوردار شد، کوشیده است درون‌گرایی را نیز مانند برون‌گرایی به عنوان یک ترجیح شخصیتی (با نقاط قوت و ضعف آن) تعریف کند و نشان دهد که اگر دنیا می‌کوشد یکی از این دو تیپ را بالاتر از دیگری معرفی کند، واقعیت الزاماً چنین نیست

 

معرفی کتاب پنج نقطه قوت برتر خود را بشناسید
کتاب 5 نقطه قوت برتر خود را بشناسید (استعدادیاب کلیفتون)نمی‌توان گفت کتاب پنج نقطه‌ی قوت می‌توانند علاقه‌مندان به استعدادیابی را ارضا و حتی راضی کند.
اما واقعیت این است که به هر حال در مقایسه با سایر کتابهایی که در حوزه شناسایی و پرورش استعدادها منتشر شده‌اند، حرفهای خوبی برای گفتن دارد. به همین علت ما هم در متمم بخشی را به معرفی کتاب کلیفتون (نوشته تام راث) اختصاص داده‌ایم.

 
 

کتاب متفاوت بودن بهتر از نرمال بودن است
کتاب Better Than Normal نوشته‌ی دیل آرچرهمه‌ی ما می‌دانیم که روانشناسان، علاقه‌ی خاصی دارند تا بسیاری از تفاوت‌ها و تمایزها را به عنوان اختلال نام‌گذاری کنند و حتی کتابهای راهنمای بزرگی مثل DSM درست شده‌اند تا افراد متفاوت با عامه‌ی مردم را طبقه‌بندی کنند.
دیل آرچر در کتاب Better Than Normal می‌کوشد به کسانی که با ویژگی‌های متوسط جامعه تفاوت دارند نشان دهد که این متفاوت بودن جنبه‌های مثبت هم دارد.
وسواسی‌ها و کمال‌طلب‌ها، خجالتی‌ها و افسرده‌ها و خودشیفته‌ها و افراد بیش فعال از جمله کسانی هستند که در کتاب آرچر مورد بحث قرار گرفته‌اند.

 

کتاب The Science of Why: «دانشِ چراها» یا «علم علت‌ها»
کتاب در حوزه روانشناسی رفتار مصرف کننده یا روانشناسی بازاریابیدیوید فوربس در کتاب دانشِ چراها یا The Science of Why کوشیده است چراییِ رفتارهای مختلف ما انسان‌ها را مورد توجه قرار دهد.
اگر قبلاً‌ با نظریه‌های مختلف انگیزشی آشنا باشید، احتمالاً در کتاب فوربس مطلب تازه‌ای نخواهید یافت. اما ارزش اصلی این کتاب به دو نکته است:
یکی اینکه مولف کوشیده است مدل‌های مختلف را در کنار یکدیگر در یک چارچوب قرار دهد و دیگر آنکه پس از طرح هر یک از مدل‌ها، مثال‌هایی از کاربرد آنها در مدیریت و بازاریابی مطرح کرده است
کتاب نظریه های شخصیت
نظریه های شخصیت و شخصیت شناسیاگر قصد داشته باشید یک کتابِ آکادمیک و دقیق در مورد نظریه های شخصیت شناسی بخوانید که نویسنده‌ی کتاب سوگیری چندان شدیدی نسبت به یک مکتب در مقایسه با مکاتب دیگر نداشته باشد، شولتز یکی از بهترین کتاب های روانشناسی شخصیت برای مطالعه است.
در این کتاب رویکردهای مختلف به شخصیت شناسی مورد بحث قرار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به رویکرد صفاتی،‌ رویکرد شناختی و رویکرد رفتاری اشاره کرد.
 
معرفی کتاب باج گیری عاطفی
کتاب باج گیری عاطفی -روانشناسی ارتباطاتما انسان‌ها کارکرد مغز را به دو جنبه‌ی عقلانی و احساسی (یا عاطفی) تقسیم می‌کنیم و معمولاً فرض بر آن است که هر دو جنبه همراه با هم و در هم‌تنیده هستند.
اما واقعیت این است که آنچه جنبه‌ی احساسی می‌نامیم معمولاً عمیق‌تر و جدی‌تر است و اگر بی‌توجه باشیم می‌تواند به سادگی بر جنبه‌ی عقلانی حاکم شود.
کتاب باج گیری عاطفی سوزان فوروارد به رابطه‌ها و برخوردهایی اشاره می‌کنند که باعث می‌شوند احساسات، کنترل ما را در اختیار بگیرند و به دیگران امتیازهایی دهیم که منطق، آن را توجیه نمی‌کند.

 
 

 

منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، محکم و متشابه، مطلق و مقید

کدامشان نیز تاحدی پذیرفتنی است .
وقتی به عرف نگاه می شود می بینیم برای ظن در مواقعی حجیت قائلند و در مواقعی عدم حجیت و شاید نتوان فرمول و قالبی کلی برای آن ارائه داد تا تکلیف تمام ظنون یکجا معلوم شود .
اینکه در مورد دلالت آیات و اخبار گروهی قائلند به اینکه آیات و اخبار علم آورند و قابل خدشه نمی باشند و با آیات و روایات ناهی ظن ، حکم به عدم حجیت ظن می کنند و در مقابل گروهی معتقدند آیات ظی الدلاله و اخبار ظنی السند یا الدلاله یا هر دو می باشند پس قابل استناد نیستند و از آنها در اثبات ظن دور لازم می آید . شاید به خاطر این باشد که باز در اینجا می خواهند یک نگاه و نظر کلی داشته باشند در مورد حجیت یا عدم حجیت کتاب و سنت . اما در اینجا هم می توان قائل به تفصیل شد . مثلاً در مورد آیات گفته می شود نص داریم و ظاهر ، محکم و متشابه ، مطلق و مقید ، خاص و عام . نصوص که دلالتشان قطعی است و قابل خدشه نمی باشد . ظواهر هم اگر محکم باشند جزء ظن قوی می باشند و زیر مجموعه ی علم . البته در صورتی که علم را صرفاً در قطع خلاصه ندانیم و شامل ظن قوی هم بشماریم . پس مشکل و اختلاف در دلالت آیات و اخبار هم به اینصورت حل می شود . دلالت نصوص و محکمات و … را بپذیریم و متشابهات و عموم و مطلقات را مسکوت بگذاریم یا با خاص و مقید و … بررسی شود . اخبار هم راه حل دارند . به کمک علومی که ضعف و قوت سند را مشخص می کنند و … می توان اخبار را دو دسته کرد :قابل پذیرش و مردود .
اگر معنای تشکیکی ظن را در تعریفش بپذیریم شاید بتوان به این نزاع ها در حجیت و عدم حجیت ظن پاسخ داد . به این صورت که اگر ظن در مرتبه ی پایین معنای تشکیکی اش باشد یعنی قریب به شک باشد حجیتی ندارد و اگر در مرتبه اعلای معنای تشکیکی اش باشد یعنی نزدیک به یقین باشد حجت خواهد بود .
کسانی که اصل را عدم حجیت ظن می دانند بیشتر جانب مرتبه ی ادنای ظن را در نظر دارند و آیاتی هم که در مذمت و نهی از پیروی ظن آمده به نظر می رسد ناظر به آن جانب باشد و کسانی هم که ظن را حجت می دانند توجه به مرتبه ی اعلای ظن دارند . حتی در مرتبه ی اعلا می توان ادعا کرد اصل ، حجیت ظن است . روایاتی هم که به صورت موردی و مصداقی مواردی از ظن را از اعتبار حجیت ساقط می دانند . حکم ثانوی می باشند مثل روایات ابطال کننده ی قیاس از حجیت و در پاسخ احتمال به خطا رفتن ظن هم می توان گفت مثل قطع است . وقتی کسی به چیزی ظن قوی دارد . احتمال خلافش نزدیک به صفر می شود . لذا برای او آن ظن مثل قطع حجت می باشد و همانگونه که ممکن است قطع مطابق با واقع در نیاید و در تطابق و عدم تطابق قطع با واقع بحث منجزیت و معذریت مطرح می شود احکام در اینجا (ظن قوی) هم منجزیت و معذریت می یابد . چرا که همانگونه که در باب تعاریف دستیابی به حد تام بسیار محدود می باشد و عمدتاً تمسک به رسم دارند . مجتهدین نیز با توجه به پراکندگی و کثرت احکام مورد نیاز و کمبود نصوص در مقابل آن و زمان غیبت ، دسترسی به نصوص و در حقیقت قطع پیدا کردن برای آنها بسیار سخت می باشد . لذا عمده ی احکامشان بر مبنای ظن قوی می باشد و مؤید این مطلب نیز اختلاف آرا و فتوی است . گرچه قطع هم ممکن است به خطا برسد و دو مجتهد می توانند به دو مطلب متعارض قطع پیدا کنند و هر کدام قطعشان برای خودشان حجت می باشد و فردی که به خطا رفته ، معذریت دارد ولی به خطا رفتن قطع با وجود اینکه امری ممکن است ، بسیار نادر می باشد حال آنکه اختلاف فتواها در میان مجتهدین زیاد است و نمی تواند همگی از جانب قطع باشد با توجه به اینکه عمده ی منبع فتوای مجتهدین ظواهر که ظنی اند می باشد ، پس باید ظن آنها را ، ظن قوی و قریب به یقین و حجت دانست تا هم بتوان برای آن در صورت خطا بودن معذریت قائل شد ، هم توجیهی بر اختلاف فتواهاشان دانست .
مواردی هم که عقلاً ظن قوی ایجاد می کند مثل قیاس هستند که می تواند با دلیل ولو ظنی حجیتش ساقط شود . البته باید آن دلیل ظنی قوتش از ظن در قیاس بیشتر باشد تا غلبه کند و دور لازم نیاید .
پس با این بیان شاید بتوان گفت در بحث ظن از منظر حجیت دو اصل داریم : 1- اصل عدم حجیت در ظن ضعیف 2- اصل حجیت در ظن قوی .
چون معنای ظن را تشکیکی در نظر گرفتیم ، ظنونی هم بینابین ظن قوی و ضعیف می باشند که به نظر عقلاً جانب عدم حجیت در آنها قویتر می باشد . چرا که وقتی امر دایر بین حجت و عدم حجت باشد و احکام هم که نیازمند بیان هستند پس اصل ، عدم بیان و عدم حجیت آن است مگر آنکه دلیلی ولو ظنی حجیت آن را بیان کند که البته آن دلیل ظنی باید از نوع ظن قوی باشد یا در مرتبه ی بالاتری حجیتش ثابت شده باشد .
اگر هم این مطلب – قائل شدن به دو اصل برای ظن – پذیرفته نشود . در نهایت می توان گفت آنچه دلیل در حجیت ظن خاصه و عدم حجیت ظن می آید ، در حقیقت مرتبه ی تشکیکی ظن را برای ما روشن می کند و هیچ اصل ابتدایی در اینجا نداریم . بلکه آیات و روایاتی که ظن را مذمت می کنند در واقع اشاره به مرتبه ی پایین ظن و بیان عدم حجیت آن می باشند و آنچه موارد خاصِ ظن را حجت می شمارد ، ظن قوی را به ما معرفی می کند و حجت بودن آنرا می رساند و آن ادله هم ولو ظنی باشند اما به طور قطع در مرتبه ی بالاتری هستند تا شبهه ی اثبات یا رد ظن به ظن ایجاد نشود . مثل احادیث متواتر یا محفوف به قرینه ی قطعیه که قطعاً یا یقینی اند یا قریب به یقین .
در تایید اعتبار ظن قوی می توان در رتبه ی علم آوردنش را توسط برخی محققین دانست که اصلاً عنوان علم بر آن می گذارند و آنرا از دایره ی ظن خارج م
ی
کنند 376 تا دچار اشکالات وارد بر ظن نشود .

5-2. نتیجه حجیت ظن اخلاقی:
ظن در علم اخلاق همانند علم اصول و معنای لغوی اش، ترجیح یک طرف بر طرف دیگر است. منتهی در علم اخلاق دو طرف مطرح منحصرا خیر و شر می باشد. زمانی که طرف خیر ترجیح داده شود حسن ظن نامیده می شود. زمانی که جانب شر ترجیح داده شود به سوء ظن تعبیر می شود.
آیات و احادیثی که در مذمت و مدح سوء و حسن ظن می آید در واقع نهی و امر به ترجیح آن جانب می کند. یعنی در مذمت و نهی از سوء ظن می گوید: گمانت را به طرف شر مبر و جانب شر را غالب مساز و ترجیح مده. در نهایت اگر گمانت به آن طرف رفت به آن اعتنا نکن و ترتیب اثر نده و در حسن ظن می گوید: گمانت را به جانب خیر غالب کن.
از طرفی می توان همان مطلبی که در ظن اصولی و حجیت آن گفته شد در اینجا نیز بیان کنیم. یعنی بگوئیم فرد بالاخره در مورد امری گمانش یا به طرف خیر می رود یا شر. با توجه به اینکه سوء و حسن ظن مراتب داشت: نسبت به خدا، پیامبر و اولیای الهی، مومنین، غیر مومنین و خود فرد. وقتی گمان کسی نسبت به خدا، پیامبر و مومنین به جانب خیر رود، احتمال تطابق این گمان با واقع بسیار قوی تر است از اینکه به خلاف اصابه کند. وقتی به جانب شر رود تطابق این گمان با واقع احتمالش بسیار ضعیف می باشد. پس می توان گفت ظن نیک داشتن به آن دسته ، قوی قریب به یقین به نحو 99 درصد می باشد و ظن سوء داشتن نسبت به آنان در رتبه ی ظن ضعیف و حدس و وهم و تخمین است. چنانچه در قرآن به آن اشاره شده است:« إن یتبعون الا الظن و إن هم الا یخرصون» 377 ولذا اعتباری ندارد و از آن نهی شده است. اما نسبت ظن داشتن نسبت به غیر مومنین هم بستگی به موقعیت و شرایط دارد. گاهی سوء ظن به آنها جزء احتمال و ظن قوی است و گاهی ضعیف. بسته به شرایطش حکم خاص خود را دارد. گرچه به طور غالب باید نسبت به دیگران حسن ظن داشت تا حدی که به عنوان اصل مطرح می شود اما برای «زمانه ی صالح و افرادی که سابقه ی سوء نداشته باشند» 378. در حقیقت مواردی که تحت عنوان موارد استثنای سوء و حسن ظن مطرح می شود قرائنی هستند که در شناخت درجه ی قوت و ضعف احتمال به ما کمک می کنند. زمانه ی فاسد قرینه است بر اینکه احتمال تطابق آن با واقع ضعیف است لذا نباید به آن اعتبار داد و حسن ظن داشت. وقتی هم زمانه صالح باشد و از فردی هم بدی دیده نشود و زمینه ی سوء در او یافت نشود احتمال مطابقت حسن ظن با واقع تقویت می شود و حجت می باشد. در مورد خود نیز متفاوت است گاهی حسن ظن به تنهایی نسبت به خود داشتن چه بسا منجر به غرور کاذب و یا حتی طغیان شود چنانکه گفته شد:« خاشعین نسبت به کیفبت اعمال خود مظنونند و از این خاطر گمان به لقاء الهی دارند نه یقین» 379. از طرفی هم سوء ظن بی اندازه ودر همه ی مراتب زندگی نیز فرد را انسانی ضعیف النفس، خود کوچک بین و حقیر می کند که این امر هم با رسالت خلیفۀ الهی بودن انسان سازگار نیست.
پس هر جا از سوء ظن نهی کرده یا آن را استثنا کرده و جایز و لازم شمرده و هر جا امر به حسن ظن کرده و یا آن را استثنا کرده و ممنوع دانسته، بیانگر قوت و ضعف احتمال مطابقتش با واقع است؛ که اگر قوی باشد حجت است و جایز و لازم و اگر ضعیف باشد حجت نیست و ممنوع می باشد.

5-3. مقایسه حجیت ظن اصولی با ظن اخلاقی:
موضوع مورد تحقیق و بررسی:« مقایسه ی تطبیقی ظن فقهی- اصولی با ظن اخلاقی از منظر حجیت » بود. گرچه در ابتدا قیاس این دو ظن اصولی با اخلاقی، قیاسی مع الفارق به نظر می رسید؛ ولی با تعریفی که برای ظن ذکر شد و بررسیی که در حجیت ظن در اصول و اعتبار ظن در اخلاق اعم از سوء و حسن ظن صورت گرفت می توان گفت حکم و معنای ظن در هر دو حیطه ی علمی یکی است. یعنی هر گاه ظن قوی باشد- چه در اصول چه در اخلاق و در اخلاق اعم از سوء ظن و حسن ظن- حجت است و هر گاه ضعیف باشد حجت نیست. البته با این تسامحی که در ظن اخلاقی صورت گرفت. یعنی ابتدا دو طرف در آن منحصر به خیر و شر شد، سپس احتمال غلبه ی خیر یا شر مورد بررسی واقع گردید. که اگر آن احتمال غالب بود ظن قوی و اگر غالب نبود نزدیک به وهم وحدس و شک می شد و ظن ضعیفی بود و اذا حجیتی نداشت. دیگر نیازی نیست قائل شدن به استعمال یک لفظ در دو معنای متفاوت تا لازم باشد جواز آن بررسی شود.
البته می توان گفت رابطه ی ظن اصولی با اخلاقی عموم و خصوص من وجه است.به این صورت که در اخلاق چه بسا به وهم هم عنوان ظن تعبیر می شود. یعنی خیلی از موارد سوء ظن در حقیقت ترجیح جانب شر است بر اساس اوهام نه اینکه نزدیک به وهم باشد بلکه واقعا وهم و خیال است یعنی زیر بنای ایجاد سوء ظن وهم است اما تسامحا در عرف به سوء ظن تعبیر شده یا تسامحی نباشد بلکه از باب غلبه باشد. یعنی عمده ی ظنون اخلاقی بر پایه ی احتمال غالبند ولی ظنون نه چندان کمی هم هستند که بر اساس اوهام می باشند اما غلبه با ظن است لذا از باب غلبه ظن نامیده می شوند. در حالی که در علم اصول شک و وهم از ظن جدایند. (ماده ی افتراق از جانب اخلاق)
از طرفی دیگر در علم اخلاق تنها دو جانب خیر و شر بود ولی در اصول عمومیت دارد و منحصر به این دو نیست.
پس مواردی یافت می شود که هم شامل ظن اصولی است هم ظن اخلاقی.این دو به همدیگر در حجیت یافتن یا عدم حجیت کمک می کنند. به طور مثال با خبر ثقه عدالت شاهد اثبات شود. حسن ظن هم اقتضای عدالت شاهد را دارد. پس حجیت خبر ثقه قوت می یابد. گاهی هم ظن اصولی با اخلاقی در مقابل هم قرار میگیرند مثل زمانی که خبر ثقه بیانگر فسق شاهد باشد که با حسن ظن نسبت به شاهد تعارض پی
دا می کند. در اینجا باید میزان حجیت وقوت ادله ی هر یک بررسی شود و مورد قویتر را ترجیح داد. و این ترجیح به عدم حجیت طرف دیگر منجر می شود. چه بسا خبر ثقه در مورد نفی فرد مجهول الحالی است که سوء ظن نسبت به او علی السویه است. در این صورت سوء ظن غلبه پیدا می کند و حجت می شود. یا فرد ثقه دارای سابقه ی سوئی است و سوء ظن در مورد او حجت است . این حجیت مانع از حجیت خبر ثقه در اصول می شود. (ماده ی اشتراک)
مواردی هم جزء ظن اصولی است که در اخلاق اصلا جایگاهی ندارند. مثل ظن در نماز یا جهت قبله. در اینجا دیگر خیر و شری مطرح نیست تا صحبت از سوء و حسن ظن شود. (ماده ی افتراق از جانب اصول)
در حقیقت آنچه تحت عنوان حجیت ظن در اصول مطرح می شود حجیت مبادی آن

منبع تحقیق با موضوع تعاملات اجتماعی، فکر و اندیشه، جوامع انسانی

است و سوءظن و بدگمانی با جوهره ی ایمان سازگار نیست.291
2-« یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ان بعض الظن اثم؛ 292ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها بپرهیزید. چرا که بعضی از گمان ها گناه است»
در این آیه با صراحت از سوءظن نهی شده است. لذا این آیه در پایان فصل بیشتر مورد بررسی قرارمی گیرد.

4-1-2-4. سوءظن نسبت به غیر مومنان و حجیت آن:
با بررسی احکام در رابطه با سوءظن، آنچه قید خورده و حرام است، سوءظن نسبت به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و مومنین می باشد. لذا می توان حکم به جواز سوءظن نسبت به غیر مومنین داد. اما در اینکه این جواز از کدام نوع از احکام است: واجب، مستحب، مکروه یا مباح. شاید بتوان گفت بستگی به شرایط و موقعیت های خود دارد.
با توجه به اینکه انسان اجتماعی است و ناگزیر به تعاملات اجتماعی، خواه ناخواه با غیرمومنین نیز در تعامل و ارتباط می باشد. برای حفظ امنیت جامعه و ثبات در نظام زندگی، افراد باید نسبت به یکدیگر سوءظن نداشته باشند. لذا سوءظن نسبت به غیر مومنین مکروه می باشد. مگر مواردی که در صورت عدم توجه به ظن سوء نسبت به غیر مومنین، مومنین دچار ضرر و زیان قابل توجه شوند که در آن صورت واجب خواهد بود.
4-1-2-5. سوء ظن نسبت به خود و حجیت آن:
این شاخه از سوء ظن که تحت عنوان خود کوچک بینی هم مطرح می شود و در مقابل اعتماد به نفس قرار دارد. چه بسا وقتی از حد تعادل خود خارج شود انسان را دچار مشکل کند. طی این سوءظن انسان خود را فردی درمانده و ضعیف می پندارد و به اعمال و رفتار خود هم شک می کند که ادامه ی این حالت منجر به وسواس می شود293.
پس این نوع سوءظن هم می تواند احکام متفاوتی به خود اختصاص می دهد. در عین حالی که لازم است همه نسبت به خود درجه ی سوءظنی داشته باشند و اصطلاحاً درگفتار و رفتار خود مغرور نشوند مخصوصاً در زمینه ی بندگی خدا نباید به آنچه انجام داده اند غره شوند و به اصطلاح همیشه در بین خوف و رجاء باشد. خوف به خاطر سوء ظن به خود و رجاء به خاطر حسن ظن به خداوند. این ظن سوء مستحب و ممدوح می باشد.
ولی اگراین امر از اعتدال خود خارج شود فرد را در زندگی دچار اختلال می کند مخصوصاً که وقتی بخواهد به حد وسواس برسد که در این صورت در واقع این سوءظن به خود بدون لحاظ حسن ظن به خدا تبدیل به سوءظن به خداوند می شود و حرام.
4-1-3. مراتب سوءظن و حجیت آن:
سوءظن دارای سه مرحله است: 1- سوءظن قلبی 2- سوءظن زبانی 3- سوءظن عملی
گمان بدی که صرفاً در قلب خطور می کند، مشمول تکلیف نیست چون از اختیار خارج است ولی آنچه در زبان و عمل است حرام و ممنوع می باشد. به همین دلیل در بعضی از روایات می خوانیم:« ثلاث فی المومن لا یستحسن وله منهن مخرج. فمخرجه من سوء الظن أن لا یحققه»294 و یا «اذا طننت فلا تقض295»
پس سوءظن از نظر حکمی در مراتب بر سه قسم است:1- سوءظن حرام: سوءظنی که آثارش در سخن و رفتار پیدا می شود2- سوءظنی که احتمال دارد مشمول ادله حرمت باشد؛ سوءظنی که اثر ظاهری ندارد ولی با تفکر و اندیشه و از بین بردن مقدمات خارجی، زوال می پذیرد 3- سوءظنی که مشمول تکالیف شرع نیست، سوءظنی که هیچ اثر خارجی بر آن مترتب نمی شود وبه کلی از اختیار انسان بیرون است و با هیچ کاری از میان نمی رود مادامی که انسان ترتیب اثر بر آن ندهد مشمول تکالیف شرع نیست. این که قرآن مجید می فرماید:« لاتقف مالیس لک به علم. ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا296؛ از آنچه علم به آن نداری پیروی نکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسئولند» نیز ناظر به همین معنی است297.
4-1-4. منشا سوء ظن:
عمده عاملی که موجب ایجاد سوءظن می شود در رفتار فرد مظنون به است. به خاطر همین دستور اخلاقی داریم که مومنین از مواضع تهمت دوری نمایند و مرتکب اعمالی نشوند که موجبات سوءظن دیگران نسبت به خود را فراهم نکنند. حضرت علی علیه السلام در وصیت به فرزندشان امام حسن علیه السلام فرمودند:« ایاک و مواطن التهمه و المجلس المظنون به السوء298»
حضرت علی علیه السلام می فرمایند:« من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلو من من اساء به الظن299؛ هر کس خود را در جایگاه تهمت و بدگمانی قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد برده، سرزنش کند.»
اما عواملی هم در وجود شخصی که دچار سوءظن می شود وجود دارد که باعث می شود حتی به خدا و رسولش هم سوءظن پیدا کند. از جمله این عوامل:« ترس و ضعف نفس، نفاق که منجر می شود فرد هر فکر فاسد و امر موهومی را تصدیق و تبعیت کند، آلودگی دل، زود باوری، قضاوت عجولانه، به حرف هر کس گوش دادن و…»300
همانگونه که قرآن می فرماید شرک و نفاق و شکست هم موجب سوءظن به خداوند می شود: « المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء»301 و «طائفه قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه»302
از دیگر عواملی که موجب سوءظن می شود:« 1- آلودگی درون و برون، افرادی که خود آلوده اند، از طریق مقایسه به نفس که از صفات غالب انسان ها است، دیگران را مانند خود آلوده می پندارند. حضرت علی علیه السلام می فرمایند:« لا یظن باحد خیرا لانه لا یراه الا بطبع نفسه303؛ آدم بد به هیچ کس گمان خوب نمی برد، زیرا دیگران را همچون خود می پندارد.»
2-همنشینی با بدان: کسی که معاشرانش را از افراد فاسد و مفسد انتخاب کرده است، طبیعی است که نسبت به همه ی مردم سوءظن پیدا می کند. چرا که تصور می کند معاشران او نمونه هایی از سایر مردمند. حضرت علی
ع
لیه السلام می فرمایند:« مجالسه الاشرار تورث سوءظن بالاخیار304؛ همنشینی با بدان سبب بدگمانی نسبت به نیکان می شود.»
3-زندگی در محیط های فاسد: هنگامی که انسان در خانواده یا شهر و کشوری که فساد بر آن حاکم شده است زندگی کند، نظر او نسبت به همه ی افراد حتی به نیکان بد می شود. هرچند معاشران او افراد خوبی باشند ولی غلبه ی فساد بر محیط، خود ایجاد سوءظن می کند.
4-حسد، کینه توزی و تکبر و غرور: شخص حسود و کینه توز می خواهد از این طریق از مقام شخص محسود بکاهد و کینه خود را اعمال کند. افراد متکبر هم برای تحقیر دیگران متوسل به سوءظن می شوند تا آنها را در فکر خود و جامعه، افرادی پست و حقیر جلوه دهند.
5-عقده حقارت: کسی که گرفتار خود کم بینی شده، یا از سوی دیگران مورد تحقیر واقع گشته سعی می کند دیگران را نیز در محیط فکر خود حقیر و پست و آلوده حساب کند تا از عقده ی خود بکاهد و آرامش کاذبی برای خود فراهم کند.
6-همان گونه که گفته شد سوءظن نسبت به خداوند به طور عمده از ضعف ایمان ناشی می شود. عدم ایمان به صفات ذات و افعال و ضعف باور نسبت به علم و قدرت و رحمانیت و رازقیت و سایر صفات پروردگار او را به سوءظن در وعده هایش می کشاند و راه های سعادت و نجات را به روی انسان می بندد.305
در حقیقت موارد مذکور قرائنی هستند که بیانگر پشتوانه ی عدم حجیت ظن می باشند. یعنی اگر برای کسی سوء ظن حادث شود در خود بنگرد اگر سوء ظن او از این عوامل نشأت گرفته نشانگر عدم حجیت و عدم اعتبار آن ظن خواهد بود.
4-1-5. پیامد ها و آثار سوءظن:
در این بخش آثار و پیامدهای سوء ظن مطرح می شود. در حقیقت ذکر این پیامدها نشان از عدم حجیت و بی اعتباری سوء ظن می دهد. وقتی سوء ظن حجت نباشد ولی فرد آن را حجت بداند و بر طبق آن رفتار کند از آن جایی که خلاف واقع است نمود و ظهوری که پیدا می کند و به خاطر عدم اصابه با واقع این آثار و پیامدها را به دنبال خود میآورد و الا اگر سوءظنی حجت باشدحتی اگر فقط یک نفر به آن توجه کند و طبق آن رفتار کند لاجرم زمانی که مطابق واقع می شود این پیامدها را به دنبال نخواهد داشت. پس ذکر پیامدهای سوء ظنی که حجت نیست در حقیقت به عنوان مؤید عدم حجیت آن می باشد و حکم حرمت آن را تأیید می کند.
بدگمانی زمانی که به صورت یک حالت درونی در آید از مهمترین رذایل اخلاقی است و آثار شوم بدی دارد. از جمله:
1-نخستین ثمره ی شوم بدگمانی عدم اعتماد است، هنگامی که اعتماد از میان برود همکاری غیرممکن می شود و با از میان رفتن همکاری جوامع انسانی به جهنمی سوزان تبدیل می شود که همه از یکدیگر می ترسند و در فکر خنثی کردن فعالیت های یکدیگرند حضرت علی علیه السلام می فرمایند:« شر الناس من لا یثق باحد لسوء ظنه و لا یثق به احد لسوء فعله؛ بدترین مردم کسی است که به خاطر سوءظن به هیچ کس اعتماد ندارد و به خاطر اعمال بدش کسی به او اعتماد نمی کند.» 306.
2-سوءظن و بدبینی، نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند بلکه برای صاحب آن نیز بلایی بزرگ است. زیرا وی را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی محروم و دنیایی وحشتناک و آکنده از غربت و انزوا را برایش فراهم می سازد.307 چون نمی تواند اعمال دیگران را خالی از غرض و آلودگی تصور نماید. لذا همواره در رنج روحی و درد روانی سختی به سر می برد و سوز و گداز، خیال و پندار، همواره آنان را شکنجه می دهد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند:«من لم یحسن ظنه استوحش من کل احد؛کسی که گمانش را اصلاح نکند و خودرا خوشبین نسازد از همه کس گریزان است.» 308
3-همان گونه که آرامش روح صاحبان این رذیله برهم ریخته شده، چون از همه وحشت دارد و تصور می کند همه بر ضد او گام بر می دارند، دائماً حالت دفاعی به خود می گیرد و به این خاطر آرامش جامعه هم به هم می خورد.309
4-در بسیاری از موارد فرد به دنبال سوءظن خود حرکت می کند در واقع سوءظن را از مرحله قلبی به عملی تبدیل می کند.
و چه بسا حادثه ای بیافریند. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: « سوءظن یفسد الامور و یبعث علی الشرور؛ سوءظن کارها را به فساد می کشاند و مردم را به انواع بدی ها وادارمی کند» از این بالاتر در بسیاری از موارد فرد بر اثر سوءظن مرتکب جنایت می شود310.
5-سوءظن باعث می شود فرد منزوی و گوشه گیر شود و نتواند با کسی انس و الفت بگیرد:« من لم یحسن ظنه استوحش من کل احد»، از طرفی هم بر اثر گمان بدی که به اطرافیانش دارد رشته الفت و دوستی را از هم می گسلد و به سرعت دوستان خود را از دست می دهد311. حضرت علی علیه السلام می فرمایند:« من غلب علیه سوء الظن لم یترک بینه و بین خلیل صلحا312؛ کسی که سوءظن بر او غالب شود هرگز میان او و دوستانش صلح و صفا برقرار نخواهد شد.»
6-عبادت انسان را فاسد می کند و پشت او را از بار گناه سنگین می نماید:« ایاک ان تسییء الظن فان سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر»313. اگر منظور از سوءظن در این روایت، سوءظن به پروردگار باشد علت فساد و عبادت روشن است و اگر نسبت به مردم باشد به خاطر آن است که در بسیاری از موارد انسان به دنبال سوء ظن خود مرتکب تجسس و به دنبال تجسس مرتکب غیبت و گاه تهمت می شو؛ این دو نیز از اسباب عدم قبولی عبادت است. 314
7-سوءظن چون یک تفکر انحرافی است به تدریج در سایر افکار انسانی نیز اثر می گذارد و تحلیل های او از حوادث نادرست می شود و از رسیدن به واقعیت ها که زمینه پیشرفت و موفقیت است باز می ماند. حضرت علی علیه السلام می فرمایند:« من ساء ظنه ساء وهمه؛ کسی که سوءظن داشته باشد
تفکر او خراب می شود.» 315
در حقیقت بدبینی آفت بزرگی برای سنجش منطق انسان است. نوعی اختلال در طرز تفکر و ادراک انسان به وجود می آورد که هرگز نمی تواند در موضوعی به صورت خردپسند و واقع بینانه داوری کند316.
8-بدبینی از بیماری های سرایت کننده است که هم نشینان انسان را نیز آلوده می کند و نه تنها در روح انسان اثر می گذارد، بلکه بر اساس ارتباطی که میان تن و جان وجود دارد، تن نیز از گزند آن سالم نمی ماند و به قول دکتر کارل: بدبینی و عادت به انتقاد از همه چیز، حتی از قدرت زندگی نیز می کاهد. زیرا این عادت منفی روانی روی دستگاه اعصاب «سمپاتیک» و غدد داخلی اثر می کند و می تواند مبدا اختلالات عملی و حتی عضوی شود317.
سوءظن به پروردگار و بدبینی نسبت به وعده های الهی، آثار مخربی در بنیان

منبع تحقیق با موضوع امام علی علیه السلام

باشد . همچنان که برای حرکات و افعال اطفال و مجانین و حیوانات و اهل زمان قبل از بعثت چنین بوده و هیچگاه افعال آنها متصف به اباحه نشده است . پس می توان چنین بیان کرد که هر فعلی از هر کسی نسبت به حاکم بر دو قسم است : 1- لاحکم فیه 2- له فیه حکم . قسم دوم است که به احکام خمسه تقسیم می شود . در اینجا قسم اول (لاحکم فیه) با اباحه ی از احکام خمسه در قسم دوم در اینکه مستحق ثواب و عقاب نمی باشد مشترکند و همانطور که عدم استحقاق ثواب و عقاب از شؤون اباحه است ، همچنین از شؤون «ما لاحکم فیه» نیز می باشد . 215
اگر گفته شود : «خداوند محیط است به جمیع امور و جایز نیست غفلت برای خداوند در فعلی از افعال ما و لذا یا راضی است به آن یا نه و در صورت راضی بودن یا راضی به ترک هم است یا نه و به این صورت احکام خمسه در همه ی افعال ساخته می شود .» جواب داده می شود به اینکه : «احکام خمسه آن چیزی است که خداوند بیان فرموده ، ولی مجرد رضای خداوند به فعلی و عدم سخط او بدون بیان از طرف او از مواردی است که حکم و تکلیف ندارد . همچنان که خداوند محیط است به جمیع افعال حیوانات و اطفال و مجانین و کسانی که شریعت به آنها نرسیده یا افراد قبل از بعثت ، ولی یا راضی است به افعال آنها یا راضی نیست . و لذا ضرری ندارد نسبت به بعضی از افعال ما هم چنین باشد و مکلف نبودن آن گروه (حیوانات و اطفال و …) در مقابل مکلف بودن ما هم ضرری به این مطلب نمی زند بلکه نظیر آوردن از آن گروه ، برای بیان امکان آن از طرف خداوند بود و اینکه همانطور که در همه ی امور آن افراد تکلیفی نیست می تواند در بعضی از امور و افعال ما هم خداوند تکلیفی مقرر نفرموده باشد .» 216
لزومی ندارد انسان از معلومات بخواهد پا را فراتر بگذراد و به غیر معلومات متمسک شود تا لاجرم حجیت ظن ثابت شود . چون 1- برای کسی که قائل به حجیت ظن نیست معلوم نیست که غیر از معلومات ، حکمی و تکلیفی باشد . 2- معلوم نیست که حکم الله در هر واقعه ای «لایعد و لایحصی» بوده یا یک چیز . اگر همه ی اقوال مختلف در هر واقعه ای تعییناً دین و حکم الله است پس دیگر غیر معلوم نیست و همه حکم او است و می توان به هر کدام که بخواهیم عمل کنیم و نیازی به عمل به مظنه نیست و اگر در واقع حکم ، یکی بوده ، لازمه اش خروج همه ی مجتهدین به غیر یکی از دین است و اگر این امر ممکن باشد ما هم به قیاس آنها و خروج از دین دیگر نقصی ایجاد نمی کند . 3- معمولاً کسی که اکتفاء به معلومات می کند در غیر معلومات اغلب از بابت خود سری به یکی از اقوال اختلافی عمل می کند . 4- آنچه استخوان بندی دین و استوانه ی آن است معلوم است . 217 پس مطلقاً دلیلی بر بقای تکلیف غیر از معلومات برای کسی که ظنی را حجت نکرده باشد نیست و بر او به حکم صریح عقل لازم است که درصدد فحص و تفتیش از آن احکام برآید و آنچه که با علم به دست آورد را ملتزم شود و آنچه را به عنوان حکم الله مظنه کند یا احتمال دهد در صورت دسترسی به شارع رجوع کند و از ایشان بپرسد و الّا فحص کند تا حداقل علم پیدا کند به اینکه فلان امر مفید ظن ، واجب الاتباع است و از جانب شارع امر به اخذ احکام از آن شده 218و حکم به فحص و تفتیش حکم عقل صریح و اجماع قطعی است . 219
نمی توان گفت در ثبوت تکلیف در تفاصیلی که معلوم نیست رجوع به ظن می کنیم بلکه به تخییر عقلی رجوع می شود . مثلاً وقتی گفته می شود عتق رقبه ی مومنه کنید . این کلی یا مجمل است و نوع رقبه که رومی باشد یا حبشی ، سیاه یا سفید ، جمیل یا کریه ، جوان یا پیر ، صغیر یا کبیر ، لاغر یا سمین و … در آن بیان نشده است . در این خصوص گفته می شود : «تکلیفی نیست» بلکه مکلف در خصوص نوع آن از موارد مذکور اختیار خواهد داشت و این تخییر را هم نمی توان گفت که حکمی از احکام است . پس حکم ثابت است چون تخییر شرعی داریم و عقلی و اینجا عقل حکم به تخییر می کند . آن هم نه اینکه عقل حکم کند : «شارع حکم به تخییر فرمود » بلکه چون شارع حکمی نفرموده مکلف در آن خود سر و مختار است .220

3-4-2. رد دلیل بر حجیت مطلق ظن:
3-4-2-1. رد دلیل انسداد:
از میان ادله ی اثبات حجیت ظن دلیل انسداد باب علم است که مورد خدشه واقع می شود . دلیل انسداد شامل یک صغری و کبری بود . صغرای دلیل از دو مقدمه تشکیل می شد . که کبری و هر دو مقدمه ی صغری مردود می شود .
3-4-2-1-1. ردّ صغرای دلیل انسداد :
صغرای دلیل که بر دو امر متوقف است : 1- بقاء تکالیف زائد از قدر معلوم 2- انسداد باب علم در این زمان : در ردّ امر اول باید گفت بر بقاء تکلیف و احکام زائد بر قدر معلوم دلیل علمی قطعی نیاز است نه دلیل ظنی ، چون هنوز حجیت مطلق ظن یا ظن مخصوص ثابت نشده است و بحث در اثبات آن است و هیچ مستند علمی شرعی یا عقلی بر این مطلب نداریم . 221
مستند علمی شرعی نداریم چون در این زمان دلیل قطعی شرعی یا آیه ی محکمه است یا خبر متواتر یا محفوف به قرینه و یا اجماع قطعی . از کتاب دلیلی نداریم بلکه در مواضع متعدد بر خلاف این مطلب دلالت دارد . مثل . « لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» 222 و اتیان حقیقت در اتیان یقینی است و موارد غیر یقینی را معلوم نیست خدا فرموده باشد و به آن اتیان کرده باشد . از آیه ی « فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلًا قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ »223 حکم به حلیت و حرمت را مستند کرده به اذن خدا با افترای به او . پس هر چه در آن اذن نباشد که اذن در اینجا علم به رخصت خداوند است ، حکم خدا نیست بلکه افترای محض بر او است چرا که فرموده : « لا
َ
تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» 224 و « أَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» 225 از اخبار هم دلیلی یقینی نداریم ، چون در این زمان عدم وجود خبر متواتر یا محفوف به قرینه ی علمیه واضح است . اخبار آحاد هم در این بحث بی فایده است چون ظنی می باشند . گرچه از اخبار متواتر آنقدر خبر دال بر عدم بقاء در غیر معلومات داریم که به سر حد تواتر رسیده و بیانگر نهی از عمل به غیر علم می باشد و امر به توقف در مالایعلم کرده است مثل «لا تکلیف الا بعد البیان» 226 و «رفع عن امتی مالایعلمون» 227 ، «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» 228 ، «امر مشکل یرد حکمه الی الله و رسوله» 229 ، «من لم یعرف شیئاً هل علیه شیءٌ ؟ قال : لا» 230
اجماع قطعی هم بر بقای احکام غیر از معلومات نداریم ، چون ثبوت اجماع به تصریح و فتوای تمام علما مگر افراد نادری می باشد و احدی از متقدمین و متاخرین از علمایی که قولشان مصدر حکم به اجماع و مورد اعتنا است ، تصریحی نکرده اند بلکه بر عکس آن را ذکر کرده اند که بقاء حکم غیر از معلومات ، معلوم نیست مثل : فاضل محقق آقا جمال خوانساری در حواشی شرح مختصر اصول و شیخ المشایخ شیخ بهاء الدین عاملی در کتاب اربعین و خلیل قزوینی و جمعی از اخباریین . 231 این در ردّ امر اول به ضمیمه ی مطالبی که قبل از بررسی دلیل انسداد تحت عنوان ردّ ادله حجیت ظن در صدر بحث آمد که همه ی آنها هم بقاء تکالیف زائد از قدر معلوم را رد کردند . اما در ردّ امر دوم باید گفت انسداد باب علم بی واسطه مسلم و پذیرفتنی است ولی انسداد باب مطلق علم ولو بواسطه ی ظنِ معلوم الحجیه ممنوع است . 232 ظن ، بلکه مطلق اماره ی منتهی به علم ، علم است . چنانکه هر گاه پیامبر صلی الله علیه و آله بفرمایند : حکم فلان واقعه چنین است علم به آن دست می آید همچنین اگر بفرمایند در حکم فلان واقعه به آنچه خبر واحد دلالت می کند عمل کنید . بعد از دلالت خبر واحد علم به حکمِ آن به دست می آید . لذا با وجود ظن یا اماره ی ثابت الحجیه بلکه با وجود احتمال وجود آن ، ادعای انسداد باب علم غلط است . 233 به نظر می رسد نتوان این کلام را مورد نقد قرار داد که ما می خواهیم ظن را ثابت کنیم و لذا نمی توانیم ظن را مفروض الحجیه در نظر گرفت و دلیل انسداد را با آن رد کرد چرا که مراد از ظن و اماره ی ثابت الحجیه مواردی است که با دلیل قطعی حجیتش ثابت شده بنابر این قطعاً تقدم بر دلیل انسداد پیدا می کند .
3-4-2-1-2. رد کبری دلیل انسداد :
تمامیت این کبری متوقف است بر اینکه فرع وجوب عمل به مطلق ظن بر بقای تکلیف و سد باب علم ثابت شود در حالی که دلیلی نداریم که در صورت بقای تکلیف و حکم و سدّ باب علم باید به مطلق ظن عمل کرد . چنانکه در بحث قضاوت قاضی که مکلف به حکم ما بین دعوا است و راهی به سوی به دست آوردن علم ندارد ، مکلف به عمل به مطلق ظن نشده ، بلکه امر به رجوع به دو شاهد عادل و در برخی موارد 4 شاهد و … می شود . 234
شاید بتوان گفت این کلام صرفاً در ردّ اثبات مطلق ظن باشد و ردّ ظن شخصی . چرا که دو شاهد و 4 شاهد و … هم عمدتاً قطع آور نیستند و آنها هم ظن آورند ولی ظن شخصی از نوع ظن ضعیف می باشد و موارد مذکور موجب ظن قوی . در دلیل انسداد هم مطلق ظن ثابت نشد بلکه ظن فی الجمله حجیتش به اثبات رسید . از طرفی این نتیجه که «یجب العمل بالظن» قطعاً مرادش این نیست که «وجوب عمل و حجیت کل ظن چه دلیل قطعی بر منع از عمل به او باشد یا نباشد .» یعنی نتیجه به این صورت کلی و مطلق نیست . چرا که هر ظنی که دلیل قطعی بر منع از عمل به آن باشد را قطعاً نمی توان حکم به وجوب عمل به آن کرد . پس در مراد این نتیجه دو احتمال وجود دارد : 1- وجوب عمل به هر ظنی که دلیل قطعی بر بطلان آن نباشد اگر چه دلیل ظنی باشد . 235 2- عدم حجیت هر ظنی که دلیل خاص بر حجیت آن نباشد . چون آیات بسیار و اخبار بی شمار و اجماعات منقوله بر عدم حجیت ظن صریح است . 236 احتمال اول 4 مفسده دارد : 1- طبق سیره عملاً هیچگاه چنین نمی کنیم که به دلیل ظنی دال بر منع از عمل به ظن اعتنا نشود . 2- به حکم عقل حجیت دلیل ظنی دال بر منع با ظن ممنوع منه تعارض می کنند . 3- اجماع و حکم عقلا که منشأ و سبب تفریع وجوب عمل به ظن بر بقای حکم و سد باب علم است در ظنی که دلیل ظنی بر بطلان آن باشد جاری نیست . 4- در منازعات و مرافعات و وقایعی که روی می دهد هر گاه رجوع به مجتهد شود و باب علم هم بر او منسد باشد به ظن خود عمل می کند هر چند دلیل ظنی بر منع از عمل به آن باشد و مثلاً اگر با شهادت یک شاهد یا دو شاهد در جایی که چهار شاهد نیاز است یا بعضی قرائن ، ظنی به واقع حاصله کند طبق این نتیجه باید به مقتضای آن حکم کند گر چه دلیل ظنی مثل خبر صحیح یا شهرت فتوایی یا اجماع منقول بر ضرورت وجود 2 یا 4 شاهد باشد و باید به آن ادله ی ظنی اعتنا نکند . حال آنکه هرگز چنین عمل نمی شود237
3-4-2-2. رد لزوم ترجیح راجح:
دلیل دیگری که برای حجیت ظن شمرده شده لزوم ترجیح راجح و قبح ترجیح مرجوح بر راجح بود .برای این دلیل اعتراضاتی وارد شده است : 1- اگر ترجیح احد الطرفین لازم باشد البته باید راجح را بر مرجوح ترجیح داد . اما اگر ترجیحی لازم نباشد و ترجیحی داده نشود دیگر بحث ترجیح مرجوح پیش نمی آید و هیچ لزومی هم ندارد فتوی دادن در هر مساله ای تا ترجیح لازم آید . 2- وجوب ترجیح راجح و قبح ترجیح موجوح یا به حکم شارع است یا به حکم عقل . اگر به جهت شرعی باشد که ممنوع است و دلیل شرعی بر آن وجود ندارد و اگر به حکم عقل باشد باید تخلف از آن محال باشد . در صورتی که دیده شده جمع زیادی از علمای اعلام ، نفی
حجیت بعضی از ظنون را کرده اند . مثل ظن شهرتی ، ظن اجماع منقول و ظن استقرایی . چگونه قبح عقلی می شود در صورتی که شارع مقدس امر به ارتکاب آن فرموده و در موارد عدیده از جمله ظن حاصل از قیاس را فرموده ترک کن و راجح را مگیر . 238 3- قطعاً مظنون راجح است ، در کلام خداوند نیز داریم « لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ و ان هم الّا یظنون » و «انَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» و در سنّت نیز از جمله فرمایش امام علی علیه السلام : «وا عجباه ومالی لا أعجب عن خطاء هذه الفرق» تا اینکه فرمودند : «یرون ظنهم عری وثیقات و اسباب محکمات 239» و نیز «من عمی لنسی الذکر و اتبع الظن 240» و فرمایش امام

منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، عقاید دینی، امام صادق

131
صغری بدست می آید که : «کل ظن شبهه» و با این فرمایش از امام صادق علیه السلام : الامورثلاثه : امر تبین رشده فاتبعه امر تبیّن غیّه فاجتنبه ، امر مشکل یرد علمه الی الله 132 ؛
کبری تشکیل می شود یعنی : «کل شبهه یجب اجتنابها و الاحتیاط فیها» که احادیث کثیر متواتری هم این مطلب را بیان می کند . نتیجه ی قیاس این می شود که : «یجب اجتناب کل ظن و الاحتیاط فیها» یعنی عدم حجیت ظن ملطقاً . 133

2-2-3وجدان و حدس :
«اگر احکام چنانکه می گویند باقی باشد و برای هر واقعه هم حکمی باشد . بدون شک باب علم به آنها در زمان غیبت منسد است . بلکه حتی در زمان حضور هم چون انسانها در شهر و روستا و بیابان ها پراکنده اند برای همه در زمان حضور باب علم مفتوح نمی باشد . بدون تردید دلیل منقولی هم از شارع بر حجیت ظن من حیث ظن (بما هو ظن) وجود ندارد . کسی هم ادعا نکرده که شارع به ظن عمل کرده است . حال اگر انصافاً حجتی که به وسیله ی آن معظم تکالیف ثابت می شود ظن بما هو ظن باشد و مرجع بیشتر مسائل باشد و گرفتن و عمل به آن در زمان غیبتی که پیامبر و جانشینان ایشان – علیهم السلام- از وجود و مدت آن زمان خبر داده اند . واجب باشد ، بلکه در زمان حضور هم برای عده ی زیادی دسترسی به علم ممکن نباشد و پیامبر و اوصیای ایشان هم بدانند که عقول از درک آن احکام در نهایت اختلافند ، آیا نباید پیامبر اشاره ای به آن می کردند در حالی که از جانب خداوند رحیم برای تبلیغ احکام مبعوث شده بودند و نباید مأخذ و منبع دسترسی به احکام را بیان می فرمودند . مخصوصاً که در کتابی که به ایشان نازل شده (قرآن) نهی از تبعیت ظن شده و مذمت از ظن صورت گرفته و اخبار هم در این زمینه متواتر است و اصل نیز عدم حجیت ظن می باشد . در این صورت نمی شود به مجرد عقل گروه اندکی تکیه کرد . در اخبار زیادی دیده شده وقتی بعد از گذشت هزار سال با وجود تواتر مذمت عامه در مورد عمل به ظن ولو با انسداد باب علم سوال می شود که به چه چیزی باید عمل کرد جواب داده می شود کتاب و سنت . سوال می شود در مورد آنچه در کتاب و سنت نباشد چه باید کرد ؟ دستور به احتیاط و توقف و تخییر داده می شود و یک مورد امر به عمل به ظن هم نشده است . حتی سؤال به طور خاص از عمل به ظن هم که می شود نهی و منع از آن می شود . بلکه در توقیعی که از امام زمان – علیه السلام – وجود دارد و از حوادثی که در زمان غیبت واقع می شود از ایشان سؤال می شود . در جواب امری به ظن اصلاً نمی کنند . مخصوصاً که اخبار متواتر است که چیزی که امت به آن احتیاج دارند باقی نمانده مگر اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله آنرا بیان فرموده اند و نزد جانشینان ایشان به ودیعه نهاده و آنها هم به اصحاب مورد ثقه ی خود بیان فرموده اند تا به ما رسیده . پس چگونه امری که بعد از مساله ی امامت دارای درجه ی اهمیت می باشد را ممکن است بیان نفرموده باشند مخصوصاً که پیامبر حتی ارش خدش را هم بیان فرموده اند و قطعاً مراد در اینجا نفی حجیت عقل نیست بلکه نفی حکم حجیت عقل است . بعد از ملاحظه ی انچه گفته شد اگر هم کسی ادعا کند که ظن حجت است و نرسیدن دلیل حجیت آن به ما به خاطر تقیه می باشد ، جواب داده می شود که اصلاً بحث حجیت ظن در موضع تقیه نمی باشد . چرا که شعار و ملاک اهل سنت حجیت ظن می باشد و آنها احکامشان را بر ظن بنا می کنند و ستون احکام دینی شان می باشد پس دیگر جایی بروجود تقیه برای شیعه در این مورد نمی ماند .» 134
وجه الزامی :
قائلین به حجیت ظن سه مقدمه بیان می دارند ولی با آن سه مقدمه لزوماً می توان عدم حجیت ظن را به دست آورد .
مقدمه اول : از توقف کردن در غیر معلومات یا عمل به اصل و یا احتیاط کردن و یا اکتفاء به معلومات ، خروج از طریقه ی علما و ترک سیره ی اصحاب لازم می آید که جایز نیست .
مقدمه دوم : به دلیل انسداد وجوب عمل به ظن ، فی الجمله ثابت می شود . ولی علم به تعیین آن نداریم و ظن در تعیین نیز کافی نیست . لذا عمل به کل ظنون الّا ما اخرجه الدلیل واجب است .
مقدمه سوم : سبب عمل به ظن نبود دلیل علمی یا ظن مقطوع الحجیه است .
حال با لحاظ این سه مقدمه می بینیم اگر امروزه به یکباره دست از اخبار برداریم و اصلاً و مطلقاً به حدیثی از احادیث عمل نکنیم ، قطعاً این امر خروج از سیره ی اصحاب است چرا که علماء در مسائل فروعیه به این احادیث روایت شده عمل کرده اند (علی اختلاف مراتبهم و شئونهم) . برخی از راه حجیت خبر واحد ، برخی به خاطر افاده ی علم و برخی به خاطر افاده ی ظن ، به خاطر همین یکی از محدثین متاخرین گفته : «الواجب امّا الاخذ بهذه الاخبار کما علیه متقدموا علمائنا الابرار أویحصل دین غیر هذا الدین و شریعه غیر هذه الشریعه135؛ واجب گرفتن و قبول این اخبار است چنانکه علمای متقدم چنین کردند یا به دست آوردن شریعت و دینی غیر از این شریعت و دین. » پس عمل به اخبار – همین اخباری که امثال سید مرتضی و ابن ادریس و تابعین در کتب خود به آنها استدلال کرده اند . نه هر خبر واحدی – در این ایام فی الجمله واجب است و چون بر ما معلوم نیست کدام طایفه از اخبار را باید عمل کرد . به متقضای مقدمه ی دوم به همه ی اخبار قطعاً باید عمل نمود الّا ما اخرجه الدلیل و این دلیل قطعی است . پس خبر ظنی معلوم الحجیه می شود اما طبق مقدمه ی سوم عمل به ظن جایز نخواهد بود . چون خبر ظنی معلوم الحجیه شده و دیگر باب علم به احکام منسد نخواهد بود . 136
دلیل عقلی :
دلیل عقلی بر بطلان عمل به ظن بر چند وجه قائم است که اگر بخواهیم به صورت صغری و کبری بیان کنیم چند
ق
یاس می توان بسازیم .
صغری 1 : ادای تکلیف با علم به مکلف به حاصل می شود و ظن غیر از علم است و موجب ادای تکلیف نمی شود . کبری 1 :هر چه موجب امتثال و ادای تکلیف نباشد ، مسقط تکلیف نیست . نتیجه 1 : عمل به ظن مسقط تکلیف نیست .
صغری 2 : هر چه در مقام ادای تکلیف مسقط تکلیف نباشد لغو و بیهوده است . کبری 2 : عمل به ظن مسقط تکلیف نیست . نتیجه 2 : عمل به ظن لغو و بیهوده است .
صغری 3 : هر لغوی باطل است . کبری 3 : عمل به ظن لغو و بیهوده است . نتیجه 3 : عمل به ظن باطل است .
صغری 4 : اشتغال یقینی برائت یقینی است و هر چه برائت یقینی ایجاد نکند ، رافع اشتغال یقینی نیست . کبری 4 : عمل به ظن برائت یقینی ایجاد نمی کند . نتیجه 4 : عمل به ظن رافع اشتغال یقینی نیست .
صغری 5 : هر چه رافع اشتغال یقینی نباشد مسقط تکلیف نیست . کبری 5 : عمل به ظن رافع اشتغال یقینی نیست . نتیجه 5 : عمل به ظن مسقط تکلیف نیست .137

2-3. رد ادله ی عدم حجیت ظن :
اصولیون بر اخباریون ایراد می گیرند که شما ظن را به ظن رد می کنید و این دور صریح و باطل است . چون در ابطال عمل به ظن به آیات و روایاتی که ظنی الدلاله اند یا ظنی السندند یا از هر دو جهت ظنیت دارند (عموماً آیات ظنی الدلاله اند اگر چه قطعی السندند و روایات یکی از 3 حالت مذکور را دارد) تمسک می جوئید . 138
2-3-1. رد کتاب:
در حکم عدم حجیت ظن و منع از عمل به ظن به آیه ی « إَنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا»139 استناد شده است و از آن عموم را متبادر دانسته اند ، اما به نظر می رسد تبادر صحیح نباشد. چون« ظن ، مفرد محلّی به «ال» است و از مفرد محلی به «ال» هم عموم به دست نمی آید . لذا با توجه به اینکه کلام در مورد کفار نسبت به معتقدات بلکه اصول دینشان است و ممنوعیت عمل به ظن نیز در مثل این مورد ظهور می یابد امّا جایز نیست آنرا تعمیم دهیم به همه ی موارد ظن ، مگر اینکه دلیلی بر منع از عمل به ظن ، قویتر یا مساوی از نظر دلالت با ادله ی جواز عمل به ظن داشته باشیم . در حالی که در مسایل فروعیه از نظر اجتهاد و تقلید ، عقل ثابت شده چرا که در غیر این صورت ضرر و حرج لازم می آید که عقلاً و نقلاً ممنوع می باشند و در برخی آیات و اخبار بلکه به اجماع نیز حکم به جواز عمل به ظن داریم .
ممکن هم است مراد از ظن در آیه «ظنهم المتقدم» باشد و «ال» در آن عوض از مضاف الیه باشد . لذا دیگر عموم ظن مورد منع از عمل قرار نمی گیرد یا بگوئیم بوده « إَنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» یعنی هر جا علم مطلوب و مورد نظر باشد ظن نمی تواند جانشین آن شود .» 140 نهایتاً می توان گفت این آیه دلالت می کند بر این که ظن از چیزی بی نیاز نمی کند نه این که بر حرمت عمل به ظن دلالت کند . 141
استدلال دیگری هم که برای منع به ظن شده استدلال به آیه ی « لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ 142؛ از چیزی که به آن علم نداری پیروی نکن» است که گفته می شود این آیه اختصاص به پیامبر صلی الله علیه و آله دارد و هیچ ربطی به دیگران ندارد 143 و نمی توان از آن یک حکم کلی به دست آورد .
از طرفی باید دانست این آیه در سیاق و ردیف آیاتی آمده که مربوط به توصیه های اخلاقی است و در آیات قبل از آن از زنا و قتل نفس و خوردن مال یتیم و کم فروشی نهی شده و به وفای به عهد فرمان داده شده ؛ آنگاه این موضوع مطرح شده که از چیزی که به آن علم نداری پیروی نکن و در آیه بعدی هم از راه رفتن با تکبر نهی شده است . بنابراین آیه مربوط به امور اجتماعی و اخلاقی است و ربطی به اعتقادات ندارد . 144
آیه ی «إن یتبعّون الّا الظن» 145 و «ما یتبع اکثرهم الاظنّا» 146 نیز به اعتبار تضمّن مذمّت بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد ولی در این دو آیه پیروی از ظن مذمّت نشده است بلکه عدم پیروی از غیر ظن مورد مذمت قرار گرفته است . 147
چون مهمترین دلیل قرآنی عدم حجیت ظن آیه ی:« ان الظن لایغنی من الحق شیئا» میباشدلازم است به نحو کاملتری مورد بررسی قرار بگیرد.
2-3-1-1. بررسی آیه «ان الظن لایغنی من الحق شیئا»148
2-3-1-1-1. معنای حق و ظن در آیه
مراد از حق در این آیه «امر ثابتی است که در ثبوت و تحققش شکی نیست» 149 و به معنی «علم و تحقیق» 150 و «یقین» 151 می باشد؛ «علم و اعتقاد صحیح مطابق با واقع. در حالی که اعتقاد کفار مستند به خیالات باطل بود.» 152
مراد از ظن اینجا مجرد خیال مختل و حدس باطل اسن و ظن ضعیفی که مسنتد به آنچه سایر ظنون به آن مستند می شوند نباشد. چه بسا تنکیر ظن هم از این جهت و برای تحقیر ظن باشد ولذا مجرد ظن و تخمین و حدس باشد و اینکه از روی بصیرت نباشد153 ممکن است تنکیر ظن برای تنویع هم باشد یعنی نوعی از ظن واهی که مستند به دلیل و برهان نباشد.154 اعم از برهان عقلی و نقلی.155
پس ظن در اینجا مراد ظن فاسدی است که مبنی بر اوهام باشد،156 شک و ریبه است.157 ضد یقین می باشد و چیزی است که بر اوهام باطل و تصورات مریض اقامه می شود و فکر مشرکین و اهل کمراهی و انحراف بر آن قوام می یابد که در آن به عقولشان تمسک نمی جویند، بلکه به اوهام متمسک می شوند و فقط با ظنون در تعاملند.158
با توجه به آنچه در مراد ظن بیان شد اینکه گفته شده مراد مطلق ظن است159 مردود می باشد؛ چرا که مراد ظن ضعیف قریب به وهم می باشد.
2-3-1-1-2. حیطه ی موضوعی آیه
آیه در صدد بیان این مطلب است که در عقاید دینی ظن صاحبش را از یقین بی نیاز نمی کند ولذا ایمان مقلد صحیح نیست.160 ناچار باید با برهان نقلی یا عقلی تحصیل علم کرد.161 علما به این آیه استناد کرده اند که علم یقینی در اعتقادیات واجب
است که شامل ایمان به ارکان اسلام و غیر احکام از فرائض و واجبات قطعیه و ایمان به تحریم محضورات قطعیه می باشد.162 در واقع اصول ایمان بر یقین بنا می شود نه ظن.163 جایی که اننسان متعبد به علم می شود و تحقیقش واجب است مثل توحید و معرفت الله و اصول دین ظن کفایت نمی کند.164 در هر جایی که امکان اقامه ی دلیل باشد و صحت آن از فسادش معلوم باشد در آن موارد جایز نیست به ظن عمل کرد، چرا که به منزله ی ترک علم است.165 پس جواز ظن در جایی است که علم ممکن نباشد مانند مسایل اجتهادیه.166 البته خداوند هم در شرع در مواضعی ما را متعبد کرده به رجوع به ظن.167 شیخ انصاری از بعضی از محققان نقل کرده که آنها در تحصیل عقاید، علم را

منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، اصل استقلال، عقد ازدواج

زیرا در چنین ازدواج زوجین حق ثابتی برای غیر قابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده اند و حق دیگری که زن با ترک تابعیت تحصیل مینماید نمی تواند حق تحصیل شده قبلی شوهر را پایمال کند اگر چه حقی را که اخیراً تحصیل نموده است مخالف با حق تحصیل شده سابق باشد.
ولی به نظر نگارنده، زنی که قانون متبوع او این حق را شناخته و با وقوع ازدواج و تحمیل تابعیت شوهر که به طور ناخواسته است تابعیت شوهر را کسب می کند با بازگشت زن به تابعیت اصلی حق مکتسبی که از تابعیت اصلی خویش (حق طلاق) بدست آورده بود از بین نمی رود؛ چرا که بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی به قصد تقلب نبوده، حق بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی از شوهر در هم? قوانین
پیش بینی شده از این رو باید بین بازگشت زن به تابعیت اصلی با موردی که تغییر تابعیت به صورت ارادی بوده تفاوت گذاشت. رویه قضایی فرانسه در جهت رعایت مصلحت و حمایت از اتباع توسط دولت متبوع قابل قبول و منطقی به نظر می رسد.

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه
آنچه در ازدواج با بیگانگان می تواند برای دولت مشکل آفرین باشد، ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است. ولی ازدواج مردان ایرانی که مسؤولیت دولتی و به خصوص سیاسی به عهده ندارند، معمولاً مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند، جز این که با این ازدواج، فردی به مجموع اتباع کشور افزوده می شود؛ بنابراین عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.

گفتار اول : تحصیل تابعیت ایرانی بر اثر ازدواج
مطابق بند 6 ماده 976 قانون مدنی هر تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود. بر اساس این بند زن بیگانه به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی به صورت خودکار به تابعیت ایران در خواهد آمد. در اینجا قانونگذار به دلیل اینکه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر دانسته (ماده 1105 قانون مدنی) ضمن تأکید بر اصل وحدت خانواده، برای حل بسیاری از مشکلات احتمالی ریاست شوهر را در خانواده مورد پذیرش قرار داده است و با توجه به اینکه مردان ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع بیگانه با مشکلات کمتری نسبت به زنان ایرانی که در وضعیت مشابه قرار دارند، سیستم وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته است. در اینجا بر خلاف ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه در تمامی موارد اصل وحدت تابعیت زوجین اجرا خواهد شد. بنابراین اگر مردان ایرانی چه در ایران و چه در خارج از کشور با زنان بیگانه ازدواج کنند، در صورت ثبت ازدواج، همسران آنها ایرانی محسوب شده و مکلفند برای آنان شناسنامه و گذرنامه ایرانی اخذ نمایند. چنین تابعیتی قطعی و خدشه ناپذیر است. چرا که اگر مرد ایرانی بعداً ترک تابعیت ایران را نمود، و تابعیت کشور دیگری را اخذ نماید همسر وی ایرانی باقی خواهد ماند. (ماده 986 قانون مدنی) مگر آنکه اجازه ترک تابعیت شامل زن نیز شود. در رابطه با ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه ظاهراً اجازه مخصوص دولت ایران لازم نیست اما در ماده 1061 قانون مدنی پیش بینی شده که دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبع? خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید در توجیه این عدم نیاز به اجازه مخصوص برای “هم?” مردان ایرانی مزدوج با اتباع بیگانه می توان گفت زنان بیگانه با ازدواج خود با مردان ایرانی به تابعیت ایران درآمده زوجین نهایتاً مشمول و تابع مقررات ایران خواهند بود لذا ضرورتی برای اجازه مخصوص وجود ندارد.
بعضی مواقع ممکن است کشور متبوع زن، تحمیل تابعیت به زن بر اثر ازدواج را نپذیرد مانند فرانسه، در این حالت زن تبعه بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی در صورتی که تابعیت اولیه خود را ترک ننماید دارای تابعیت مضاعف خواهد شد. وجود چنین تابعیت دوگانه ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد. در مجموع به نظر می رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین در رابطه با مردان ایرانی که با زنان بیگانه ازدواج می کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است. لیکن در وضعیت فعلی با افزایش ناخواسته تعداد اتباع ایران به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه، دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی آنان را به عهده دارد در حالیکه علاقمندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. لذا تحصیل تابعیت بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران بعضی مواقع آثار منفی انکارناپذیر را بدنبال دارد. 150

گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه
براساس بند 2 ماده 976 قانون مدنی “کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند” این تابعیت در بدو تولد طفلی که پدر او ایرانی است به وی داده می شود این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می نامند. بنابراین چنانچه طفلی از یک پدر ایرانی با مادر تبعه بیگانه که ساکن در خارج از کشور باشند و یا داخل کشور، ایرانی شناخته
می شود و بالعکس چنانچه فرزندی از مادری ایرانی و پدر تبعه بیگانه در خارج از کشور بدنیا آمده باشد جزء تبعه ایران محسوب نمی شود هر چند مقامات رسمی کشور برای فرزندان متولد از زن ایرانی و تبعه بیگانه در داخل کشور را نیز ایرانی نمی شناسند. کما اینکه با دلائل ذکر شده در مبحث
ه
ای قبلی تردیدی در ایرانی بودن این قبیل فرزندان نمی باشد. بند دوم ماده مزبور اصل خون را فقط نسبت به پدر پذیرفته است و حال آنکه بطرز تفکر جدید حقوقی در ممالک مترقی که اصل خون را پذیرفته اند، سیستم خون را بطور تساوی نسبت به پدر و مادر مرعی می دارند.151

گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن ایرانی و فرزندان
در کشورهایی که اصل وحدت تابعیت را در مورد افراد خانواده پذیرفته اند، به همان صورت که در هنگام تحصیل تابعیت پدر، اطفال صغیر وی را، دارای تابعیت جدید می دانند، در مورد ترک تابعیت پدر نیز، این امر شامل حال اطفال صغیر می گردد. اما در ایران، قانون مدنی از یک طرف در هنگام تحصیل تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را مورد قبول قرار داده، و از طرف دیگر هنگام ترک تابعیت ایران، اصل استقلال تابعیت را پذیرفته است. به این معنی که طفل صغیر، خود به خود و به تبع ترک تابعیت پدر، تابعیت ایرانی را از دست نمی دهد، بلکه فقط در صورتی که تقاضای پدر، ترک تابعیت اطفال را نیز در بر بگیرد. اجازه ترک تابعیت می تواند شامل حال اطفال اعم از صغیر و کبیر بشود.
قسمت اخیر بند 32 ماده 988 قانون مدنی می گوید ” زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند، اعم از این که طفل مزبور صغیر و کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد” بنابراین در مورد زوجه شخص متقاضی ترک تابعیت، لازم است درخواست ترک تابعیت وی در تقاضانامه تصریح شود و هیئت وزیران نیز این اجازه را صادر کرده باشد.
قبول دو اصل استقلال و وحدت تابعیت در یک ماده به نحوی که ذکر شد صحیح نبوده و مانند موارد بسیار دیگر قابل انتقاد است. اما می توان گفت منظور قانونگذار از پیش بینی چنین وضعی در مورد ترک تابعیت، فقط مشکل کردن شرایط ترک تابعیت بوده است؛152 زیرا در صورتی که تقاضای ترک تابعیت شامل کلیه افراد خانواده نباشد و یا هیئت دولت با تقاضای همگی موافقت ننماید، امکان تفرقه خانواده قابل فرض خواهد بود، در نتیجه ممکن است همین امر به عنوان عامل ایجاد تشتت در خانواده، تا حدودی در جلوگیری از اخذ تصمیم نسبت به تقاضای ترک تابعیت، موثر باشد. نکته ای که لازم به ذکر است، در مورد اطفال صغیر زن ایرانی بدون شوهر که تقاضای ترک تابعیت ایران را می نماید این است که قانونگذار در تبصره ب ماده 988153 حکم خاصی را بیان داشته و می گوید: ” هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری مجبورند اجازه بدهد”.
بنابراین در صورتی که هیئت وزیران تشخیص دهد که فرزندان صغیر چنین زنی که به علت فقدان پدر و جد پدری، تحت سرپرستی مادر می باشند، نفعی ندارند در این که به تابعیت ایرانی باقی بمانند و دولت ایران هم به علت این که با تغییر تابعیت مادر، کودکان بی سرپرست می مانند، نفعی در باقی نگه داشتن آنها به تابعیت خود ندارد، در این صورت اجازه می دهد که این فرزندان نیز ترک تابعیت نمایند، زیرا صلاح دولت ایران در چنین موردی این گونه اقتضا می کند.154
تبصره ب ماده 988 قدم فراتر نهاده و حتی در مورد فرزندان کبیر زن مذکور که به سن 25 سال نرسیده اند تا خود بتوانند جداگانه تقاضای ترک تابعیت طبق ماده988 قانون مدنی بنمایند اعلام می دارد: ” فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند می توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند، بنابراین در مورد این فرزندان، با توجه به این که به سن کبر رسیده اند، تقاضا باید از طرف خودشان انجام گیرد، اما اجازه ترک تابعیت آنها را هیئت دولت به تبعیت مادر صادر خواهد نمود”

گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی
زن بیگانه که به مناسبت ازدواج با یک مرد ایرانی تابعیت ایرانی پیدا می کند، مادامی که رابطه زوجیت آنها برقرار است، ایرانی است و در مورد دارا شدن اموال غیرمنقول در ایران مسلم است که برای او محدودیتی وجود ندارد155 در صورت طلاق یا فوت شوهر، باز هم زن ایرانی است، اما حق دارد در صورت تمایل با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارائه گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت قبلی خود در آید. رجوع چنین زنی به تابعیت نخستین خود به منزله ی از دست دادن تابعیت ایران است،156 به همین جهت در حقوق او نسبت به اموال غیرمنقول واقع در ایران، خواه آن اموال را خود بدست آورده باشد و یا از طریق ارث به او رسیده باشد، تغییراتی حادث می گردد. به این ترتیب که او تنها می تواند در حدودی که برای اتباع بیگانه در ایران مجاز شناخته شده از حقوق نسبت به این گونه اموال بهره مند گردد و طبق ماده 986 قانون مدنی مکلف است مازاد بر آن را ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران به اتباع ایران منتقل کند. البته در صورتی که انحلال ازدواج در اثر فوت شوهر باشد و این زن اولاد صغیری داشته باشد، نمی تواند طبق ماده 986 قانون مدنی تا زمانی که اولاد صغیر او به سن 18 سال تمام نرسیده به تابعیت سابق خود باز گردد. این پیش بینی قانونگذار جهت پشتیبانی از اولاد صغیر ایرانی بوده که در این حالت مطابق ماده 1171 قانون مدنی حضانت وی با مادر است. زیرا در غیر اینصورت، هرگاه زن به تابعیت اصلی خود رجوع نماید، امکان دارد، یا طفل صغیر ایرانی را با خود از ایران ببرد و یا او را در ایران بودن سرپرست باقی بگذارد، که در هر دو حال منافع طفل ص
غیر و جامعه ایرانی در خطر خواهد بود. در اغلب کشورهایی که معتقد به اصل وحدت تابعیت می باشند، هرگاه مردی تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید، زن وی نیز دارای تابعیت آن کشور می شود مثلاً در قانون مدنی ایران ماده 984 تابعیت ایرانی شوهر را که در اثر تقاضای خود وی (مرد) و احراز شرایط بدست آورده، بر زن تحمیل می نماید اما در عین حال به زن حق می دهد که ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر اظهارنامه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت سابق شوهر را قبول کند. ظاهراً به موجب ماده 984 قانون مدنی زن فقط می تواند به تابعیت سابق شوهر بازگشت نماید و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود، که غیر از تابعیت سابق شوهرش می باشد، باز گردد، قانون در این مورد تکلیفی معین نکرده است و اما در عمل بوده، پس از مدتی شوهر تابعیت ایرانی را تحصیل می کند، زن از مهلت یکسال قانون استفاده کرده، به تابعیت فرانسوی برمی گردد. در حالی که طبق ماده 984 قانون مدنی فقط حق داشت به

1 2 3 4 7