‫تبیین مفهومی تحکیم خانواده از نگاه دین

تحکیم خانواده از نگاه دین

‫   ادیان الهی همگی بر قداست و حرمت نهاد خانواده تأکید می کنند و شامل ‫احکام و مقرراتی برای تنظیم روابط خانواده هستند. به همین دلیل، خانواده در اقوام ‫مؤمن، همواره، استوارتر بوده، نظام طلاق و فروپاشی خانواده در آن بسیار کمتر از ‫ملت های غیرمؤمن است. اسلام نیز با نظام قانونگذاری خاص خود، همواره، سعی در ‫حفظ خانواده و تحکیم ارکان آن بر پایه اصول اخلاقی و ارزشی دارد، زیرا پیوند ‫زناشویی و ازدواج غریزی می باشد و در مرحله نخست، اقدام به آن، به آموزش و ‫محرک خاص نیاز ندارد، ولی تداوم این پیوند و داشتن روابط درست و پایدار، که به ‫ثبات و دوام خانواده بینجامد، نیازمند آموزش است. حتی نکاتی که در انتخاب همسر و توجه به ویژگیهای جسمی و اخلاقی و روحی فرد مطرح می شود، از این روست که در منطق قرآن، ازدواج، با دیگر روابط انسانی و قراردادهای دیگر فرق دارد و ‫قرآن کریم آن را میثاق غلیظ می نامد؛ بنابراین، بخشی از آیات و روایات اسلامی با ‫هدف حفظ خانواده، به تنظیم و تعدیل روابط اعضای خانواده حقوق و وظایف همسران ‫و فرزندان، تالش برای ایجاد زندگی مشترک آکنده از مهر و صفا و پرهیز از فروپاشی ‫کانون خانواده اختصاص یافته است و اعمالی مانند محبت ورزیدن، مدارای همسران با ‫یکدیگر و رعایت حقوق متقابل و خوش رفتاری و گفتار نیکو با همسر، مقدس برشمرده ‫شده، مؤمنان موظف اند رفتارهای خود را با انگیزه جلب رضایت الهی و اطاعت از حق ‫کنترل کنند و وظایف خود را در قبال همسر و فرزندانشان به خوبی ادا نمایند. بر اساس این، میتوان دینداری و تقوا را عامل مهمی در تحکیم خانواده دانست.

در نگرش اسلامی، پرهیزکاران و دینداران از اهمیت خانواده و توصیه و تأکید ‫اسلام بر محافظت از آن آگاه هستند و در انجام وظایف دینی و اخلاقی خود در برابر ‫همسر و فرزندان کوتاهی نمی کنند و خانواده را جایگاهی برای تأمین نیازهای مادی و ‫اعضا و تحمل مشکلات و سختی ها را راهی برای رسیدن به تکامل و سعادت اخروی و ‫جلب رضایت حق می دانند (نوری، 1389).

   2-14-1- تبیین مفهومی تحکیم خانواده

   ‫پیش از ورود به بحث، لازم است بدانیم که منظور از تحکیم خانواده و حفظ آن ‫چیست؟ بی شک، مقصود از آن، نگه داشتن بنایی با سستی و ناپایداری، آن هم به هر ‫قیمت ممکن نیست. قرار گرفتن اعضای خانواده زیر یک سقف به قیمت ظلم و تعرض ‫به یکی از آنها یا نادیده انگاشتن حقوق آنها یا توصیه و سفارش به گذشت و چشم ‫پوشی بیمورد از خطاهای دیگری و پذیرش ظلم و بی عدالتی به منظور جلوگیری از ‫طلاق و جدایی، هرگز به معنای ثبات و استواری کانون خانواده نیست، زیرا، به یقین، ‫سر پا بودن خانواده با تحکم و ظلم انسانی و تحمل و بردباری دیگری از سر ناچاری و ‫ترس از فروپاشی خانواده، استحکامی در پی نخواهد داشت و اگر در ظاهر پایدار باقی ‫بماند، از درون پوسیده و بی ثبات است و بی شک، نمی تواند ویژگی های خانواده سالم‫و بانشاط را داشته باشد. ‫نتیجه تحکیم خانواده، حاکمیت اصل اعتدال و اخلاق و حفظ حقوق همه اعضاست. قوانین اسلام برای تحقق این هدف، پیوسته، همسران را به تمایل و گرایش ‫به محاسن اخلاقی و انجام وظایف فرا می خواند و آنان را از هر گونه رابطه و خواسته های ‫یک جانبه و ظلم و تعدی به دیگری، که سبب تضعیف فضای انس و الفت در خانواده ‫می شود، برحذر     می دارد. پس در خانواده های مستحکم و باثبات، روابط اعضا به گونه ای ‫است که هر دو به یکدیگر یاری می رسانند و یکی از آنها، همواره، خدمت کننده نیست و رابطه آنها ستمگرانه نمی شود و خصلت های مردانه و زنانه در کنار ویژگی های ‫انسانی، در خدمت تعالی و رشد خانواده و سپس جامعه قرار می گیرد. از نظر اسلام، ‫سازگاری زناشویی برخاسته از تدین، نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات و در ‫نتیجه، حفظ بنیان خانواده دارد.‫ به طور کلی، عواملی که سبب استحکام بنیان خانواده و سلامت روابط اعضای آن       می شود، به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود. با این حال، پیش از آن الزامی است برای ایجاد خانواده ای باثبات، زمینه و بستر مناسبی وجود داشته باشد؛ برای ‫نمونه، انگیزه کافی و آموزش های لازم برای این کار در همسران وجود داشته باشد (نوری، 1389).